Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi nasıl çalışır?
Sağlık bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hastane Yöneticilerine Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin çalışması hakkında bilgi verdi
Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi nasıl çalışır?
27 Ocak 2020 -

Aylık Dağıtılacak Para Miktarının Tespiti 

-Kurumda görevli personele sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine Payı (%1), Sosyal Hizmetler Payı (%1) ile Bakanlık Merkez Payı (%5) ayrıldıktan sonra kalan miktar performans inceleme komisyonu kararı ile personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. 

- Kurumda görevli personele yapılan ek ödeme toplamının Kurumun o dönemdeki döner sermaye gelirinden yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan miktarının %50’sini aşmaması gerekir. (T.K.H.K’ya Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon)Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun) 

Performans İnceleme Komisyonu İşlemleri 

-Ek ödeme dağıtımında tabiplerce gerçekleştirilen tıbbi işlemleri incelemek amacıyla her bir sağlık tesisinde inceleme heyeti oluşturulur. 

* Başhekim, inceleme heyeti üyelerini; mesleğinde en az 5 yıl çalışmış, yok ise daha az çalışmış ve inceleme heyeti raporuna istinaden disiplin cezası almamış olan tabip veya diş tabipleri arasından seçer. 

* Heyet başkanı heyet üyelerinin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir. İnceleme heyeti üye sayısı 3’ten az, 12’den fazla olamaz. 

* İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibarıyla sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir. 

* Başhekim; inceleme heyeti çalışmalarının takibinden ve inceleme heyeti raporlarının gereğinin uygulanmasından sorumludur. Başhekim inceleme heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar, önceki ek ödeme dönemleri için de inceleme yaptırabilir. (TKHK’ya Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik)

-Personele dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken ve sağlık tesisinin gelir-gider  dengesi ile borç, alacak, nakit durumu ve ihtiyaçlarını gözetmekle yükümlü ve sorumlu döner  sermaye komisyonu kurulur. Komisyonun başkanı başhekimdir. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde, üye sayısının  en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması  halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. ( Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Md.7) 

-Başhekim, personele dağıtılacak ek ödeme tutarını belirleyen net performans puanlarının tespiti ve bunların kontrolünü sağlar. Genel tıbbi işlemler puanının hesaplanmasında Girişimsel İşlemler Listesi ile “Kamu Kurumları için Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesi ve Özellikli Tıbbi İşlemler Listesi esas alınır. (TKHK’ya Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 01/09/2017 tarihli ve 409 sayılı Tıbbi İşlemler Yönergesi) 

Sabit Dışı Ek Ödeme Bordrolarında Kontrol Edilmesi Gereken Hususlar 

Görev yapan personele ek ödeme yapılırken sabit dışı ek ödeme bordrolarında kontrol edilmesi gereken hususlar; 

* İzinlerin doğru girilip girilmediği, bu bağlamda aktif çalışılan gün sayısının doğru hesaplanıp hesaplanmadığı, 

* Muaf gün sayısının aylık 5, yıllık 12 günü aşıp aşmadığı, 

* Girişimsel işlem puanlarının performans inceleme komisyonu toplantısı sonrası oluşan net puanlar ile bordrodaki puanın uyumlu olup olmadığı, doğru girilip girilmediği, tavanı aşan doktor puanlarında kesinti yapılıp yapılmadığı, 

* Mahsuplaşma işleminin yapılıp yapılmadığı, 

* Personele yapılan performans ödemelerinde ödül puanı işlemlerinin mevzuata uygun olup olmadığı, 

* Personele yapılan performans ödemelerinde ek puanların mevzuata uygun olup olmadığı, 

* Özellikli birim katsayısı verilen personelin fiilen bu birimlerde çalışıp çalışmadığının, birimlerden gelen liste ile bordrolara girilen verilerin doğru olup olmadığı şeklinde ifade edilebilir. 

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
26
1) Performans (Hekime Zararlıdır)
31.01.2020 11:30:53
Performans sistemi hekimlerin baş düşmanıdır.Bu sistem yüzünden her geçen yıl toplam gelirimiz erimektedir.Mesleki dayanışma ile birlikte hareket etmemizin önünde engeldir.Garanti gelir yoktur.

Hekimler arası 657-4.700 TL 4924 sözleşmeli 9.700 TL askeri hekim 12-13 bin TL böyle saçmalık olmaz tüm hekimlerin maaşı en azından sözleşmeli hekim maaşına yükseltilmelidir.

Toplam gelirin %70-80 ni emekliliğe yansıyan temel maaş %20-30 u döner sermaye vs.şeklinde olmalıdır.
People
3
2) Koray Taşcılar (Doktor)
29.01.2020 04:22:36
Makul miktarlarda döner sermaye ödemesi yapabilen yerlerde çalışılıyorsa, mevcut gelirinizi sürdürebilmek için giderek daha fazla çalışmak, döner sermaye ödemesi iyi yapılamayan yerlerde çalışılıyorsa mevcut gelirinizi biraz da olsa artırabilmek umuduyla giderek daha fazla çalışmak şeklinde özetlenebilir.
People
5
3) bu doktor paracı (biz gidelim)
28.01.2020 10:17:45
hipokratın önüne, ayaklarına , dönemin büyük imparatoru 2 küp çil çil altın dökülüyor ve hipokrat miktarı beğenmiyor, suratı ve bedeni hoşnutsuz... olmaz bu az diyor... inanmayan açsın ve baksın...

https://en.wikipedia.org/wiki/Hippocrates#/media/File:Hippocrate_refusant_les_présents_d'Artaxerxès_(original).JPG

senin verdiğin sana göre hediye, sana göre yeterli...

resimde görüldüğü gibi hipokrat puan ile değil ''saf altın'' ile çalışıyordu...

hatta, hipokrat çalışıyor, altınları alıyor...bu hizmeti için yunanistan halkı kendisine hediye olarak altından taç hediye etmiştir...

google'dan arattırıp bakın , tüm dillerde..., hipokrat muayene ettiği hastadan aldığı ücret nedir ?

bulamazsınız...allah'tan bir resim buldum ve gerçekler ortaya çıktı...

ilime, alime sahip çıkmayan batar !
People
26
4) Ahmet (Diş hekimi)
28.01.2020 07:57:15
5 yıllık diş hekimiyim. Çalıştığım ilçeye yeni atanan beden eğitimi öğretmeni benden fazla maaş alıyor.. Hangi ek ödemeden bahsediyorsunuz? Bu ay 50 bin puan yaptım ek ödeme çıkacak mı çıkmayacak mı belli değil.
People
23
5) ali (doktor)
27.01.2020 14:51:27
çalışmaz .
ankara şehir hastanesinde 40.000 puana 500 tl alırsın.
gülhanede 6000 tl .

adalet bu mu
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)