KLİNİKLER
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
ÇOCUK SAĞ. VE HAST.
18 Nisan 2021, Pazar
Kliniklerimiz köşesinin bu haftaki konuğu Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi Doç. Dr. Yıldız Dallar.

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Hastanemizin inşaatı 1954 yılında baş mimar Jean Volter başkanlığında Alman ve Fransız mimarlar tarafından başlatılmış ve 1957 yılında tamamlanmıştır. Çocuk Kliniği aynı yıl Uzm. Dr. Muzaffer Hatipoğlu tarafından kurulmuş olup 1979 yılında emekli olması nedeniyle Prof. Dr. Gülten Tanyer şef olarak atanmıştır. 1999 yılında benim 2. Çocuk Kliniği Şefi olarak atanmam üzerine 1. ve 2. Çocuk Kliniği olarak ikiye ayrılmıştır. Fakat poliklinik-departman hizmetleri ile eğitim toplantıları ortak olarak yürütülmeye devam edilmiştir. 2001 yılında 1. Klinik şefinin emekli olması ile birlikte yataklı servis de dahil, fiilen tek klinik olarak faaliyet gösterilmeye başlanmıştır.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Akademik kadromuz 1 şef, 3 şef yardımcısı 2 başasistan, 4 uzman olmak üzere toplam 10 kişidir.

Yardımcı personel durumunuz nedir?

15 hemşire, 2 laboratuvar teknisyeni, 3 temizlik, 2 posta, 1 mama mutfağı görevlisi, çocuk acil servisinde 12 hemşire, 4 personel, 1 posta olmak üzere toplam 40 personel görev yapıyor. Ayrıca 2 öğretmen ve 1 müdür de hastane okulu elemanları olarak bulunuyor.

Yatak sayınız ve doluluk oranınız nedir?

Servisimiz 20’si yenidoğan olmak üzere 60 yatak kapasitesine sahip. Yatak doluluk oranımız ise yüzde 108,7’dir.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?

Nöbet düzenlemelerimizi aylık çizelgeler şeklinde yapıyoruz. Bu çizelgeye göre sırası gelen arkadaşlarımız nöbet hizmetlerini aksatmadan yerine getiriyorlar.

Rotasyon uygulamanızı nasıl yapıyorsunuz?

Asistanlarımız ilgili tüzük gereğince rotasyon uygulamalarına tabi tutulmaktadır. Asistanlarımız biyokimya, enfeksiyon ve kadın-doğum rotasyonları yapıyorlar. Rotasyonlar, hastanemizin ilgili kliniklerinde yapılıyor.

Eğitim programınız nedir?

Haftada 3 gün klinik içi eğitim, 1 gün de hastane içi eğitim programı uyguluyoruz. Eğitim programımız dahilinde, her gün sabah 9:00-11:00 saatleri arasında hasta başı eğitim vizitleri yapıyoruz. Bununla birlikte klinik içi eğitim programımız çerçevesinde de seminer ve konferanslar, kongre özetleri sunumu toplantısı, literatür toplantıları, vaka takdimi toplantıları, tez-araştırma toplantıları, mortalite toplantıları, poliklinik toplantıları, asistan toplantıları ve asistan değerlendirme sınavı yapıyoruz.

Başhekimliğe daha önce sunulmuş olan eğitim programı çerçevesinde eğitim kadrosunda yer alan doktorların ağırlıklı olarak sundukları, pediatri asistanları, rotasyoner asistanlar ve misafir konuşmacıların katılımları ile bir eğitim yılı boyunca çocuk sağlığı ve hastalıkları konularını içeren toplam 29 seminer ve konferans düzenledik. Kongre özetleri sunumu toplantılarımızda katıldığımız toplam 12 kongrede anlatılan konular ve kongre ile ilgili izlenimler katılan uzmanlar ve asistan doktorlar tarafından özetlendi. Vaka takdimi toplantılarında, poliklinik ve serviste izlenip tanı, takip ve tedavisi önem arz eden 15 vaka toplantılarda özetlenmiş ve interaktif biçimde tartışıldı.

Ayrıca tez ve araştırma toplantıları da düzenliyoruz. Kliniğimizce gerek yerli gerekse yabancı literatüre sunulacak olan yayınların sayı ve kalitesini yükseltmek, ayrıca kliniğimizden tez konusu almış olan asistanların tezlerinin amaca uygun biçimde yürümesini sağlamayı hedefleyen bu toplantılarda araştırmayı yürütmekte olan doktorlar her hafta kliniğe çalışma ile ilgili raporlarını sunmuş ve eğitim kadrosunun yönlendirmelerinden faydalanmışlardır.

Mortalite toplantılarında her ayın son gününde, o aya ait ex olan olgular sunulup; tanı, izlem, hastaya yapılan müdahaleler ve ölüm nedenleri tüm klinikçe tartışılır. Poliklinik toplantılarında ay içerisinde polikliniğe başvurup asistanların günlük hasta izlemi açısından eğitimlerine katkısı olabilecek nitelikteki vakalar sorumlu birim uzmanı tarafından sunulur ve ayırıcı tanısı interaktif şekilde tartışılır. Asistan toplantıları ise ayda bir kez şef ile asistanlar arasında yapılır. Bu toplantılarda asistanların sorunları ve istekleri gözden geçirilir.

Eğitimin en önemli noktalarından birisi ise asistan değerlendirme sınavıdır. sosyal pediatri, solunum yolu hastalıkları ve yenidoğan konusunda asistan değerlendirme sınavları yapılır. Asistanlar her dönem yılda 2 defa farklı konularda sınava girerler.

Tıbbi araç-gereç durumunuz nedir?

Çocuk Kliniği Laboratuvarı’nda lökosit sayımı, hematokrit, periferik yayma, sedimentasyon ölçümü, retikülosit sayımı, tam idrar incelemesi, gaita mikroskobi incelemesi, BOS yayması, pandy bakılması, kemik iliği aspirasyon materyalinin boyanması, kalın damla, bilirubin ölçümü, idrarda redüktan madde tayini, apt testi, oraklaşma testi, spot idrarda vanil mandelik asit ölçümü, hemolizat hazırlanması yapılmaktadır.

24 saatlik TA monitörizasyonu, refraktometre ile idrar dansitesinin değerlendirmesi, 9 adet küvöz, 1 adet transport küvöz, 10 adet kot, 1 adet açık küvöz, 1 adet ventilatör, 3 adet monitör, 10 adet fototerapi aleti, 1 adet bilirubinometre, 2 adet süt sağma makinesi, 4 buhar makinesi, 1 ventilatör, 2 monitör, 1 pulse oksimetre, 1 transport, 1 intensive, 9 küvöz, 4 aspiratör, çocuk allerji ünitesinde solunum fonksiyon testi, egzersiz provakasyob testi ve deri testi cihazlarımız mevcuttur.

Bilimsel yayın durumunuz nedir?

Kliniğimiz 2004 yılında SCI’ya giren 7 yurt dışı yayın, 9 yurt içi yayın, 4 yurt dışı kongre bildirisi, 8’de yurt içi bildirisi yapmış bulunuyor.

Kongreleri takip edebiliyor musunuz?

Klinik olarak kongreleri rahatlıkla takip edebilmekte, her hangi bir sorunla karşılaşmamaktayız.

Kliniğinizi seçecek asistanlardan istekleriniz nedir?

Yabancı dili, literatürü takip edebilecek düzeyde bilmeleri, meslekleri ile ilgili yenilikleri takip etmeleri, çocuk asistanlığının zor olduğunu ve fedakarlık gerektirdiğini bilmeleri, kliniğimizi seçecek asistanlardan beklentilerimiz arasında yer alıyor.

Teşekkürler.
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer