KLİNİKLER
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
ORTOPEDİ VE TRAV
17 Ocak 2020, Cuma

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinden Prof. Dr. Murat Altay

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Kliniğimiz, hastanemiz kurucu başhekimi Prof. Dr. Metin Doğan tarafından 2005 yılında hizmete açılmıştır. 2005-2007 yılları arasında Prof. Dr. Metin Doğan, 2007-2011 arasında Prof. Dr. Murat Bozkurt ve 2011 yılından günümüze kadar ise Prof. Dr. Murat Altay tarafından eğitim ve idari işler yürütülmektedir. Hastanenin açıldığı 2005 yılından itibaren bir eğitim kliniği hüviyeti olmasına karşın, eğitim kliniği olarak asistan eğitimine 2012 yılından itibaren başlanmıştır.

Kliniğinizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Kliniğimizde 2012 yılından beri asistan eğitimi verilmektedir. İlk asistanlarımız Etlik Eğitim Araştırma Hastanesinin kapanmasıyla birlikte kliniğimize gelmiştir. 2014 yılında uzman olan Dr. Mustafa Caner Okkaoğlu, kliniğimizden yetişen ilk ortopedi uzmanıdır. Bugüne kadar kliniğimizden toplam dört araştırma görevlisi uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayarak ülkemiz ortopedi ailesine katılmıştır.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Kliniğimizde hâlen bir profesör ve iki doçent olmak üzere toplam üç öğretim üyesi, üç uzman doktor ve bir el cerrahisi uzmanımız bulunmaktadır. Ayrıca, eğitimine devam eden yedi araştırma görevlisi hekim arkadaşımız da akademik kadromuz içinde yer almaktadır. Her bir uzmanımız spesifik konularla ilgilenmekte, belirli alan üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu da uzmanların kendi konularında daha yetkin ve daha tecrübeli hizmetler üretmesine neden olmakta, hasta memnuniyetini artırmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Kliniğimizde biri sorumlu hemşire olmak üzere; 11 hemşire ve iki ameliyathane odasında da toplam beş ameliyathane hemşiresi bulunmaktadır. Pansuman, atel vb. basit tıbbi müdahaleler için serviste ve poliklinikte hafta içi her gün protez-ortez teknikerimiz bulunmaktadır. Bir hasta yönlendirme personeli, iki temizlik personeli, iki servis ve iki poliklinik sekreteri kadromuz içinde görev yapmaktadır. Gerek servis gerek poliklinik hizmetleri bir düzen içinde rutin işleri aksatmadan yerine getirmekte ve hastalara hizmet sunmaktadırlar.

Eğitim programınızı nasıl yürütüyorsunuz?

Klinik içi eğitimlerimiz her hafta çarşamba günleri öğleden önceleri yapılmaktadır. Saat 9 itibarıyla başlayan eğitim, 12’ye kadar sürmektedir. İlk olarak son hafta içinde ameliyat olan hastalar, daha sonra ameliyat öncesi serviste yatıp ameliyat bekleyen hastalar değerlendirilmektedir. Vakaların sunumunu yapan asistan hekim gerekli yerlerde kısa anlatımlar yapmakta, eksik kalan yerlerde tüm asistan hekimlere sorular sorularak konunun anlaşılması sağlanmaktadır. Tatmin edici cevaplar alınamaması durumunda ilgili asistan hekimin konuyla ilgili kısa bir sunum hazırlaması ve sonraki hafta sunması istenmektedir. Vaka sunumunun bitmesinden sonra, her eğitim öğretim yılının başında belirlenen eğitim programına göre belirli konuların veya seçilmiş makalelerin sunumları ilgili eğitim görevlisi, uzman doktor veya asistan hekim tarafından yapılmaktadır. Eğitim saatleri bir aile ortamı içinde, herkesin fikirlerini ve olumlu-olumsuz tüm görüşlerini rahatlıkla ifade edebileceği bir şekilde yapılmaktadır. Klinik içi eğitimlere ek olarak, Ankara içindeki ortopedi eğitim toplantılarına ve internet üzerinden yapılan eğitimlere de katılım sağlanmaktadır.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kliniğimizde 12 odada ikisi tek kişilik ikisi iki kişilik, ikisi üç kişilik olmak üzere toplam 24 yatak bulunmaktadır. Servisimizde yatan hastalara ek olarak, acil hasta başvurusu yoğun olduğunda sıklıkla dış servislerde de hastalarımız yatmaktadır. Doluluk oranımız her zaman hastane ortalamasının üstünde olup, %100’den fazladır. Acil ameliyatlar dışında çarşamba hariç haftada dört gün çift ameliyathane odası çalışmak üzere elektif ameliyatlar yapılmaktadır. Gün içinde ameliyathanede müsait olan her oda için öncelikle kliniğimiz haberdar edilmekte ve bazı günler dört odada dahi aynı anda ameliyatlar yapılmaktadır. 2018 yılı yıllık ameliyat sayımız bin 942’dir. Kliniğimizde ağırlıklı olarak kalça-diz artroplastisi,  travma vakaları,  spor yaralanmaları ve artroskopi, el, ayak, omurga ve pediatrik cerrahi vakaları yapılmaktadır. Multidisipliner yaklaşım gerektirmeyen onkoloji vakaları da deneyimli hocalarımız tarafından başarıyla uygulanmaktadır. Dolayısıyla bir ortopedi kliniğinde yapılması gereken rutin ameliyatlar dışında; skolyoz, kifoz, spinal stenoz, bel kayması gibi omurga ameliyatları, çarpık ayak, gelişimsel kalça displazisi gibi çocuk ameliyatları da uygulanmaktadır.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?

Kliniğimizde iki poliklinik odasında poliklinik hizmeti verilmektedir. 2018 yılındaki son poliklinik sayımız 47.066’dır (günlük ortalama 180 hasta). Bu hastaların yaklaşık 9.400 (günlük ortalama 25 hasta)’ünü konsültasyonla polikliniğe başvuran hastalar oluşturmaktadır.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu tüm gün olmak üzere haftanın tüm günleri kliniğimizde nöbetçi hekim bulunmaktadır. Nöbetlerde her gün bir kıdemli, bir çömez asistan bulunmakta, ilgili uzman/öğretim üyesi icap nöbeti tutmaktadır. Nöbet sayıları kıdeme göre azalmakta ve yeni başlayan asistanlar ayda 10 nöbetle başlamaktadırlar.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Kliniğimizde eğitim çalışmaları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’nin eğitim ile ilgili bölümü olan Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi tarafından hazırlanan Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Eğitim Programı’na göre yürütülmektedir.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Asistan hekimler 18.07.2012 tarihli, 27292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne göre; iki ay Acil Tıp, iki ay  Anesteziyoloji ve Reanimasyon, iki ay Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi, bir ay Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, bir ay Genel Cerrahi, bir ay Kalp ve Damar Cerrahisi rotasyonlarını yapmaktadır.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?

Kliniğimizde her yıl ulusal ve uluslararası dergilerde ortalama 10 yayın, ulusal ve uluslararası kongrelerde 10-15 bildiri sunulmaktadır. Ayrıca, her yıl ortalama iki üç çeviri-kitap bölümü yazılmaktadır. Tüm asistan hekimler, özellikle ulusal kongrelere sözlü bildiri veya poster hazırlamak suretiyle katılım sağlamakta, bu sayede hem sunum hazırlama ve sunma hem de bilimsel çalışma yapma konusundaki becerilerini geliştirmektedir.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Klinik olarak, Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği tarafından düzenlenen bilimsel kongrelere ve kurslara aktif ve düzenli olarak katılım sağlanmaktadır. Uluslararası kongrelere de ağırlıklı olarak eğitim görevlisi ve uzman düzeyinde katılım sağlanmakla birlikte, asistan hekimlerin uzmanlık öncesi bilgi ve görgülerini artırmak üzere bir kere katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Kliniğinizde tıbbi cihaz açısından durum nedir?

Hastanemizde Türkiye standartlarında, hemen her türlü ortopedik müdahaleyi yapmaya yarayacak ortopedik araç ve gereç mevcuttur. Birçok klinikte bulunmayan pelvipedal alçı masası, kalça ultrasonografi süngeri gibi pediatrik ortopedinin olmazsa olmazları da kliniğimizde mevcuttur. Ayrıca; alt ekstremite travmalarında kullanılan traksiyon cihazı, omuz ameliyatlarında kullanılan omuz masası, diz ve omuza ek olarak dirsek ve ayak bileği artroskopisinin de yapılmasına olanak sağlayan skop da kliniğimizde mevcuttur. Herhangi bir tıbbi malzeme eksiğimiz bulunmamaktadır.

Ayrıca sizin özellikle eklemek istediğiniz, kliniğinize ait paylaşmak istediğiniz detay bir bilgi var mı?

Kliniğimizde, birçok eğitim araştırma hastanesinde sık yapılmayan el cerrahisi-replantasyon, ayak bileği ve dirsek artroskopisi, pediatrik-erişkin deformite cerrahileri, skolyoz cerrahisi, güvenli cerrahi kalça çıkığı cerrahisi, hemivertebrektomi, vertebral osteotomi gibi cerrahi uygulamalar başarı ile uygulanmaktadır. Bunun, kliniğe başlamak isteyen asistanlar için bir şans olduğunu düşünmekteyim.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Kliniğimiz oldukça yoğun çalışılan bir klinik olup, “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” düsturu benimsenmiştir. Çalışma şartlarımız fiziksel ve ruhsal olarak oldukça güçlü ve dayanıklı olmayı gerektirmektedir. Kliniğe yeni başlayan bir ortopedi asistanı, mesai kavramının olmayacağını bilmeli ve yoğun bir teorik ve pratik eğitimin kendisini beklediğini bilmelidir.

Klinik Künyesi

Kuruluş Tarihi: 2005

Klinikte görevli hekimler

Prof. Dr. Murat Altay

Doç. Dr. İsmail Demirkale

Doç. Dr. Hakan Şeşen

Op. Dr. Ahmet Osman

Op. Dr. Ahmet Ateş

Op. Dr. M. Caner Okkaoğlu

Op. Dr. Mert Karaduman

Dr. Ali Teoman Evren

Dr. Fırat Özdemir

Dr. Alpaslan Kılıç

Dr. Mehmet Özer

Dr. Uğur Kadir Kartal

Dr. Caner Öğük

Dr. Süleyman Albayrak

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer