KLİNİKLER
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
DAHİLİYE
08 Ocak 2020, Çarşamba

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları Kliniği ve
Eğitim Sorumlusu/İdari Sorumlu Uzm. Dr. Fatih Borlu

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Kliniğimiz 1961 yılında Dr. Mucip Karamızrak tarafından kurulmuştur. Daha sonra Dr. Saim Polat Bengiser klinik şefliği yapmış; 1964-1990 yılları arasında ise bu görevi Prof. Dr. Suat Efe yürütmüştür. Prof. Dr. Efe, Prof. Dr. Erich Frank’ın yanında uzun süre çalışmış; onun referansıyla dört yıl Almanya’da hematoloji eğitimi almıştır. Bunlar, hastanemiz dışında Vakıf Gureba’da 1950’li yıllarda yaşanmış gelişmelerdir. Sonuçta biz, Prof. Dr. Erich Frank’ın semiyoloji ve “sans klinik” ağırlıklı dâhiliye ekolüne bağlı olarak yetiştik.

Kliniğinizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Yaklaşık 57 yıldır kesintisiz asistan eğitimi verilmektedir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Ben 2001 sınavında klinik şefliğini kazandım. Benden başka üç başasistan var, 12 kişi de uzman kadrosunda çalışıyor. Kliniğimizden uzman olduktan sonra eğitim kurumlarında, üniversitelerde akademisyen olarak çalışan bir iç hastalıkları profesörü, bir endokrinoloji profesörü, iki gastroentoroloji doçenti, bir romatoloji doçenti, iki iç hastalıkları doçenti, iki medikal onkoloji doçenti, bir endokrinoloji doçenti bulunmaktadır. Şimdi hastanemiz akademik yapıya döndükten sonra en azından bu unvanı alan, bizden yetişmiş arkadaşlarla birlikte çalışmayı, onların buraya, yuvaya dönmelerini ve bu emaneti artık devralmalarını gururla bekliyorum. Kuruluşundan bu tarafa kliniğimiz 100’den fazla asistana uzmanlık eğitimi vermiştir, sadece 2001 yılından günümüze kadar 64 asistana uzmanlık eğitimi verdim. Şu anda 22 asistanımız var.

Yardımcı personel durumunuz nedir?

On bir hemşiremiz, bir diyet uzmanımız, altı bilgi işlem personelimiz, 11 de hasta bakıcımız var.

Eğitim programınızı nasıl yürütüyorsunuz?

Yıllık yaklaşık 32-38 arasında seminer yapabiliyoruz. Teorik bilgilerin bir kısmını uzun vizit yaparak hasta başı tartışmaları ile vermeye çalışıyorum. Yine, teoriden ziyade hasta üzerinde usta-çırak ilişkisiyle yapabilmek adına poliklinikte de asistanlarımız uzmanlarımızın gözetiminde hasta bakıyorlar. Ayda en az bir, bazen de üç kez yine öğle yemeği paydosunda, misafir öğretim üyesi çağırıp, seçilmiş bir konu üzerinde konferans organize ediyoruz.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kırk üç yatağımız var. Doluluk oranımız yüzde 90-95 arasında seyretmektedir. Acil tıp kliniğinden sonra en fazla hasta bakan klinik biziz.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?

Yılda 160-180 bin arasında poliklinik hastası bakıyoruz. Hasta başına kayıt, hazırlık vs. dışında net 20 dakika kalması, hem bilimsel hem insani açıdan dünya standardıdır. Ben inanıyorum ve kanıtlaya da bilirim ki bunların en az yüzde 30’u yeterli zaman ayrılamadığı için doğru klinik tanı alamamış, palyatif günübirlik tanılarla, palyatif tedavilerle resirküle eden poliklinik hastalarıdır. Yapılan gereksiz tahliller, palyatif tedavilere ayrılan bütçe, altta yatan ana hastalık tablosunun ilerlemesiyle ortaya çıkan morbiditeler ve iş gücü kayıpları memleketin acı gerçeğidir. Seksen milyon nüfuslu ülkede bir yılda 100 milyon poliklinik bakılmış olması galiba bir dünya rekoru ve anlatmaya çalıştığım sıkıntının en kısa ifadesi olsa gerektir.

Nöbet düzenlemelerini nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

İki mekâna ayrılmış servislerimize birer asistan, acil konsültasyonuna bir kıdemli asistan, asistan yetersizliğinden fiili nöbet kadrosu yapamamış, nefroloji, endokrinoloji, gastroenteroloji gibi yan dal kliniklerine iki asistan ayırarak toplam beş asistan, bir uzmanla nöbet hizmeti yapıyoruz. Yaklaşık 1.000 yataklı bir hastanede ancak bu kadar elemanla mesai dışındaki taleplere yanıt verebiliyoruz. Dolayısıyla yeni başlayan bir asistan ilk dört-altı ay ayda sekiz nöbet tutar, kıdemlendikçe sayı azalır. Son bir yılda iki nöbete kadar düşer.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı? Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Bakanlığa bağlı eğitim hastanesi statüsünde iken, her klinik kendi ihtiyaçlarına göre eğitim müfredatını kendi belirliyordu. Biz bu dönemde altı asistan, iki şef muavini, üç başasistan kadrosuyla yılda 52-58 seminer ve literatür saati yapabiliyorduk. Konular, iki buçuk yılda bir tekrar edilecek şekildeydi. Şu an üniversitede iç hastalıkları ana bilim dalının belirleyip bize vereceği çekirdek müfredatın oluşmasını bekliyoruz. Ancak yine de pratik uygulamalar (parasentez, torasentez, kemik iliği alınması, mikroskopta değerlendirilmesi, okunması…) hazırlayıp kabul ettirdiğimiz asistan karnesinde ayrıntılı olarak vardır. Zorunlu rotasyonların çoğu (göğüs hastalıkları hariç) hastanemiz içinde mevcut eğitim kliniklerinde yapılıyor. Ancak, ben bunu yeterli görmediğim için 2002 yılından itibaren hastanemizde kurulan dâhiliye yan dal kliniklerine de en az ikişer ay asistanlarımı gönderip bilgi ve becerilerini artırmaya çalışıyorum. Bir yerde, mevcut yan dallarda yeterli olmayan asistan açıklarını kapatmış oluyorlar. Karşılıklı memnuniyet içinde bu işi 15 yıldır yapıyoruz. Yani benim idealimde olan eğitim modeli bu. Önce ilk altı ay serviste dâhiliye hastasına “tümden gelimi” yani semptomdan tanıya gidişi, hangi yan dallarla ilgili hangi ön tanıları koyabileceğimizi öğretiyorum. Sonra da yan dal rotasyonlarında “yan dallardan tüme varım” ile asistanlar o pencereden bakmayı öğreniyor. İmkân olsa, zayıf karnımız olan romatoloji konusunda da asistanlarımı rotasyona göndermeyi çok istiyorum.

Son bir yılda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış kaç yayınınız var?

Son bir yılda uluslararası hakemli dergilerde altı çalışmamız yayımlanmıştır. Ulusal dergilerde ise üç yayınımız, ulusal kongrelerde 23 posterimiz vardır.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Birçok klinik, üç dört günlük kongrelerine servis ve polikliniğini asgari düzeye indirip neredeyse topluca gidebiliyor. Bir ulusal kongreye bile servisteki doktorların üç ila dörtte biri ancak gidebiliyor. Dört yıllık eğitim süresinde bir asistanı ulusal kongreye ancak bir kez gönderebiliyoruz. Bazı dönemler finansör yetersizliği de oluyor; sırası gelen asistanı göndermek için uzmanları o yıl göndermediğimiz oluyor. Yayını, sunumu olanı bir defadan fazla kongreye gönderiyoruz.

Kliniğinizin fiziki ve tıbbi cihaz açısından durumu nedir?

Eskiden basit akciğer filmini hasta yatağı başında elimizde inceleyebiliyorduk. Şimdi maalesef, doktor odasına her hasta için geri dönmemiz gerekiyor. Bunu yapamadığımız için de asistan ekrandaki görüntüyü cep telefonuna çekiyor; hasta başında mikro-film inceler gibi ona bakıyoruz. Direkt filmlere radyoloji rapor zaten yazmıyor. Biz bu filmleri iyi değerlendiren bir kuşak olarak yetişmiştik. Hasta odalarına konulacak basit bir ekran, radyoloji verilerini bize vizit anında gösterebilir; diğer zamanlarda da hasta televizyon seyretmiş olur. Ben basit akciğer grafisi değerlendirmeyi, hasta başında klinik bulgularıyla birlikte yorumlamayı, asistanlarıma öğretmek istiyorum. Gereksiz ileri görüntülemelerle hastayı ve devlet bütçesini zorlamak istemiyorum.

Branşınızla ilgili neler söylemek istersiniz?

Gelişmiş ülkelerde bizim branşımızın adı  “medical diagnostic”dir. En değerli branşlardan biridir. Yan dallardan daha fazla değer verilir. Çünkü onlar 30-40 sene önce yan dallara ağırlık verince dâhiliyeye ihtiyaç kalmayacağını varsayıp sonunda yanıldılar; hastalar tanısız sedye üstünde kaldı. Layıkıyla yapıldığında, yan dallardan daha fazla okumayı, daha fazla algoritma akılda tutmayı gerektiren bir branş. Gövde kaliteli olduğunda yan dallar da daha verimli oluyor. Son iki yılda iki uzmanımız Almanya’da iki eğitim kliniğinde kendilerini kabul ettirip kadrolu çalışan hekim oldular. Biz Prof. Dr. Erich Franch, Prof. Dr. Suat Efe silsilesiyle gelen “sans klinik” ekolünün devamıyız. Laboratuvara gerektiği anda başvururuz. Laboratuvarın peşinden giderek tanıya gitmeliyiz. O nedenle bizden uzmanlık alan bir hekim her bazal şartta, dünyanın her ülkesinde hastasına doğru tanı koyar.

Teşekkürler.

Klinik Künyesi

Uzm. Dr. Fatih Borlu (Eğitim sorumlusu ve idari sorumlu)

Uzm. Dr. Ayda Batuhan Damar (Başasistan)

Uzm. Dr. Ekmel Burak Özşenel (Başasistan)

Uzm. Dr. Mehmet Yavuz Gürler (Başasistan)

Klinikte Görevli Hekimler:

Uzm. Dr. Emrah Erkan Mazı

Uzm. Dr. Kemal Erol

Uzm. Dr. Erhan Aslanhan

Uzm. Dr. Elif Güven Çetin

Uzm. Dr. Yüksel Aslı Gökbelen

Uzm. Dr. Aslıhan Çalım

Uzm. Dr. Nazan Demir

Uzm. Dr. Gülhan Dinç

Uzm. Dr. Zeki Toprak

Uzm. Dr. Uluğ Mutlu Günaydın

Uzm. Dr. Umut Karabay

Uzm. Dr. Hatice Eroğlu

Ast. Dr. Alper Coşkun

Ast. Dr. Aykut Şahin

Ast. Dr. Betül Kaynak

Ast. Dr. Davit Ojalvo

Ast. Dr. Erhan Davut Pehlivan

Ast. Dr. Feride Öztürk Erikli

Ast. Dr. Gökhan Yavuzbilge

Ast. Dr. Gülnar Zeynalova

Ast. Dr. Hayrettin Sever

Ast. Dr. İbrahim Durak

Ast. Dr. Mustafa Kemal Yeniay

Ast. Dr. Müge Kurul

Ast. Dr. Rüken Yılmaz

Ast. Dr. Savaş Çelebi

Ast. Dr. Serkan Selvi

Ast. Dr. Serpil Yanık

Ast. Dr. Ülviye Oflas

Ast. Dr. Ertuğrul Saral

Ast. Dr. Gülsüm Özmen

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
5
1) ömer hayyam (op.dr.)
24.01.2020 11:55:29
maaşı şuan 8x10^5
People
2
2) Gulsum Ozmen (Hasta bakıcı)
23.01.2020 17:46:24
Hocam bu haber de, fotograf da eski. İsimlere hiç girmiyorum. Tekzip yayınlayın pls
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer