KLİNİKLER
T.C. SB İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği
KARDİYOLOJİ
12 Eylül 2011, Pazartesi

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, T.C. SB İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Şefi Prof. Dr. Asım Oktay Ergene

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mevcut olan 1. Kardiyoloji Kliniğine ilave olan 2. Kardiyoloji Kliniği 2002 yılında kurulmuştur. Klinik Şefliğine Prof. Dr. A. Oktay Ergene, başasistanlığa Dr. Cem Nazlı ve Dr. Ozan Kınay atanmıştır. Aynı yıl kliniğimiz TUS ile uzmanlık öğrencisi alımına da başlamıştır.

Kliniğimiz 2002 yılından bu yana poliklinik, acil servis, ekokardiyografi, holter, efor testi, “event recorder” ve tilt testi uygulamaları şeklinde laboratuvar hizmetleri vermektedir. Bunun yanında kliniğimizde koroner girişimler, kalıcı “pacemaker” ve EICD işlemleri, periferik arter hastalıklarına yönelik anjiyoplasti, stentleme ve karotis anjiyoplasti işlemleri yapılmaktadır. Konjenital kalp hastalıklarına yönelik girişimsel işlemlerdeki gelişmelere paralel olarak son üç yıldır girişimsel, ASD kapatma, VSD kapatma, PDA oklüzyonu ve fistül oklüzyonu işlemleri başarıyla tamamlanmaktadır. Bunun dışında, kalp kapak hastalıklarına yönelik mitral balon ve pulmoner valvüloplasti işlemleri de dokuz yıldır başarıyla uygulanmaktadır.

Son bir yıl içerisinde Transkateter Perkütan Aort Kapak Replasmanı (TAVI) işlemleri de Ege Bölgesi’nde ilk defa kliniğimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Hâlihazırda kliniğimizde yeni kurulmuş olan bir anjiyografi laboratuvarı ile “pacemaker” işlemlerinin gerçekleştirildiği bir laboratuvar bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak, acil servise başvuran akut koroner sendromlu hastalara anında müdahale edebilecek ikinci koroner anjiyografi laboratuvarı acil servis bünyesinde oluşturulacaktır.

 

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Birimimizde dokuz yıldır asistan eğitimi verilmektedir. Bu süre zarfında toplam 14 hekimimiz kliniğimizden mezun olarak kardiyoloji uzmanlıklarını almıştır. Bunun dışında Azerbaycan Cumhuriyeti’nden toplam altı hekime kardiyoloji uzmanlık eğitimi verilmiştir.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Akademik kadromuz şef, bir şef yardımcısı, iki başasistan ve iki uzman hekim olmak üzere altı kişiden oluşmaktadır.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Kliniğimiz iki kardiyoloji servisi, koroner yoğun bakım, iki ekokardiyografi laboratuvarı, girişimsel işlemler laboratuvarı ve poliklinik birimlerinden oluşmaktadır. Servislerimizde toplam 14 hemşire, iki sekreter, beş personel; koroner yoğun bakımda 11 hemşire, beş personel; girişimsel işlem laboratuvarında sekiz hemşire, iki personel görevlidir. Ekokardiyografi laboratuvarlarımızda üç hemşire, bir sekreter; poliklinik, efor testi ve tilt biriminde ise beş hemşire ile iki sekreter görevlidir. Tüm birimlerimizde 41’i hemşire, 12’si personel, 5’i de sekreter olmak üzere, toplam 58 yardımcı sağlık çalışanı görev yapmaktadır.

 

Eğitim programınız nedir?

Eğitim programımız her hafta çarşamba günleri seminer saati, her hafta cuma günleri makale saati olarak uygulanmaktadır. Ayrıca, perşembe günleri kardiyoloji ve kalp-damar cerrahisi ortak toplantısı yapılarak kardiyak hastaların tedavi stratejilerinin yönlendirilmesi konusunda asistanlarımız bilgilendirilmektedir. Buna ilave olarak, tüm girişimsel koroner ve “pacemaker” işlemleri uzman hekimlerimizin denetiminde klinik asistanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Yine tüm transtorasik ve transözefageal ekokardiyografi işlemleri asistanlarımız tarafından bizzat uygulanmaktadır.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Koroner yoğun bakımda 12, kardiyoloji servislerimizde 39 yatak olmak üzere, toplam 51 yatağımız mevcuttur. Doluluk oranımız yüzde 100’e yakındır.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

Her yıl artmakla birlikte, yıllık poliklinik sayımız ortalama 70-75 bin kişi olarak değişmektedir.

 

 Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

İlk altı ay asistanlarımız gün aşırı nöbet tutmaktadır. Sonraki altı ay içerisinde nöbet sayısı üç günde bire düşmektedir. İkinci yıldan itibaren kıdem durumuna göre asistanlarımızın nöbet sayıları azalmakta olup; son sene asistanı olan kıdemli asistanlarımız ayda üç nöbet tutmak sureti ile mezun olmaktadır.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Çekirdek eğitim müfredatı kliniğimizce belirlenmiş olup, her asistanın yapması gereken yıllık muayene sayısı, laboratuvar inceleme ve girişimsel işlemler bu müfredatta yer almaktadır. Asistanlarımızın yapmakta olduğu bu uygulamalar aylık periyodlar halinde asistan karnesi olarak adlandırılan bir deftere kaydedilmekte ve kliniğimiz öğretim üyeleri tarafından aylık olarak denetlenmektedir. Ön görülen işlem sayılarının mezuniyet öncesinde mutlaka tamamlanmış olmasına dikkat edilmektedir.

Öngörülen işlemler; servis ve koroner yoğun bakım yatan hasta takibi, poliklinikte hasta muayene ve takibi, acil ve dış servislerde konsültasyon,

Gece nöbetleri, EKG yorumlama, 24 saatlik holter  EKG tetkiki / “event recorder” yorumlama Efor testi, tilt testi, transtorasik ekokardiyografi, transözofageal ekokardiyografi, geçici kalp pili takılması, kalıcı kalp pili programlaması, DC kardiyoversiyon, defibrilasyon/resüsitasyon, santral kateterizasyon/swan ganz kateteri, İntraaortik balon pompası  takılması, koroner anjiyografi, sağ-sol kalp kateterizasyonu, tanısal elektrofizyolojik incelemedir.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Kliniğimiz asistanları Sağlık Bakanlığı genelgelerine uygun olarak dört ay iç hastalıkları, bir ay nefroloji, bir ay endokrinoloji ve iki ayda göğüs hastalıkları olmak üzere toplam sekiz ay rotasyona gönderilmektedir.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

Son bir yıl içerisindeki yurt içi yayın sayımız 17, yurt dışı yayın sayımız ise altıdır.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Kliniğimizde çalışmakta olan asistanların hemen hepsine bir yıl içinde en az iki adet yurt içi kongreye katılma imkânı sağlanmaktadır. Yine şartlar uygun olduğu takdirde bilimsel çalışma yapmakta olan asistanların yurt dışı kongrelere bildiri sunumu yapmaları için katılımlarına destek verilmektedir.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Kardiyoloji son derece yoğun çalışmayı gerektiren, ancak zevkli uygulamaları olan bir branştır. Bu branşa ilgi duyan yeni mezun hekimlerimiz gerek laboratuvar gerekse girişimsel kardiyoloji işlemlerini kliniğimizde bizzat kendileri uygulama imkânı bulacaklarından TUS’da kliniğimizi tercih etmelerini öneririz.

 

 

Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

 

Klinik Şefi:

Prof. Dr. Asım Oktay Ergene

 

Klinik Şef Yardımcısı:

Doç. Dr. Cem Nazlı

 

Başasistan:

Uzm. Dr. Hamza Duygu

Uzm. Dr. Nihan Kahya Eren

 

Uzmanlar:

Uzm. Dr. Zehra İlke Akyıldız

Uzm. Dr. Uğur Kocabaş

 

Asistanlar:

Dr. Ali Hikmet Kırdök

Dr. Rida Berilğen

Dr. Sefa Nuri Akdemir

Dr. Barış Düzel

Dr. Ahmet Serbülent Savcıoğlu

Dr. Fatih Köksal

Dr. Fatih Levent

Dr. Sadık Volkan Emren

Dr. Oktay Şenöz

Dr. Erol Akan

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer