KLİNİKLER
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı
HİSTOLOJİ VE EMB.
14 Nisan 2021, Çarşamba
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melda Yardımoğlu Yılmaz

METE GENERALOĞLU

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “SSK Kocaeli Hastanesinin Kocaeli Üniversitesi ile ortak kullanımına ilişkin protokol” ve 1995 yılında yapılan devir teslim ile Derince’de bulunan SSK Kocaeli Hastanesinde hizmete girmiştir. Fakültemiz, 1995-1996 eğitim-öğretim yılından itibaren 41 öğrenci ile öğretime başlamıştır. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında 32 öğrenci ile ilk mezunlarını vermiştir. O zamandan günümüze öğrenci sayımız 2008-2009’dan itibaren bizde eğitim gören Sakarya Üniversitesi öğrencileriyle beraber 200’lerin üzerine çıkmıştır.
Fakültemizin Kurucu Dekanı merhum Prof. Dr. Baki Komsuoğlu olup, değerli hocamızın Umuttepe yerleşkemizin ve hastanemizin kurulmasında çok büyük emeği vardır. 1997-2000 arasında Prof. Dr. Kamil Toker, 2000-2006 arasında Prof. Dr. Ali Gökalp ve 2006 tarihinden itibaren de Prof. Dr. Ali Demirci Dekanlık görevini sürdürmektedir.
Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevi yapan öğretim üyelerimiz, 1994-2000 yılları arasında Prof. Dr. Süreyya Ceylan, 2000-2001 arasında Prof. Dr. Hakkı Dalçık, 2001-2007 arasında Prof. Dr. Süreyya Ceylan’dır. 2007’den itibaren de bu görevi ben sürdürmekteyim.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Ana Bilim Dalımızda 1996 yılından bu yana asistan eğitimi verilmektedir.
O zamandan beri Ana Bilim Dalımıza gelen dört araştırma görevlimizden ikisi eğitimlerini tamamlayarak akademik kadrolarda meslek yaşamlarını devam ettirmiştir. Ayrıca bu zaman süresince üç kişi yüksek lisans, iki kişi doktora eğitimini tamamlamıştır. Bir doktora ve üç yüksek lisans öğrencimiz eğitimlerine devam etmektedir. Kısaca, Ana Bilim Dalımıza 13 yılda 11 asistan gelmiştir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Ana Bilim Dalımızın akademik kadrosu üç Profesör, iki doçent, bir öğretim görevlisi olmak üzere altı kişiden oluşuyor.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Teknisyen/laborant gibi yardımcı personelimiz yok. Tüm çalışmalarımızı mevcut uzmanlık, doktora ya da yüksek lisans öğrencilerimizle beraber yürütmekteyiz.

Eğitim programınız nedir?
Fakültemizde mezuniyet öncesi eğitim, uzmanlık eğitimi, araştırma ve hizmetin bilimsel temellerde entegrasyonu amaçlanmaktadır. Fakülte öğrenci eğitimimiz 6 yıldır ve ders kurullarına dayanan entegre sistemde karma eğitim modeli uygulanmaktadır.

Klinik öncesi teorik eğitim dersliklerde, pratik eğitim ise multidisiplin laboratuvarlarında yürütülmekle beraber eğitim programımızda önceleri modül ve daha sonra PDÖ uygulamaları, Toplumsal Duyarlılık ve Hekimliğe Hazırlık Programı gibi çalışmalara yer verilmiştir. Uzmanlık eğitimi ana bilim dalları temelinde ve Dekanlık bünyesindeki ‘Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu’nun koordinasyonu ile yürütülmektedir. Ana bilim dalımız da asistan karnesini hazırlamış ve eğitim programlarını ilgili uzmanlık derneklerinin önerileri doğrultusunda gözden geçirmiştir. Eğitimin izlenmesi amacıyla araştırma görevlilerinden geri bildirim alınmakta ve toplantılar yapılmaktadır. Fakültemizde ve Sağlık Bilimleri Enstitümüzde yönetim süreçlerine öğrenci ve araştırma görevlisi katkısını arttırmak amacıyla son iki yıldır öğrenci ve araştırma görevlilerinin yönetim kurulu ve ilgili eğitim komisyonlarının toplantılarına katılması sağlanmıştır.

Bölümünüzdeki çalışmalarınızdan/projelerinizden biraz bahseder misiniz?
Preklinik olarak laboratuvar çalışmalarımız var. Histoloji Araştırma Laboratuvarımızda tamamlanan yüksek lisans, uzmanlık, doktora tezleriyle, klinik dallardan gelen uzmanlık ve yan dal uzmanlık tezlerinde yer alan histolojik çalışmalar (kadın hastalıkları ve doğum, kulak burun boğaz hastalıkları, üroloji, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk cerrahisi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, anestezi) ve projelerimiz (KOÜ Araştırma Fonu ve TÜBİTAK projeleri) yapılmıştır ve halen benzeri araştırma ve projeler devam etmektedir.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Evet. Bunu, uzmanlık öğrencisine eğitim programının içeriği, kapsamı, temel hedefleri, gerekleri ve yeterliliği hakkında bilgilendirme, asistan karnesinin verilmesinin önemi ve kullanımı, Ana bilim dalı laboratuvarlarının tanıtımı, kullanım ilkeleri, emniyet önlemleri. laboratuvarlardaki araç ve gereçlerin kullanımı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi verilmesi. Laboratuvar rotasyonu uygulamasının işlerliği, deney hayvanları laboratuvarı hakkında bilgilendirme, laboratuvar düzeni, yıkama solüsyonları, kimyasal depo pratiği hakkında eğitim, öğrenci pratiklerinde uygulanan sistem, yer, zaman ve işleyiş ile pratik hazırlığı eğitimi, Ana bilim dalı ile ilişkili diğer anabilim dalı ve bilim dallarının tanıtımı ana hatları içinde aşağıdaki teorik ve pratikler/uygulamalar, genel histoloji ve genel embriyoloji, klasik ışık mikroskopi teknikleri, özel histoloji ve özel embriyoloji, özel boyama teknikleri, deneysel bir çalışmanın plânlanması, immünohistokimyasal teknikler, biyomedikal istatistiksel yöntemler, bilimsel bir çalışmanın yazılması ve yayınlanması, hücre kültürü teknikleri, ışık mikroskopi laboratuvarı uygulamaları ve daha fazlası olarak sayabiliriz.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Asistan karnemizde belirtildiği üzere “Zorunlu İç ve Dış Rotasyonlar”: Patoloji Ana Bilim Dalında (1 ay, genel patoloji; iç rotasyon 5. yarıyıl sonuna kadar gerçekleştirilmeli).
Seçmeli Eğitim Programı:
Zorunlu Eğitim Programına ek olarak Ana Bilim Dalları Eğitim Komisyonu önerisi ile Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu tarafından belirlenecek eğitimi içerir. Bu eğitim kapsamında yer alacak ders, uygulama ve rotasyonlar aşağıda önerildiği şekilde düzenlenmelidir.

Seçmeli İç ve Dış Rotasyonlar İleri Araştırma Teknikleri (Süre seçilen tekniğe ya da tekniklere uygun olmalı); iç ya da dış rotasyon (tercihen yurt dışı olmalı) 8. yarıyıl sonuna kadar gerçekleştirilebilir.
Yardımcı Üreme Teknikleri (6 ay, dış rotasyon, 7. yarıyıl sonuna kadar gerçekleştirilebilir).

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?
Son bir yıl içerisinde bölümümüzden yurt içi ve dışı dergilerde yayınlanmış yaklaşık 7 yayınımız bulunmaktadır.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Evet , Özellikle branşımızla ilgili yurt içi ve yurt dışı kongrelere katılmaktayız. Ana Bilim Dalımız öğretim üyeleri ve asistanlarımız yurt içi kurs ve kongreleri takip etmekteler, ancak yurt dışı kongreler daha masraflı olduğu için katılım daha az gerçekleşmekte.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Fakültemiz ve Ana Bilim Dalımız günümüzde ülkemiz tıp fakülteleri arasında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle hızla ilerlemektedir; evrensel düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerini sürdürerek tüm insanlığa bilimsel ve sosyokültürel alanda hizmet etmeyi, insan haklarına saygılı, hür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı hekim adayları ve bilim insanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Ana Bilim Dalımız kurulduğundan bu yana sabırlı, sorumlu ve özverili çalışmalarını sürdürmekte ve daha iyiye ve ileriye doğru ilerlemektedir. Özetle, uluslararası ölçütlere göre kabul edilen bilimsel içerikte ve klinik korelasyonu sağlayan histoloji ve embriyoloji eğitimi vermekte ve hekim adaylarımıza insan organizmasının yapısal ve moleküler temelleri üzerinde daha geniş bir vizyonla bakabilme becerisini kazandırmaktadır. Sabırlı, dikkatli, titiz, çalışkan, yaratıcı, duyarlı, etik değerleri benimseyen, insan sağlığını koruyan ve hipokrat yeminini yüreğinde hisseden asistan adaylarımızı aramıza bekliyoruz.

28/09/2009

Klinikte görev yapan hekimler
Prof. Dr. Melda Yardımoğlu Yılmaz
Prof. Dr. Süreyya Ceylan
Prof. Dr. Hakkı Dalçık
Doç. Dr. Süheyla Gonca
Doç. Dr. Serdar Filiz
Öğretim Görevlisi Dr. Yusufhan Yazır
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer