KLİNİKLER
SB Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği
KADIN HAST. VE DOĞUM
18 Nisan 2021, Pazar
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği Şefi Doç. Dr. M. Faruk Köse

Mete Generaloğlu/Ankara
Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Hastanemiz şu andaki adıyla Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Hastanemiz kuruluşu itibariyle Ankara Konur Sokak’ta başlayıp, 1990 yılından itibaren şu anki yerimizde hizmete devam eden bir hastane. Jinekolojik Onkoloji Kliniği 1991 yılından bu yana resmi olarak çalışmakta olan, sadece kanserli hastalarla ilgilenen, sadece onların tanı ve tedavilerini yapan bir klinik. Jinekolojik Onkoloji kliniği 1991 yılından bu yana benim başkanlığımda çalışmalarını yürütmekte. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği, Türkiye’nin olgu sayısı açısından en büyük kliniğidir.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Hastanemiz kurulduğu andan itibaren eğitim hastanesidir. Dolayısıyla asistan eğitimi hastanenin tarihiyle birlikte verilmekte olan bir eğitim.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Klinik şefi olarak ben varım, doçentim. İki tane klinik şef yardımcısı doçent arkadaşım, Gökhan Tulunay ve Nurettin Boran var. Arkasından kıdem sırasına göre uzman arkadaşlarımız Nejat Özgül, Reyhan Öçalan, Ahmet Süha Özer ve Ahmet Taner Tural olmak üzere toplam 7 kişiyiz.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Kliniğimizde 16 hemşiremiz var. Onun dışında biliyorsunuz birçok hastanede olduğu gibi yemek ve temizlik işleri şirketlere ihale edildi. O grupta çalışan personel var. Bununla birlikte kanser kayıt için, resmi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından eğitim almış bir kanser kayıt uzmanımız var. Ayrıca, bizim kliniğimizde kadrolu bir psikoloğumuz var. Bir de tıbbi sekreterliğimizi yapan arkadaşımız var.

Eğitim programınız nedir?
Hastanenin eğitim programı ile kliniğimizin eğitim programı tabi ki koordineli bir şekilde gidiyor. Haftada iki defa, biri hastanemiz içerisinden, diğeri de dışarıdan olmak üzere yıl başında belirlenmiş seminerler ve eğitimler yapılıyor. Bunun dışında biz kendi kliniğimizde haftada iki defa konsey yapıyoruz. Bütün hastaları asistan arkadaşlarla birlikte tartışıyoruz. Tabi ki her asistanın, asistanlık eğitimi süresince yapması gereken gerek ameliyatlar, gerek sunum, gerekse olgu tartışmaları şeklinde bu konseylerde tartışıyoruz.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Yatak sayımız 58, ancak biz biraz daha küçülmeye çalışıyoruz. Başhekimlik özel sektörle yarışabilmek adına, hastanemizde çok güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Hasta odaları ikişer kişilik odalar haline gelecek. Bizim şu anda 15 kemoterapi koltuğumuz var. Bunun dışında doluluk oranımız yaklaşık olara yüzde 60-70’ler arasında gerçekleşiyor.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?
Yıllık poliklinik sayımız 2008 yılı itibariyle, yaklaşık olarak 8 bin 31 olarak gerçekleşmiş durumda. Yine aynı verilere göre, yıllık yeni olgu sayımız ise 400 civarında.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Nöbet düzenlemelerini biz yapmıyoruz. Hastanemizin nöbet konusunda çok farklı bir işleyişi var. Bu işleyişi şöyle anlatabilirim. Asistanlar başka eğitim hastanelerinde olduğu gibi kliniğe ya da şefe ait değil. Asistan hastaneye başladığında, 5 yıl içerisinde dönüşümlü olarak gitmesi gereken yerler belirlenir. Asistan karnesiyle birlikte bu kendisine verilir. Asistan ilk başladığında daha çok doğum ağırlıklı servislerde çalışmak üzere, doğumhaneye gider, polikliniğe gider, beşer aylık şekillerde bu döner. Onkoloji kliniğine birinci yılını bitirmeden hiçbir asistan gelmez. Gerek doğum, gerekse jinekoloji kliniklerini tamamladıktan sonra, belli bir kıdeme eriştikten sonra ki bu genellikle bir buçuk yıllık asistanlık demek, ondan sonra bize gelirler. Onkoloji kliniğine eğitimleri süresince 4 defa, her kıdemlerinde bir defa olmak üzere yani 2, 3, 4 ve 5’inci yıllarında gelirler. Dolayısıyla nöbet ayarlamaları hastane genel politikası çerçevesinde ayarlanıyor.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Söylediğim gibi asistan karneleri var. Bu asistan karnesi içerisinde nerede ne yapmaları gerektiği zaten başhekimlik ve şeflerin birlikte oluşturduğu kurullar tarafından belirlenmiş durumda. Belirlenen bütün yükümlülükleri asistan yerine getirmek durumunda.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Asistanlar kliniğimize her gelişlerinde bir ay kalıyor. Bu toplamda 4 kere gelecekleri düşünülürse, 4 ay jinekolojik onkoloji rotasyonu görmüş oluyor. Her geldiğinde de farklı kıdemde olduğu için, yapacağı işler ve yükümlülükleri de doğal olarak ona göre artarak geliyor. Tabi her kliniğin rotasyon süresi farklı. Örneğin; doğum 9 ay, jinekoloji 9 ay gibi.
Bizim alt birimler uzun süredir, Ali Haberal’ın başhekimliğinden beri, ki 14 seneyi geçti sanırım, tam anlamıyla akademik kariyer altında oluşturulmuş birimlerdir. Herkes kendi işini yapar. Doğum, jinekoloji, onkoloji, infertilite, tüp bebek, endoskopik cerrahi, ürojinekoloji ve riskli gebelik, yani 8 ayrı birim yıllardır kendi işini yapar ve asistan tüm bu birimleri gezmek zorunda.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?
Klinik olarak son bir yıl içerisinde 3 yurt dışı yayınımız oldu. Bununla birlikte yurt içi dergilerde yayımlanan 5 yayınımız var. Ayrıca, çeşitli kongrelerde gerçekleşen 40 kongre sunumu ve posterimiz oldu.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Temelde gerek yurt içi, gerekse yurt dışı kongrelere tatmin edici şekilde katılıyoruz. Sıkıntımız ise, evet var. Özellikle eğitim kadrosunda olanlarımız kongrelere görevli, yani konuşmacı olarak gidiyoruz, oturum başkanı olarak gidiyoruz. Ancak Sağlık Bakanlığının, “Yıl içerisinde iki defa kongreye gidebilirsiniz, onun dışında kendi yıllık izninizden kullanarak gidebilirsiniz” şeklinde bir kuralı var. Bu bizi ciddi sıkıntıya sokuyor tabi. Yurt içinde hiçbir kongreye ben görevsiz gitmiyorum. Birçok yere de kliniğimizin gerek yurt içi, gerek yurtdışı yayınları, gerekse çalışmaları oldukça iyi yerlerde olduğu için, konuşmacı olarak davet ediliyorum. Ama bunların büyük çoğunluğunda senelik iznimden harcamak zorunda kaldığım için sıkıntı yaşıyorum.

Asistanlarınızı kongrelere gönderebiliyor musunuz?
Evet. Biz klinik olarak asistanlarımızı da kongrelere gönderebiliyoruz. Asistanlarımızın kongre kültürlerinin gelişmesi, güncel tartışmaları yerinde izleyebilmeleri için bu konuda özen gösteriyoruz.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Jinekolojik onkoloji, kadın hastalıkları doğumun en meşakkatli, en zor ve gerçek anlamıyla ömür törpüsü olan birimi. Ben şöyle tarif ediyorum, infertilite tüp bebek grupları klimalı odada oturan bürokratlar gibiler. Önlerine hastanın sonuçları gelir değerlendirirler, onlara yorum getirirler ve oturduğu yerden “Şu hastaya bu yapılsın”” bu hastaya şu yapılsın” diyebilirler. Ama biz öyle değiliz. Tam tabiriyle, hani atletini giymiş amele derler ya, biz öyleyiz. Bir ameliyata giriyoruz 3 saat, 5 saat ameliyat yapıyoruz. Artı olarak, ameliyatın arkasından gelişecek komplikasyonlar açısından hastanın bakımı çok daha önemli. Ama mesleki tatmin açısından bakacak olursanız, cerrahi tatmin açısından en tatminkâr yerlerden birisi. Dolayısıyla bizi, jinekolojik onkolojiyi düşünecek, uzman olduğunda bizi düşünecek kişilerin bir kere ve öncelikle parayı hiçbir şekilde düşünmemesi lazım. Özetle jinekolojik onkoloji servisi ilk olarak mesleki tatmin açısından çok iyi bir yer, ikincisi akademik olarak çok iyi şeylerin yapılabileceği bir yer. Bunları düşünerek ve bu hamallığı da göze alıyorlarsa memnuniyetle buyursun gelsinler.

Burada iyi bir haberden de bahsetmek istiyorum. Henüz yüzde yüz çıkmadı ama, Sağlık Bakanlığı alt komisyonunda, kadın hastalıklarında iki üst ihtisas dalı kabul edildi. Bunlardan bir tanesi onkoloji, diğeri perinatoloji. Zaten bu, bugüne kadar son derece çarpık bir olaydı. Örneğin; tüp bebekte bir sertifikasyon vardır. Sertifikası olmayan kişi tüp bebek yapamaz. Tüp bebek olayını küçümsediğim yok ancak, burada yapılması gereken işlemler dediğim gibi çok iyi okuyup teoriği çok iyi olacak. Pratik olarak size bir nokta gösterilecek, oradan gerekli yumurtayı alacaksınız. Olayın özü bu. Buna sertifikasyon varken, onkoloji gibi çok ağır ameliyatların yapıldığı bir bilim dalının sertifikasyonu yoktu. Üst ihtisas zaten yoktu. Bakanlık tarafından bu getirilmeye çalışılıyor. Bu çok güzel ve yeni bir haber. İnşallah olursa zaten o zaman her şey daha sistemli ve rayında gidecek.

Teşekkürler.

Kliniğimizde görev yapan akademisyen hekim ve asistanlar:
Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Faruk Köse
Klinik Şef Yardımcısı: Doç. Dr. Nurettin Boran
Doç. Dr. Reyhan Öçalan

Uzmanlar:
Opr. Dr. Nejat Özgül
Opr. Dr. A. Süha Özer
Opr. Dr. A. Taner Tural

Asistanlar:
Dr. Nida Kahya Yılmaz
Dr. Derya Yanık
Dr. Ayşe Özlem Demirkol

Hemşireler:
Gülten Koca (Sor. Hemşire)
Nazan Keleş (Sor.Hemş.Yrd.)
Sibel Elibol
Tülay Türker
Gülfidan Akpınarlı
Ayten Saraçbaşı
Nermin Sözüak
Ayla Ulusoy
Zeliha Dalan
Gonca Özen Bostan
Ayşe Kurt
Vildan Reisoğlu
Döndü Yıldırım
Esra Pehlivanoğlu
25-05-2009
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer