KLİNİKLER
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
ÇOCUK CERRAHİSİ
19 Nisan 2021, Pazartesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. M. Çağrı Savaş.

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Kliniğimiz 17 Mart 1997 tarihinde kuruldu. Kliniğimiz ilk kurulduğunda, fakültemiz henüz 3 yıllık idi ve Isparta Devlet Hastanesi’ne ait küçük bir binada hizmet vermekteydi. O dönemde Çocuk Cerrahisi Kliniği, Genel Cerrahi Kliniği içine 2 adet çocuk yatağının yerleştirilmesiyle faaliyet gösteriyordu. Hastanemizde o zamanki toplam kuvöz sayısı ise 2 idi. O dönemde kliniğimiz sadece Isparta’nın değil aynı zamanda Burdur ve Afyon’un da tek çocuk cerrahisi merkezi olarak hizmet etmekteydi. Ocak 2001’de 400 yataklı modern hastanemize geçtikten sonra Çocuk Cerrahisi Kliniği’nin fiziki imkanları oldukça gelişerek bugünkü konumuna ulaştı. Şu anda yine sadece Isparta’daki değil çevre illerdeki hastaların da başvurduğu bir merkez konumunda.
Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
1 doçent ve 2 yardımcı doçent olmak üzere toplam 3 adet öğretim üyesi, bunun yanı sıra 3 adet de araştırma görevlisi arkadaşımız akademik kadromuzda görev yapmaktalar.
Yardımcı personel durumunuz nedir? Hastanemizde genel olarak ameliyathane hemşiresi sıkıntısı olmakla birlikte, kliniğimizde şu an için yardımcı sağlık personeli sıkıntısı yoktur.
Yatak sayınız ve doluluk oranınız nedir?
Kliniğimizde 10 adet servis yatağı, 2 adet büyük çocuk yoğun bakım yatağı (2 ventilatör ile birlikte) ve 4 adet yenidoğan yoğun bakım yatağı (2 inkübatör, 2 open bed, 2 ventilatör) olmak üzere toplam 16 adet yatağımız bulunuyor. Doluluk oranımız ise yüzde 60-70 civarında. Hastanemizin konumundan dolayı özellikle tatil dönemlerinde travma olgularının çok yoğun olması nedeniyle tam doluluk oranı yüzde 100’ü bulabilmekte. Kliniğimizde yıllık ortalama 250-300 orta ve büyük ameliyat, 100 küçük cerrahi girişim (sünnet hariç) yapılıyor. Kliniğimizde çocuk genel cerrahisi ve yenidoğan cerrahisi işlemlerinin yanı sıra, çocuk ürolojisi ve çocuk göğüs cerrahisi ameliyatları da yapıyoruz. Olgularımızın yaklaşık 1/4’ü çocuk ürolojisi ameliyatlarında oluşuyor.
Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?
Kliniğimizde ihtisas eğitimi 4+1 yıl olacak şekilde 5 yıldır. İlk yıl asistanı günaşırı nöbet tutar. İkinci yıl asistanı rotasyonlarını tamamlar. Üçüncü ve 4. yıl asistanları üç günde bir nöbet tutarlar. Son sene asistanı ise ayda 5-6 nöbet tutmakla birlikte sürekli icapçıdır.
Yeni katılan bir asistan ya da uzman döner sermayeden ne kadar pay alıyor?
Asistanlar maaşları haricinde 380 milyon döner sermaye payı ve 160 milyon nöbet parası almaktadırlar. Uzman doktorların döner sermaye payları ise akademik unvanlarına göre 1-1.5 milyar TL arasında değişiyor.
Rotasyon uygulamanızı nasıl yapıyorsunuz?
Kliniğimizde asistanlarımız dönüşümlü olarak 18 ay genel cerrahi, 2 ay üroloji, 2 ay ortopedi ve travmatoloji, 2 ay anesteziyoloji ve reanimasyon ile 2 ayda patoloji rotasyonu görmekteler. Asistanlarımızın, saydığımız tüm bu bölümlere rotasyona gitmeleri mecburidir.
Eğitim programınız nasıl?
Uzmanlık eğitimimiz 5 yıl sürmekte. Şu ana kadar toplam 2 uzman yetiştirmiş bulunmaktayız. Haftalık konsey toplantıları, literatür ve seminer saatleri olmasının yanında asistan dersleri de anlatılmaktadır. Tez çalışmalarında tezlerin projeli olması, ayrıca prospektif klinik ya da deneysel çalışma şeklinde yapılması zorunludur. Retrospektif olgu analizleri tez olarak kabul etmiyoruz. İkinci yılını tamamlayan asistan, tez hocasıyla birlikte projesini hazırlayıp tez çalışmasını 2 yıl içinde tamamlamakla yükümlüdür.
Tıbbi araç-gereç durumunuz nedir?
Kliniğimizde ürodinami, sistoskopi, rijid bronkoskopi ve özofagoskopi yapılabilmekteyiz. 2004 yılı sonunda ameliyat mikroskopumuz alınacak. Böylece mikrocerrahi yöntemler kullanılarak bazı inmemiş testis olguları ameliyat edilebileceğiz. 2005 yılı içerisinde ise fleksibl üst ve alt GIS endoskoplarımızın yanı sıra fleksibl bronkoskopumuzun alınmasını planladık. Kliniğimizde şu an itibariyle gelişmiş tıp teknolojisinin hemen her türlüsünü kullanıyoruz.
Bilimsel yayın durumunuz nedir?
Bilimsel yayın açısından sıkıntımız yok. İlgili asistan arkadaşların da uzmanlıklarını tamamladıklarında uluslararası yayınları olabilmekte. Kliniğimize ait indekse kayıtlı 17 adet uluslararası yayın, 5 adet ulusal yayın, 7 adet uluslararası bildiri ve 10 adette ulusal bildirimiz mevcut.
Kongreleri takip edebiliyor musunuz?
Ulusal ve uluslararası kongreleri maddi imkanlarımız elverdiğince takip etmeye çalışıyoruz. Sadece öğretim üyelerinin değil, araştırma görevlilerinin de kongre katılımlarının olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Eğitim kliniği olmamız nedeni ile kongrelere prensip olarak mümkün olduğunca bildiri ile katılmaya çaba gösteriyoruz.
Kliniğinizi seçecek asistanlardan beklentileriniz nelerdir?
Çocuk cerrahisi uzmanlığı çok çalışma ve fedakarlık gerektiren, manevi tatmini yoğun olarak yaşayabileceğiniz fakat emeğinizin maddi karşılığını çoğu zaman bulamayacağınız bir uzmanlık dalıdır. Ayrıca bu dalın akademik ilerlemelerdeki kriterleri de oldukça yüksektir. Bu nedenle mesleki kariyerini çocuk cerrahı olarak geliştirmek isteyen pratisyen hekim arkadaşlarımızın gerek uzmanlıkları döneminde gerekse sonrasında çalışkan ve fedakar olmaları vazgeçilmez unsurlardır. 13.12.2004
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer