Özel hastaneler yönetmeliğindeki değişiklikler neler getiriyor?
Sağlık hizmeti sunucularının basamaklandırılmasına ilişkin genelge ile özel hastaneler yönetmeliği değişikliği aynı gün yayınlanarak yürürlüğe girdi
Özel hastaneler yönetmeliğindeki değişiklikler neler getiriyor?
31 Mayıs 2019 14:42 -

Yapılan düzenlemelerle, hem özel hastanelerin hizmet sunumları esnasında tespit edilen çeşitli aksaklıklara çözüm getirilmesi hem de sağlık kuruluşlarının basamaklandırmalarında niteliği öne çıkararak daha üst düzeyde sağlık hizmeti sunumunun sağlanması amaçlandığı belirtildi.


Özel Hastaneler Yönetmeliğindeki Değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı


Sağlık hizmeti sunucularının basamaklandırılması genelgesi ile bu kuruluşların hangi seviyede hizmet sunabileceklerinin sınırının daha net belirlenmesi, özellikle üçüncü basamak hastanelerde hizmet kalitesinin daha üst seviyelere çekilmesi hedefleniyor. 

İleri Düzey Hastane adıyla yüksek seviye merkezler tanımlandı

Bu merkezlerin en önemli özelliği, yüksek teknolojiye sahip özellikli sağlık hizmetlerinin de sunulduğu ve bütün hizmetlerin tek çatı altında verildiği, başka bir hastaneye sevk ihtiyacının olmadığı merkezler olması. Bu şartları karşılayan sağlık kuruluşları “İleri Düzey Hastane” olarak tespit edilebilecek. Sağlık turizmi açısından ülkemizin dünya çapında marka değer oluşturması adına ileri düzey hastanelerin yüksek kalite ve sayısal yeterlilikleri karşılaması şart koşuldu. 

Belirlenen şartlara uyum sağlayarak hizmet standartlarını karşılayabilen hastaneler, ancak yetkili kurumlarca akredite edilerek 3. Basamak vasfını kazanabilecek. Bu kriterler Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri ve özel sektöre ait tüm hastanelere eşit şekilde uygulanacak ve şartları karşılayan her hastane 3. Basamak niteliğini hak edebilecek.

Özel hastaneler vakıf üniversiteleri ile iş birliği protokolü imzalayabilecek

Vakıf üniversite hastaneleri de artık planlama kapsamında
Özel hastaneler yönetmeliğindeki değişiklik de önemli düzenlemeler getiriyor. Vakıf üniversite hastaneleri de diğer tüm hastaneler gibi artık Sağlık Bakanlığının bölge planlamasına dahil olacaklar. 

Yükseköğretim Kurulunun belirlediği eğitim alt yapısı ve asgari standartları sağlayan özel hastaneler vakıf üniversiteleri ile iş birliği protokolü imzalayabilecek. Ancak iş birliği, özel hastaneye ayrı bir imtiyaz sağlamayacak. Hastane sahip olduğu hizmet kapsamı ve kalitesine göre değerlendirilecek. Bu sayede verilen tıp eğitiminin yüksek standartlarda gerçekleşmesi ve akademik personelin verimli kullanımı sağlanmış olacak.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle özel hastanelerin aynı ilde başka bir özel hastane ile birleşmesine imkan sağlanmış oluyor, ancak farklı illerdeki birleşme talepleri Sağlık Bakanlığının iznine tabi olacak. Özel hastaneler aynı bölgede olmak şartıyla Bakanlık iznine tabi olmadan ihtiyaç duydukları kadrolarda de birbirleri arasında aktarım yapabilecek.

Yoğun bakım yatak sayısına üst sınır

Yönetmelikle özel hastanelerin yoğun bakım yatak sayılarına da üst sınır getiriliyor, buna göre yoğun bakım yatak sayısı toplam yatak sayısının yüzde 30’unu geçemeyecek.

Sağlık Bakanlığı’ndan izin almış, inşaatına başlamış ancak herhangi bir nedenle inşaatını tamamlayamamış hastanelere; bu yatırımın atıl kalmasının ülke ekonomisi açısından kaybı değerlendirilerek, bir defaya mahsus inşaatlarını tamamlama süresi verilecek. Benzer şekilde, daha önce faal olan ancak değişik nedenlerle sağlık hizmetini sunamadığı için faaliyet belgesi askıya alınan hastanelere, ilgili yatırımların yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla bir defaya mahsus ruhsat devir hakkı sağlanacak.

Uzman hekim kadrolarını aynı ilde başka bir özel hastaneye devredebilecek

ÖZEL Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle, özel hastanelerin hem kendi aralarında, hem de ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları ile birleşmesine imkan tanındı. Özel hastaneler uzman hekim kadrolarını, aynı il sınırları içerisindeki başka özel bir hastaneye devredebilecek. Özel hastanelerin devri için 'aktif olarak faaliyet göstermesi şartı' kaldırılırken, tıbbi cihazlar ve uzman hekim kadroları da birlikte devredilecek.

'Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu değişikliğin amacı, sağlık hizmetlerinin etkin ve kaliteli sunulması, mevcut kaynakların daha verimli kullanılması olarak açıklandı. Yapılan değişikliğe göre özel hastaneler aynı ildeki veya başka bir ildeki özel sağlık kuruluşları ile ya da özel hastaneler ile birleşebilecek. Ancak birleşmeye Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı planlamalara uygun olması halinde izin verilecek. Özel hastanelerin birleşmesi durumunda, ruhsatlarında kayıtlı yatak sayıları ve kadro sayıları da toplanarak birleştirilecek. Birleşme veya taşınma işlemine Sağlık Bakanlığı uygun görürse izin verilecek. Özel hastanelerin taşınma ve birleşme talepleri değerlendirilirken, sağlık hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alınacak.

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ İŞLENEBİLECEK

Yönetmelik ile ayrıca emekli hekimlerin özel hastanelerde çalışabilmesine yönelik de düzenleme yapıldı. Yaş haddinden emekli olan hekimler ve yan dal uzmanlığı olan emekli uzman hekimler, istedikleri özel hastanede yan dal kadrosu bulunmaması veya mevcut yan dal kadrolarının dolu olması halinde ana dalda çalışabilecek. Hekimin çalışma belgesinin onaylı örneği, poliklinik odasında hastaların rahatlıkla görebileceği bir şekilde asılacak.

Yine yönetmelikte yapılan değişikliğe göre özel hastanelerde kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde merkezi sağlık veri sistemine aktarılıp işlenecek. Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve bildirim sistemine, istenilen bilgi ve belgelerin gönderilmesi zorunlu olacak.

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
1
1) ismail yk (dr)
08.06.2019 20:14:02
Diş hekimleri de hekimdir ama diş hekimidir..
People
26
2) Ahmet (Diş hekımı)
31.05.2019 17:15:31
İlçe Devlet hastaneleri yönetmeliği de değişse.. Diş hekimleri de hekimdir, SÖZLEŞME hakları vardır dense..
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer