KLİNİKLER
Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
ÇOCUK CERRAHİSİ
14 Nisan 2021, Çarşamba
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği Şefi Doç. Dr. Ayşenur Celayir

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
1862 yılında Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın kızı Prenses Zeynep Hanım ve eşi Sadrazam Kamil Paşa tarafından kendi mülkleri üzerinde yaptırılan hastanemiz, 1982 yılından itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi adıyla özel dal eğitim ve araştırma hastanesi statüsünde hizmet vermeye devam etmektedir.

Hastanemizde ilk çocuk cerrahisi uzmanları göreve başladığı 1991 yılından itibaren önce çocuk cerrahisi poliklinik hizmetleri ve yatan hastalara konsültasyon hizmetleri başlamıştır. 2000 yılında yapılan onarım sonrası Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi Kliniği şeklinde isimlendirilmiştir. Haftada bir veya iki gün ameliyat yapacak şekilde her geçen gün ameliyat sayı ve çeşidi arttırılmıştır. 2002 yılında benim, Op. Dr. Ayşenur Celayir’in doçent olmam ve 19 Ocak 2004’te Klinik Şefi olarak atanmam itibariyle “Çocuk Cerrahisi Kliniği” Eğitim Kliniği olma özelliğini kazanmıştır. Bu tarihten itibaren kliniğimizin gelişimi daha hız kazanmıştır.


İlk asistan doktorumuz 26 Aralık 2004 tarihinde göreve başlamıştır. İlk uzmanlık öğrencimiz 24 Aralık 2009’da sınava girerek uzman olmuş ve şu anda Kars Devlet Hastanesinde mecburi hizmet görevini yapmaktadır. Halen 7 asistan doktor uzmanlık eğitimine devam etmektedir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadromuz bir şef, iki şef muavini olmak üzere üç kişiden oluşmaktadır. Henüz başasistanımız yok. Ayrıca, üç uzman doktor kliniğimizde görev yapmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
2000’li yıllarda 4-6 hemşire ile hizmet vermekteyken 2007 yılından itibaren sayı hızla artmıştır. Son bir yıldır 19 hemşiremiz mevcuttur.

Eğitim programınız nedir?
Haftada bir saat seminer sunumu, bir saat olgu sunumları ve tartışma, bir saat makale takdimi yapılmaktadır. Ayda bir veya gerektikçe, makale sunumu sonrası mortalite ve morbidite değerlendirilmesi yapılmaktadır. Hastanemizde çocuk ve kadın-doğum kliniklerinin ortak seminerlerini ve başhekimlikçe organize edilen genel seminerleri de takip etmekteyiz.

Kliniğimizin yıllık eğitim programında tıbbi konuların yanı sıra bizzat klinik şefi tarafından “sunu nasıl yapılır, makale nasıl yazılır, iletişim…” gibi konular da her yıl anlatılmaktadır. Özellikle kongre öncesi dönemlerde bu seminerler yeniden tekrarlanmaktadır. Ayrıca kliniğimizde uzmanlık eğitimi yanı sıra 2000-2008 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V Çocuk Cerrahisi Stajı teorik ve pratik eğitimleri bizim tarafımızdan yürütülmüştür.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
2004 yılında eğitim kliniği olduğumuzda Çocuk Cerrahisi Servisinde (ortopedi ile beraber kullanılan) toplam 28 yatak ve 4 ventilatör mevcut iken, 2007 Temmuz ayından itibaren 7 ventilatör, 4 kapnograf, 11 kuvözlü yenidoğan cerrahi yoğun bakım ünitesi, 20 adet birinci düzey yoğun bakım özellikli altyapı ile yenilenmiş 350 metrekarelik alan kliniğimize kazandırılarak tamamı çocuk cerrahisi tarafından kullanılan toplam 45 yataklı 750 metrekarelik servise dönüşülmüştür. Kliniğin doluluk oranı yüzde 80’lerdedir.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?
2009 yılı poliklinik sayısı acil olgularla beraber toplam 12 bin 782’dir.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Uzman doktorlar şef muavinleri dâhil olmak üzere icap nöbet tutmakta, gece tüm acil vakalara ve sorunlu vakalara gelerek ameliyatlar gerçekleştirmektedirler.

Asistan doktorlar ilk 6 ay mutlaka gün aşırı nöbet tutmaktadır, daha sonraki dönemde mümkünse üç günde bir olacak şekilde nöbet düzenlemesi yapılmaktadır. Kıdemli ve kıdemsiz olmak üzere iki asistan doktor nöbete kalmaktadır. Ancak yılda bir kez TUS döneminde, üç asistan istememize rağmen, çocuk cerrahisinin rotasyon süresinin 25 ay gibi çok uzun olması, en son başlayan 3 asistanın birinci aylarında ayrılmış olması, bir asistan doktorumuzun uzman olarak ayrılması nedeniyle muhtemelen iki günde bir nöbet tutmak kaçınılmaz hale gelecektir. Yazın izin dönemlerinde muhtemelen nöbetlerde tek asistan doktorun nöbete kalması söz konusu olacaktır.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
2004 yılından itibaren tarafımdan hazırlanmış bir çekirdek eğitim müfredatımız vardır ve her yıl güncellenmektedir. Bu program, Çocuk Cerrahisi Avrupa “Board Syllabus”ına paralel olarak Çocuk Cerrahisi Derneği tarafından hazırlanmış müfredat programı esas alınarak hastanemiz altyapı ve uzmanlık alanlarını da gözönüne alarak düzenlenmiştir. Beş yıllık uzmanlık eğitimi süresince asistan doktorun her yıl yapması gereken standartta hizmet ve eğitim faaliyetleri bu çekirdek eğitim müfredatına paralel yürütülmektedir. Hasta sayımızın çok olması nedeniyle minimum standartın üzerinde faaliyetler devam etmektedir.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Maalesef rotasyona gidilecek hiçbir branşın uzmanlık eğitimi hastanemizde yapılmadığı için, asistanların evlerine yakın konumlardaki hastaneler seçilerek rotasyona gönderilmektedir. Çocuk cerrahisi rotasyonları toplam 27 ay olmak üzere oldukça uzun bir süreyi kapsamaktadır. Genellikle rotasyona kıdem sırasına uyarak gönderilmektedir, ancak bazen sağlık sorunları ve özel durumlar gözetilerek klinik şefi tarafından sıralamada değişiklikler yapılabilmektedir.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?
Uluslararası hakemli dergilerde 2 makale yayınlandı, 2 makale de kabul edilmiş durumda.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 32 bildirimiz oldu.

Ulusal hakemli dergilerde 3 makale yayınlandı. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında biri panel konuşması olmak üzere toplam 6 sunumuz oldu.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Birinci yılını tamamlamış her asistan doktorumuzun her yıl en az biri sözlü sunulu olmak üzere iki kongreye katılmaları çocuk cerrahisi kliniği olarak hedefimizdir.

Yurt dışı kongrelere katılım daha maliyetli olduğu için sadece sunumuz kabul edildiği zaman katılıyoruz. Türkiye’de yapılan uluslararası kongrelere asistanlarımızın çoğunluk katılımı için maksimum gayret göstermekteyiz.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Asistanlarıma ilk göreve başlayacakları gün kısaca hastanemiz, kliniğimiz, devlet memuriyeti hak ve sorumlulukları, kalite yönetim sistemimiz, hastanede ilk gün yapacakları işleri anlatıp eline çocuk cerrahisi uzmanlık eğitimi ile ilgili hazırlamış olduğum dosyayı veririm. Bir hafta içinde bu dosyayı tamamen okumalarını, çocuk cerrahı olmaya kararlı iseler devam etmelerini, aksi takdirde yolun başında iken ayrılmalarını, çünkü çocuk cerrahisi uzmanlık eğitiminin pek çok uzmanlık alanına göre daha yorucu olduğunu; çok çalışma, dikkat, özen, bilgi, düşünme, gözlem ve sabır gerektirdiğini söylerim.

Uzmanlık eğitimi aslında bir usta-çırak eğitimidir. Kitabi bilgileri kişi kendisi de okuyarak öğrenebilir, önemli olan bu bilgileri hasta ile karşılaştığınızda özellikle de acil durumlarda hızla ve doğru bir biçimde uygulayabilmektir. Aslında hocalar asistanlarına bunu öğretmeye çabalamalıdırlar, aynı şekilde de asistanlar hocalarından bunu öğrenmeye çaba göstermelidirler. Tedavisini üstlendikleri her hasta ile bire bir bütünleşmelerini, kendi çocuklarına veya sevdiklerine yapamayacakları hiçbir şeyi asla hastalara yapmamaları gerektiğini; uzmanlık eğitiminde görecekleri her şeyden ders alabilmeyi öğrenmelerini; bu alacakları her dersin daha sonra mutlaka karşılarına çıkacağını unutmamaları gerektiğini vurgularım.

“Karşımdakine her zaman saygılıyım, onlara saygılı davranırım, onlardan aynı saygılı davranışı beklerim. Çünkü ben kendime saygı duyuyorum” prensibini sadece meslek hayatlarında değil, kendilerinin yaşam felsefesi olarak benimsemelerini öneririm.

Çocuk Cerrahisi Kliniğinde görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

Klinik Şefi:
Doç. Dr. Ayşenur Celayir

Şef Yardımcısı:
Op. Dr. Osman Pektaş

Şef Yardımcısı:
Op. Dr. A. Şeref Etker

Uzmanlar:
Op. Dr. Semih L. Mirapoğlu
Op. Dr. Kemal Sarıca
Op. Dr. A. Koray Pelin

Asistanlar:
Dr. Cengiz Gül
Dr. Ceyhan Şahin
Dr. Gökmen Kurt
Dr. Neslihan Tanrıverdi Gülçin
Dr. Dolunay Alver
Dr. Vedat Akçaer
Dr. İnanç Cici

31/05/2010
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer