Kuyrukların nedeni 50 günlük gecikme
Sağlık ve Çalışma bakanlıkları, SSK'lılara sağlık hizmeti sunma konusunda, yasa çıkınca yapmaları gereken ortak hizmet protokolünü ancak dün hazırlayabildi
25 Şubat 2005 08:28 -
SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devri ile ilgili beş gündür yaşanan sorunlar iki bakanlığı nihayet harekete geçirdi. Yasanın çıkmasının üzerinden 50 gün geçtikten sonra Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ortak 'hizmet' protokolü hazırladı. Geç kalan protokol taslağına göre SSK'lıların hastanelerde gereksiz görülen bürokratik işlemler azaltılacak.
Altı aylık bir çalışmanın ürünü olan 'SSK hastaneleri ve bazı sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı'na devrine ilişkin tasarı' 18 Ekim 2004'te Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı, 28 Ekim 2004'te imzalar tamamlanarak Meclis'e sevk edildi. Tasarı, 6 Ocak 2005'te yasalaştı. 7 Ocak 2005'te Köşk'e gönderilen yasa Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onaylamasının ardından 19 Ocak 2005'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve SSK hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na devredildi. 19 Ocak Cumartesi gününe rastladığı için fazla sorun yaşanmadı.
Sağlık konusunda devrim niteliği taşıyan uygulamanın aksaklıkları pazartesi ortaya çıktı. İlk mesai gününde yaşanan kaos ve kuyruklar hâlâ devam ediyor. Sorunların zaman içinde giderileceğini belirten hükümet ise ilk somut adımı attı. Devrin tarafları, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı 'ortak hizmet protokolü' hazırladı. Geç kalan protokol taslağına göre, SSK'lı aktif çalışanlar, sağlık karneleri ve vizite kâğıtlarıyla, emekliler sağlık karneleriyle, işsizlik ödeneği alanlar İş-Kur'dan verilen ve vizite kâğıdı yerine geçen 'İşsizlik ödeneği kimlik ve sağlık belgesi' ve sağlık karneleriyle başvuracak.

Tek fotokopi yetecek
En kısa zamanda yürürlüğü konacağı belirtilen yeni uygulamada sigortalılar vizite kâğıdı ya da sağlık karnesinin, emekliler ise sağlık karnelerinin ilk sayfasının ya suretini ya fotokopisini ya da bunun yerine geçecek, görevlilerin kontrol edip, 'aslı görülmüştür' şeklinde düzenlediği onay formunu yanında bulunduracak. Aktif sigortalılar kendileri hariç; eş, çocuk, ana ve babası ile kurumdan aylık alanlarla bunların eş, çocuk, ana ve babası, hak sahibi olarak gelir alan eş, çocuk, ana ve babalarla sigortalılık niteliği sona eren ve altı ay süre ile sağlık yardımlarına müstahak sigortalının kendisi eşi, çocuğu, ana-babasının polikinlik ücreti hastane tarafından SSK adına tahsil edilecek. Bu ücret, SSK'ya düzenlenecek fatura ücretinden düşülecek.
Emekliler, eş ve çocukları ile hak sahibi eş, çocuk ve anne babaların poliklinik muayene ücreti altyapı tamamlandıktan sonra kaynaktan kesilecek.


Ücret gitmeden ödenecek
Bu kişiler, SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü veya il sigorta müdürlüklerinden 'pul' veya 'alındı makbuzu' alarak, bunu ibraz ettikleri takdirde, bu ücret alınmayacak. Hastaneye başvurduktan sonra gerekli provizyon şimdilik sürecek. İki kurum en geç 1 Temmuz'a kadar altyapısını hazırlayacak. Bu tarihten itiberen faturalarda 'provizyon numarası' yer alacak. Bunun için kuyruk beklenmeyecek. İlaç yazımında, 'tek talimat' uygulamasına geçilinceye kadar hak sahiplerinin yatarak veya ayakta tedavisinde tabela ve reçeteler yürürlükteki SSK ilaç listesi ve uygulama talimatı gereğince yapılacak.


Tek mühür yeterli olacak
Reçetelerde doktor imza ve kaşesi dışında, mühür ve onay işlemi yer almayacak. Hastaneye gidenler, eğer 'istem formu' ile talep ederse, tetkik/tahlillerini SSK ile sözleşmeli özel kuruluşlara ilave işlem gerekmeden yaptırabilecek. Ayrıca, hastanın gittiği özel kuruluştaki tetkik/tahlil yetersiz görülürse, yeni bir istem formu olmaksızın ücretsiz olarak yeniden hastaya tetkik/tahlil yapılabilecek. Tek talimat uygulamasına geçilinceye kadar yatan hastalarda kullanılacak ilaçları hastaneler verecek. Hastanelerin karşılayamadığı ilaçlar sözleşmeli eczanelerden karşılanacak. Eldiven, maske, galoş gibi bazı cerrahi malzemeler, enjeksiyon ve anestezide kullanılan malzemeler, sargı-pamuk gibi pansuman malzemeleri, cam tüp, lamel gibi laboravutar malzemeleri alkol, oksijen, kan şekeri stikleri gibi malzemeler ile vazelin, beden derecesi, bebek veya anne bileziği gibi malzemeler kesinlikle hastalara aldırılmayacak veya fatura edilmeyecek.
Sigortalılar sarf malzemelerinin bedellerini sigorta il/sigorta müdürlüklerinden alacak veya oradan temin edebilecek. Hastanelerde yapılmayan ESWL, diyaliz, anjio tanı ve tedavi işlemleri Sağlık Kurulu Raporu ile 'gerekli' kabul edilirse, hasta SSK ile sözleşmeli özel kurumlara sevk edilecek. Hasta buraya 'provizyon' almak kaydıyla doğrudan müracat edebilecek.


İl dışına sevksiz gidilecek
Hastanın il, ilçe dışına sevki hastane tarafından yapılacak. İlçelerden illere veya bir ilden diğerine sevklerde yol parası ve zaruri masraf bedeli sigorta il ya da Sigorta Müdürlüğü'nce ödenecek. Başka bir yere sevkte zorunlu görülürse refakatçinin ücreti de ödenecek. Sigortalılar ile emekliler ve eşleri hak sahibi ana, baba, eş ve çocuklar sevksiz başvurmaları halinde de tedavileri yapılacak. Ancak bu durumda yol ve zaruri masraflar ödenmeyecek.
İleri tetkik veya tedavi amacıyla sevk edilecek hastalarda hastane adı belirtilmeden, sadece 'branş' adı yazılarak sevk yapılacak. İlçe merkez, il dışı sevklerde hastane adı belirtilecek. Üniversite hastanelerine hastane adı belirtilerek, doğrudan sevk yapılabilecek. Ancak, SSK ile anlaşması olan üniversite hastanelerine sevksiz başvuru yapılabilecek. Hastanın sevk edildiği 'branş' dışında muayenesinde ikinci sevk istenmeyecek. Sözleşmeli özel veya üniversite hastanesine giden SSK'lının ücreti SSK tarafından karşılanacak.


Acili herkes kabul edecek
Süreli protez araç ve gereçleri sigorta il müdürlükleri veya sigorta müdürlüklerinden temin edilecek. Sürekli ilaç kullanım ve ilaç muafiyeti raporları, Sağlık Bakanlığı ile SSK'nın belirleyeceği resmi ve özel hastanelerden verilecek. Acil tedavisi gereken hastalardan belge istenmeyecek. Ancak çalışan SSK'lılar tedavilerini yaptırdıktan sonra vizite kâğıdı ve gerekli işlemlerini yaptıracak. SSK ile anlaşma yapmayan özel ve üniversite hastaneleri de acil başvuruları aksatmadan kabul edecek.
Çalışan sigortalıya, yatarak veya ayakta tedavi sonrasında taburcu olurken, 'işbaşı kağıdı' doldurulacak. Taburcu edilirken ayrıca 'epikriz raporu' alınacak. Protokolle SSK tarafından yürütülecek hizmetler de vurgulandı. Buna göre, malulen emeklilik ve iş kazası nedeniyle oluşan işgörmezlik oranının tespiti yine SSK'ca yapılacak.
Protokol iki kurum arasında koordinasyonu sağlayacak düzenlemeleri de içeriyor. Buna göre, iki kurum 'istatistiki formları'nı aylık olarak SSK'ya gönderecek. İki kurum 90 gün içinde mevzuatlarını bu protokole göre güncelleştirecek. Protokol hükümleri 31 Aralık'a kadar geçerli olacak. Öte yandan, ilaç alan emeklilerden alınan 80 yeni kuruşluk masrafa ilişkin düzenleme için kanun gerektiği belirtilirken, formüller üzerinde çalışıldığı vurgulandı.


Radikal

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer