KLİNİKLER
Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göz Kliniği
GÖZ HASTALIKLARI
21 Nisan 2021, Çarşamba
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve 1. Göz Kliniği Şefi Prof. Dr. Faruk Öztürk


Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Kliniğimiz daha önce Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)’na bağlı olan Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 1965 yılında tek bir göz kliniği olarak kurulmuştu. 1990 senesinde ise iki klinik haline dönüştü ve 1995 senesinde de Ulucanlar semtindeki halen kullanmakta olduğumuz Ulucanlar Göz Hastanesi binamıza taşındı. 2005 yılında ise Sağlık Bakanlığı bünyesine katıldı. Ocak 2008 tarihinden itibaren 1. Göz Klinik Şefliğini yürütmekteyim. Kliniğimiz yeniden yapılanmış olup, değişime ve gelişime açık dinamik bir kliniktir.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Kliniğimizde 1965 yılındaki ilk kuruluşundan bu yana asistan eğitimi verilmektedir ve bu nedenle de çok köklü bir eğitim tecrübesine sahiptir. Bu zamana kadar da çok sayıda uzman hekim yetiştirilmiştir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Akademik ve uzman kadromuz biri profesör, ikisi doçent olarak bir klinik şefi, iki şef yardımcısı ve 11 uzman hekimden oluşmaktadır. Kliniğimizde 16 asistan doktor eğitim görmektedir. Başta klinik şefi, şef yardımcılarımız olmak üzere tüm hekimlerimiz hem asistan eğitiminde birebir görev almakta hem de bilimsel çalışmalarını yürütmekte ve de hastalarımıza üçüncü basamak seviyesinde sağlık hizmeti vermektedirler.

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Yardımcı personellerimiz servis hemşirelerimiz ve hizmetlilerimizden oluşmaktadır. Bu arkadaşlarımız 24 saat boyunca nöbet sisteminin de devreye sokulması ile kesintisiz hizmet vermektedir. Hastanemizin referans hastanesi olması sebebiyle hasta yoğunluğumuz fazla olmakta bazen hizmetli sayısı yetersiz kalabilmektedir. Fakat Başhekimliğimizin düzenlemeleri ile personel çalışma programı daha verimli hale gelmiştir ve günün her saatinde hasta muayene edilebilir sistemle hasta mağduriyeti önlenmiştir.

Eğitim programınız nedir?

Eğitim programımız son derece düzenli ve yoğun bir programdır. Klinik içerisinde her sabah poliklinikler başlamadan önce tüm asistanların ve uzmanların katıldığı, hastaların tek tek muayenesinin yapılıp tartışıldığı sabah vizitleri yapılmakta ve asistanlar güne uygulamalı eğitimle başlamaktadır. Öğleden sonra ise o gün yatan hastaların değerlendirildiği ve bir sonraki ameliyatlarına karar verildiği ameliyat viziti, akşam üzeri saat 16.00-17.00 arasında da klinik şefi ve şef yardımcısı başkanlığında tüm hekimlerin katıldığı vizitler yapılmaktadır. Ayrıca mesai dışında olarak, akşam 20.30’da ve hafta sonları olarak rutin vizitler yapılmakta klinikte her hastadan, olaydan haberimiz olmakta, sahipsiz ve kontrolsüz hasta, konu kalmaması için azami gayret sarf edilmektedir.

Haftanın dört günü öğleden sonraları (Saat 15.30 da) eğitim saati vardır ve bu toplantılar Başhekimliğimizce önceden planlanıp, kitapçık haline getirilerek kurum içi ve kurum dışı tüm hekimlere duyurulmaktadır. Haftalık periodik toplantıların ikisinde Vaka takdimi ve makale saati yapılarak özellikle dünyadaki son gelişmelerin konu alan makaleler ile ilginç ve önemli vakalar değerlendirilmektedir. Ayrıca haftanın diğer iki gününde ise birinde uzman, diğerinde asistan arkadaşların hazırladıkları seminerler interaktif olarak yapılmaktadır. Ayda bir olarak da hastanemiz dışından kendi alanında çok deneyimli olan akademisyenler davet edilerek tecrübe ve bilgiler paylaşılmaktadır.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kliniğimizde 45 yatağımız var ve çoğu zaman tamamen dolu oluyor. Bunun yanında servise yatmasına gerek kalmadan günübirlik ayaktan ameliyatı yapılarak tedavi gören çok sayıda hastamız da var. Fako yöntemi ile katarakt ameliyatı, kapak ameliyatları, gözyaşı sistemi ameliyatları, şaşılık ameliyatları, pterjium, şalazyon gibi ameliyatlara günübirlik cerrahi uyguluyoruz.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

Hastanemizde poliklinik hizmeti verdiğimiz bölümler, günlük yeni hastaların kabul edildiği rutin poliklinikler, retina, glokom, şaşılık, kornea gibi birimlerde takipte olan birim hastaların bakıldığı poliklinikler ve de yeni olarak Kızılay’da açtığımız Semt Polikliniğimiz dikkate alındığında günlük yaklaşık 800 ila bin hastamız olmaktadır.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Nöbet düzenlemeleri asistanlığa ilk başlandığında ayda ortalama 5-8 nöbetle başlamakta ve daha sonra bu sayı ileriki senelerde azalmaktadır. Yeni gelen bir asistan muhakkak kıdemli bir asistanla birlikte nöbetlere girmekte ve yeterince deneyim kazanmadan kendi başına nöbete konulmamaktadır. Hastanemizde aynı anda ikisi asistan biri uzman olarak 3 nöbetçi olmaktadır.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Asistan eğitiminde yıllardan beri uygulamış olduğumuz bir müfredatımız vardır. Eğitim süremiz Sağlık Bakanlığımızın uygulaması doğrultusunda 5 yıldır. Eğitime ilk başladığı günden uzmanlığını aldığı güne kadar her asistanımızın alacağı eğitimler ve çalışma programı bellidir İlk başlayan asistanlar öncelikle serviste çalışmaya başlarlar. Bir süre sonra genel poliklinik eğitimi almak üzere polikliniklere de inmeye başlar ve birinci yılın sonuna doğru ameliyathaneye girerler. Ameliyatlarda öncelikle şef, şef yardımcıları ve uzman hekimleri girerek cerrahi eğitimlerine başlarlar. Her asistan cerrahi branşların vazgeçilmezi olarak asepsi, antisepsi, sterilizasyon, dezenfeksiyon gibi cerrahi formatı öğrenir ve uygular hale gelir. İlerleyen dönemlerde en kolay cerrahilerden başlayarak yine klinik şefi, şef yardımcıları ve uzman hekimler nezaretinde bizzat kendileri ameliyat yapmaya başlarlar. Ayrıca kliniğimizde belli aralıklarla yazılı ve sözlü sınavlar yapmakta ve bu şekilde kendilerini yetiştirme gayretlerini de motive etmekteyiz.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

Klinik olarak tüm bu yoğun çalışmaların içinde bilimsel çalışmalara da çok önem vermekteyiz ve son bir yılda 12 yurt dışı 35 civarında yurt içi çalışmamız bulunmakta. Ulusal ve uluslararası toplantılarda çok sayıda sunumlarımız oluyor.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Tüm eğitim ve üniversite hastanelerinde olduğu gibi göz hastalıkları asistan eğitiminde de üç dış rotasyon vardır. Bunlar nöroloji, KBB ve anestezidir. Nöroloji rotasyonu 3 ay, diğerleri 2 aydır. Biz asistanlarımızın bu rotasyonları da hakkıyla tamamlayıp hem genel tıp hem de göz hastalıkları ile ilgili branşlarda yeterli donanıma sahip hale gelmesini istiyoruz. İkinci yıldan sonra retina, glokom, kornea, şaşılık, oküloplastik cerrahi, nörooftalmoloji, uvea gibi birimlerde rotasyon yapmaktalar. Hastanemiz önemli bir referans hastanesi olmasından dolayı her çeşit hastamız olmakta ve asistanlarımız bu rotasyonlardan faydalanmaktadır.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Kongre, sempozyum, kurs, canlı cerrahi toplantıları vs. aktivasyonlar bilgi ve becerileri tazeleme, motivasyon ve sosyal ilişkiler açısından önemli. Klinik olarak eğitimin bir parçası olduğunu düşünerek bu tür katılımlara sıcak bakıyoruz. Ancak her kongreye tüm kliniğin katılması işleyiş açısından mümkün olmamakta. Öte yandan ekonomik açıdan da sorunlar çıkabilmekte. Ancak bunlara rağmen gerek son gelişmeleri takip etme konusunda tüm hekimlerimizin çok gayretli oluşu gerekse her kongrede sözlü ve yazılı sunumları olan, panelist olarak katılan arkadaşlarımızın oluşu nedeniyle katılım oranımız oldukça yüksek olmakta.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Hekimlik mesleğinde tıp eğitimi ve ihtisas eğitiminin çok önemli olduğunu, mezuniyet sonrası eğitimlerin de gerekli olduğunu bilmekteyiz. Bu dönemler içinde en önemlisi ihtisas dönemidir ve bunun kıymeti bilinmeli, her anı dolu dolu geçirmeli, çok okumalıdır. Göz hekimliği mesleği teorik ve pratik alanları olan bir branştır, yani teorik, pratik ya da her iki yönü ile de mesleğini yapmak isteyeni mutlu edebilecek bir branştır. Bazı asistanlar göz hekimliğinin pratik inceliklerinden korkarak asistanlık alanını değiştirmek isteyebilmektedir. Halbuki göz hekimliğini sevdikten sonra kendini mutlu edecek bir alan muhakkak bulur. Tabii ki oftalmoloji hem teorik yönü çok geniş, hem de cerrahisi çok ince ve iyi eğitim isteyen bir branş. Biz klinik olarak asistanlarımızı her iki yönde de çok iyi yetiştirmekteyiz. İyi bir göz hekimi hastaya hem bilimsel hem de etik yaklaşabilmeli ve oftalmolojinin çok hızlı ilerleyen bir branş olduğunun bilincinde olarak bilimsel gelişmeleri çok iyi takip etmeli, hem teorik hem de cerrahi olarak kendini sürekli yenileyebilmelidir. Ekip ruhu ile çalışmak önemlidir. Asistan olarak gelen arkadaşlarda bu kapasiteyi görmekteyim ve bu şekilde olacakları inancındayım. Aramıza katılmak isteyen arkadaşların göz hastalıkları uzmanı olmak için motive olmaları onların başarısını her zaman arttıracaktır.


Teşekkürler. 13.04.2009

Klinikte görev yapan akademik kadro:
Klinik Şefi: Prof. Dr. Faruk Öztürk
Klinik Şef Yardımcıları: Opr. Dr. Handan Özal
Doç. Dr. Ufuk Elgin

Uzmanlar
Opr. Dr. Mehmet Yasin Teke
Opr. Dr. Figen Alaçayır
Opr. Dr. Tülay Tuna
Opr. Dr. Şule Yenigün
Opr. Dr. Ayşe Asyalı
Doç. Dr. Pınar Özdal
Opr. Dr. Metin Ünal
Opr. Dr. Hakan Halit Yaşar
Opr. Dr. Emine Şen
Opr. Dr. Sevim Kavuncu
Opr. Dr. Mehmet Hakan Tırhış

Asistanlar
Dr. Alper Yazıcı
Dr. Melike Balıkoğlu Yılmaz
Dr. Ferdağ Sakioğlu
Dr. Esen Tutar
Dr. Esin Bayındır
Dr. Ömür Ersoy
Dr. Mehmet Ersoy
Dr. Serkan Akkaya
Dr. Kurtuluş Serdar
Dr. Mümin Hocaoğlu
Dr. Caner Kara
Dr. Esra Ergan
Dr. Elif Aksoy
Dr. Mustafa Türkyılmaz
Dr. Faruk Kapu
Dr. Melek Tüfek
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer