KLİNİKLER
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
ANES. VE REANİMASYON
19 Nisan 2021, Pazartesi
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şefi Doç. Dr. Hülya Başar

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Kliniğimiz oldukça eski, Hastanemiz eski aslında. 1954 yılında Alman ve Fransız mühendislerin denetiminde inşa edilmeye başlanmış. 1957 yılında da Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi olarak hizmete girmiş. O zaman 4 servis ve 1 ameliyathane şeklinde son derece küçük bir lokal hastane olarak açılmış. Ancak bugün 36 servis ve 25 ameliyathane ile tam teşekküllü olarak çalışıyoruz. Anestezi ve Reanimasyon Bölümüne ait bir Reanimasyon Ünitemiz ve bir Ağrı Ünitemiz var. Dolayısıyla Ankara’nın Sağlık Bakanlığına ait en önemli hastanelerinden birisiyiz.
Kliniğimiz 1961 yılında İngiltere’den gelen Dr. Mustafa Dengilioğlu tarafından kurulmuş. Sadece Mustafa Bey ve anestezi teknisyeni bile olmayan bir yardımcı personel varmış. Böylece anestezi uygulamaları başlamış. Yaklaşık 31 yıl Dr. Dengilioğlu şef olarak görevini yürütmüş. 1992 yılında Hacettepe’den ihtisasını alıp gelen Dr. Nurten İnal bu görevi devralmış. Nurten Hanım 6 yıl önce emekli oldu. Ben de onun zamanında burada uzmanlık görevinde bulunuyordum.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Klinik kurulduğundan bu yana asistan eğitimi veriliyor diyebiliriz.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Hastanemizde 1. Anestezi ve 2. Anestezi olmak üzere 2 anestezi kliniği var. Ben 1. Anestezi Kliniği şefiyim. 2. Anestezi Kliniğine de vekalet ediyorum. Dolayısıyla kadromuz da çok geniş. 3 tane şef yardımcımız var. 7 tane baş asistan ve 13 tane de uzmanımız var. Bunlardan 1 başasistan ile 3 uzmanımız idari görevde. Bunların dışında aktif olarak çalışan 32 tane de asistanımız var.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Yardımcı personel durumumuz maalesef her hastanede olduğu gibi çok sıkıntılı. Hem Anestezi Kliniğimizde hem Reanimasyon Bölümümüzde sıkıntılarımız var. Anestezi teknisyeni sayımız aslında 35 kişi görünmesine rağmen çalışma ortamımızda çok fazla olduğu için yetişemiyoruz. Onun dışında hizmetli personelimiz de bir elin parmakları kadar az.

Eğitim programınız nedir?
Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneğinin belirlediği bir çerçevemiz var. Bu çerçevede 1., 2., 3. ve 4. sene asistanlarına hatta 5. seneye kadar uzayan bir eğitim programımız var. Örneğin 1. senede daha çok teorik eğitim bunun yanında da pratiklerini geliştirmeye yönelik bölümlerde ve rotasyon halinde genel anestezi ağırlıklı eğitim veriliyor. 2. seneye gelen asistanlarımız artık genelin üzerine rejyonel eğitimlerini de alıyor. Bunun yanında her bir yılını doldurmuş asistanlardan başlamak üzere yoğun bakım rotasyonuna iniyorlar. Tüm asistanlık süresi içerisinde yoğun bakım rotasyonunu 6 ay süreyle yapmalarını istiyorum. 3. ve 4. yıllarında asistanlar daha kompleks yani beyin cerrahisi, gibi kardiyovasküler cerrahi gibi daha özelleşmiş cerrahilerde çalışarak eğitim alıyorlar. Dediğim gibi Sağlık Bakanlığı asistanlarımız 4 yılda eğitimlerini tamamlıyorlar. Bakanlıktan en fazla 3 veya 6 aylık uzatma alabiliyoruz. Bu süre içerisinde sadece 6 ay gibi bir reanimasyon eğitimimiz var. Onun dışında anestezi eğitimi veriyoruz.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Bizim 12 yataklı bir reanimasyon servisimiz var. Bu 12 yataklı reanimasyon servisimiz şu an itibarıyla yüzde 90’lık bir doluluk gösteriyor. Ağrı Ünitemizin yataklı servisi yok. Ayaktan poliklinik muayeneleri yapıyoruz. Günübirlik hasta servisimiz var. Gerekli olan ağrı hastalarını orada izleyip günübirlik takip yapıyoruz.

Yıllık ameliyat ve poliklinik sayınız ortalama nedir?
Yıllık ameliyat sayımız 18 bin civarında. Yalnız bunların hepsi maalesef polikliniğimizden geçmiyor. Sanırım poliklinik alışkanlığını çok oturtamamışız. Cerrahi servislerden bize hasta gelmeli ki biz poliklinikte görelim. Bunun yaklaşık üçte birini görüyoruz diye düşündüğümüzde yıllık yaklaşık 6 bin civarında polikliniğimiz var diyebilirim.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Birinci yıl asistanı mutlaka 8 nöbetle başlıyor. Bunun altına kesinlikle düşmüyor. 8 veya 9 nöbet tutuyor. Altı ay böyle gidiyoruz. Altı ay sonra bir nöbet düşürüyoruz 7 nöbet oluyor. Yaklaşık bir altı ay kadar da böyle devam ettikten sonra da bir nöbet daha düşüyor. Yani nöbet sayısı 6 oluyor. O zaman asistan orta kıdem bir asistan oluyor ve bir yılda 6 nöbet tutuyor. Bu sürenin sonunda bir nöbet daha eksilerek 5 nöbete düşüyor. En son kıdemliler ise yani 4’üncü sene asistanları ise 2 veya 3 nöbetle bitiriyorlar.

Bunun yanında reanimasyona aldığımız kişiler farklı bir nöbet sistemi ile çalışıyorlar. İlk asistanlar yani reanimasyona ilk giren asistanlar iki ay süreyle gün aşırı nöbete giriyorlar. Ondan sonra tekrarlayan reanimasyon süreleri birer ay. Önce iki ay giriyorlar sonra birer ay ve bu şekilde 6 ayı tamamlıyorlar. Ama reanimasyonda mutlaka gün aşırı nöbet tutuluyor.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Tabii biraz önce de bahsettiğim gibi Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğinin bu konuda yayınladığı bir eğitim müfredatı var. Biz de ona uyarak 1, 2, 3, 4. sene asistanlarımıza tüm rotasyonları yaptırarak ve anestezi karnelerimizi doldurtarak eğitimimizi tamamlıyoruz.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Anestezi ve reanimasyon asistanlarının resmi rotasyonları farmakoloji ve dahiliyedir. Her ikisi 4’er aydır. Bu konuda farmakolojide biraz sıkıntı çekmekteyiz. Şu an da Ankara’da sadece Gazi Üniversitesi Farmakoloji Bölümü -buradan bölüm başkanlarına çok teşekkür etmek istiyorum- rotasyon kabul ediyorlar. Daha önce asistanlar Hıfzıssıhha’ya, Ankara Üniversitesine rotasyona gidiyorlardı. Bunlar yoğunlukları nedeniyle herhalde rotasyonlardan kendilerini geri çektiler. Artık sadece Gazi Üniversitesine gidiyoruz.
İkinci zorunlu rotasyonumuz da dahiliye. Dahiliyenin de kardiyoloji, koroner bakım gibi farklı bölümleri kendi içlerinde 4 ay süreyle rotasyona gönderiyoruz.
Onun dışında genel cerrahi, üroloji, kulak burun boğaz, göz bütün cerrahi birimler mutlaka anestezi rotasyonu yaparlar. Bunların süreleri asistanların geldikleri bölümlerin kendi müfredatlarına göre bir ile iki ay arasında değişir.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
Aslında oldukça iyiyiz. Bu konuda ekibimden memnunum öncelikle bunu söyleyeyim. SCIE’ye giren basılmış ve kabul edilmiş en az 5 yayınımız var. Yurt dışı kongrelerde en az 10 bildirimiz var. Yine yurt içi yayın sayımız 7-8 civarında ve yurt içi kongre bildirilerimiz de 25 civarında. Geçen sene Ulusal Anesteziyoloji Kongresi’nde bir birinciliğimiz ve bir üçüncülüğümüz oldu. Bu da gerçekten beni de yeni bir şef olarak çok memnun etti.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Kongre organizasyonları oldukça maliyetli olduğundan katılım hiçbir zaman istediğimiz düzeyde olmuyor. Ancak benim bu konudaki kriterim, özellikle bildiri ve çalışmaları olan asistanların süreleri boyunca 1 ulusal kongre ve 1 sempozyuma katılmalarını sağlamaktır.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Anesteziyoloji ve reanimasyon gelişmekte olan bir bölüm. Arkadaşlar bazen hiç tanımadan geliyorlar. Bizim bölümümüzün en büyük zorluğu hastayla ilgili bütün problemleri büyük bir ortamda, yani sizin hastayla baş başa olamadığınız her kesimden çok fazla doktorun, hemşirenin ve personelin olduğu bir ortamda çözmek gerekliliği. Bu bazı kişileri, özellikle çekinik yapıda olanları, girişimci olmayan arkadaşları zora sokabiliyor. Başkasının yanında maniplasyon yapmak zor bir iştir. Çünkü eğer bir iş yapıyorsanız onun bir komplikasyonu olabilir. Bunu göğüsleyecek yetenekte ve bilgide olmak gerekiyor. Bu anlamda çok zor gelebiliyor. Bunun dışında bir zorluğumuz da tüm cerrahilerle ortak bir çalışma yapıyor olmamız. Tabii her cerrahi bölümden de aynı saygıyı bilgiyi göremiyoruz. Dolayısıyla bu da yeni başlayan asistanlarımızı ürkütüyor. İstifalarda sebep aradığımda bana geri dönen sebepler bunlar. İstifa eden arkadaşlar daha çok hastayla baş başa, daha izole, kendi tedavisini kendi ayarlayan bir gurupla çalışmak istiyorlar. Ama onun dışında gördüğünüz gibi anesteziye tercih de çok fazla. Arkadaşlarımızı bekliyoruz.

Teşekkürler.

10/03/2008

Klinikte görev yapan akademisyen ve uzmanlar:
Klinik Şefi:
Doç. Dr. Hülya Teltik Başar

Klinik Şef Yardımcıları:
Uzm. Dr. Solmaz Günal
Uzm. Dr. Bülent Baltacı
Doç. Dr. S. Ayşegül Ceyhan

Başasistanlar:
Uzm. Dr. Türkay Çakan
Uzm. Dr. Nurten İnan
Uzm. Dr. Hatice Yağmurdur
Uzm. Dr. Ayşe Özcan
Uzm. Dr. Özgün Cuvaş
Uzm. Dr. Asutay Göktuğ

Uzmanlar:
Uzm. Dr. Giray Özçam Uzm. Dr. Ayşe Günay Kaya
Uzm. Dr. Zeynep Çapan
Uzm. Dr. Yusuf Gülhan Uzm. Dr. Meltem Bektaş
Uzm. Dr. Hediye Yaşıtlı
Uzm. Dr. Namık Özcan Uzm. Dr. Hale Uysal
Uzm. Dr. Esma Tezer
Uzm. Dr. Suna Akın Takmaz
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) Özlem Dursun (Memur)
01.04.2021 02:36:41
Ankara eğitim araştırmaya acilden giriş yaptım apandist tanısı konuldu akşamına ameliyata aldılar.ameliyatta anestezi uzmanı epidural anestezi formunu getirip imzalayın dedi bende genel istediğimi bunu imzalamayacağımı söyledim bayan anestezici bana bunu imzalayın şimdi kağıt almaya gitmeye uğraşamam yine genel yaparım dedi ben imzalamamakta ısrar edince getirmek zorunda kaldı diğer kağıdı Merak ettiğim şu tüm hastalara da bu tarz söylemler oluyor mu ve bu yapılan ne kadar etik ve hipokrat yeminine ne kadar uygun??
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer