KLİNİKLER
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
GASTROENTEROLOJİ
09 Ocak 2020, Perşembe

Bu sayıdaki konuğumuz, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği ve İdari/Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Zahide Şimşek

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde ilk olarak 2006 yılında gastroenteroloji polikliniği ve endoskopi ünitesi kurulmuştur. 2007 yılında toplam beş gastroenteroloji uzman kadrosu ile hizmet vermekte iken, 2009 yılında klinik şefliği atanması ile gastroenteroloji kliniği kurulmuştur. Bu tarihten itibaren poliklinik, endoskopi, kolonoskopi, ultrasonografi, endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi (ERCP) ünitesi ve beş yataklı servis ile hizmet vermeye devam edilmiştir. Gastroenteroloji bölümü, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Binası’nda ve Etlik Ek-Bina’da hizmet vermekte iken 2016 yılında Etlik’teki ek bina boşaltılmış, ardından aynı yıl Mevki Asker Hastanesi,   hastanemiz bünyesine bağlanmıştır. Şu anda Dışkapı Merkez Bina’da; 10 yataklı servis, gastroenteroloji polikliniği, inflamatuar hastalıklar ve hepatoloji takip poliklinikleri, endoskopi ve ileri endoskopi ünitesi, kolonoskopi, ERCP, endoskopik ultrasonografi (EUS) işlemleri ve Mevki Binası’nda poliklinik ve endoskopik işlemler yapılmaktadır. Ben 2006 yılında Gazi Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğinde yan dal ihtisasımı tamamladım, 2007 yılından beri de Dışkapı Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğinde idari ve eğitim sorumlusu olarak görev yapmaktayım.     

Kliniğinizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Kliniğimizde 2010 yılından beri asistan eğitimi verilmektedir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Şu anda kliniğimizde iki eğitim görevlisi ve biri başasistan olmak üzere altı uzman doktor (üçü yan dal asistanı) görev yapmaktadır. 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Dışkapı Merkez Hastanemiz ve Mevki Hastanesi Ek Bina’daki endoskopi laboratuvarında toplam dokuz hemşire, üç yardımcı personel ve  dört tıbbi sekreterimiz çalışmakta olup, yataklı servisimizde dokuz hemşire, üç yardımcı personel ve bir servis sekreterimiz bulunmaktadır. 

Eğitim programınızı nasıl yürütüyorsunuz?

Haftada iki gün (pazartesi ve perşembe günleri), 12.00-13.30 saatleri arasında programladığımız eğitim saatimizde; seminer, literatür, vaka tartışmaları ve girişimsel işlemlerle ilgili değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. On beş günde bir olmak üzere; genel cerrahi, medikal onkoloji, radyoloji ve patoloji kliniklerinin esas olarak bulunduğu klinikler arası konsey toplantıları gerçekleştirilmektedir.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

On yataklı servisimiz mevcuttur. Klinik yatakları her zaman dolu olup, acil durumlarda diğer kliniklere de hasta yatışları olduğundan, bu sayı 15-20 arasında değişebilmektedir.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?

Poliklinik sayımız yıllık ortalama 50 bindir.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Yan dal asistanlarımız, ilk altı aydan sonra sorumlu klinik uzmanı ile birlikte hastanemize başvuran gastrointestinal acil vakaları değerlendirmek ve gerekli acil müdahaleler için icap nöbetlerine katılmakta, ayrıca genel dâhiliye kliniği içinde ayda bir kez olmak üzere dâhiliye uzman nöbeti tutmaktadırlar.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Yan dal asistanlarımız, mümkün olduğu kadar eşit sürelerde düzenlemeye çalıştığımız servis hasta takibi,  poliklinik hizmetleri,  inflamatuar barsak hastalıkları ve hepatoloji polikliniği, endoskopi, kolonoskopi, ultrasonografi işlemleri, son bir yıl içinde de ERCP eğitimine katılmaktadırlar.  Kliniğimizde son bir yıldır mevcut EUS cihazı ve yeni aldığımız, bir ay içerisinde kullanıma geçeceğimiz motilite cihazı ile ilgili eğitim alabileceklerdir.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?

Dört yurt dışı, 10 yurt içi yayın gerçekleştirilmiştir.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Klinik ve endoskopi laboratuvarındaki iş akışını planlayarak, tüm klinik doktorlarımızın temel yurt içi ve yurt dışı kongre, sempozyum ve daha spesifik toplantılara katılımı sağlanmaktadır.

Kliniğinizde tıbbi cihaz açısından durumunuz nedir?

Üst gastrointestinal endoskopi için kullanılan 10 adet video endoskopi sistemi ve bu video sistemlerine ait toplam 15 adet endoskop (gastroskop); alt gastrointestinal endoskopi için toplam 11 adet kolonoskop; ERCP için beş adet yandan görüşlü endoskop (duodenoskop); bir adet argon plazma koagülasyon cihazı ve birer adet de ultrasonografi cihazı ve Olympus CV-180 Aloka endoskopik ultrasonografi (endosonografi) cihazı bulunmaktadır. Son olarak, kliniğimize reflü hastalığı ve özofagusun diğer motor hastalıklarının tanısında kullanabileceğimiz yüksek çözünürlüklü motilite sistemi alınmış olup, Mevki Ek Bina’da uygulanmaya başlanacaktır. İleri endoskopi ünitemizde; stent uygulamaları (özofageal, pilorik, duodenal, biliyer, kolonik),  endoskopik mukozal rezeksiyon, dilatasyon tedavileri, varislere band uygulaması, perkütan endoskopik gastrostomi, acil gastrointestinal sistem kanamalarında argon plazma koagülasyonu ve hemoklip uygulamaları yapılmaktadır.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara’nın en yoğun eğitim ve araştırma hastanelerinden biridir. Özellikle girişimsel işlem yaptığımız hasta yoğunluğu oldukça fazla olup, deneyimli akademik kadromuz ile eğitim alma şansları olacaktır. Kliniğimizde mevcut cihazları sırasıyla kullanma imkânları olacak ve gerekli tüm girişimsel ve terapötik işlemleri öğrenebileceklerdir. Vakaları değerlendirdiğimiz klinik toplantılar,  seminer ve konseyler, devam eden ve planladığımız çalışmalarla akademik olarak gerekli bilgi birikimine ulaşmaları mümkün olacaktır.

Ayrıca sizin özellikle eklemek istediğiniz, kliniğinize ait paylaşmak istediğiniz detay bir bilgi var mı?

Kliniğimizde 2011 yılından beri morbid obezite tedavisinde intragastrik balon uygulamaları yapılmaktadır.

Klinik Künyesi

Kuruluş Tarihi: 2009

Klinikte Görevli Hekimler

Doç. Dr. Zahide Şimşek  (İdari ve Eğitim Sorumlusu)

Doç. Dr. Elife Erarslan (Eğitim Görevlisi)

Uzm. Dr. Yusuf Üstün (Başasistan)

Uzm. Dr. Yusuf Coşkun

Uzm. Dr. Kemalettin Yılmaz

Uzm. Dr. Cihan Özentürk (Yan dal asistanı)

Uzm. Dr. Bahattin Doruk (Yan dal asistanı)

Uzm. Dr. Sinan Yanık (Yan dal asistanı)

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer