KLİNİKLER
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
DAHİLİYE
19 Nisan 2021, Pazartesi
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Şefi Doç. Dr. Yaşar Nazlıgül

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Hastanemiz, yakın bir dönemde hizmete girdi denilebilir. 2005 yılının yazında doktor tayinleri başlamış. Eylül 2005’te de Dahiliye Polikliniği hasta kabulüne başlamıştır. Hastalarımız, ilk aylarda Karma Servis adı altında diğer birimlerle ortak kullanılan bir katta takip edilirken 2006 senesi başlamadan müstakil servisimiz oldu. Hastanemiz Dahiliye Birimi, bir eğitim kliniği olarak planlandığından aralık 2005’te şef ataması yapılmıştır.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
İlk asistanlarımız 2006 Temmuzunun ilk yarısında gelmiştir. Daha sonraki TUS’larla da asistan alımına devam edilmiştir. İlk asistanlarımız 2 yıllık oldular.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Kliniğimizde, 1 şef ve 9 uzman doktorla eğitim veriliyor. Klinik Şefi ve 1 uzmanımızın gastroenteroloji yan dal uzmanlığı, yine 1 uzmanımızın endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yan dal uzmanlığı mevcut. Türkiye’nin pek çok yerinden farklı olarak kardiyologlarla birlikte çalışıyoruz. Bu birliktelik, dahiliye asistanlarımızın ve kliniğimizde rotasyon yapan başka branş -özellikle aile hekimliği- asistanlarının eğitimlerinde önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Yataklı tedavi birimimizde 17 hemşire, 9 hizmetli ve 2 sekreter çalışmaktadır. Poliklinikler ile gastrointestinal endoskopi, poliklinik EKG, ekokardiyografi, holter ve efor testi gibi birimlerimizde çalışan personeller bu sayılara dahil edilmemiştir. Şu an kullanıma hazır, ancak hemşire sayısının yetersizliğinden açamadığımız 8 yataklı dahili yoğun bakım ünitemiz var. Hastane idaresi, hemşire açığının giderilmesi yönünde çaba sarf etmektedir.

Eğitim programınız nedir?
Hafta içi her gün 2 vizit yapılır. Sabah vizitlerine genellikle klinik şefi de dahil olur. Bu vizitlerde hastaların hastalıkları ile ilgili kısa ve öz açıklamalar yapılırken tedavileri tartışılır. Tatil günleri de uzmanlarımız nezaretinde vizitlerimiz olur. Haftada 2 gün seminer veya literatür sunumu tarzında teorik eğitim çalışmalarımız olur. Polikliniklerimizde uzman doktorlarımız, asistanlarımızın hemen yanında olup birebir danışma - vaka bazlı eğitim olabilmektedir. Kliniğimizde 24 saat uzman doktor bulunması, nöbetlerde asistanlarımıza önemli bir güvence oluşturmaktadır. Asistanlarımız, pek çok yerden farklı olarak perkütan karaciğer iğne biyopsisini, tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisini uygulamalı olarak öğrenmektedir. İstekli olan asistanlarımıza üst gastrointestinal endoskopi ve kolonoskopi öğretmekteyiz. Bu yıl içerisinde kliniğimize ultrasonografi cihazı alınacak, bu yönde de eğitimlerimiz olacaktır. Kardiyoloji uzmanlarıyla olan birliktelik, asistanlarımızın akut koroner sendromlu ve/veya aritmik hastalara yaklaşımlarını fevkalâde güçlendirmektedir.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Dahili yoğun bakım birimimiz hariç 48 yatağımız var. Hastanemizde hasta odalarında en fazla 3 hasta yatar, eski koğuş sistemi yok. Yataklarımız hemen hemen tam dolu olup polikliniklerden yatış endikasyonu koyduğumuz hastaları zaman zaman aynı gün yatıramıyoruz.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?
Geçtiğimiz 1 takvim yılında poliklinik sayımız (Acil Poliklinikte bakılanlar hariç) 80 bin 500’ü geçmiştir. Transtorasik ekokardiyografi sayımız 13 bin 820, üst G.İ endoskopi 3107, endoskopik rektum-kolon incelemeleri 1333 olarak gerçekleşmiştir. Sayılardan da anlaşıldığı gibi hastanemize halkın teveccühü oldukça iyidir. Bunun daha da artacağını düşünüyoruz.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
Bazı kliniklerde olduğu gibi ilk yıl asistanı günaşırı nöbete girer tarzında bir uygulamamız yok. Kliniğimizde dahiliye asistanlarının yanı sıra aile hekimliği asistanları da mevcut. Tüm asistanlarımız nöbete girer, asistan sayısına göre nöbet sayıları değişkenlik gösterir. Ancak bir önceki TUS’la gelene, bir sonraki TUS’la gelenden 1 gün eksik nöbet yazılır, her 6 ayda nöbette kıdemleşme olur. Aralıklı olarak asistanlara test usulü teorik imtihan yaparız, dereceye girenlere ödül olarak daha az nöbet tutturduğumuz olur.

Asistan eğitiminde kullandığınız bir program, plan vb. var mıdır?
Yazılı bir programımız olmasa da işleyen bir sistemimiz var. İlk hafta daha çok gözlemci gibi çalıştırılmakta, ilerleyen haftalarda hasta hazırlama ve hasta takibine başlamakta ve refakat nöbeti tutturulmaktadır. İkinci ay normal nöbete konmakta. Önce daha az invaziv olandan başlayıp seneler geçtikçe daha çok invazive doğru dahiliye kliniklerinde yapılmakta olan her türlü işlemi öğrenmekte ve yapmaktadırlar. Yan dal uzmanlarımızın bulunması işlem spektrumunu genişletmektedir.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları ve tüberküloz zorunlu rotasyonlarımızdır. İlk gelen asistanlarımız bu rotasyonlara başladılar. İlerleyen yıllarda asistan sayımızın artmasıyla birlikte, bizde bulunmayan yan dallara da göndereceğiz.

Son bir yılda yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
2008 yılı içerisinde SCI-Expanded giren dergilerde basılmış yayın sayımız beşin üstündedir. Ancak bu yayınlar daha önceki görev yapılan kurumlardaki çalışmalardır. Hastanemize ait verilerle yapılan çalışmalardan ikisi SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde basılma aşamasındadır, diğerleri henüz dergilerde değerlendirme aşamasındadır. İçinde bulunduğumuz yılın kongrelerinden çok azı gerçekleşmiştir, yinede iki adet yurt dışı bildirimiz oldu.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Uzman ve asistan doktorlarımız, hastane hizmetlerini aksatmayacak şekilde yurt içinde ve yurt dışında kongrelere katılmaktadırlar. Asistanlarımızı bilimsel toplantılara katılmaları yönünde teşvik etmekteyiz.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Bölümümüzde karaciğer, kemik iliği ve tiroide yönelik biyopsi işlemleri ile gastrointesinal endoskopik işlemler yapılabilmektedir. Bu yıl ultrasonografi cihazımızın gelmesiyle birlikte diagnostik abdomen ve tiroid USG’nin yanı sıra ultrason eşliğinde girişimsel işlemlere de başlanacaktır. Yine bu sene E.R.C.P ünitemizin kurulacağını ümit ediyoruz. Kardiyoloji uzmanlarıyla birlikte çalışmamız kardiyak hastaların ekokardiyografi, holter, efor testlerini de görmemizi sağlamakta. Asistanlarımız kardiyoloji eğitimi de alarak yetişmektedirler. Pek çok hastada, hasta bir başka merkeze gönderilmeden teşhise ulaşılmaktadır. Asistanlarımız mutlu çalışmaktadır. Servisimizde ihtisas ya da rotasyon yapmayı düşünen meslekdaşlarımız asistanlarımızı arayarak bu bilgileri teyit edebilirler.

Teşekkürler.
30/06/2008

İç Hastalıkları Kliniğinde görev yapan eğitimci ve asistanlar:

Klinik Şefi
Doç. Dr. Yaşar Nazlıgül

Eğitim Kadrosu
Uzm. Dr. Güler Kızılca Uzm. Dr. Naim Ata Uzm. Dr. Kürşat Dal Uzm. Dr. Derun Taner Ertuğrul Uzm. Dr. Metin Küçükazman Uzm. Dr. Bünyamin Yavuz Uzm. Dr. Ahmet Arif Yalçın Uzm. Dr. Mustafa Aktaş

Asistanlar
Dr. Beyza Algül Dr. Mehmet Polat Dr. Muhammed Saçıkara Dr. Mehmet Yıldız Dr. Zeliha Asiltürk Dr. Hicran Çil Dr. Gönül Işık Dr. Oktay Bulur Dr. Fatma Öncül Dr. Filiz Çelikel
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
1
1) ali bulut (inşaatçı)
14.02.2014 17:45:39
sayın hocam bir çok doktora gittim fakat hiç bir fayda bulamadım senin çok değerli bir doktor olduğunu öğrendim senden yardım bekliyorum benim nefes almakla büyük bir sorunum var geeceleri uyku uyuyamıyorum kalbim duruyor bazen yattığım zaman belki 5 defa kalbim duruyor her 5 dkdea uyanıyorum lütfen bana bununla ilgili yorumunuzu yazın teşekkür ederim
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer