Doğumhanedeki en büyük sorun: Özerklik çatışması
Doğumhanede sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına mercek tutan bir araştırma doğumhanede gebe-lohusanın tıbbi müdahaleyi reddetmesi, çalışanlar arasında yetki çatışmaları ve angarya yüklenmesi sorunlarının yaşandığını ortaya çıkardı
Doğumhanedeki en büyük sorun: Özerklik çatışması
26 Mart 2019 - MEDİMAGAZİN

MEDİMAGAZİN-Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi doğumhanelerinde aktif olarak görev yapan ebe, hemşire, uzman ya da uzmanlık öğrencisi hekim olmak üzere toplam 87 kişi üzerinde yürütülen araştırmada doğumhane çalışma şartlarını sağlık çalışanlarına sordu.

Doğumhanede sorunlar: Yetki çatışması, angarya yüklenmesi

Tıbbi birim olarak doğumhanede, diğer birimlerde olduğu gibi, tıp etiği ile ilgili-bağlantılı kimi durumları inceleyen araştırmaya göre katılımcıların doğumhanede en çok yaşadıkları sorunlar: gebe-lohusanın tıbbi uygulamayı reddetmesi, çalışanlar arasında yetki- işbölümü çatışmaları yaşanması, kıdemsiz elemanlara “angarya” yüklenmesi, gebe lohusanın hayati tehlike bulunmasına rağmen taburcu edilme talebi, gebe-lohusanın isteklerinin dikkate alınmaması

En sık rastlanan bu beş soruna karşılık en az rastlanan beş sorun ise; gebe-lohusanın karar süreçlerinin dışında bırakılması, doğum sırasında mahremiyete saygı gösterilmemesi, aydınlatılmış onam formlarının imzalatılmaması, ağır anomalili yenidoğana pasif ötenazi uygulanması, sınırlı tıbbi olanakların adil dağıtılmaması

Sorunlara verilen önemde ilk sıra tıbbi olanakların sağlanmaması, malpraktis…

Katılımcıların sorunlara verdikleri önem puanı ortalamaları, yenidoğana gereksinim duyduğu tıbbi olanakların sağlanmaması; malpraktis; hayati tehlike varken taburcu edilme talebi, onam formlarının imzalatılmaması; gebe lohusaya bilgi aktarmama

Meslek alt gruplarına göre, katılımcıların sorunlarla karşılaşma durumları arasında anlamlı fark bulunan beş sorunla ilgili dağılım için katılımcılardan ebelerin yüzde 53,6’sının, hemşirelerin yüzde 87,5’inin, uzman hekimlerin yüzde 82.6’sının, uzmanlık öğrencisi hekimlerin yüzde 85.0’ının yenidoğana gereksinim duyduğu tıbbi olanakların sağlanmaması sorunu ile karşılaştıklarını beyan ettiği görülüyor.

Cukurova Medical Journal’de yer alan Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünden Melike Öztürk ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada araştırmanın sonuçlarının değerlendirildiği bölümde “Doğumhanelerde en sık yaşanan sorun kategorisi özerklik çatışmaları olup yarar sağlayama üzerinde oluşan ikilemler görece daha az ancak yine de dikkate değer sayıdadır. Doğumhanede çalışanlar özerkliğe saygı konusunda belli bir duyarlılıkları bulunmakla birlikte kimi zaman paternalizme eğilim göstermektedir. Adalet ilkesi ile ilgili/bağlantılı sorunlar sık yaşanmamakta ancak bu ilke önemli bir referans kabul edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
14
1) nadir (dr)
26.03.2019 22:01:58
biri şu cümleyi açıklasın lütfen beynim yandı, çok mu aradınız
"Doğumhanelerde en sık yaşanan sorun kategorisi özerklik çatışmaları olup yarar sağlayama üzerinde oluşan ikilemler görece daha az ancak yine de dikkate değer sayıdadır. Doğumhanede çalışanlar özerkliğe saygı konusunda belli bir duyarlılıkları bulunmakla birlikte kimi zaman paternalizme eğilim göstermektedir. "
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
19/09-22/09 16. Ege Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ İZMİ
19/09-22/09 16. Metabolik Sendrom Sempozyumu BESLENME... MUĞL
20/09-22/09 5. Klinik Embriyoloji Derneği Kongresi HİSTOLOJİ... İZMİ
21/09-24/09 Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019 GASTROENT... İSTA
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA
27/09-28/09 1. Marmara Radyasyon Onkolojisi Günleri RADYOLOJİ İSTA