KLİNİKLER
Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği
NÖROLOJİ
08 Ocak 2012, Pazar

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği Şefi Doç. Dr. Baki Arpacı

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman tarafından 1924-1927 yılları arasında hastanemizin kuruluşuna başlanmış, psikiyatri, nöroloji, nöroşirurji klinikleri olarak faaliyete geçmiştir. Geçmişte ilk nöroloji klinik şefliğine Mazhar Osman ekibinden Dr. Şükrü Hazım Tiner gelmiş, daha sonra sırasıyla Prof. Dr. Rüştü Recep Duyar, Dr. Ahmet Şükrü Emed, Dr. Rasim Hatipoğlu, Dr. Faruk Bayülkem (1947-1977 yılları arasında Hastane Başhekimi ve Nöroloji Klinik Şefi), Dr. Bahattin Yardımcı (1977-1980), Dr. Yıldırım Aktuna (1980-1989 Hastane Başhekimi ve Nöroloji Klinik Şefi), nöroloji kliniğinin şefliklerini yapmışlardır. Dr. Yıldırım Aktuna tüm hastanede ve nöroloji kliniğinde reform niteliğinde büyük ve kapsamlı gelişmeler gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Nöroloji Kliniğinde Dr. Necati Aydınel (Daha sonra Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine şef olarak atandı), Dr. Ahmet Ülman (Nöroradyoloji), Dr. Henri Griladze (Daha sonra Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Klinik Şefliğine atandı). Dr. Kemal Parlak (elektroensefalografi), patoloji laboratuvarında nöropatolojide tecrübeli Dr. Oğuz Akter, EMG labaratuvarında Dr. M. Serpil Yazıcı gibi değerli hekimler çalışmışlardır. Dr. Hulki Forta (Daha sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Şefliğine atanmıştır), Dr. Fazilet Hız (Daha sonra Taksim İlk Yardım Nöroloji Kliniği Şef Yardımcılığına atanmıştır), Dr. Hülya Tireli (Daha sonra Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şefliğine  atandı), Dr. Sevim Baybaş (Daha sonra 11. Nöroloji Klinik Şefliğine atandı), Dr. Feriha Özer (Daha sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Klinik şefliğine atanmıştır) gibi değerli hekimler daha sonra kadroya katılmışlardır. Nöroloji Kliniği Dr. Fahrettin Kerim Gökay Pavyonu (Kliniği) olarak adlandırılmaktaydı. Dr. Yıldırım Aktuna’nın 1989 yılında politik hayatta hizmet vermek üzere ayrılmasından  kısa bir süre önce ilgili sınavlardan geçerek nöroloji kliniğinin şefliğine geldim ve 1989 yılında Dr. Yıldırım Aktuna’nın ayrılmasını takiben, mevcut klinik 1’inci Nöroloji Kliniği olarak eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetine devam etmiştir. Daha sonra 2’nci ve 3’üncü. Nöroloji Klinikleri Dr. Sevim Baybaş ve Dr. Dursun Kırbaş şefliğinde kurularak faaliyetini sürdürmüştür. Hizmetlerin, eğitim bölümlerinin ve kadronun gelişmesiyle beraber 20 Şubat 1991 tarihinde halen görev yaptığımız  Dr. Yıldırım Aktuna Nörololoji Kliniği adı verilen binaya taşındık. Doç. Dr. Sevim Baybaş’ın Şefliğinde oluşturulan 2’nci Nöroloji Kliniği de bu binada faaliyetini sürdürmektedir. 3’üncü Nöroloji Kliniği ise daha sonra restore edilen Dr. Fahrettin Kerim Gökay Kliniğinde oluşturularak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Hizmetlerin ve eğitimin gelişmesiyle beraber epilepsi, nöromusküler hastalıklar, multipl skleroz, hareket bozuklukları ve demans, inme, baş ağrısı, uyku tıbbı ve hastalıkları gibi bölümler ve laboratuvarlar oluşturulmuş, hizmet kalitesi yükseltilmiş, yapılan çalışmalar yurt içi ve yurt dışı kongrelerde diğer nöroloji kliniklerimizle birlikte sunulmuştur. Halen bu aktiviteler kesintisiz biçimde sürdürülmektedir.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Nöroloji Kliniğinde hastanemizin kuruluş yılı olan 1927’den beri ve devamı niteliğinde olan 1. Nöroloji Kliniğinde ise 1989 yılından beri asistan eğitimi verilmektedir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadromuz on kişiden oluşmaktadır. Kliniğimiz akademik kadrosu isim ve ilgi alanlarını sıralarsak ben Doç. Dr. Baki Arpacı (Epilepsi-EEG, kognitif bozukluklar, uyku, hareket bozuklukları), Doç. Dr. Dilek Ataklı (Epilepsi-EEG), Doç. Dr. Aysun Soysal (Nöromusküler hastalıklar-EMG, multipl skleroz), Doç. Dr. H. Turan Atay (Uyku tıbbı ve bozuklukları-polisomnografi, epilepsi), Doç. Dr. Demet Kınay (Epilepsi-EEG), Uzm. Dr. Hüseyin Sarı (Epilepsi-EEG, baş ağrısı), Uzm. Dr. Aysu Şen (Hareket bozuklukları, demans), Uzm. Dr. Cengiz Dayan (Serebrovasküler hastalıklar), Uzm. Dr. Pelin Doğan Ak (Uyku tıbbı-polisomnografi, epilepsi-EEG) ve Uzm. Dr. Burcu Yüksel (Nöromusküler hastalıklar-EMG, multipl skleroz)

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Bir fizyoterapist, bir tıbbi sekreter, 11’i serviste olmak üzere, dokuz hemşire nöroloji yoğun bakımda görev yapmaktadır.
Yedi hizmetli personel serviste, beş personel de yoğun bakımda çalışmaktadır.

Eğitim programınız nedir?
Eğitim programı pratik anlamda sürekli olmakla beraber, her yıl her üç nöroloji kliniğinde kasım ayında başlayıp haziran ayında sonlanmak üzere hazırlanmaktadır. Pazartesi günleri akademik planlanmış ortak seminer ve konferanslar, bütün yıl kesintisiz süren, perşembe günleri yapılan nöroradyoloji ve vaka toplantıları, her hafta kliniğin kendi içinde yaptığı dönüşümlü literatür ve seminer toplantıları yapılmaktadır.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Yirmi altı yatak serviste, altı yatak ise yoğun bakımda olmak üzere toplam 32 yatak bulunmaktadır.
Yatak doluluk oranı yüzde 100 civarındadır.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?
Genel poliklinik, spesifik poliklinikler ve acil dâhil, kliniğimizin yıllık poliklinik sayısı ortalama 53 bindir.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
İlk yıl asistanlarına bir haftalık nörolojik muayene ve oryantasyon döneminden sonra, başasistan ya da uzman denetiminde bağımsız hasta üstlenmesi sağlanmakta, ayrıca dosya düzenleme, epikriz yazma, laboratuvar işlemleri gibi beceriler kazandırılmaktadır.
Bir aydan sonra nöbetçi uzmanla birlikte nöbet tutmaktadır. Ayrıca, uzmanla birlikte genel ve özel dal polikliniklerine başlamaktadırlar. Psikiyatriden gelen rotasyoner asistanlar da üç ay serviste, bir ay da nörolojik yoğun bakımda çalışmakta, genel ve özel dal polikliniklerine katılmaktadırlar.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
İlk yıl içinde nörofizyoloji, nöroanatomi, semioloji ve hastaya yaklaşım hasta vizitleri yapılmakta, poliklinik, nöbet, nörolojik yoğun bakım gibi faaliyetler sürdürülmektedir.
İkinci yılda rotasyonlar yapılmakta (Psikiyatri üç ay, radyoloji üç ay, iç hastalıkları iki ay, kardiyoloji bir ay, endokrinoloji bir ay) ve tez konusu verilmektedir.
Üçüncü yılda dört ay nörofizyoloji (EEG, EMG, uyku-polisomnografi) klinik içi rotasyonu yapılmakta, klinik ve akademik ağırlıklı konularla tez çalışmaları sürdürülmektedir.
Dördüncü yıl var olan eğitim programına devam edilmekte ve süpervizörlük, bağımsız karar verme özelliği geliştirilmekte, tez çalışmaları sürdürülmektedir.
Ayrıca, bütün bu dönemler zarfında mesleki kongrelere, toplantılara katılımı mümkün olduğunca sağlanmakta ve teşvik edilmektedir.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Rotasyon uygulamaları çekirdek eğitim programında verildiği gibidir.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?
Bir yurt dışı, bir yurt içi yayınımız bulunmaktadır.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Her yıl ulusal nöroloji, kognitif nöroloji, epilepsi, hareket bozuklukları ve demans, inme, baş ağrısı, nöroimmünoloji, klinik nörofizyoloji, nöromusküler hastalıklar, MS gibi kongrelere mümkün olduğunca katılınmaktadır.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Eğitim almak üzere başladıkları kliniklerde var olan imkânları iyi değerlendirmeleri, kendi potansiyellerini ortaya koyarak bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve daha iyisi için sürekli talepkâr ve yaratıcı olmaları, güçlükler karşısında motivasyonlarını yitirmemeleri, tıp etiğini ve deontoljik kuralları hep hatırlamalarıdır.

Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

Klinik Şefi:
Doç. Dr. Baki Arpacı

Şef Yardımcısı:
Doç. Dr. Aysun Soysal
Doç. Dr. H. Dilek Ataklı
Doç. Dr. H. Turan Atay
Doç. Dr. Demet Kınay

Uzmanlar:
Uzm. Dr. Hüseyin Sarı
Uzm. Dr. Cengiz Dayan
Uzm. Dr. Aysu Şen
Uzm. Dr. Pelin Doğan Ak
Uzm. Dr. Burcu Yüksel

Asistanlar:
Dr. Hande Fenerci
Dr. T. Selcen Altın
Dr. Senem Yılmaz
Dr. Tuğba Argün
Dr. Feride Ün
Dr. Metin  Daryan
Dr. Kasım Mulhan
Dr. Sibel Çeliker
 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) murat 124 (dr)
24.09.2013 09:38:50
prof. dr. sahap yalcin (em. ogretim uyesi, muhendis) sayin hocam ulman soyadli dr lari arastirdigimizda..

1-Prof. Dr. İbrahim ULMAN turgutlulu 61 dogumlu ege tip da cocuk urolojisi dalinda calisiyor..

2-Prof Dr Cevval ULMAN tıbbi biokimya uzmani 66 dogumlu celal bayar univ manisa da..

malumunuz dr larin cocuklari da dr olmaya heveslidir. direkt ahmet beyi bulamadim ama yukaridaki isimler dogum tarihleri itibariyle de ahmet bey ile iliskili olabilecek gibi duruyorlar..

umarim yardimci olabilmisimdir.

saygilarimla..
People
3
2) prof. dr. sahap yalcin (em. ogretim uyesi, muhendis)
23.09.2013 19:23:49
Uzun yillar once hastanenizde calisan, ilokul arkadasim Dr. Ahmet Ulman ile yurt disinda uzun muddet bulunmam dolayisiyle irtibatim kesildi. Kendisi hakkinda verebileceginiz bilgiye mutesekkir kalacagim.

Saygilarimla,
Prof.Dr. Sahap Yalcin.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer