KLİNİKLER
Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7. Cerrahi Kliniği
GENEL CERRAHİ
19 Nisan 2021, Pazartesi
Kliniklerimiz köşesinin bu haftaki konuğu Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7. Cerrahi Klinik Şefi Doç. Dr. M. Fatih Avşar.


Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Kliniğimiz Op. Dr. Yılmaz Kadıoğlu tarafından kurulmuştur. Kısaca özetleyecek olursak 1981-1985 yılları arasında Op. Dr. Ertan Gönen, 1989-1991 yılları arası Doç. Dr. N. Aydın Kama, 1991-1995 yılları arası Prof. Dr. Mehmet Ertaşkın, 1999-2000 yılları arasında da Doç. Dr. Süleyman Hengirmen klinik şefliği görevini yürüttüler. 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren de ben klinik şefi olarak devraldığım bu görevi sürdürüyorum. Şuanda 7. Cerrahi Kliniği’ne bağlı Travma ve Acil Cerrahi Servisi ile beraber hizmet ve eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Kliniğimizde kurulduğu günden bu yana yoğun bir asistan eğitimi verilmektedir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Kliniğimizde bir klinik şefi, iki başasistan ve bir uzman hekim eğitim kadrosunda görev yapmakta. Ancak kliniğimizin yeniden yapılanma süreci devam etmektedir.

Hemşire ve yardımcı personel durumunuz nedir?
Kliniğimizde 10 hemşire, Acil Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde 7 hemşire, ameliyathanede 6 hemşire olmak üzere toplam 23 hemşire ve 10 yardımcı personel görev yapmaktadır.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranı nedir?
Şu an aktif olarak kullanılmakta olan serviste 21, yoğun bakımda 6 ve drenaj kliniğimizde 8 olmak üzere toplam 35 yatağımız bulunuyor. Yedi gün 24 saat esasıyla ve yüzde 100 doluluk oranıyla çalışıyoruz.

Yıllık poliklinik ve ameliyat sayınız ortalama ne kadar?
2005 yılından bugüne kadar poliklinik sayımız yaklaşık olarak 43 bin 800, ameliyat sayımız da 2 bin 400 civarında gerçekleşti.

Bir asistan eğitimi boyunca ortalama kaç ameliyat yapıyor?
Cerrahi uzmanlık eğitiminde sayı her ne kadar belirleyici değilse de, asistan karnelerinde belirtilen ve Avrupa Uzmanlık Dernekleri Federasyonu’nun belirlediği asgari sayılara ulaşılması da mutlak bir gerekliliktir. Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Kurulu tarafından hazırlanan çekirdek eğitim müfredatında bir asistanın eğitim süresince yapması gerekli ameliyatlar ve sayısı belirlenmiştir. Bu sayının minimum 350 olması düşünülmektedir. Ancak elbette ki dengeli dağılım da sağlanmalıdır. Bu açıdan bakıldığında ve kliniğimizin özelliği dikkate alındığında her asistan yeterli sayılara ulaşabilmektedir.
Kliniğimizin özelliği nedeniyle hepatopankreatobilier, cerrahi onkoloji, endokrin cerrahi, obezite cerrahisi ve İleri laparoskopik cerrahi uygulamaları ile birlikte travma ve acil cerrahi vakaları da değerlendirildiğinde, şu anda 5’inci yılındaki bir asistanımızın özellikli, büyük, orta ve küçük tüm ameliyatlarının toplamının bin civarında olduğunu söyleyebiliriz.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl asistanı ortalama kaç nöbet tutuyor?
Hastanemizde 7 adet cerrahi kliniği bulunmakta olup her ay bir klinikten rotasyona gelen arkadaşlarımızla nöbetlerimizi organize etmekteyiz. Yedi gün 24 dört saat çalışma esasıyla bir günde 4 asistan ve bir başasistan nöbet tutmaktadır. Asistanlarımızın ortalama nöbet sayıları ayda 7-8’dir.

Eğitim programınız nedir?
Günde 3 kez vizit yapılmaktadır. Travma ve Acil Servis’in yoğunluk ve hasta trafiğine bağlı olarak, haftalık vaka tartışmaları yapılmaktadır. Her asistana rotasyonu süresince bir seminer konusu verilmekte ve bu toplantılarda tartışılmaktadır.
Ayrıca multidisipliner morbidite-mortalite toplantıları, klinikopatolojik-radyolojik toplantılar, haftalık ameliyatların tartışılması, literatür ve “nasıl yapalım” toplantıları düzenlenmektedir.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Çekirdek eğitim müfredatı oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

Biriminizde standart asistan karneleri uygulanıyor mu?
Kliniğimizde kullanıma yeni sunulmuş bir asistan karnemiz mevcuttur. Asistanların eğitim süresince yapmış oldukları işleri belirlemeye yardımcı olması yanında her kıdemde yapılması gereken asgari sayılar ve uygulamalar bu karnede belirtilmektedir.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde belirtilen rotasyon sürelerine aynen riayet edilmektedir. Ayrıca diğer cerrahi kliniklerinden aylık rotasyonlar halinde uzmanlık öğrencileri gelmektedir. Bizden de yine Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde belirtildiği gibi üroloji, ortopedi, anesteziyoloji ve reanimasyon, yanık, göğüs cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum klinikleri ile patoloji bölümüne rotasyonla asistan gönderilmektedir.

Eğitimde kullandığınız araç-gereçlerle ilgili durumunuz nedir?
Hastanemizde kliniğimizin eğitim toplantıları için ayrılmış bir seminer salonu, bilgisayar ve makrovizör cihazı bulunmaktadır. Ayrıca hastanemiz tüm hekimlere internet imkanı sunmaktadır. Bununla birlikte kliniğimizde Türkçe ve yabancı bazı dergiler yanında cerrahinin önde gelen kitapları da bulunmaktadır. 7. cerrahi kliniğimize bağlı olan Travma ve Acil Cerrahi Servisi’nde verilen hizmetin Avrupa ve dünya standartlarına ulaşması için öngördüğümüz düzenlemeler içerisinde radyoloji kliniğinin mobil araçlarla 24 saat süresince etkin hizmette bulunması, yoğun bakım ünitelerinin teknik bakım açısından güçlendirilmesi ve tıbbi personel eğitiminin güncel yaklaşımları da içerisine alacak şekilde geliştirilmesi gerekmektedir.
Bunlar sağlandıkça dünyanın diğer ileri gelen merkezleri ile birlikte çalışmalar yapabilecek ve çalışmalarımızı kıyaslayabilecek duruma gelebileceğimizi düşünüyoruz.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
Son bir yıl içerisinde SCI Expanded İndeks kapsamına giren yurt dışı dergilerde yayınlanmış 7 adet yayınımız ve 2 adet yurt içi yayınımız bulunmakta. Ayrıca kongrelerde sunulmuş olan 10 adet yurt içi ve yurt dışı bildirilerimiz bulunmaktadır.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Yılda bir defa yurt dışı ve yılda iki defa da yurt içi olmak üzere alanımızı ilgilendiren kongrelere katılıyoruz. Bu kongrelere eğitici kadroların yanısıra uzmanlık öğrencilerimizin de katılımını sağlıyoruz. Önümüzdeki kongrelerde aktif katılımlarını sağlamak üzere uzmanlık öğrencilerimize klinik ve deneysel, özgün çalışma konularını vermiş bulunuyoruz.

Son 5 yılda istifa eden asistan var mı? Varsa sayısı ne kadar?
Kliniğimizde istifa eden asistanımız bulunmamaktadır.

Aranıza yeni katılan bir uzman ya da asistan döner sermayeden ne kadar pay alıyor?
Aramıza yeni katılan bir asistan yaklaşık olarak 2 bin YTL, uzman ise 4 bin YTL döner sermaye payı almaktadır.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Öncelikle büyük özveri ve çaba gerektirecek olan genel cerrahi branşını seçmiş asistan arkadaşlarımızın verdikleri bu kararda kendi kendileri ile barışık olmaları gerektiğini vurgulamak isterim. Oldukça yoğun bir çalışma temposu içerisinde güncel gelişmeleri ve ilerlemeleri yakından takip edecek şekilde eğitimlerini tamamlamaları için elimizden gelen yardımı sağlayacağımızı ekibim ve şahsım adına belirtmek isterim.
Teşekkürler. 24.04.2006
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer