KLİNİKLER
Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği
NEFROLOJİ
19 Nisan 2021, Pazartesi
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Şefi Doç. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Aralık 2005 tarihinde kurucu şefi olarak atandığım Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniğinde, o tarihten itibaren yataklı servis için hazırlıklar yapılırken hastalarımıza polikliniğimizde, periton diyalizi ünitesinde ve acil servisimiz içinde kurduğumuz iki makinelik hemodiyaliz biriminde hizmet verilmeye başlanmıştır. Mart 2008’de hastanemiz başhekimi Sayın Op. Dr. Haldun Ertürk’ün destekleri ile yataklı servisimiz hizmete girmiştir. Acilde yer alan hemodiyaliz birimi de servise taşınarak dört makinelik hale getirilmiştir. Kasım 2008’de periton diyalizi ünitemiz Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış ve bir eğitim merkezi olarak kabul edilmiştir.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Nefroloji kliniğimizde uzmanlık eğitimine ilk yan dal uzmanlık sınavı (YDUS) sonrasında Ocak 2008’de başlanmıştır. Ayrıca 2009 yılından itibaren de hastanemiz eğitim ve planlama komisyonu kararınca iç hastalıkları uzmanlık eğitimi gören hekimlerimiz de kliniğimizde birer ay rotasyon yapmaktadır.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadromuzda benden başka halen uzman kadrosunda yer alan Doç. Dr. Savaş Öztürk yer almaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Nefroloji kliniğimizde serviste sorumlu hemşiremizle birlikte yedi, henodiyaliz biriminde iki sertifikalı hemşire ve iki tekniker, periton diyalizi ünitemizde ise ikisi sertifikalı üç hemşiremizle birlikte çalışmaktayız. Yataklı bölümümüz ve polikliniğimizde hizmet veren iki sekreterimiz bulunmaktadır. Yedi hizmetlimiz de kliniğimizin tüm bölümlerinde görev yapmaktadır.

Eğitim programınız nedir?
Nefroloji kliniğimizde yan dal uzmanlık eğitimi ile birlikte periton diyalizi sertifika eğitimi ve hasta eğitim programları yürütülmektedir. Yan dal asistanlarımıza Türk Nefroloji Derneğinin de önerdiği hasta temelli yeterlilikler, toplum temelli yeterlilikler ve gerekli bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz eğitimi değerlendirmek üzere de her altı ayda bir yazılı sınav yapılmaktadır.
Kendi kliniğimizdeki eğitimden başka iç hastalıkları uzmanlık eğitimi alan asistanlar için de nefroloji seminerleri düzenlenmektedir.
Dâhiliye kliniklerimizle birlikte hastanemizde düzenli olarak yapılan haftalık olgu sunum toplantıları da gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 15 günde bir Nefroloji, Radyoloji ve Üroloji klinikleri olarak ortaklaşa eğitim verilmektedir.
Daha öncesinde bağımsız olarak düzenlenen hasta eğitim programımız ise son üç yıldır İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen Hasta Okulları projesiyle birlikte yürütülmektedir.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Servimizde 11 yatak bulunmaktadır. 2009 yılındaki doluluk oranımız %91 olmuştur.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?
Nefroloji polikliniğimizde uzun zamandır randevulu sistem ile tarafımıza yönlendirilen hastaların takip ve tedavileri yapılmaktadır. Polikliniğimize kayıtlı hasta sayımız 4 bine ulaşmıştır. Poliklinik sayımız 2008 yılında 10 bin 207, 2009 yılında ise 13 bin 361 olmuştur.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Kliniğimizde uzman nöbetleri şu anda icap nöbeti şeklinde tutulmaktadır. Yan dal asistanımıza ayda dört nöbet düşmektedir.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Yan dal asistanlarımız için geliştirdiğimiz çekirdek müfredat Türk Nefroloji Derneğinin de önerdiği şekilde düzenlenmiştir. Böbreğin anatomi ve fizyolojisinden başlanarak tüm nefroloji konularında eğitim verilmekte, diğer yandan nefroloji alanındaki en son gelişmelerin yakından takip edilmesi için düzenli dergi kulübü yapılmaktadır.
Ayrıca, kliniğimiz girişimsel nefroloji alanında oldukça aktif olup, her türlü hemodiyaliz ve periton diyalizi kateter uygulamaları, böbrek biyopsisi uygulamaları konusunda yan dal asistanlarımıza eğitim verilmektedir.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Nefroloji yan dal asistanlarımız 3 yıllık eğitim süresi boyunca klinik içi rotasyonları öngörülen sürelerde yapmaktadır. Yataklı serviste 9 ay, nefroloji polikliniğinde 6 ay, hemodiyaliz biriminde 6 ay, periton diyalizinde 6 ay çalışmaktadırlar. Hastanemiz bünyesinde 2009 yılından beri böbrek nakli hazırlık ve takip polikliniğimiz olmasına rağmen transplantasyon şu anda yapılmamaktadır. Bu nedenle yan dal asistanlarımız eğitim ve planlama komisyonumuzun da onayı ile 6 ay süre ile İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bilim dalı Transplantasyon Ünitesinde rotasyon yapmaktadırlar. Geri kalan süre ise kliniğimizin ihtiyaçlarına göre değerlendirilmektedir.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?
2009’da SCI ve SCI Expanded’da yayımlanmış beş yurt dışı araştırma makalemiz ve bir derlememiz; SCI ve SCI Expanded harici yurt dışı hakemli dergilerde yayımlanmış bir araştırma makalesi ve iki vaka takdimimiz mevcuttur. Yurt içi dergilerde ise dört araştırma makalemiz ve beş vaka takdimi ve derlememiz yayımlanmıştır. 2009 yılında uluslararası bilimsel toplantılarda sekiz çalışmamız poster olarak sunulmuştur. Ulusal bilimsel toplantılarda ise 15 sunum gerçekleştirilmiştir. 2009’da Antalya’da gerçekleştirilen 19. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi’nde ise bir bildirimiz üçüncülük ödülü kazanmıştır.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Nefroloji bilim dalına ait yurt içi ve yurt dışı toplantılara düzenli olarak dönüşümlü bir şekilde katılıyoruz. Bunun için her yılın başında katılacağımız kongreleri ve katılacak hekimleri belirliyoruz. Bunun dışında tüm yan dal asistanlarımızın onlara yönelik olarak düzenlenen eğitim, kurs ve toplantılara gitmelerine olanak sağlıyoruz.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Yeni kurulan bir klinik olmamıza karşın nefroloji bilim dalına ait tüm bilgilerin, deneyimlerin kazanıldığı, akademik beklentilerin yüksek tutulduğu enerjik bir klinikte çalışmak isteyen ve YDUS’ta başarılı olan tüm hekim arkadaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız.


Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve asistanlar

Klinik Şefi:
Doç. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu

Uzman:
Doç. Dr. Savaş Öztürk

Diyaliz Hekimleri:
Dr. Tevfik Çoban
Dr. Filiz Tayfur

Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri:
Uzm. Dr. Zeki Aydın
Uzm. Dr. Meltem Gürsu
Uzm. Dr. Serhat Karadağ
Uzm. Dr. Abdullah Şumnu
Uzm. Dr. Emel Tatlı
Uzm. Dr. Sami Uzun

14/06/2010
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer