KLİNİKLER
Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
RADYOLOJİ
06 Haziran 2011, Pazartesi

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Şefi Uzm. Dr. A. Yüksel Barut

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Radyoloji Kliniği, Hastanemizin hizmete giriş tarihi olan 16 Ocak 1960’tan beri hizmet veren bir eğitim kliniğidir. Hastanenin o günkü yapılanmasına uygun olarak son teknoloji konvansiyonel röntgen cihazları  ile donatılmış olarak hizmet vermeye başlamıştır. Hastane yapılanmasına uygun olarak ve o zamanın gereksinimlerine göre kurulan Radyoloji Kliniği, teknolojinin ilerlemesine ayak uydurmaya ve genişlemeye başladığında yer sorunu da ortaya çıkmaya başlamıştır. 1980’li yılların başında SSK nın genel alımları içerisinde konvansiyonel röntgen cihazları yenilenmiş, 1983 yılında otomatik film banyo cihazları kurulmuş ve el banyosu kullanımı ortadan kalkmıştır. 1990’lı yılların başında SSK’nın genel alımları içerisinde renkli Doppler ultrasonografi cihazları alınmış, 1992 yılında uzun süredir boş olan klinik şefliği kadrosuna yapılan sınav sonucunda atama yapılması ile 1993 yılında konvansiyonel röntgen cihazlarına bir ilk olarak renkli Doppler ultrasonografi cihazları eklenmiş, klinik şefi yokluğu nedeni ile olmayan asistan eğitimi ile birlikte İstanbul SSK eğitim hastaneleri içerisinde yine bir ilk olan girişimsel radyoloji uygulamalarına 1993 yılında başlanmıştır. 2001 yılında ultrasonografi cihaz sayısı artırılmış, 2002 yılı ikinci yarısında bağış olarak spiral bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı alınmış ve 2003 yılı ikinci yarısında hastane demirbaşına kayıt edilerek Radyoloji Kliniğinin ilk BT’si olarak hizmet vermeye başlamıştır. 2001 yılında polikliniklerin Osmaniye Semti’ne taşınması nedeni ile burada da konvansiyonel röntgen ve ultrasonografi cihazları ile hizmet verilmeye başlanmıştır. 20 Şubat 2005 tarihinde SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri yapılmıştır. Deprem güçlendirmesinde yapılan planlamaya uygun cihazların alınması bu aşamada gerçekleşmiş, bir kaç ultrasonografi cihazı dışında tüm cihazlar yeni olarak, daha önceden planlanan alanlara kurulmuştur. Sırasıyla, 4 adet tek masa tek tüp röntgen cihazı, 1 adet mamografi cihazı, 2 adet renkli Doppler ultrasonografi cihazı, SSK zamanında alımı yapılan, ancak teslimi ve ödemesi devirden sonra gerçekleşen 3 adet ultrasonografi cihazı yeni yerlerine kurulmuştur. Rapor ve toplantı odası, asistan doktor odası, çalışanlar ve hastalar için yaşam alanları oluşturulmuştur. Sağlık Bakanlığına devirden sonra yapılanma süreci daha önce yapılan planlamaya uygun hızla gelişmeye devam etmiş, hak sahibi hastalar ve eğitim için gerekli olan tüm hedefler gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 2006 yılında bir adet 16 kesitli BT, bir adet 1.5 Tesla MRG cihazı için hizmet alımı ihalesi yapılmış, sonuçlandırılmış ve hizmete girmiştir. Birçok hastanede bulunmayan geniş kapsamlı bir bilgisayarlı radyoloji (BR) ihalesi 2006 yılında gerçekleştirilmiş, konvansiyonel cihazlarda elde olunan tüm görüntüler (Merkez Bina, Merkez Poliklinik, Osmaniye Semt Polikliniği) bilgisayar ortamında değerlendirilmiş, bu aşamada 2006 yılı sonunda DR cihazı acil servise kurulmuş, Kurum ve hasta için birçok yönden ortaya çıkan kayıplar bu uygulamalar ve yatırımlar ile önlenmiştir. 2006 yılında 4 adet tavan statifli tek masa tek tüp röntgen cihazı ile Merkez Poliklinik ve Osmaniye Semt Polikliniği’nde bulunan tüm röntgen cihazları yenilenmiştir. 2007 yılı sonunda bağış olarak alınan 16 kesitli BT cihazı kurularak demirbaşa kayıt edilmiş ve 31 Aralık 2007 tarihinde hizmete başlamıştır. Gelişme süreci aksamadan ve gereksinimlere göre tamamlanmaya özen gösterilmiş, hastane olanakları ile kemik dansitometre cihazı, eğitim hastanelerinde bir ilk olan dijital panoramik röntgen cihazı, uzaktan kumandalı dijital TV’li floroskopi  cihazı alınmış, hizmete sunulmuştur. 2007 yılı içerisinde 16 kesitli BT ve 1.5 Tesla MRG hizmet alımı ihaleleri yenilenmiş, 2008 yılı başında bir olan 1.5 Tesla MRG cihazı sayısı ikiye çıkarılmıştır. Çağdaş bir Radyoloji Kliniği oluşturmaya yönelik olarak, BR kurulumundan sonra 2006 yılında RBS-PACS kurulumu için çalışmalara başlanmış, altyapı ve proje çalışmalarından sonra yapılan ihaleler 2008 yılında sonuçlanmış, 2009 yılı başında RBS-PACS kurulumu başlamış, kurulum çalışmalarının bitmesi ile 01 Temmuz 2009 tarihinde film basımı genel uygulamadan kaldırılmış, film olmaksızın elektronik ortamda görüntüler tüm doktorlara iletilmeye ve bu görüntülerin tümü depolanmaya başlanmıştır. 2010 yılı başından sonra RBS-PACS altyapısı uygun olan hastaneler ile elektronik ortamda görüntü ve bilgi  paylaşımı  sağlanmıştır. 2009 yılında yapılan ihaleler ile US-RDUS ve dijital mamografi için hizmet alımı ihalesi, hastane yapılanması ve gereksinimleri gözetilerek kardiyak incelemeler dâhil tüm incelemelerin yapılacağı  64 kesitli BT hizmet alımı ihalesi yapılarak sonuçlandırılmış, 2010 yılı başında bu cihazların kurulumu hastane içerisine yapılarak, hizmet ve eğitim kalitesi yükseltilmeye çalışılmıştır. Bugün Radyoloji Kliniğinde 2 MRG, 3 BT, 1 DR, 8 konvansiyonel röntgen (CR), 1 konvansiyonel mamografi (CR), 1 dijital mamografi, 3 US, 7 RDUS, 1 kemik dansitometre, 1 dijital TV’li floroskopi, 1 dijital panoramik röntgen, 1 dijital seyyar röntgen, 4 konvansiyonel seyyar röntgen, 4 dijital C kollu TV’li seyyar röntgen, 3 C kollu TV’li seyyar röntgen (CR) cihazı ile hizmet ve eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Hastanemizin yeni yapılanma süreci devam etmektedir. Bu sürece uygun olarak dijital anjiyografi cihazının hizmete alınması planlanmıştır. Bu sürecin hastane yapılanmasına paralel olarak sürdürülmesine özen gösterilmektedir. Bugün için ortalama bin 600 radyolojik inceme yapılmakta, değerlendirilmekte, görüntüler ve raporlar depolanmakta, yetkili olanlar ile bilgiler paylaşılmakta, hastaya ve hastaneye kaliteli hizmet verilmeye çalışılırken, eğitime katkı sağlamaya özen gösterilmektedir.

 

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

16 Ocak 1960 tarihinden beri asistan eğitimi verilmektedir.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

1 klinik şefi, 1 başasistan bulunmaktadır.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Yeterli sayıda yardımcı personel Kurum olanakları içerisinde sağlanmıştır.

 

Eğitim programınız nedir?

Tüm yılı kapsayacak şekilde resmi tatiller dışında her gün 08.00-09.00 saatleri arasında seminer, dergi kulübü, ilginç olgu toplantıları, klinikler arası ortak toplantı ve seminerler yapılmakta, tüm toplantılar Kalite Yönetim Sistemi içerisinde kayıt altına alınmaktadır. Hastane eğitim dönemini kapsayan seminer ve dergi kulübü konuları önceden belirlenerek Hastane Eğitim Programı kitabında yayınlanmaktadır. Bu dönem dışında kalan yaz dönemi programı ise ayrıca Klinikte duyurulmaktadır. Toplantı bitiminden sonra saat 09.00-17.00 arasında tüm doktorlar görevli oldukları bölümlerde eğitim ve çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kurum genel kuralları içerisinde Radyoloji Kliniklerine yatak verilmemektedir.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

2010 yılı içerisinde 571 bin 53 radyolojik inceleme yapılmıştır.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?  İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

En az 11 aylık süresi dolan uzmanlık öğrencileri nöbete girmektedir. Düzenlemeler izin, resmi tatil ve Klinik dışı rotasyonlar gözetilerek yapılmaktadır.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

İlgili tüzük ve yönetmeliklerde tanımlanan ve Ocak-2010 tarihinde yayınlanması gereken “Çekirdek Müfredat Eğitim Proğramı” yayınlanmadığı için Kurum ve Klinik olanaklarına göre yapılan eğitim programı duyurulmakta ve düzenli olarak uygulanmaktadır.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Klinik içi rotasyonlar cihazlar gözetilerek, klinik dışı rotasyonlar ise yapılan eğitim programı gözetilerek düzenlenmektedir.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

2010 yılı içerisinde 8 yurt dışı, 33 yurt içi yayın yapılmıştır.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Bildirisi olan tüm doktorların Klinik ve Kurum kuralları içerisinde bilimsel etkinliklere katılması sağlanmaktadır.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Öncelikle hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu, etmiş oldukları yeminin kendilerini ömür boyu bağladığını, edilen yeminin ise bozulmayacağını bilmelerini isterim. İnsan sevgisinin ve insana hizmet etmenin öncelikli olduğunu, hekimliğin usta-çırak ilişkisi olduğunu, bir kelime bile öğretene saygının geleneklerimiz içerisinde olduğunu bilmeleri gerektiği kanısındayım.  Bundan elli yıl  kadar sonra, banka hesabımızın ne kadar olduğunun, nasıl bir evde yaşadığımızın ve ne marka araba kullandığımızın hiç önemi olmayacaktır. Bu nedenle, yaşamımızda toplumda yaptığımız çalışmalar ile önemli bir yer edinebilirsek, o zaman ölümlü bir dünyada daha farklı bir yerimizin olabileceği gerçeğini bilmeleri beni mutlu edecektir.

 

Kliniğinizde görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve ünvanları

 

Klinik Şefi:

Uzm. Dr. A. Yüksel Barut

 

Başasistan:

Uzm. Dr. Ceyda Turan Bektaş

 

Uzman Doktorlar:

Uzm. Dr. Mustafa H. Küçükislamoğlu

Uzm. Dr.. İlhan  Nahit Mutlu

Uzm. Dr. Mehmet Ali Nazlı

Uzm. Dr. Hanife Özdemir 

Uzm. Dr. Aytül Hande Yardımcı

Uzm. Dr. Yeşim Karagöz

Uzm. Dr.  H. Yücel Barut 

Uzm. Dr. Ferat Oruç  

 

Uzmanlık Öğrencileri:

Dr. Özge Orhan

Dr. İbrahim Taşkın Rakıcı

Dr. İmran Demirci Fenjanchi 

Dr. Göksel Tuzcu 

Dr. Mustafa Devran Aybar 

Dr. Nilgün Karpuz Atar 

Dr. Önder Turna 

Dr. Gülden Özek 

Dr. Atılay Büker

Dr. Fatma Külünk

Dr. Fatma Can 

Dr. Arzu Hushmand

 

 

 

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer