KLİNİKLER
T.C. SB İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Kadın Doğum Kliniği
KADIN HAST. VE DOĞUM
23 Ekim 2011, Pazar

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, T.C. SB İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Kadın Doğum Kliniği Şefi Uzm. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Hastanemiz 28 Ekim 1959 tarihinde 66 yatak kapasiteli “Bakırköy Doğumevi ve Dispanseri” adı ile kurulmuştur. Yatak kapasitesi 1967 yılında 200’e, 1969 yılında 300 doğum ve 100 çocuk yatağına, 1986 yılında 400 doğum, 400 çocuk yatağı ile toplam 800 yatağa ulaşmıştır. Bugün hastanemizde 12 ameliyathane, 16 doğum masası, 24 saat hizmet veren kan bankası ve laboratuvarlar bulunmaktadır. 1983 yılından beri aile planlaması eğitim ve uygulama merkezi, 1991 yılından itibaren de infertilite, menopoz, perinatoloji, onkoloji ve ürojinekoloji yan dallarında eğitim ve hizmet vermektedir.

 

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Bakırköy Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın doğum uzmanlık eğitimi 1967 yılından beri, çocuk hastalıkları uzmanlık eğitimi ise 1989 yılından beri verilmektedir. 

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Kliniğimiz klinik şefi yanında bir şef muavini, bir başasistan, altı uzman hekimden oluşmaktadır (Aynı kapasitede dört klinik şefliği bulunmaktadır).

1. Kadın Doğum Kliniği, klinik şefi yanında bir şef muavini, bir başasistan, altı uzman hekimden oluşmaktadır. Bu klinik rutin kadın doğum hizmetleri yanında, infertilite (tüp bebek), menopoz ve adolosen jinekolojisi konularında özellikle ilgilenmektedir.

2. Kadın Doğum Kliniğinde doçent klinik şefi, bir şef muavini, bir başasistan, beş uzman hekim bulunmaktadır. Bu şeflik, rutin kadın doğum hizmetleri yanında, jinekolojik onkoloji konusu ile özellikle ilgilenmektedir.

3. Kadın doğum Kliniğinde uzman klinik şefi yanında, bir şef muavini, bir başasistan, beş uzman hekim bulunmaktadır. Bu grup içindeki uzmanların ikisi doçenttir. Bu grup, perinatoloji konusunda sertifikasyon sahibidir.

4. Kadın Doğum Kliniğinde, klinik şefi yanında, bir şef muavini, bir başasistan, beş uzman hekim çalışmaktadır. Bu şefin grubu rutin obstetrik hizmetler yanında, ürojinekoloji ile ilgili tanı ve tedavi konusunda yoğunlukla çalışmaktadır.

Toplam akademik kadromuz: 4 klinik şefi, dört şef muavini, dört başasistan ve 21 uzman hekimden oluşmaktadır.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Hastanemiz klinik ve polikliniklerinde çalışan ebe, hemşire sayıları bölümlere göre aşağıdaki gibi dağılmaktadır. Doğumhanede 27 ebe, sezaryen katlarında 27 ebe-hemşire, doğum sonu (loğusa) katlarında 13 hemşire, postoperatif jinekoloji servisinde 16 hemşire, jinekoloji yataklı servisinde (septik) 11 hemşire, riskli gebelikler (perinatoloji) servisinde 11 hemşire, kadın doğum acil servisinde 8 hemşire görev yapmaktadır. Ayrıca, ameliyathanede yeterince anestezi teknisyeni, enstrüman hemşiresi, anestezi ihtisası verebilen anestezi şefliği ve uzmanları bulunmaktadır.

 

Eğitim programınız nedir?

Asistan eğitimimiz teorik ve pratik uygulamalardan meydana gelmektedir. Birinci yıl asistanı öncelikle doğumhaneden başlamakta, daha sonra acil doğum ve jinekoloji servisleri, jinekoloji ve gebe polikliniklerine gönderilmektedir. Doğumhanede vajinal doğum, müdahaleli doğum, sezaryen operasyonlarına yardım, probe küretaj, servikal biyopsi, rutin obstetrik ve jinekolojik utrasonografi kullanmayı öğrenmekte, ikinci yılda ofis histeroskopisi, obstetrik jinekolojik ileri ultrasonografi, batın açıp kapama operasyonları üçüncü yıl asistanları sezaryen, abdominal vajinal histerektomi, miyomektomi, laparoskopik ve operatif histerosopik girişimler, tıbbi tahliye, laparoskopik tüp ligasyonu yapmaktadırlar. Son yıl asistanları tüm bu cerrahi girişimlere devam ederken ürojinekoloji, onkoloji, perinatoloji, infertilite ile ilgili ileri düzeydeki girişimlere katılmakta, bu konudaki yeteneklerini ilerletmektedir. Teorik olarak, ilk yıldan başlayarak hasta başı eğitimlerde hastalıklar tartışılmakta, ilk yıl asistanları olgu sunumu ve makale saatinde takdimler yapmaktadır. İkinci ve üçüncü yıl asistanları her salı ve perşembe saat 12.30-13.30 arasında kesintisiz her yıl 9 ay süre ile uygulanan seminer saatlerinde seçilmiş bir konuyu takdim ederek tartışılmasını sağlamaktadır. İkinci yılın sonunda her asistana şefi tarafından bir tez konusu verilmekte, asistan bu konu ile ilgili teorik ve pratik hazırlıklarını yaparak tezini şefine takdim etmektedir.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kadın doğum kliniğinin 200 yatağı vardır. Yatak doluluk oranları yüzde 92.5’tir.

  

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

Hastanemizin yıllık poliklinik sayıları 2010 yılı itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

1. Kadın Doğum Kliniği Şefliği (Şef Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ) infertilite, menopoz, aile planlaması hizmetlerini tek başına yürütürken, Gebe Polikliniği, Kadın Hastalıkları (Jinekoloji) Polikliniği, kadın doğum acil hizmetlerini diğer üç şeflikle birlikte ortak olarak yürütmektedir.

Buna göre poliklinik sayılarımızı, Gebe Polikliniği: 38 bin 842, Kadın Hastalıkları (Jinekoloji): 42 bin 247, İnfertilite: 10 bin 112, Menopoz: 6 bin 597, Jinekolojik onkoloji: 5 bin 593, Üro-jinekoloji: 4 bin 239, Perinatoloji: 8 bin 697, Kadın doğum acil: 41 bin 850, Aile planlaması: 7.847 ve bunların tamamının toplamını da 166 bin 24 olarak söyleyebiliriz.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Hafta içi tek uzman hekim, hafta sonları iki uzman hekim nöbetçi kalmaktadır. Asistanlar kıdem sıralarına göre nöbet tutmaktadır. Bir gece için toplam nöbetçi asistan sayısı sekizdir.

Yeni başlayan asistanımız tüm klinik ve idari yapıyı tanımak üzere bir hafta süre ile oryantasyon eğitim ve pratiğine tabi tutulur. Daha sonra birinci yıl ilk 6 ay 10, ikinci altı ay 9 nöbet tutar. İkinci yıl asistanı ayda 8 nöbet, üçüncü yıl asistanı ayda 7 nöbet, dördüncü yıl asistanı ayda 6 nöbet tutar. Tezini hazırlamak üzere son altı ayda nöbet sayısı asistan sayısı yeterli olduğu takdirde beşe düşer.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Asistan eğitiminde kullanılan herhangi bir çekirdek eğitim müfredatımız yoktur.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Rotasyon konusunu kliniklere, uzmanlara ve asistanlara göre tanımlamak uygun olacaktır. Klinik şefleri, hastanede yürütülen rutin obstetrik ve jinekolojik görevleri (doğumhane, gebe muayenesi, jinekolojik hasta muayenesi, jinekolojik rutin operasyonlar.) ikişer aylık rotasyonlarla yürütmektedir. Kliniklerin devamlı olarak yürüttükleri sabit görevleri de bulunmaktadır. 1. Doğum Kliniği: rutin hizmetlere ilaveten devamlı olarak infertilite, menopoz, adolesan jinekolojisi hizmetini sürdürmektedir. 2. Doğum Kliniği: jinekolojik onkoloji, 3. Doğum kliniği: üro-jinekoloji, 4. Doğum Kliniği: perinatoloji alanında hizmetlerini sürdürmektedir. Uzmanlar özel dallarda eğitim almak istediklerinde, kliniklerin sayıca yeterli olması ve şeflerin onayı ile istedikleri yan dalda çalışabilmektedirler. Hastanemizde genel olarak 45-50 kadın doğum asistanı bulunmakta, asistanlar sıra ile eşit şekilde koordinatör şef tarafından, tezleri için klinik şeflerine dağıtılmaktadır. Asistanlarımız 60 ay (5 yıl) toplam sürelerinin 13 ayını dış rotasyonda geçirmektedir. altı ay cerrahi, 3 ay patoloji, 2 ay anestezi, 2 ay üro-jinekoloji. iç rotasyonlar 9 ay doğumhane, 8 ay jinekolojik operasyon, 4 ay gebe poliklinik, 4 ay jinekoloji poliklinik, 4 ay perinatoloji,  3 ay infertilite, 3 ay onkoloji, 3 ay ürojinekoloji, 3 ay acil jinekoloji, 2 ay aile planlaması, 2 ay menopoz, 2 ay doğum acil olmak üzere toplam 47 ay sürmektedir. Asistanlar iç rotasyon sırasında sadece kendi şefi ile değil, tüm şeflerle çalışma imkânı bulmaktadırlar.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

Kliniğimizde son bir yıl içerisinde yurt içi ve yurt dışı dört yayınımız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kongrelerde ve toplantılarda muhtelif sayıda tebliğ ve sunumlarımız olmaktadır.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Her yıl iki yurt içi ve bir yurt dışı olmak üzere, toplam üç kongreye katılabiliyoruz.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı, manevi tatminleri çok fazla olan bir tıp alanıdır. Bu dalı seçecek olan doktorlar sabırlı, çalışmayı çok seven, hastaları için fedakârlık yapmaya hazır kişiler olmalıdır. Kadın doğum maddi tatmin imkânı azalan, hata anında kolaylıkla itham edilen bir branş olmuştur. Ben insan vücudunu kutsal, doğan her canlıyı mucize kabul ederim. Böyle harika yapının sizlere teslim olması, çok önemli bir olaydır. Bu önemli işlerle uğraşan biz kadın doğum uzmanlarının toplumun seçkin bireyleri olmaları gerekmektedir.

 

Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

 

Klinik Şefi:

Uzm. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

 

Uzm. Dr. Mustafa Gülşen

Uzm. Dr. İbrahim Polat

Uzm. Dr. Şükran Gören

Uzm. Dr. Murat Can

Uzm. Dr. Gonca Yıldırım

Uzm. Dr. İsmet Alkış (başasistan)

Uzm. Dr. Halime Kılıç

Uzm. Dr. Aylin Öztarhan

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
6
1) üç harfli (op)
04.11.2013 09:21:50
Sevgili azer kardeşim, burası çıkmak isteyenin bacağına yapışılıp geri indirildiği, cehennemdeki ateşli azap kuyusudur.
Burada hiçbir doktordan hiçbirine bir yarar sağlanmamıştır bugüne kadar.
Burası yarı tanrı yarı kurtlar sofrası.
Sormak için frmtr.com gibi bir forumu öneririm.
Oralarda yorum yapan taze fidan kardeşler eminim yardımcı olacaklardır.
Sevgili kardeşim, Atatürk de kendini bize emanet etti, 57'sinde gitti dağ gibi adam; sen sen ol Türk doktorlarının söylediğinin tersini yap.
People
3
2) Zalxa (jinekoloq)
03.11.2013 20:00:48
Salam,
Ben Bakidan, azeriyem.
Ben sizde her hangi bir oyretim kursu keçe bileremmi?
Kendim 8 yıldır jinekoıoq oıarak çalışıram.
Çox sağ olun!
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer