Hekim sayısı 150 bin oldu, hekime başvuru sayısı yine arttı!
Sağlık Bakanlığı 2017 yılına ait Sağlık İstatislikleri Haber Bülteni’ni yayımladı. Yayımlanan rapor bülteninde anne-bebek ölüm oranları, hastane, yatak, cihaz sayılarındaki değişimler yer aldı. Ayrıca bir önceki yıla oranla 2017’de hekim sayısının arttığı belirtilen raporda hekimlere müracaat oranının da arttığı gözlendi. Toplam ilaç satışındaki yerli ilacın payının da arttığı belirten raporun detayları…
Hekim sayısı 150 bin oldu, hekime başvuru sayısı yine arttı!
10 Ekim 2018 - MEDİMAGAZİN

Sağlık Bakanlığı yayımladığı sağlık istatistikleri raporu şu şekilde:

Bebek ölüm hızı bin canlı doğumda 6,8, beş yaş altı ölüm hızı bin canlı doğumda 8,6 ve anne ölüm oranı ise yüz bin canlı doğumda 14,6 olarak gerçekleşti.

2017 yılında AIDS ve Tüberküloz insidansı, 2016 yılına göre düşüş gösterdi

AIDS ve tüberküloz insidansı 2016 yılında sırasıyla yüz bin nüfusta 0,13 ve 15,3 iken 2017 yılında 0,10’a ve 14,6’ya geriledi. 2016 yılında yüz bin nüfusta 0,01 olan kızamık insidansı 0,10 oldu. 2016 yılında yüz bin nüfusta 0,26 olan sıtma insidansı ise 2017 yılında değişmedi.

2017 yılında DaBT3 ve KKK aşılama hızları %96 oldu

DaBT3, KKK, HBV-3 ve KPA 3 aşılama hızları 2017 yılında yüzde 96 olarak gerçekleşti. Bölge bazında bakıldığında en yüksek DaBT3 ve HBV-3 aşılama hızı İstanbul, Batı Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde gerçekleşti. Tüm aşılama hızlarının en yüksek olduğu bölge ise Batı Marmara bölgesi oldu.

Primer sezaryen oranı 2016 yılına göre 2017 yılında azaldı

2016 yılında yüzde 98 olan sağlık kuruluşunda gerçekleşen doğum oranı 2017 yılında değişmedi. Sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki payı yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. Akdeniz ve Ege bölgeleri sezaryen ve primer sezaryen oranlarında en yüksek orana sahip olan bölgeler oldu. 2017 yılında antenatal bakım kapsamı (en az 1 ziyaret) yüzde 99,7 olarak gerçekleşti

2017 yılında hastane sayısı 1518

2016 yılında Sağlık Bakanlığı hastane sayısı 876 iken 2017 yılında 879’a ulaştı. Üniversite hastane sayısı 68, Özel hastane sayısı ise 571 oldu.

2017 yılında toplam hastane yatağı sayısı 225.863

Sağlık Bakanlığı hastane yatağı sayısı 2016 yılında 132.921 iken 2017 yılında 135.339 oldu. Üniversite ve Özel Sektörün hastane yatağı sayıları 2016 yılında sırasıyla 37.707 ve 47.143 iken 2017 yılında 41.324 ve 49.200’e ulaştı.

Nitelikli yatak sayıları 2016 yılına göre artış gösterdi

 Nitelikli yatakların toplam yataklar içerisindeki oranı Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 2016 yılında yüzde 52,2’den 2017 yılında yüzde 60,3’e, Üniversite hastanelerinde yüzde 61,6’dan yüzde 63,8’e, Özel Sektör hastanelerinde yüzde 93,7’den yüzde 95,1’e, toplamda ise yüzde 61,3’ten  yüzde 67,2’ye yükseldi.

Yoğun bakım yatak sayıları 2016 yılına göre artış gösterdi

Erişkin yoğun bakım yatak sayısı 2016 yılında 20.917’den 2017 yılında 22.728’e, çocuk yoğun bakım yatak sayısı 1.207’den 1.526’ya, yenidoğan yoğun bakım yatak sayısı 10.939’dan 11.986’ya yükseldi.

Yataklı tedavi kurumlarında cihaz sayıları 2016 yılına göre artış gösterdi

Yataklı tedavi kurumlarında MR cihaz sayısı 2016 yılında 836’dan 2017 yılında 884’e, BT cihaz sayısı 1.152’den 1.186’ya çıktı.

Birinci basamak sağlık hizmeti veren kurum ve acil hizmet altyapı sayıları 2016 yılına göre arttı

Aile Hekimliği Birimi, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve KETEM sayıları 2016 yılına göre 2017 yılında sırasıyla 24.428’den 25.198'e, 7.636’dan 7.774'e, 970'ten 972'ye ve 159’dan 166'ya yükseldi. 112 Acil Sağlık Ambulans sayısı 2016 yılında 4.840 iken yüzde 1,7 artış göstererek 2017 yılında 4.922'ye ulaştı.

2016 yılına göre 2017 yılında toplam hekime müracaat sayısı arttı

2016 yılında toplam hekime müracaat sayısı 686 milyon seviyelerinde iken 2017 yılında 718 milyon seviyelerine ulaştı. 2017 yılında hekime müracaatın %33’ü birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlara yapılırken, yüzde 67’si ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapıldı. Kişi başı hekime müracaat sayısı 8,9 oldu.

Yatak doluluk oranı 2017 yılında yüzde 68,1 oldu

Kişi başı hekime müracaat sayısının en yüksek olduğu bölge Ege, yatak doluluk oranının en yüksek olduğu bölge Doğu Marmara, ortalama kalış gününün en yüksek olduğu bölge ise Batı Anadolu oldu.

Sağlık personeli sayısı 2016 yılına göre 2017 yılında arttı

Toplam hekim sayısı 2016 yılında 144.827 iken 2017 yılında 149.997 oldu. Toplam sağlık personeli sayısı ise 2017 yılında 871.334'ten 920.939'a yükseldi.

2017 yılında tüm unvanlarda yüz bin kişiye düşen personel sayısı bir önceki yıla göre arttı

2016 yılında 181 olan yüz bin kişiye düşen toplam hekim sayısı 186’ya, 99 olan yüz bin kişiye düşen uzman hekim sayısı ise 100’e ulaştı. 2016 yılında 257 olan yüz bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı yüzde 5,8 artış göstererek 2017 yılında 272 oldu.

 

Toplam ilaç satış değerinde (₺) yerli ilacın payı 2017 yılında bir önceki yıla göre arttı

 2017 yılında satılan ilaçların kutu bazında yüzde 57,5’ini jenerik ilaçlar, %40,6’sını ise orijinal ilaçlar oluşturdu. 2016 yılında toplam ilaç satış değerinin (₺) yüzde 44,2’si yerli ilaç olup 2017 yılında bu oran yüzde 45,1 olarak gerçekleşti. İthal ilaçların satış değerinin (₺) payı ise bir önceki yıla göre azalma gösterdi. Geri ödeme kapsamında olan ilaçların satış değerlerinin payı da 2016 yılına göre artarak yüzde 92,4'e ulaştı.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
1
1) Mücahit Altuntaş (iç hastalıkları uzmanı)
14.10.2018 18:42:46
Sağlık sisteminde birinci basamaktan başlayarak diğer basamaklara bilgi akışı olmalı.Bu maalesef yok.Bir an önce olmalı, sistem buna göre organize edilmeli.Sevk sistemi kolay iş değil ama bir çok konuda hekimi, personeli ve hastaları rahatlatabilir.Sistematiği kurgulamak, pratiğe dökmek zaman alabilir. Bu yol, bu sistematik sağlık ortamını şimdi olduğundan çok daha bilimsel ve ekonomik, ulaşılabilir ve güvenli yapacaktır.Aksi halde sağlık ortamında bu rakamları görmeye devam edeceğiz.Eğer rakamlardan ve sonuçlardan memnunsak sorun yok.

Mevcut uygulamalara devam edersek sonuç ; Personel artışı, iş yükü artışı ve maliyet artışı.Daha pahalı ve karmaşık sağlık ortamı.Oysa nüfusumuz yaşlanıyor ve bu sağlıkta maliyetleri daha da artıracak.

Ne yapmalı ?

Birinci basamağın bilgi donanımı ve iş niteliği artırılmalı ve gittikçe daha çok birinci basamakta çözülen bir sağlık sistemi hedeflenmeli.

Birinci basamağın donanımı nasıl artırılır?

Akılcı, ve birinci basamağa geri bildirim veren, bilgi aktarımını kolaylaştıran ortam nasıl gerçekleştirilir ? Bu soruları karşılamak durumundayız! Daha bilimsel, daha ergonomik, daha akılcı, daha iyi işleyen sağlık ortamı ancak birinci basamağın iyi eğitimi ve donanımı ile olabilir.

Peki bunun yolu?

Bunu yolu birinci basamak ortamını eğitmenin dışında sistemin bilgi
aktarma yolaklarının, yöntemlerinin iyi kurgulanması ile mümkün.

İkinci basamağa giden hastanın ikinci basamağa bilgi ile gitmesi, üstelik birinci basamağa geri bildirim vermesinin yolları olabilir.Yeter ki düşünülsün, bunu yapabilecek hekim aklı, yönetici aklı, insan modelleri var.

Kanaatimce gerek birinci basamağın her bakımdan güçlendirilmesi, gerek sürekli altını çizdiğim basamaklar arası bilgi aktarımı ! sağlık sistemimizi rahatlatacaktır.

Yani,

Sağlık çalışanı ve hekimi rahatlatacaktır.

Gittikçe artan sağlık harcamalarını azaltacaktır.

Hizmeti alan insanlarımızı, hastaları daha güvenli kılacaktır

Ucu bucağı olmayan, sürekli genişleyen sağlık anlayışını yöntem olarak daha akıllı bir sisteme dönüştürecek yollardan biridir.

Arz ediyorum.

Dr.Mücahit Altuntaş İç hastalıkları uzmanı
People
10
2) dr (tbb)
11.10.2018 17:25:59
sağlıkta şiddet katlanarak artıyor.çalışamaz hale geldik.perişan haldeyiz.
People
8
3) lucifer heaven (dr)
10.10.2018 20:59:29
1965 yılı civarında yılda yaklaşık nüfus 700 bin artarken 2000 yılı civarında yaklaşık yıllık artış 900 bindir.
People
34
4) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
10.10.2018 12:25:21
Haberde nasıl bir gönderme yapılmaya çalışılarak sonuna ünlem işareti koyulduğunu anlamadım. Hekim sayısı her yıl artacak çünkü 80 üzerinde tıp fakültesinden her yıl yüzlerce doktor mezun oluyor + emekliliği gelen gariban doktorlarımız da tabiri caizse üç kuruşluk emekli maaşlarıyla idare edemeyeceklerinden emekli olmuyor. Hasta sayısı da her yıl artacak çünkü nüfusumuz halen Avrupa’nın en hızlı artan nüfusu.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
24/05-24/05 Cumhuriyetten Günümüze Kadın Sağlığı KADIN... ANKA
24/05-25/05 Marmara Odyoloji Günleri-2019 DİĞER İSTA
25/05-25/05 Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım ROMATOLOJİ İSTA
25/05-26/05 MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu NÖROLOJİ İZMİ
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA