KLİNİKLER
Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği
MİKROBİO. VE ENFEK. HAST.
18 Nisan 2021, Pazar
Kliniklerimiz köşesini bu haftaki konuğu Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Klinik Şefi Dr. Ali Mert.

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Hastanemiz 1964 yılında kurulmuş, kliniğimiz de Radyoloji Bölümü’nün içerisinde iki odadan ibaret olarak tesis edilmiştir. Ben hastanemizde 1988 yılında çalışmaya başladım. Aynı yıl şu an içerisinde bulunduğumuz bölümü oluşturarak burada hizmet vermeye başladık. Mikrobiyoloji Kliniği içerisinde Hematoloji, İmmünoloji, Eliza, Bakteriyoloji ve Seroloji laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarların alt birimleri dahil tüm hastanenin laboratuvar hizmetleri yükünün yüzde 70’ini karşılamaktayız. Laboratuvarlarımız 3 üniteden oluşmaktadır. Ana binamızda Klinik Mikrobiyoloji, ek binamızda İmmünoloji ve Doku Tiplendirme Laboratuvarları’mız ile Etlik Polikliniği’nde poliklinik laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Şu anda laboratuvarımız doku tiplendirmesi dahil, istemi çok az olan testler dışında, tüm testleri yapabilecek durumdadır. Kuruluşundan bu yana da klinik şefliği görevini ben yürütmekteyim.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Kliniğimizde 1 şef, 1 şef yardımcısı, 1 başasistan, 4 uzman ve 8 asistan olmak üzere 15 kişi akademik personel olarak görev yapmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Kliniğimizin yapısı itibariyle diğer kliniklerde olduğu gibi fazla sayıda hemşire, sağlık memuru, hizmetli ve diğer yardımcı personele ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu nedenle bizim kliniğimizde yardımcı personel sayımız 1 sekreter ve 3 hizmetli olmak üzere 4 kişiden oluşmaktadır. Ayrıca 42 laborantımız bulunmaktadır.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
Kliniğimizde nöbet düzenlemeleri aylık çizelgeler halinde düzenlenmekte ve bu çizelgeler çerçevesinde arkadaşlarımız nöbetlerini aksatmadan yürütmektedir. Uzmanlar belirli aralıklarla acil serviste nöbetçi şef, asistanlar acil nöbeti tutmaktadır. Biyolog, kimyager ve diğer laboratuvar çalışanları acil mikrobiyoloji nöbeti tutmaktadır.

Rotasyon uygulamanızı nasıl yapıyorsunuz?
Uzmanlık eğitimimiz dahilinde tamamlamak zorunda olduğumuz 3 aylık nükleer tıp rotasyonumuz bulunmaktadır. Bunun dışında iç ve dış rotasyonlar olmak üzere iki tür rotasyon uygulaması yapmaktayız. İç rotasyon klinik şeflerinin ihtiyaca göre belirledikleri rotasyondur. Rotasyonlar eliza, hematoloji, bakteriyoloji, seroloji, immünoloji ve doku tiplendirme laboratuvarları ile poliklinik laboratuvarlarında birer ay süreyle yapılmaktadır. Her rotasyon sonrası asistanlar sınava girer ve asistan karneleri hazırlanır. Ayrıca Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi mikrobiyoloji laboratuvarı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Parazitoloji Bölümü yetkilileri ile görüşülerek, bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacı ile, asistanlarımızın bu laboratuvarlarda rotasyon yapmaları sağlanmaktadır.

Eğitim programınız nedir?
Yıllık olarak hazırlayıp uyguladığımız eğitim programımızın yanı sıra, günlük eğitim programı da uygulamaktayız. Haftada 1 gün 2 makale veya bir seminerin dönüşümlü olarak anlatıldığı eğitim programımız yıllık hazırlanır. Günlük eğitim ise her sabah bakteriyoloji laboratuvarında, yatan hastalardan gönderilen örneklerin kültür ve antibiyogramlarının tüm uzman ve asistanların birlikte değerlendirmesi sureti ile gerçekleştirilmektedir. Bu toplantı sırasında her türlü konuda tartışılarak birebir eğitim verilmektedir.

Tıbbi araç-gereç durumunuz nedir?
Kliniğimizde 2 adet makroeliza, 1 adet mikroeliza, 3 adet koagülasyon için thrombolyzer, kan kültürleri için bir adet Bactec 9050, tümor markerleri için immülite 1 ve immülite 2 cihazları, 6 adet Gen-S ve Max-M kan sayım cihazı, 2 adet nefelometre, 2 adet PCR cihazı bulunmaktadır. Bunların dışında kliniğimiz için gerekli olan birçok araç gerece de sahip bulunmaktayız.

Bilimsel yayın durumunuz nedir?
Son 5 yılda kliniğimizden 10’u uluslararası, 15’i ulusal dergide yayınlanmış toplam 25 makale, 22’si uluslararası, 17’si ulusal kongrede sunulmuş toplam 39 bildirimiz bulunmaktadır.

Kongreleri takip edebiliyor musunuz?
Kongreleri takip etmekte bugüne kadar bir zorlukla karşılaşmadık. Bölümümüzle ilgili hemen her kongreye bir arkadaşımız mutlaka katılmakta ve döndüğünde orada edindiği bilgileri ve görüşlerini bizimle paylaşmaktadır. Önceden gittiğiniz kongrede bir etkinliğiniz, sunumunuz varsa, SSK Genel Müdürlüğü, kurumu temsil ettiğimiz için kongre giderlerimizi karşılıyordu. Ancak şu an Sağlık Bakanlığı’na geçmiş bulunuyoruz. Bakanlığın uygulaması konusunda henüz fazla bilgimiz bulunmamaktadır.

Kliniğinizi seçecek asistanlardan beklentileriniz nelerdir?
Bize katılacak bir asistanın, öncelikle mikrobiyolojiyi sevmesi gerekir. Çalışma arkadaşları ve çevresiyle uyumlu bir kişilik yapısına ve edindiği mesleki bilgisini pratiğe geçirecek yetkinlik ve beceriye sahip olması temel beklentilerimizdir. Uluslararası yayınları takip edebilecek derecede yabancı dil bilmesi tüm bunlara artı özellik olacaktır.
Teşekkürler.
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer