KLİNİKLER
SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği
NEFROLOJİ
25 Eylül 2011, Pazar

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Şefi Doç. Dr. Ali Rıza Odabaş

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

16 Ocak 1966 tarihinde zamanın Başbakanı Sayın Süleyman Demirel tarafından temeli atılan hastanemiz, 162 dönüm arazi üzerinde 9 katlı bir ana blok, asistan, ebe kadın personel lojmanları, İntaniye ve Çocuk Klinikleri dâhil, 5 yan blok şeklinde inşaatı tamamlanarak, 4 Haziran 1972 tarihinde Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner tarafından, Sağlık Bakanı Kemal Demir ve SSK Genel Müdürü Cihat Övül’ün de katıldığı bir törenle hizmete açılmıştır.

1998 yılı sonunda Nefroloji Servisi ile birlikte 75. Yıl Böbrek Nakli ve Hemodiyaliz Merkezi, merkez binaya bitişik olarak inşa edilen 9 katlı binasında hizmete girmiştir. 2010 yılı başından itibaren Nefroloji Servisi eksiklikleri tamamlanarak hizmet alanını genişletmiş ve yan dal eğitimi vermeye başlamıştır.

Mayıs 2010 tarihinde ise 5 yataklı Organ Nakli Servisimiz hizmete girmiştir. Kliniğimizde şimdiye kadar canlıdan 8, kadavradan ise 2 olmak üzere toplam 10 başarılı böbrek nakli yapılmıştır.

 

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Açıldığı  tarihten itibaren iç hastalıkları asistanlarına eğitim verilmektedir. Ocak 2010 tarihinden itibaren yan dal asistanı eğitimi verilmeye başlanmıştır.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Klinik akademik kadromuz 6 kişiden oluşmaktadır. Klinik Şefi olarak ben, Doç. Dr. Ali Rıza Odabaş, İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanları Dr. Sabahat Alışır Ecder ve Dr. Kadir Gökhan Atılgan, İç Hastalıkları Uzmanı ve Nefroloji Yan Dal Asistanları Dr. Ömer Celal Elçioğlu, Dr. Abdullah Özkök ve Dr. Ali Bakan’dır.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Organ Nakli Merkezimizde bir organ nakli koordinatörü, altı hemşire ve üç hasta bakıcı çalışmaktadır.

Nefroloji Servisinde sekiz hemşire ve dört yardımcı sağlık personeli, periton diyalizinde iki hemşire ve iki yardımcı personel, hemodiyalizde 14 hemodiyaliz hemşiresi, dört yardımcı personel, su sisteminin periyodik bakımını ve makine bakımlarını yapan bir diyaliz teknisyeni, polikliniğimizde ise kan almak için bir hemşire bulunmaktadır.   

 

Eğitim programınız nedir?

Akademik kadromuz ve konusunda deneyimli yardımcı sağlık personelimiz ile periyodik olarak mevcut hastalarımıza periton diyalizi, hemodiyaliz ve organ nakli konusunda eğitimler planlanmakta, ayrıca akademik kadromuz hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilen hasta ve yakınlarını bilgilendirici toplantılarda böbrek hastalıkları, organ nakli ve diyaliz konusunda seminerler vermektedir.

Nefroloji yan dal ve dâhiliye asistanlarına yönelik akademik takvim yılı içinde eğitim toplantıları düzenlenmektedir. Haftalık olarak en son yayınların tartışıldığı literatür toplantıları yapılmaktadır.

Hemodiyaliz sertifikası almak için merkezimizde bulunan doktor ve hemşire kursiyerlerimize yönelik ayrı ayrı eğitim toplantıları yapılmaktadır.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Nefroloji Servisinde 18, Organ Nakli Servisinde beş yatak bulunmaktadır. Organ nakli servisine ya yeni nakil olan hastalar veya daha önce nakil olmuş olup, yatırılarak tetkik ve tedavi edilmesi gereken hastalar yatırılmaktadır. Doluluk oranı genelde yüzde 80-100 arasındadır

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

Polikliniğimizde her gün kronik böbrek yetersizliği hastaları ve hipertansiyon hastaları görülürken (günde ortalama 60 hasta), çarşamba günleri başka merkezlerde nakil olmuş olup tarafımızdan takip edilen ve merkezimizde nakil olmuş olan hastalara transplantasyon polikliniğinde (haftada ortalama 20 hasta) hizmet verilmektedir. Perşembe günleri de spesifik olarak nefrotik sendrom polikliniği (ortalama 20 hasta) yapılmaktadır. Ayrıca, salı günleri Periton Diyalizi polikliniğinde periton diyaliz hastalarının kontrolü yapılmaktadır (haftada ortalama 15 hasta).

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Normal Nefroloji Servisinde iç hastalıkları asistanları nöbet tutarken, Organ Nakli Servisinde yan dal asistanlarımız yeni organ nakli olduğu zaman, naklin ilk günlerinde nöbet tutmaktadırlar. Ayrıca, yan dal asistanlarımız ayda iki kez iç hastalıkları acil uzman nöbeti tutmaktadır.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Nefrolojinin temel konularını içeren çekirdek müfredat programımız mevcut olup, bu program teorik, pratik ve girişimsel işlemleri kapsamaktadır. Her yan dal asistanı teorik eğitim yanında diyaliz amaçlı kateter takma, böbrek biyopsisi yapma gibi eğitimleri de almaktadır.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Kliniğimiz yan dal kliniği olup, eski müfredatta yan dal asistanları için bir rotasyon planlanmamışken, yeni getirilen hükümlerde patoloji, radyoloji, üroloji için rotasyonlar belirlenmiş bulunmaktadır.  Biz de zamanı geldiğinde bu rotasyon programını uygulayacağız.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

Kliniğimizin son bir yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu sekiz yurt içi yayın mevcut olup, yurt dışı yayın çalışmalarımız da sürmektedir.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Akademik kadromuz, klinikteki hizmeti aksatmayacak şekilde dönüşümlü olarak ulusal ve uluslararası kongrelere katılmaktadır. 

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Kliniğimizde oturmuş bir hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitesi, organ nakli servisi ve iki katlı Nefroloji Servisine ilave olarak, Merdivenköy’de hizmet veren polikliniklerimiz bulunmaktadır. Kliniğimizin 7. katında periton polikliniğine ilave olarak, geçici ve kalıcı hemodiyaliz kateterlerinin ve periton kateterinin takıldığı girişim odası bulunmaktadır. Aynı odada yeni bir ultrasonografi (USG) cihazımız bulunmakta, invaziv işlemlerimizi USG eşliğinde yapmaktayız. Önümüzdeki günlerde kliniğimizde yeni bir faz kontrast mikroskobu alınacaktır. Kısacası, kliniğimizde yeterli donanımda bir nefroloji uzmanı yetişmesi için her türlü imkân bulunmaktadır.

 

Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

 

Klinik şefi:

Doç. Dr. Ali Rıza Odabaş

 

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanları:

Dr. Sabahat Alışır Ecder

Dr. Kadir Gökhan Atılgan

 

İç Hastalıkları Uzmanı ve Nefroloji Yan Dal Asistanları:

Dr. Ömer Celal Elçioğlu

Dr. Abdullah Özkök

Dr. Ali Bakan

 

Dâhiliye Asistanları: (Şu an için nefroloji rotasyonunda bulunan)

Dr. Osman Bedir

Dr. Sibel Giray

 

Hemodiyaliz Kursiyeri:

Dr. Semiha Yalçın

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer