Sağlık Bakanı: 36 saat değil, 24 saate varan bir çalışma süresini de insani bulmuyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada geçtiğimiz hafta nöbet çıkışında geçirdiği kazada hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Berin Şen'e başsağlığı dileyerek, 36 saat değil 24 saate varan bir çalışma süresini de insani bulmadıklarını ifade etti.
Sağlık Bakanı: 36 saat değil, 24 saate varan bir çalışma süresini de insani bulmuyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

27 Ekim 2021 20:50 -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün video konferans yöntemi ile düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklamada bulunudu.

Koca, geçtiğimiz 23 Ekim'de nöbet çıkışında geçirdiği kazada hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Berin Şen'e baş sağlığı dileyerek, 36 saat nöbet iddialarının doğru olmadığını, ancak bazı kliniklerde 36 saat nöbet tutulduğunu söyledi. Sözlerini "Biz değil 36 saat, 24 saate varan bir çalışma süresini de insani bulmuyoruz" şeklinde sürdüren Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz vatandaşlarım,
Değerli sağlık çalışanları,

Hepimizi derinden etkileyen bir olay yaşadık.

Dr. Rümeysa Şen, mesleğine, bütün zorluklarına rağmen bağlı, hayatının baharında bir arkadaşımızdı. Geçtiğimiz Cumartesi günü kendisini bir trafik kazasında kaybettik. Kaza dramatikti. Hepimizi sarstı.

Olay, Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan bu gencecik hekimin nöbetini tamamlayıp, hastaneden ayrılmasından iki saat kadar sonra, evine dönerken meydana geldi.

Annesinin şöyle dediğini öğrendik: “Kahvaltıyı hazırlamıştım, onu bekliyorduk.” Bu acıyı bana en derinden hissettiren, anne yüreğinden gelen bu söz oldu.
Rümeysa o kahvaltı sofrasına oturamadı.

Dr. Rümeysa’lar kolay yetişmiyor.
Bir hekim binlerce insan arasından çıkıyor. Bir hekimin kaybı hepimiz için büyük kayıptır.

Böylesine dramatik bir olayın içimizde yol açtığı duyguları kelimeler ifade edemez. Sevgili Rümeysa’ya Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, ablasız bir hayatı hayal bile edemeyen kız kardeşinin, çalışma arkadaşlarının başı sağ olsun. Sağlık camiamızın başı sağ olsun.

Dramatik olaylarda birtakım yanlış bilgilerin, kasıt bile söz konusu olmadan, doğru bilgilermiş gibi yayılması olağandır. Bir noktaya açıklık getirmek, konuyu ele almak istiyorum.

Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir. Dr. Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi ise yanlıştır. Arkadaşımız günlük mesainin ardından nöbet tutmuş, sabah hastaneden ayrılmıştır.

Olay özelinde doğru bilgi budur. Ama bu bilgi bizleri uzun çalışma saatleri gerçeğinden uzak tutmaz. Hemen belirtmek istiyorum ki, biz değil 36 saat, 24 saate varan bir çalışma süresini de insani bulmuyoruz. Sağlık Bakanı olarak bu netlikte konuşmamın dayanağını açıklayacağım.

Uzun mesailer, yoğun nöbetler asistan hekimlerimizin muzdarip olduğu eski bir sorundur. Bakanlığımızın uygulama ile ilgili yönetmeliği ise tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 11. Maddesinde şu kural vardır: “Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.”

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 41. Maddesinde “Gece nöbeti tutanlara ertesi gün görev verilmez.” denmektedir. Bu madde ve devamında, başhekimler dinlenme süreleri konusunda ayrıca hassas olmaya teşvik edilmektedir.

Biyolojik kapasitemizi zorlayacak çalışma süreleri kabul edilemez. Kaldı ki, hekimlik ancak dingin bir zihin ve ruh haliyle icra edilebilecek bir meslektir. Arada en az iki gün olmadan tutulan nöbet, sağlıklı bir uygulama olamaz. Fakat yönetmeliklere uymayan, çeşitli faktörlere dayalı uygulamalara gidilmektedir. Bunlara da değineceğim.

36 saatin, 24 saatin ne demek olduğunu asistan olduğum yıllardan ben de biliyorum. Benim hocalarım da aynı şekilde asistanlık yıllarında 24 saat, 36 saat ter dökmüşlerdi. Zamanla bu uygulamalara meslek disiplinin, hatta hekimlik özverisinin bir tür eğitimi gözüyle de bakılır olmuş. İhtiyaçlar, mecburiyetlere yol açmış…

2021 yılındayız. Değişmesi gereken, yapılması gereken çok şey var.
Öncelikle adil uygulamanın takipçisi olacağız
.

Sevindirici bir gelişmeyi yeri gelmişken paylaşmalıyım: Birçok Tıp Fakültesi, nöbetlerin yönetmeliğe uygun şekilde düzenlenmesi için harekete geçti. Tıp Fakültelerinden bir kısmının kendiliğinden aldığı bu karar inanıyorum ki yaygınlık kazanacak. Haftada ve ayda en çok kaç nöbet tutulacağı konusunda karar verici konumda olan başhekimler, hocalarımız, kıdemli uzmanlar aynı hassasiyeti gösterecekler.

Mesleğimizde hocalarımıza ve kıdemlilerimize saygı etik bir şarttır. Çünkü “tıp kitabı” okuyarak hekim olunmaz. Hekimlik, usta hekimlerin gözetiminde öğrenilir. Bu durum, doğal olarak bir ast üst ilişkisi oluşturur. Bu ilişkinin arkadaşça bir boyut kazanabildiğini tecrübelerimizle biliyoruz. Çalışma ortamının stresini azaltmak, çalışma sürelerinde ise gençlerin enerjisini biraz da geleceğe saklamak bu arkadaşça ilişkiye bağlı.

Nöbetler konusunda karar vericileri zorlayan realiteler, mecburiyetler olduğunu kabul ediyorum. Vereceğim bilgiler de bunu kanıtlıyor:

Türkiye’de toplam hekim sayısı 185.840, toplam hemşire sayısı 232.548’dir. Hekimlerin 101.198’i Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda görevlidir. Toplam hekim sayısını ülke nüfusuna oranladığınızda bir hekime 457 kişi düşmektedir. 457 sayısı on yıl kadar önce 575’ti. Gelişme ne olursa olsun, bugün bir hekime 457 kişi düşüyor olması çok ağır bir iş yükü demektir.

Bakanlığım döneminde, uzman hekim ihtiyacını karşılamak amacıyla önemli bir adım atılmış, uzmanlık eğitimine başlayan hekim sayısı 7.000’den 11.000’e çıkarılmıştır. Sayıyı artırmak için nitelikli eğitim kliniklerinin sayısını artırma çabası içindeyiz.

Hekim başına düşen kişi sayısını makul düzeylere indirmemiz, çalışma sürelerini azaltmamız mesleğine girecek gençlerin önünü açmamıza da bağlıdır. Aile Hekimliği sisteminin güçlendirilmesi iyileştirme çabalarının bir parçasıdır.

Şiddet, başta hekimler olmak üzere, sağlık çalışanlarının hayati sorunlarından biridir. Fiziki veya sözlü saldırı dışında kalan kimi faktörlerin şiddetin görünmeyen bileşenleri arasında yer aldığını ise son derece iyi biliyorum.

Kabul edilemez bazı olaylara rağmen, halkımızın hekimlerine, tüm sağlık çalışanlarına öteden beri duyageldiği saygıyı duyduğuna inanıyorum, arkadaşlarımın da bundan kuşkusu olmamalıdır. Sağlık çalışanlarına, insani olmaktan tamamen uzak davranışları gösterenler, diğer ortamlarda da aynı yanlışların içinde olan kişilerdir. Bu kişilere karşı, yasanın gücüyle birlikte toplumun desteğine de ihtiyacımız var. Sağlık çalışanına şiddet uygulayanı dışlamak, toplumun bir erdemi olacaktır.

Salgın şartlarından uzaklaştıkça, çok yönlü iyileştirme için sağlam adımlar atacağız. Sağlık hizmetinden yararlanmanın ahlakını, usulünü, kuralını toplumca konuşacağız.
Bu toplum bu ahlakı kendisi üretmiş, yüceltmiştir.

Sağlık çalışanları acil sorunlar yanında ekonomik sorunları her ne kadar geri plana atmışsa da bu sorunlarla yakından ilgileniyorum. Hekimlerin özlük haklarını iyileştirme çalışmamızın kısa zaman zarfında sonuçlanması için gayret ediyorum. Ek ödemenin çalışanlarımız arasında hakkaniyetli bir şekilde dağılımını da sağlayacağız. Sabit ek ödemenin maaşa eklenmesini temin edeceğiz.

Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet, kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar.

Aziz vatandaşlarım,

Şimdi izninizle, Bilim Kurulu toplantısında ele alınan konularda varılan sonuçları maddeler halinde paylaşmak istiyorum:

1-İkinci doz aşı ile üçüncü doz aşı arasındaki sürenin uzatılması antikor düzeyini düşürmekte, aşının koruyuculuğunu azaltmaktadır. Bilim Kurulu, zamanı gelen üçüncü doz aşıların aksatılmadan yapılmasını ısrarla önermektedir. Dünkü verilere göre, 2.807.716 kişi, yaptırması gereken üçüncü doz aşısını henüz yaptırmamıştı.

2- 2019 yılına göre 2020 yılında hayatını kaybeden gebe sayısında yaklaşık yüzde 52’lik bir artış var. Bu yıl da seyir geçen yıla benzer sürüyor. Geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Daha önce yaptığımız çağrıya rağmen maalesef halen gebelerde aşılanma oranı oldukça düşük. Kayıplarımızın arkasında en belirgin sorun gebelerin aşılanma oranının düşük olması. Covid-19 sebebiyle kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99’u aşısızdır. Bilim Kurulumuz bir kez daha anne adaylarımızı aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyor.

3- Aşının etkisini salgının seyrinde açıkça görebiliyoruz. Dikkat edecek olursanız haftalardır yüksek yeni vaka sayıları görüyoruz. Ancak önceki dönemlere kıyasla önemli bir fark var. Yeni vaka sayıları hızlı tırmanışlar şeklinde zirveler görmüyor. Günlük vaka sayılarımızı gösteren grafikler adeta tepesi kesilmiş bir dağ gibi yatayda seyrediyor. Belki önemli düşüşler henüz görmedik ancak dramatik ve ani yükselişler de görmüyoruz. İşte bunu sağlayan aşıdır.

4- Aşı sayesinde günlük vaka sayılarının kontrol edilemez şekilde artışı engellendi. Çok yakında günlük vaka sayılarının düştüğünü de göreceğimizi değerlendirdik. Bunu başarmanın yolu ise vakti gelen hatırlatma dozlarının yapılması ve topluca yüksek oranda aşılı olmaktır.

5- Yerli aşımız Turkovac’ın seri üretime geçmesi için gönüllülere ihtiyacı var. Hatırlatma dozunun zamanı gelen 18-59 yaş arası sağlıklı vatandaşlarımızı kendi aşımız, kendi gücümüz için gönüllü olmaya davet ediyorum.

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Dr. Fahrettin Koca
T.C. Sağlık Bakanı

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
2
1) misafir misafir (dr.yakını)
23.11.2021 12:47:00
2002 milad oldu zaten. Klasik doktorluktan memur anlayışlı doktorluğa geçişin sağlanması .Bu konuda emeği geçenler sadece siyasetçiler değil ki. yargı, sivil toplum, basın, ve diğerleri.... say sayabildiğin kadar. Mal praktis dediler, başka hangi meslek dalında bu derece ağır mal praktis var anlamak mümkün değil.. Adına yıpranma verdik dediler adeta faydalandırmamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. pratikte 15 yıla karşılık 1 yıl yıpranma o da belli kişilere . hangi doktor hangi sağlıkçı ne kadar yararlanıyor sorsunlar bakalım.. Bu konuda geçmiş çalışmayı emekleri bile inkar ettiler. emekli maaşlarını sözde artırdılar. ama dedikleri rakamın tamamını almak için bir sürü şart koştular. Adam gibi normal maaş almak varken performans diye tutturdular sağlıkçılar hasta olmaya izin kullanmaya korkar oldu yoksa hemen kesinti yapıyorlar. 36 saat uykusuz direksiyonda olan bir şoförle kim yolculuk yapmak ister. 36 saat uykusuz kalmış bir hakim savcıya kim yargılanmak ister.36 saat uykusuz kalmış bir işçiden kim verim bekleyebilir. ama doktora gelince sen uzmanlık öğrencisin 36 da 48 saat de olur hiç bir problem yok diyorlar. Demek ki öğrenci olunca çalışma saatlerinin uzun olmasında sıkıntı yokmuş. Zaten meslek odalarımız siyaset peşinde koşmaktan özlü haklarımıza adamakıllı eğilecek zamanı bulamıyor. inşallah bizlere bunları vicdanları gayet rahat şekilde reva görenlerin nöbetinin 36. saatine girmiş bir doktordan medet umacakları bir sağlık sorunları olmaz. Ulu büyüklerimiz hocalar varken öğrencilere muayene olurlarsa tabi .
People
11
2) DR.HESAP UZMANI (DOKTOR)
01.11.2021 10:44:06
Nöbetlerin çok fazla olması da çok önemli bir özlük hakkı sorunu Ancak, en önemli özlük hakkı sorunumuz; HASTANELERİN DÖNER SERMAYE ÖDEMELERİNDE; sabit ek ödemelerin döner sermaye gelirlerinden ödenmesi sonucu performans ödemeleri için dağıtılacak para kalmamasıdır. Bu konu devlet hastanelerin ayakta kalabilmesi için de önemlidir. DÖNER SERMAYE GELİRİNİN YAKLAŞIK OLARAK 1/3 ü sabit ek ödemelere gitmektedir. Kamuda çalışan diğer memurların sabit ek ödeme karşılığı olan denge tazminatları merkezi bütçeden ödenirken niçin biz sağlıkçıların ki merkezi bütçeden ödenmez anlam veremiyorum.Tüm sendikaların, odaların ve sağlık meslek örgütlerinin birincil talebi bu konu olmalıdır. Bunu başarmadan, sağlıkçıların özlük haklarında düzelme olması çok zor görünüyor. ilaveten, bu sorun çözülmez ise devlet hastanelerinin özel hastaneler ile rekabet edebilmesi çok zor olacaktır.
People
10
3) aa (uzman doktor)
30.10.2021 20:15:05
Devlet hastanelerinin çalışma koşulları düzeltilirse özel hastane patronları doktor vb. sağlık personeli bulmakta zorlanır. En büyük özel hastane gruplarından birinin patronu olan sağlık bakanının hiçbir açıklaması bana samimi gelmiyor.
People
3
4) Cezmi demir (Dr)
30.10.2021 16:01:36
Nöbet listesi tek olmalı. Birinci nöbet çizelgedinde kanuni olan nöbet sayısı ikinci nöbet çizelgesinde 15 nöbet olma malı
People
5
5) Asım (Asistan doktor )
30.10.2021 15:56:12
Eah lara bir genelge gönderip. Eşitlikten adaletten insanlıktan, haktan hukuktan şamayın demek gerekir.
People
3
6) hemşireler (hemşire)
29.10.2021 18:25:13
FRANSA DA İSTİFA DEPREMİ

Ülkede kriz! 1300 hemşire görevinden istifa etti

Fransa'da 1300 hemşire görevinden istifa etti. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran hastanelerde yatak sayılarını mecburen azaltmaya gittiklerini tedavilerinin yarım kaldığını hastaların bekleyiş içinde olduğunu hemşirelerin değerini yaptıkları işlerin önemini geçte olsa anladıklarını bundan ders çıkaracaklarını hemşirelerin maaş ,özlük ve çalışma saatleri haklarında derhal iyileştirmeler yapacaklarını açıkladı
bu durumun hükümetimizi ve hastalarımızı çok zor durumda bıraktığını hiç bir ülkenin böyle bir durumla karşılaşmasını istemiyoruz herşey ertelenebilr ancak sağlık böyle bir şeyi kaldıramaz 1 dk nın bile ne kadar önemli olduğunu tedavilerin bakımın ne kadar önemli olduğunu bu şekilde görmüş bulunmaktatız diye ifade etti
People
9
7) Yandal uzmanı (Doktor)
29.10.2021 17:49:21
Buraları okuyacağınızı hiç sanmıyorum ama hiçbir meslek grubuna bu kadar eziyet edilmez. 36 saat gün aşırı nöbetlerle gençliğimiz gitti. Şimdi yandal yapalım diyoruz. Onunda icap çilesi bitmiyor. 5 sene asistanlık sonrası tus gibi zor bir sınavla yandal kazanıyoruz. Aldığımız ücret 9000 bile olmuyor. Her haftasonu ,bayram seyran hastaneye vizite gidiyoruz. Şehirden ayrılamıyoruz.Kendi ailemiz bile inanmıyor bu yaşam şekline. Şu anda yarım gün çalışan sınıf öğretmenleri bile ek ders ile 7000 alıyor. Yemin ediyorum doktor olduğum her güne söylenerek uyanıyorum. Cerrahi branşların hali içler acısı , bizlerden daha kötü.. Ama gerçeklerle yüzleşmek kimse istemiyor.36 saati ilk defa duyuyor gibi davranılıyor☺️ Valla artık kimse kusura bakmasın doktor dışında kimseyle arkadaşlık dahi etmiyorum.
People
4
8) Hakan (Dr)
28.10.2021 23:05:58
Rantçıya inşaatçıys ithalatçıya ….. tanınan sınırsız para kazanma hakkının birAzını da doktorlara tanıyın yeter. Sizi zorla çalıştırırım …. Yanlış benim aklımdaki bilgiyi gönlümdeki vicdanı elimdeki şifayı ancak beni mutlu ederek alabilirsin
People
0
9) Op dr (Dr )
28.10.2021 21:32:19
Üniversite ve eğitim kliniklerini haksız lıyakatsiz torpil esasına göre doldurup kaliteli işi bilen gercek emek veren hoca ve doc. Ve uzmanları ayrılmaya sevk ederek sağlık sistemi bitiriliyor o koca sehir
hastaneleri işi bilmeyen vasıfsız hocalarla doldu . halk kapı kapı gezmeye basladı ameliyat edecek yer arıyor . Sayın cb ye @receptayiperdoğana komplo değilse bende bisey bilmiyorum sayın koca
People
4
10) Prof dr (Doktor)
28.10.2021 15:26:08
Asistanligimda 3 yıl 3 güne bir 36 saat çalışan bir doktor olarak sadece gülümsedim
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)