KLİNİKLER
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
ANES. VE REANİMASYON
08 Kasım 2010, Pazartesi

 

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Koordinatör Şefi Doç. Dr. Ayşegül Özgök

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 1967 yılında kurulan Türkiye Yüksek ihtisas Hastanesi bünyesinde aynı yıl hizmet vermeye başlamıştır. İlk klinik şefi anestezi uzmanı rahmetli Dr. Faruk Müftüoğlu’dur. Onun başkanlığında Gastroenteroloji Cerrahisi, Kardiyovasküler Cerrahi ve Üroloji Kliniğine ait anestezi uygulamaları yapılmıştır. 1968 yılında Türkiye’de ilk kez Dr. Kemal Beyazıt tarafından kalp nakli gerçekleştirilmiş ve bu operasyonda Kliniğimiz tarafından anestezi verilmiştir. 1976 yılında da yine hastanemizde ilk böbrek nakli ile beraberinde de buna ait anestezi uygulaması gerçekleştirilmiştir. 1989 yılında Dr. Sevim Ebil Klinik Şefi olmuş ve 2000 yılı başlarında emekli olana kadar bu görevi sürdürmüştür. Emekli olduktan kısa bir süre sonra 2004 yılında vefat etmiştir. Kendisini sevgi ve rahmetle anıyoruz.

Yüksek İhtisas Hastanesi 1999 yılında yine ilk karaciğer operasyonunu yapmış ve beraberinde yine transplantasyon anestezisini kliniğimiz vererek, devlet hastanelerinde her üç organ transplantasyonunda da anestezi veren donanımlı bir klinik haline gelmiştir. Dr. Sevim Erbil’in 2000 yılı başlarında emekli olmasının ardından 1998 yılında  şef olan Doç. Dr. Özcan Erdemli klinik koordinatörü olarak 2005 yılına kadar görev yaptı. 2005 yılında klinik şefi olarak atanmamdan sonra 2009 yılında bu kez ben koordinatör şef olarak görev yapmaya başladım. Benim koordinatör şefliğimde, Klinik Şefi Doç. Dr. Özcan Erdemli ile birlikte kliniğimizin çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bugüne kadar Kliniğimizden birçok uzman arkadaşımız yetişti. Yetiştirdiğimiz uzmanlar Erzurum, Eskişehir, Bursa, Zonguldak, Konya, Denizli, Antalya gibi Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapmaktadır. Ayrıca kardiyak anestezi uygulamaları için kliniğimiz bünyesinden geçici görevlendirmeler yapıyoruz. Arkadaşlarımız Rize, Erzurum, Gaziantep gibi illere giderek hizmet veriyor. Bununla birlikte Azerbaycan Bakü’de de kardiyovasküler cerrahisi ve anestezisi verdik. Bu yıl içerisinde de Özbekistan’da kardiyovasküler cerrahi anestezisi vermeyi planlıyoruz.

 

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Asistan eğitimi verilmeye 1978 yılında başlanılmıştır. O tarihten bu yana aralıksız olarak asistan eğitimi verilmeye devam edilmektedir.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Akademik kadro olarak kliniğimizde şu an benim dışımda üç doçent arkadaşımız bulunuyor. Bir de Başkent Hastanesinden Prof. Dr. Aslı Dönmez kliniğimizde geçici kadro ile uzman kadrosunda görev yapmaktadır. Unvan olarak da iki klinik şefi, bir şef yardımcısı ve bir de başasistanımız var.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Yardımcı personel kadromuz kalabalık. Anestezi teknisyenleriyle bu hizmeti yürütüyoruz. Otuz bir anestezi teknisyenimiz var. Aynı zamanda 8 yataklı reanimasyon bölümümüz var. Burada altı hemşiremiz bulunuyor.

Derlenme bölümümüzün hemşireleri de 10 kişi onlardan destek alıyoruz. Ayrıca fizyoterapist arkadaşlar var. Onlar da yedi kişiler. Bizim kliniğimiz yönetimi altında görev yapıyorlar.

Steril deponun faaliyetlerinden, de bizim kliniğimiz sorumlu. Orada da beş hemşire var. Ayrıca üç sağlık memuru, bir klinik sekreteri ve beş hizmetlimiz bulunuyor.

 

Eğitim programınız nedir?

Hasta başı eğitim bizim için çok önemli. Çünkü el becerileri ve anında karar verebilme yeteneğini geliştirmeyi sağlıyor. Ayrıca haftada iki saat düzenli olarak yaptığımız bir saati seminer, bir saati de literatür olmak üzere  eğitim saatlerimiz var.

Bunun dışında acil gelişen, akut gelişen olaylar olduğunda da ameliyathane kenarlarında küçük bir toplantı odamız var, orada toplantılar yaparak karşılaştığımız sorunları tartışıyoruz ve onların hizmet içi eğitimini veriyoruz. Aynı zamanda gelişen teknolojiyi yakından takip edebilmek için de yeni cihazların tanıtımlarına, onların kullanımlarına ait bilgiler vermekteyiz.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kliniğimizin özelliğinden dolayı yatağımız yok. Ferdi 13 tane ameliyathanemiz var. Bu ameliyathanelerimizden biri hibrid ameliyathane. Burada radyolojik işlemlerle birlikte ameliyat yapılabilmekte. Koroner anjiyoya hizmet verdiğimiz yerimiz, gastroenteroloji, ürolojiye ait taş kırma, endoskopi gibi bölümlerde sedasyona ihtiyaç duyulduğunda sedasyon veriyoruz. Bununla birlikte kardiyovasküler cerrahi, üroloji ve gastroenterolojiye ait yoğun bakımlarda da konsültan hekim olarak görev yapıyoruz. Bu yoğun bakımların toplam yatak sayısı 90’a yakın. Aynı zamanda acilde de aktif görev üstlenmiş durumdayız.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?

Yıllık olarak yaklaşık  3 bin 500-4 bin civarında poliklinik yapmaktayız. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 bin 956 poliklinik yapmışız.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Bu nöbetlerimize uzman ve asistan arkadaşlarımız katılıyorlar. Şef yardımcımız, başasistanlarımız ve uzman arkadaşlarımız belirli bir düzen içerisinde hastanemizde nöbet tutuyorlar. Bir gecede dört asistan ve bir uzman nöbete kalmakta.

Yeni başlayan bir asistan yaklaşık altı yedi nöbet tutuyor. Bu nöbet sayısı son yıl dört beş nöbete kadar düşüyor. Tabii nöbet sayıları  Bakanlık tarafından gelen asistan sayılarına göre değişiyor.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Birinci yıl asistanlarına şu konuları verelim, ikinci yıl asistanına şu konuları verelim, diye kendi oluşturduğumuz bir müfredatımız var. Buna da temel olarak Avrupa Anestezi Derneğinin referansını kriter aldık ve ülkemizin şartlarına göre uygulamaya çalışıyoruz.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Bu, ihtisas hastanesi olduğumuz için bizim sıkıntılı bir konumuz. Asistanlarımıza kardiyovasküler cerrahi, üroloji, genel cerrahi, gastroenteroloji cerrahisi, pediatri, göğüs hastalıkları ve dâhiliye rotasyonları yaptırmaktayız. Bizim bünyemizde olanları kendimiz yaptırıyoruz. Haricindekileri başka hastanelerde görüyorlar. Bize de kardiyovasküler cerrahi anestezisini görmek üzere diğer devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden arkadaşlarımız gelmekteler.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?

Son bir yıl içerisinde yurt içi dergilerde yayınlanmış 8, yurt dışı dergilerde yayınlanmış 5 yayınımız var. Ayrıca çok sayıda kongre sunumu ve bildirimiz mevcut. En son Avrupa Anestezi Kongresi’ne 3 bildiri ile katıldık.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Bu konuda finansal sıkıntımız oluyor. Bir de vakit ayırmakta sıkıntı çekiyoruz. Özellikli hastane olduğumuz için cerrahi programlarına uymak durumundayız. Bizim anestezi kliniği olarak “Kongremiz var bu dönem ameliyat sayılarımızı azaltalım ve o kongreye gidip kendimizi takdim edelim” deme şansımız o kadar fazla yok. O nedenle tüm arkadaşlarımızın imkân buldukça kongrelere katılmalarını sağlamaya çalışıyoruz.

Son iki yıldır Türk Anestezi Derneği de asistanlarımızın kongrelere katılımı için bize destek sağlamakta.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Anestezinin gerçekten, ülkenin son derece ihtiyacı olan bir branş olduğunu, teknolojik gelişmeleri en yakından takip etmesi ve doğru olarak uygulaması gereken bir branş olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de bize katılacak arkadaşların öncelikle özverili ve etik davranmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. İhtiyaçları olacak şey, dikkat ve direnç.

 

Teşekkürler

08/11/2010

 

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

 

Koordiönatör-Klinik Şefi:

Doç. Dr. Ayşegül Özgök

 

Klinik Şefi:

Doç. Dr. Özcan Erdemli

Prof. Dr. Aslı Dönmez

Doç. Dr. Ümit Karadeniz

 

Uzmanlar:

Uzm. Dr. Hija Yazıcıoğlu

Uzm. Dr. İhsan Ayık

Uzm. Dr. Dilek Kazancı

Uzm. Dr. Sema Turan

Uzm. Dr. Bülent Yamak

Uzm. Dr. Seyhan Yağar

Uzm. Dr. Bahar Aydınlı

Uzm. Dr. Aslı Demir

Uzm. Dr. Selda Muslu

Uzm. Dr. Büşra Tezcan

Uzm. Dr. Çiğdem Yıldırım Güçlü

Uzm. Dr. Sevil Tokat

Uzm. Dr. Şerife Bektaş

 

Asistanlar:

Dr. Özlem İlhan

Dr. Gülçin Uzunkaya

Dr. Eylem Akkuş

Dr. Yasemen Höbek Aydın

Dr. Dilan Akyurt

Dr. Bilfer Özsu

Dr. Sertan Kantaroğlu

Dr. Candan Haytural

Dr. Tuğba Yiğit

Dr. Ahmet Saraç

Dr. Berna Ergün

Dr. Murat Taş

Dr. Aylin Erkul

Dr. Eslem İnce

Dr. Demet Bölükbaşı

Dr. Mine Altınkaya Chavush

Dr. Perihan Uçar

Dr. Gökçe Selçuk

Dr. Gülçin Gazioğlu

Dr. Nüket Soybir

 

Sekreter:  Sultan Balcı

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer