KLİNİKLER
Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği
GÖZ HASTALIKLARI
18 Nisan 2021, Pazar
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Sağlık Bakanlığı Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göz Kliniği Şefi Doç. Dr. Ayşe Gül Koçak AltıntaşKliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Hastanemiz bilindiği gibi daha önce Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)’na bağlı olarak kurulmuştu. O şekilde çalışıyordu. 2005 yılından itibaren yapılan değişiklikle Sağlık Bakanlığı bünyesine devredildi. O tarihten bu yana Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışıyoruz. Kliniğimiz eski SSK Dışkapı, şimdiki adıyla Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulmuş, 1990 yılında iki klinik haline dönüştü. Ulucanlar semtindeki bu binaya 1995 yılında geldik ve o tarihten bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eylül ayından itibaren de klinik şefliği görevini ben yürütüyorum.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Hastanemiz kurulduğu tarihten bu yana hep eğitim hastanesi olarak hizmet verdi. 1965 yılından bu yana asistan eğitimi verilmekte.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Bir şef, iki şef yardımcısı ve üç başasistan olmak üzere toplam beş kişi var. Toplamda beş doçentiz. Doçent arkadaşlarımızın bazıları uzman kadrosunda. Tabi; bütün uzmanlarımız aslında eğitim kadromuzun birer elemanıdır. Çünkü hepsi bilimsel olarak üst düzeyde performans göstermektedir. Onun için ben eğitim kadrosunu şef, şef yardımcısı, başasistan, doçent olarak sınırlamak istemiyorum. Kliniğimizdeki bütün göz uzmanı statüsündeki arkadaşlarımız eğitim kadrosunun birer elemanıdır. Hepsi kendi branşında özel birimlerde seksiyonlarda çalışmakta, bu konuda yüksek düzeyde yurt içi ve yurt dışı yayınlar yapmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Beş yardımcı personelimiz var. Kliniğimizin çalışma temposu çok yoğun. Bizim hastanemiz başlangıcından beri bir referans hastane olarak düşünüldüğü için, kapasitesi ve çalışan insanların bilimsel yeterliliği nedeniyle Ankara dışından da çok fazla hasta gelmekte. Onun için yatan hasta sayımız, günlük ameliyat sayımız, sirkülasyonumuz çok fazla. Sadece hastanın ameliyathaneye indirilip çıkarılması bile personel açısından büyük bir yük. Biz bir dal hastanesiyiz. O nedenle konsültasyonların yapılması biraz güç. Anlaşma yaptığımız diğer hastanelere hastaları göndermemiz gerekiyor. Hastaların gelip gitmesi, bazı tetkiklerinin yapılması için bunların sevkleri yine personel desteği ile oluyor. Böyle bir referans hastanesi olmasaydık, belki beş personel yeterli olabilirdi. Ama kapasitemizin yüksek olması ve yan dal hastanesi olmamız nedeniyle personel eksiğimizin olduğu kesin.

Eğitim programınız nedir?

Bir klinik içerisinde, bir de hastane içerisinde olmak üzere birkaç bazda eğitim veriyoruz. Hastanemizde iki göz kliniği var. Ortak bilimsel çalışmalarımız oluyor. Haftanın iki günü perşembe ve cuma günleri öğleden sonraları ortak seminerlerimiz oluyor. Bunun dışında, bizim kliniğimizde pazartesi günleri benim anlattığım bir genel göz dersi oluyor. Belirli bir kitabı referans olarak takip ediyoruz. Onun dışında da ek kaynaklardan önce ben anlatıyorum, ardından da interaktif olarak bütün asistanlar ile durumu müsait olan uzman ve şef yardımcısı arkadaşlarımız derse geliyorlar. Çarşamba günleri kliniğimiz içerisindeki vaka takdimleri, makale sunuları gibi eğitim saatlerimiz oluyor. Salı günleri tartışmamız gereken hastaları konsey halinde tartışabildiğimiz saatler ayırdık. Bu hastalar interaktif olarak tartışılıyor, göz içerisinde farklı dallardaki arkadaşlarımızın görüşleri alınıyor. Sonuçta eğitsel olarak hemen hemen her gün belli bir eğitim saatimiz var.

Bunların dışında hasta başı vizitleri sabah yaklaşık bir buçuk saat sürecek şekilde detaylı olarak yapılıyor. Hasta başı viziti 08:00’de başlayıp 09:30 civarına kadar sürüyor. Öğleden sonraları da bir sonraki gün ameliyat olacak hastaların vizitleri yapılıyor. Buda yine tüm ameliyat ve servis ekibinin katıldığı, hastalar üzerine birebir konuşup tartışarak yaptığımız eğitim ağırlıklı bir vizit.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kliniğimizde 43 yatağımız var. Neredeyse her zaman yataklarımızın tamamı dolu oluyor. Çünkü bazı hastalarımızı günü birlik yatırıyoruz. Sabah yatırıyor, ameliyatını yapıyor, akşam taburcu ediyoruz. Kapak ameliyatları, drenaj ameliyatları, şaşılık ameliyatları gibi ameliyatlar bu tür ameliyatlardan. Yani daha çok göz dışı ameliyatı olan hastalar eğer il dışından gelmiyorlarsa, genel anestezi almıyor, bir gece gözlem altında kalmaları gerekmiyorsa ve genel durumları bozuk değilse o gün çıkarabiliyorsak taburcu ediyoruz. Durum böyle olunca da doluluk oranımız yüzde yüze yakın diyebiliriz.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?
Günlük bazda değerlendirelim. Her gün en az kabin açılıyor ve ortalama 50 civarında hasta bakılıyor. Bunlar sadece poliklinikte sıfır girdisi olan hastalar. Yaklaşık 350- 400 hasta poliklinik hastası. Bir de seksiyonelde takipli hastalar var. Her gün değişik bölümlerde hastalar bakılıyor. Örneğin; retinada 40 hasta bakılıyor. Yaklaşık 10 lazer, 10 anjiyo yapılıyor, glokomda aynı şekilde. Onu da değerlendirdiğimizde yaklaşık 300 civarında da seksiyon hastası oluyor.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

TUS’taki asistan sayısına göre bu biraz değişiyor. Biz hem eylül, hem de nisan TUS’unda düzenli asistan almak istiyoruz. Fakat bu biraz bizim dışımızda, Türkiye genelinde bir değerlendirme ile belirleniyor. İlk başlayan asistanlar refakat nöbeti tutuyorlar. Tek başlarına nöbet tutacak kadar tecrübe sahibi olduktan sonra nöbete giriyorlar. Asistanlar ortalama olarak ilk aylarda 7-8, ondan sonraki aylarda da 4-5 nöbet tutuyor.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Asistanlar başladıkları andan itibaren belli bir sistem içerisinde takip edilerek eğitim alıyorlar. Bu eğitim sürecinde belirli aralıklarla sınava tabi tutuluyorlar. Sınav sorularını ilgili bölümdeki uzman arkadaşlarımızla birlikte hazırlıyoruz.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Göz eğitiminde klinik dışı üç rotasyon vardır. Bunlar nöroloji, KBB ve anestezi. Asistanlarımızı bu rotasyonlar için başka hastanelere gönderiyoruz. Bir de, belki de bizim mesleğimiz için daha önemli olan iç rotasyonlar var. Göz artık tek bir bilim dalı olmaktan çıktı. Bölümlere, birimlere, seksiyonlara ayrıldı. Bizde de bu seksiyonlar tamamlanmış durumda. Teknik altyapı büyük ölçüde tamamlandı. İç rotasyonları, kornea rotasyonu, şaşılık bölümü, refraktif cerrahi, retina, UVA, nöro oftalmoloji gibi bölümlerde yapılmakta.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

Yaklaşık olarak 10’un üzerinde yurt dışı yayınımız var. Yurt içi yayın sayımız ise yine yaklaşık olarak 30 civarında. Bununla birlikte çok sayıda yurt içi kongrede sunularımız var. Tabi bu sayılar giderek artıyor.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Hepsine katılma şansımız olmuyor. Bunda en önemli faktör maddi. Bu nedenle katılacağımız kongrelerde çok seçici olmak zorundayız.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Hastaya her yaklaşım aşamasında bilimsel olarak düşünmeleri gerekir. Bence tıp mesleğinin şu an da elinde kalan tek şey bilgiye dayalı saygı. Biz bu saygınlığı hiçbir şekilde yitirmemeliyiz. Daima literatürü takip edecekler hasta yaklaşımında, kendi aramızda kullandığımız terminolojide bilimsel esasları temel alacaklar. Sadece hasta bakmak önemli değil. Hastaya bilimsel ve çağdaş bir şekilde yaklaşmak önemli. Bu bizim için kendimizi bilimsel ortamdan uzaklaştırmamak açısından da çok önemli.

Zaten çok kapasiteli arkadaşlarımız geliyor. Onlar bunun bilincine büyük ölçüde varmış durumdalar. Bu kliniğin genel sisteminin, genel seviyesinin yüksekliği zaten onların kısa sürede kliniğe adapte olacaklarını garanti ediyor.

Teşekkürler.


Klinikte görev yapan uzman doktorlar
Doç. Dr. Ayşegül Koçak Altıntaş
Doç. Dr. Seyhan S. Özkan
Opr. Dr. Ş. Gültekin Köklü
Opr. Dr. Dilek İleri
Doç. Dr. Gölge Acaroğlu
Doç. Dr. Nilüfer Berker
Opr. Dr. Solmaz Özalp
Opr. Dr. Özlem Aslan
Opr. Dr. Çiğdem Ülkü Can
Opr. Dr. Ragıp Gürsel
Opr. Dr. Mehmet Çıtırık
Opr. Dr. Yasemin Özdamar
Opr. Dr. Ali Bülent Çankaya
Opr. Dr. Bayazıt İlhan
Opr. Dr. Sibel Polat
Doç. Dr. Tülay Şimşek
Opr. Dr. Kenan Sönmez

Klinikte görev yapan asistan doktorlar
Dr. Kuddusi Teberik
Dr. Naciye Aktaş
Dr. Semiha Eranıl
Dr. Burcu Kazancı
Dr. İlyas Orhan
Dr. Sedat Taşdemir
Dr. İ. Gökhan Ertuğrul
Dr. Gökçe Taşdemir
Dr. Uğur Gürlevik
Dr. Müslim Boiogliev
Dr. Pınar Çoban
Dr. Emrullah Beyazyıldız
Dr. Ragıp Ekmen
Dr. Oğuzhan Turan
Dr. Elif Demirdöğen
Dr. Pehmen Yasin Özcan
Dr. Meryem Yaşar
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
6
1) mehmet canagir (emekli oto tamircisiydi)
11.09.2017 00:42:22
merhaba emeklilerden para alınıyormu göz merceklerimde sorun varmış ameliyat yapıyormusunuz randevu alsam ne kadar zaman sıra varmı ben antalyada yaşıyorum o yüzden sorma gereği duydum
People
1
2) Figen birben (Öğretmen )
01.02.2016 18:23:09
Hocam lütfen muayene parasını da yazın
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer