15 günlük kapatma cezasındaki eşitsizlik düzeltildi
28 Haziran 2012 14:13 -

Onlarca klinik ve merkezin 15’er günlük kapatma cezası aldığı Ağız ve Diş Sağlığı sektöründe, yönetmelikler arası farklılıklardan kaynaklanan haksız uygulama 1 (bir) güne indirilerek diğer yönetmeliklerle aynı duruma getirildi.

ADİSSAD’ın girişimleriyle değiştirilen Ağız ve Diş Sağlığı Yönetmeliğinde 15 günlük kapatma cezası 1 güne düşürüldü.

Aylardır Ankara ile yaptığımız görüşmeler sonucu yönetmelikte yapılan değişiklik hakkında yeni bir yönetmelik yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan bu yönetmeliğe göre kapatma cezalarındaki bu eşitsizlik ortadan kaldırılmış oldu.
Emeği geçen tüm Sağlık Bakanlığı yetkililerine de ayrıca teşekkür ederiz.Sağlık Bakanlığından:

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/10/1999 tarihli ve 23846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bilgilendirme ve tanıtım

MADDE 32 – Sağlık kuruluşları tarafından reklam yapılamaz.
Sağlık kuruluşları tarafından, tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren, talep oluşturmaya yönelik, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbi metod haline gelmemiş uygulamalara dayalı tanıtım yapılamaz ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet oluşturan davranışlarda bulunulamaz.
Tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde, uygunluk belgelerinde kayıtlı sağlık kuruluşu ismi dışında başka bir isim kullanılamaz.
Sağlık kuruluşları, sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte bilgilendirme yapabilir. Birinci fıkra hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla açılışı, hizmet alanları ve sunduğu hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir. Ancak bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep oluşturmaya yönelik açıklamalara yer verilemez.


Sağlık kuruluşları tarafından her türlü yayın mecralarında yer alan sağlık bilgileri, konusuna göre yetkili sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu mecralar yoluyla yapılan bilgilendirme ve tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık kuruluşuna doğrudan veya dolaylı biçimde yönlendirecek şekilde olamaz.
Bu maddede belirtilen esaslara uymayan sağlık kuruluşları hakkında denetim formundaki müeyyide; işletenleri ve mesul müdürleri hakkında ise ilgili mevzuattaki müeyyideler uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-7 Denetleme Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)