KLİNİKLER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
KALP VE DAMAR CERR.
18 Nisan 2021, Pazar
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tahsin Keçeligil

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, 1978 yılında rahmetli Prof. Dr. Mehmet Kamuran Erk tarafından kuruldu. Saygıdeğer hocamız o tarihte Ankara’dan gelerek Samsun’da bir Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği kurarak Türkiye’de üç büyük şehir dışında ilk defa olmak üzere açık kalp ameliyatlarını başlatmıştır. Daha sonra 1983 yılında, merhum Doç. Dr. Mikail Yüksel, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden gelerek Kliniğimizde çalışmaya başladı. Üniversite Hastanemizin yeni binası 1986 yılında tamamlandı ve o tarihten itibaren eğitim, araştırma faaliyetleri ve klinik hizmetleri halen kullanılmakta olan bu büyük tesiste sürdürüldü. 1997 yılı başından itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Prof. Dr. Ferşat Kolbakır üstlendi. Daha sonra Göğüs Cerrahisi ve Kalp ve Damar Cerrahisi şeklinde bir bölünme gerçekleşti. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini 2004 yılından bu yana ben yürütmekteyim.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadromuz 5 öğretim üyesinden oluşmaktadır. 3 profesör, bir doçent ve bir yardımcı doçent öğretim üyemiz bulunmaktadır. Öğretim üyelerimizin, uzmanlık eğitimlerini aldıkları kurumlar bakımından, ikisi Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği çıkışlı (Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, Prof. Dr. Mehmet Kamil Göl), ikisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği çıkışlı (Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Bahcivan), biri ise İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği çıkışlıdır (Doç. Dr. Mustafa Kemal Demirağ). Öğretim üyelerimiz gerek eğitimsel açıdan gerekse tıbbi ve cerrahi uygulamalar bakımından engin bir deneyime sahiptir.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Kliniğimiz ve departmanımız açısından yardımcı personel sayımızın yeterli olduğu söylenebilir. Ancak yoğun bakım ünitemiz bakımından personel takviyesine ihtiyaç olduğu kanısındayız. Kliniğimizde görev yapan yardımcı sağlık personeli iyi bir hizmet içi eğitimden geçirilmiş durumdadır ve belirli aralarla bu eğitimler yinelenmektedir. Diğer yardımcı personelin daha vasıflı ve nitelikli olması arzu edilen bir durumdur. Hemşirelerimiz ve perfüzyonistlerimiz görevlerini büyük bir fedakarlık içerisinde ve severek yapmaktadırlar.

Eğitim programınız nedir?
Kalp ve damar cerrahisi alanında uzmanlık eğitimi süreklilik arz eden bir eğitimdir. Bir tıp fakültesi bünyesinde yer alan Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olduğumuz için, eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz iki ana kol halinde yürütülmektedir. Bunlardan biri, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretimidir. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde probleme dayalı öğretim (PDÖ) modeli uygulanmaktadır. Bu sistemde, Kalp ve Damar Cerrahisi öğretim üyeleri birinci, ikinci ve üçüncü sınıfların PDÖ oturumlarında görev alabilmektedirler. Dördüncü sınıfta ise ayrı bir blok içinde damar hastalıklarına yönelik TASK uygulaması şeklinde eğitim faaliyetimiz vardır. Bütün bunların dışında, beşinci dönem öğrencileri seçmeli staj yapmak üzere, altıncı sınıf öğrencileri seçmeli intörnlük yapmak üzere Kliniğimize gelebilmektedirler. Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin ikinci kolu tıpta uzmanlık eğitimidir. Bu eğitim, bugün itibarıyla fiilen yaklaşık 6 sene süren bir eğitimdir. Asistan olarak da adlandırdığımız tıpta uzmanlık öğrencileri TUS’u kazanmak suretiyle bize gelmektedirler. Her yıl eylül ayı başında hazırlanan bir “seminer ve makale saati” programı yaz başına dek sürdürülür. Bunların dışında her hafta cuma günleri yapılmakta olan Kardiyoloji - Kalp ve Damar Cerrahisi Ortak Konseyi ve Pediyatrik Kardiyoloji - Kalp ve Damar Cerrahisi Ortak Konseyi toplantıları eğitici özellikler taşımaktadır. Ayrıca, aylık çalışma programı dahilinde ameliyatlara girmekte olan asistanlar için ameliyathane ortamı gerçek bir eğitim ortamı oluşturmaktadır. Her asistanın, dengeli bir biçimde, kalp ve damar cerrahisi spektrumunun her alanında ameliyata girebilmesi hususunda gerekli özen gösterilmektedir.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Bugün için, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde 21 adet normal hasta yatağımız, 5 adet ise yoğun bakım yatağımız vardır. Bu yataklardaki doluluk oranımızın, sene ortalaması dikkate alındığında yüzde 90 dolayında olduğu görülmektedir. Karadeniz Bölgesi’nde, çocuk kalp cerrahisinin en eski dönemden beri uygulanmakta olduğu Kliniğimizde bu konuda önemli vaka serilerine ve deneyime ulaşılmıştır. Bu sebeplerle, Üniversite İdaresinin bu gerçekten hareket ederek bir kalp merkezi kurulması için çaba içine girmesi beklenen bir sonuçtur. Bütün Karadeniz Bölgesi’ne hitap edebilecek büyüklükte ve modern imkanlara haiz bir kalp merkezi kurulması yönünde çabalarımız devam etmektedir.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?
Yıllık ortalama poliklinik sayımız 5 bin 500-6 bin arasında değişmektedir. Karadeniz Bölgesi’nin birçok şehrinden polikliniğimize hasta gelmektedir. Polikliniğimiz haftanın 4 günü tam zamanlı olarak hastaların hizmetindedir.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Nöbet düzenlemelerini doğrudan anabilim dalı başkanı yapmaktadır. Kliniğimizde görev yapan bütün akademisyenleri ve asistanları kapsayan bir ay süreli bir çalışma programı yapılmaktadır. Bu programda, bütün asistanların o ay ki çalışma yerleri ve düzenleri yer almaktadır. Asistanlığın ilk birinci yılında günaşırı nöbet tutulmaktadır. İkinci yıldan itibaren tutulan nöbet sayısı tedricen azaltılmakta ve beşinci yıl bittiğinde artık ayda sadece 5 nöbete düşmektedir.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Asistan eğitiminde kullanmakta olduğumuz bir çekirdek eğitim programı mevcuttur. Bu program, Kliniğimize yeni başlayan her asistana, kısa süre içinde verilmekte ve programın işleyişi hem anabilim dalı başkanı hem de ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilmektedir. Bu program, tıpta uzmanlık eğitimi programı dahilinde, bir asistanın yapması gereken uygulamaları göstermesi ve bunların bir sıra ve düzen içinde gerçekleştirilmesini temin bakımından önemlidir.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Rotasyon uygulamalarımız Tıpta Uzmanlık Tüzüğü esas alınarak düzenlenmiştir. Bu Tüzük’ün ilgili maddesinin verdiği yetkiye dayanarak alınan karar gereğince, Kliniğimizde göreve başlayan her araştırma görevlisi, zorunlu rotasyonların haricinde, bunlara ek olarak İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalında bir aylık rotasyona tabi tutulmaktadır. Rotasyonların, asistanlık süresinin bütünü içinde dengeli olarak dağılımına dikkat etmekteyiz.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
OMÜ Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olarak, akademik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olduğuna inandığımız nitelikli bilimsel yayınlar üretimine dikkat ve özen gösteriyoruz. Son bir sene içinde, bütün bir Klinik olarak, ulusal dergilerde yayınlanan makale sayımız 10, uluslararası dergilerde yayınlanan makale sayımız ise 5 adettir.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Kalp ve damar cerrahisi, günümüzde toplum genelinde kalp ve damar hastalıklarındaki büyük artış nedeniyle giderek yükselen bir önem kazanmıştır. Kalp ve damar cerrahisi uzmanlık alanının, emek yoğun ve teknoloji yoğun bir alan olduğu da ayrı bir hakikattir. Dolayısıyla bu alanı uzmanlaşmak üzere seçecek olan tıp doktorlarının, aşırı bir iş temposu ve bilhassa ilk yıllarda yoğun nöbet uygulamaları ile karşılaşacaklarını, hastaya karşı olan sorumluluklarının azami olacağını ve bu uzmanlık alanının gerçek bir iş disiplinini gerektirdiğini bilmeleri gereklidir. Ayrıca, kalp ve damar cerrahisi alanının, çocuk kalp hastalıkları ve cerrahisi, erişkin kalp hastalıkları ve cerrahisi ve de çevrel damar hastalıkları ve cerrahisi alanlarını kapsayan geniş bir spektrumu olduğunu bilmelerinde ve uzmanlık eğitimleri boyunca kendilerini bu üç alanda da iyi yetiştirmeye çalışmalarında fayda vardır.
Teşekkürler. 01/12/2008
Anabilim Dalında görev yapan akademisyenler, asistanlar ve diğer personel Akademisyenler
Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil Prof. Dr. Ferşat Kolbakır Prof. Dr. Mehmet Kamil Göl Doç. Dr. Mustafa Kemal Demirağ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Bahcivan

Asistanlar
Dr. Hakan Karamustafa Dr. Melih Ürkmez Dr. Onur Doyurgan Dr. Ali Yüksel Dr. Serkan Çelik Dr. Burhan Üzümbağ Dr. Özgür Bulut Dr. Caner Yaşar

Hemşireler
Nihal Tokgöz Gülşah Özdemir Fatma Ergin Özlem Ürkmez Eylem Serinkaya Ayza Özcan Göze Mehtap Işık Melek Koç Dilek Sağır Nuray Taşkın Şerife İrtegün Rukiye Ayan Göknur Uyar Gülsemin Özdemir

Perfüzyonistler
Yusuf Çakır Nuran Akın

Sekreterler
Canan Yaman Birtan Karahan
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) Yasar Bresnahan (Emekli)
21.06.2020 02:57:32
Annem Nedime Can hastanenize yatirilmis ve Sali gunu kalp ameliyati geciricekmis.
Annemle nasil gorusebilirim telden ?
Saygilarimi arz ederim.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer