KLİNİKLER
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
FTR
03 Ekim 2010, Pazar

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Şefi Doç. Dr. K. Banu Kuran

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Bu yıl 111’inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Şişli Etfal (Hamidiye Etfal) Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1899 yılında  kurulmuş ve 1904 yılından itibaren ihtisas vermeye başlamıştır. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği ise 23 Mayıs 1950 tarihinde Dr. Fevzi Celil Günalp’in klinik şefi olarak tayin edilmesi ile kurulmuştur. Dr. Günalp’in 1971’de emekli olması üzerine kendisinin yetiştirdiği uzmanlardan Dr. Feyza Boneval klinik şefliği görevine getirilmiş ve 1995 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. 1998 yılına kadar şef muavini Dr. Demet Parlar tarafından yönetilen kliniğin görevine 1998 yılında yapılan bilimsel sınav sonrasında ben atandım ve halen bu görevi yürütmekteyim.

 

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Birimimizde 23 Mayıs 1950 tarihinden bu yana tıpta uzmanlık eğitimi verilmektedir.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Kliniğimizin akademik kadrosu klinik şefi olarak ben, başasistanlarımız Dr. Gülgün Durlanık ve Doç. Dr. Figen Yılmaz olmak üzere 3 kişiden oluşmaktadır. Diğer 3 uzman arkadaşımız başasistanlık için girdikleri yazılı sınavdan başarılı olmuşlar ve sözlü sınavın sonuçlarını beklemektedirler.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Kliniğimizde hekimin yanı sıra 3 fizyoterapist, 9 hemşire, 1 fizik tedavi teknikeri, 1 tıbbi sekreter, 4 sekreter ve 6 hizmetli arkadaşımız çalışmaktadır.

 

Eğitim programınız nedir?

Kliniğimizde haftada iki gün tüm asistanların, uzman hekimlerin ve fizyoterapistlerin katıldığı hasta başı genel vizit yapılmaktadır. Haftanın diğer günleri servis asistanları, klinik şefi veya klinik başasistanları ile hasta başı viziti yapılmaktadır. Kliniğimizde haftanın 2 yarım günü eğitim günü olarak ayrılmaktadır. Genel vizitin ardından bir yarım gün değişik kaynaklardan literatür okunup tartışılmakta, bir yarım gün de seminer yapılmaktadır. Yıllık seminerler klinik şefi, başasistan ve uzman hekimler tarafından yılda 1, asistanlar tarafından yılda 3 kez hazırlanıp sunulmaktadır. Polikliniğimizde genel FTR hastalarının yanısıra osteoporoz, romatoloji, omuz, el, inme ve omurilik felci hastaları için takip poliklinikleri vardır. Uzman tarafından yürütülen takip polikliniklerinde rotasyon yoluyla her hafta bir asistan, uzman ile birlikte çalışmaktadır. Doç. Dr. Figen Yılmaz tarafından yürütülen elektrofizyoloji laboratuvarına asistanlar yine rotasyon ile gözlemci olarak gönderilmektedir.

Ayrıca, farklı branşlardan, hastane içi veya dışı misafir konuşmacılarımız olmaktadır. Bunun dışında 3 haftada bir Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri ile ortak vaka toplantıları yapılmaktadır.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kliniğimizde 30 yatak mevcuttur. Hastalarımız çoğunlukla fizik tedavi, nöroloji ve ortopedik rehabilitasyon hastaları olup, bunların dışında romatoloji ve çocuk hastalar da yatmaktadır. Kliniğimiz hem İstanbul hem de İstanbul dışından gelen hastalara hizmet verdiğinden oldukça yoğun olup, tam kapasite ile çalışmaktadır.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

Yıllık poliklinik hasta sayımız ortalama olarak 66 bin civarındadır.

Romatoloji polikliniğimizde yılda ortalama 2 bin 500-3 bin, osteoporoz polikliniğimizde ortalama 4 bin 500-5 bin, omuz/el polikliniğimizde ortalama 1000, omurilik felci ve serebrovasküler hastalıklar polikliniğimizde 500-600, enjeksiyon polikliniğimizde ortalama 1000 hasta görülmektedir.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Kliniğimizde asistan sayısı ve kıdemlilik süresi göz önünde tutularak nöbet düzenlemesi yapılmaktadır. Genellikle en kıdemsiz asistana ayda 6 nöbetin üzerinde nöbet verilmemeye çalışılmaktadır. En kıdemli asistan ise genelde ayda 1-2 nöbet tutmaktadır.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Kliniğimizde uzmanlık eğitimine başlayan her asistana, hazırlamış olduğumuz asistan karnesi verilir. Bu karnede fiziksel tıp ve rehabilitasyon diploması almak için gereken çalışmalar ve teorik bilgi müfredat programı belirtilmiştir. Bu programda Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulunun oluşturduğu müfredat programı esas alınmıştır.

Yeni başlayan asistan, 1 ay kadar serviste gözlemci olarak çalışmakta, daha sonra serviste; yatan hasta takibine başlamaktadır. Serviste 5-6 ay kadar hasta takibi, hastalıklar ve tedavileri konusunda deneyim kazandıktan sonra rotasyona çıkmakta ve/veya poliklinikte çalışmaya devam etmektedir. Daha sonra belli aralıklarla diğer asistanlarla dönüşümlü olarak servis ve poliklinikte çalışmaktadır.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Rotasyonları Tıpta Uzmanlık Kurulunun kararlarına göre uygulamaktayız. Son olarak Haziran 2010’da alınan karar doğrultusunda, uzmanlık eğitiminin ilk yılında iç hastalıkları, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve radyoloji; 3 ve 4’üncü yıllarında sırasıyla nöroloji ve ortopedi ve travmatoloji rotasyonları yapılacaktır.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

2008’de yurt dışı yayın sayısı 5, yurt dışı poster sayısı 3, ulusal yayın sayısı 4, ulusal poster sayısı 5’tir.

2009’da 2 yurt dışı yayın, 5 yurt dışı poster, 9 ulusal yayın, 2 ulusal sözlü bildiri yapılmıştır. Bunun yanı sıra, kitap bölüm yazımı ve Türkçe’ye çevirisi gibi bilimsel çalışmalar da söz konusudur.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Gerek ulusal gerek uluslararası kongre ve diğer bilimsel toplantılara katılmaya gayret ediyoruz. Kliniğimizde bu tür bilimsel toplantılara sözlü veya poster sunumları ile katılmak, öncelikli hedeflerimizdendir. Gözettiğimiz bir diğer konu da, bilimsel etkinliğe katılan çalışma arkadaşımızın dönüşünde bir sunum yaparak toplantı ile ilgili bilgilendirme yapmasıdır.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Eksiklerimiz olmakla beraber, kliniğimize asistan olarak gelmek isteyen arkadaşlarımıza olabildiğince zengin bir öğretim, teşhis ve tedavi ortamı sunmaya çalışıyoruz. Sorumluluk anlayışı ve bilimsel merakları ile hep beraber daha iyisini yapmamıza olanak sağlayan ahlaklı, sevgili ve saygılı asistanlarla çalışmaktan mutlu oluruz.

 

Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

Klinik Şefi:

Doç. Dr. K. Banu Kuran

 

Başasistanlar:

Uzm. Dr. Gülgün Durlanık

Doç. Dr. Figen Yılmaz

 

Uzman Hekimler:

Uzm. Dr. Beril Doğu            

Uzm. Dr. Hülya Şirzai

Uzm. Dr. Esra Arıkan          

(Şef Muavini Dr. Demet Parlar,

Doç. Dr. Nurdan Kotevoğlu ve Başasistan Doç. Dr. Füsun Şahin, kliniğimizde görev yapıp unvanlarını aldıktan sonra görevlerine diğer kurumlarda devam etmektedirler.)   

 

Asistanlar:

Dr. Özlem Yılmaz

Dr. Kenan Alioğlu

Dr. Şule T. Temiztürk

Dr. V. Pınar Erdem

Dr. Bilge B. Oflaz

Dr. Fatma Başoğlu

 

04/10/2010

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer