Sağlık Bilimleri Üniversitesi 240 Öğretim Üyesi alacak, İşte aranan şartların tek tek listesi!
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Üniversitenin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere Öğretim Üyeleri alacak.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 240 Öğretim Üyesi alacak, İşte aranan şartların tek tek listesi!
20 Mayıs 2020 13:45 - MEDİMAGAZİN

240 Öğretim Üyesi kadrosu için başvuruların, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

İşte Rektörlükten yapılan açıklama:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği Başvuru Formu, Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi (Noter tasdikli) ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet CD veya taşınabilir belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların Başvuru Formuna, Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi (Noter tasdikli) ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya taşınabilir belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların Başvuru Formuna, Özgeçmiş, Doktora Belgesi (Noter tasdikli) ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya taşınabilir belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde SUAM kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına; diğer Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

- Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerimizce oluşturulacak "Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından ön incelemeye alınacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya iptal edilecektir.

- Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğ'in ilgili maddeleri gereğince asgari koşullarını sağlanmış olması gerekmektedir.

- İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.

- (SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi )

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

SIRA
NO
BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIUNVANDRC

ARANAN ŞARTLAR

1Adana Numune
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel CerrahiProfesör1

Elektrik yanıklarında ve derin yanıkların tedavisinde deri
eşdeğerleri kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

2Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi SUAM
Dahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProfesör1

Obstrüktif uyku apnesi ile tiroid bozuklukları arasındaki ilişki üzerine çalışması olmak.

3Ankara Atatürk Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiProfesör1

Akciğerler, plevra, göğüs duvarı ve mediasten tümörleri ve non-tümöral lezyonları ile ilgili çalışmaları olmak.

4Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriÇocuk CerrahisiProfesör1

Çocuk Ürolojisi yan dal uzmanı olmak. Elastosonografinin vezikoüreteral reflülü çocuklarda renal skar tespiti ile ilgili klinik çalışması olmak.

5Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonProfesör1

Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Anestezi sırasında
havayolu sağlanması için gereken araçlar ile ilgili çalışmaları olmak.

6Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiProfesör1

Deneysel omurilik kontüzyon yaralanması konusunda çalışması olmak.

7Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt SUAM
Dahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarıProfesör1

Sebase hiperplazilerde kriyocerrahinin etkinliği ile ilgili çalışması olmak.

8Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt SUAM
Dahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonProfesör1

Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilitli hastalarda polisomnografik uyku çalışması olmak.

9Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonProfesör1

Serebral Palside spastisite tedavisi ve enjeksiyon tekniği ile ilgili çalışmaları olmak.

10Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör1

Yara iyileşmesinde tekrar laparotomi zamanlaması konusunda çalışması olmak.Modifiye radikal mastektomide intraoperatif sinir monitarizasyonu konusunda çalışması olmak.

11Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıProfesör1

Duane retraksiyon sendromunun cerrahi tedavisi ve prematür retinopatisinin tedavisi konularında çalışmaları olmak.

12Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak-Burun- Boğaz HastalıklarıProfesör1

Laringoloji ve rinoloji alanlarında çalışması ve deneyim sahibi olmak. Sağlıklı Türk kadınlarında normatif değerlere yönelik ses analizi ile ilgili çalışması olmak.

13Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiProfesör1

Karpal tünel sendromunda hastalığın teşhis ve şiddetinin değerlendirilmesinde elastografik strain indeks (strain ratio) ve kesit alanın kullanılması konusunda çalışması olmak.

14Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiProfesör1

Dermatopatoloji ve dijital patoloji alanlarında çalışmaları olmak.

15Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonProfesör1

Palyatif bakımda, kanser hastalarında deliryum insidansı ve risk faktörleri üzerine çalışması olmak.

16Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör1

Cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Meme kanserinde Onkoplastik cerrahi, rekürren tiroid kanserleri ve tamamlayıcı tiroidektomi konusunda çalışması olmak.

17Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör1

Cerrahi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Mide kanserlerinde periferik kanda CK19 ve CEA mRNA genetik ekspresyonu konusunda çalışması olmak.

18Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji
SUAM
Dahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1

Metastatik meme kanserinde anti-HER-2 tedavi süresinin sağkalıma etkisi ile ilgili çalışması olmak.

19Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör1

Alanında Uluslararası sertifikasyona sahip olmak. Benign prostat hiperplazisi semptomları ve kan basıncı ilişkisi üzerine çalışması olmak.

20Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriÇocuk CerrahisiProfesör1

Malrotasyon tanısı koymada renkli doppler ultrasonografinin etkinliği konusunda çalışması olmak.

21Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
SUAM
Dahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Enzim eksikliği olan çocuklarda final boy üzerine çalışması olmak.

22Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak. Girişimsel kardiyoloji alanında tecrübeli olmak. Tam düzeltme ameliyatı yapılmış olan fallot tetralojili hastalarda ventrikül fonksiyonları ve B- tipi natriüretik peptid (BNP) düzeyleri üzerine çalışması
olmak.

23Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
SUAM
Dahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak. Konjenital kalp hastalığı taraması konusunda çok merkezli çalışması olmak.

24Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoçent1

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak. Akrep venomunun gebeler ve yavruları üzerinde etkileri konusunda deneysel çalışması olmak.

25Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
SUAM
Dahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonProfesör1

Patellofemoral Ağrı Sendromunda egzersiz programlarının etkinliği konusunda çalışması olmak.

26Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
SUAM
Dahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonProfesör1

Nörojenik mesane rehabilitasyonu ve kas iskelet sistemi ultrasonografisi üzerine yapılmış çalışmaları olmak.

27Ankara Keçiören SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1

Gastroenteroloji uzmanı olmak. Vitamin D eksikliği ve Non-
alkolik yağlı karaciğer hastalığı ilişkisi ile ilgili çalışması olmak.

28Ankara Numune SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiProfesör1

Beyin superior serebellar arter anevrizmalarının endovasküler tedavisi üzerine klinik çalışması olmak.

29Ankara Numune SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiProfesör1

Beyin-omurilik travması ile periferik sinir hasarının
tedavisinde nanopartiküler dozaj formlarının hayvan modelleri üzerindeki etkisi konusunda çalışması olmak.

30Ankara Numune SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonProfesör1

Elektronöromiyografi (ENMG), romatoloji ve inme sonrası
gelişen hemiplejili hastalarda yürüme analizi konularında çalışmaları olmak.

31Ankara Numune SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör1

Robotik cerrahi konusunda sertifikası olup, otonom tiroid nodüllerinde perkütan lazer ablasyon tedavisinin etkileri üzerine çalışması olmak.

32Ankara Numune SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1

Hematoloji yan dal uzmanı olmak. Allojenik kök hücre nakillerinde dondurulmuş kök hücre kullanımı konusunda çalışması olmak.

33Ankara Numune SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1

Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak ve HER2 negatif meme kanserinde progesteron reseptör durumunun prognozla
ilişkisi ile ilgili çalışması olmak.

34Ankara Numune SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör1

Pelvis- Asetabulum kırıkları cerrahisinde eğitici düzeyinde tecrübesi ve bu konuda çalışmaları olmak.

35Ankara Numune SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör1

Omurga kırıklarında ve kalça kırıklarında yürüme analizi ile ilgili çalışmaları olmak. Asetabulum, kalça ve ayak bileği kırıklarında sonlu eleman analizi ile biyomekanik çalışmaları
olmak.

36Ankara Numune SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör1

Omuz artroskopisinde transosseöz tamir konusunda çalışması olup, omuz ve kalça koruyucu cerrahisinde tecrübesi olmak.

37Ankara Numune SUAMDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Kannabis ve sentetik Kannabioid kullanan hastalarda dissosiyatif semotomları madde kullanım biçimi ve intihar ile
ilişkisi konusunda çalışması olmak.

38Ankara Numune SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör1

Alt üriner sistem semptomlarının tedavisinde alfa blokör ve antiinflamatuar kombinasyonunun etkinliği konusunda
çalışması olmak.

39Ankara Numune SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör1

Metabolik Sendrom, Testosteron ve Erektil Disfonksiyon ilişkisi hakkında çalışmaları olmak.

40Ankara Numune SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör1

Androloji konusunda deneysel ve klinik çalışmaları olmak. Deneysel böbrek ve testis doku hasarı ve bazı maddelerin koruyucu etkisi hakkında çalışması olmak.

41Ankara SUAMDahili Tıp BilimleriAcil TıpProfesör1

Yaralanmalarda kanama durdurucular ile çalışması olmak. Sağlık Bakanlığı temel eğitim modüllerinde ve kurslarında
eğitimci olmak.

42Ankara SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonProfesör1

Kaudal blok yapılan çocuklarda ketamin ve midazolamin uyanma ajitasyonuna etkisi konusunda çalışması olmak.

43Ankara SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDr. Öğr. Üyesi3

Dexmedetomidine ve oksidatif DNA hasarı ile ilgili in-vitro çalışması olmak.

44Ankara SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiProfesör1

Enfeksiyon etkeni olarak serebrospinal sıvıda bulunabilen Sphingomonas paucimobilis konusunda çalışması olmak.

45Ankara SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Çocuk acil uzmanı olmak. Sarsılmış bebek sendromu önleme programı konusunda çalışması olmak.

46Ankara SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonProfesör1

Lenfödemde obezitenin etkisi ile ilgili çalışması olmak.

47Ankara SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonProfesör1

Algoloji yan dal uzmanı olmak.Sağlık Bakanlığı onaylı proloterapi sertifikasına sahip olmak ve plantar fasiitte proloterapi ile ilgili çalışması olmak.

48Ankara SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1

Endokrinoloji ve Metobolizma yan dal uzmanı olmak. Ramazan ayında obestatin hormonu düzeyleri konusunda çalışması olmak.

49Ankara SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak-Burun-Boğaz HastalıklarıProfesör1

Ani işitme kaybında intratimpanik metilprednizolon ve
intratimpanik resveratrol konularında klinik ve deneysel çalışmaları olmak.

50Ankara SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör1

Dokuda iskemi/reperfüzyon hasarı ile ilgili deneysel çalışması olmak. Kırık konservatif tedavisinde alçılama yöntemlerinde üç nokta indeksi esasına göre alçılama ve kırık kayma riski ile ilgili çalışması olmak.

51Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiProfesör1

Göğüs Cerrahi uzmanı olmak. Akciğer nakli merkezi yöneticiliği ve aktif akciğer nakli yapıyor olmak. Akciğer nakli konusunda çalışmaları olmak.

52Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiProfesör1

Uzun süreli kalp destek cihazlarının minimal girişimsel cerrahi yöntemler ile takılması ve çocuk hastalarda kalp
destek sistemleri ile ilgili çalışması olmak.

53Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiProfesör1

Doğuştan kalp hastalıklarında minimal invaziv kalp cerrahisi konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

54Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiProfesör1

Aort anevrizmalarında glutathione S-transferase (GST) izoenzim ekspresyonu ve iskemik miyokardiyal kalp hastalığında kök hücre uygulaması konularında çalışmaları
olmak.

55Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiProfesör1

Kalp nakli konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

56Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1

Elektrofizyoloji alanında çalışmaları olmak.

57Ankara Türkiye Yüksek İhtisas
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör1

Üroonkolojik kanser genetiği ve üroonkolojik kanserlerde iyon kanal reseptör ekspresyonu ile ilgili çalışmaları olmak.

58Ankara Ulucanlar Göz SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıProfesör1

Diabetik gözlerde tenon ve lens kapsülü elektron
mikroskobisi ile ilgili çalışmaları olmak. Fuchs Üveitli gözlerde histoloji , anjiografi ile ilgili çalışmaları olmak.

59Ankara Ulucanlar Göz SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıProfesör1

Vitreoretinal cerrahi, prematüre retinopatisi ve koroid
neovasküler membranlarda immünoterapi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

60Ankara Ulucanlar Göz SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıProfesör1

Glokom hastalarına özel oküloplastik sorunlar ve çözümleri konusunda çalışmaları olmak. Çocuk ve erişkin endokrin hastalıklarında oküler biyomekanik üzerine çalışmaları
olmak.

61Antalya SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Pediatrik endokrinoloji yan dal uzmanı olmak. Obezite ve
diyabetes insipidus genetiği ile ilgili genetik ve klinik çalışmaları olmak.

62Antalya SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Lipidoloji ve lipidomik alanında çalışmaları olmak.

63Antalya SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olup, Gastroenteroloji alanında Doçent olmak. Karaciğer iskemi-reperfüzyon
hasarı ve Blastocystosis ile ilgili çalışmaları olmak.

64Antalya SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1

Tıbbi onkoloji uzmanı olmak. Baş boyun tümörleri tedavileri ile ilgili çalışmaları olmak.

65Antalya SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProfesör1

Robotik ürojinekolojik ameliyatlarda deneyim sahibi olmak. Talasemi majorlu hastaların overyan fonksiyonları
konusunda çalışması olmak.

66Antalya SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak-Burun- Boğaz HastalıklarıProfesör1

KBB alanında Substance P ile ilgili çalışmaları olmak.Uyku
Hekimliği sertifikasına sahip olmak ve uyku laboratuvarında deneyim sahibi olmak.

67Antalya SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör1

Ürolojik Laparoskopik ve Robotik cerrahide deneyimli
olmak. Erişkin böbrek çıkım darlığının laparoskopik tedavisi konusunda çalışması olmak.

68Bursa Yüksek İhtisas SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1

Kontrast maddelerin P2Y12 inhibitörlerinin antiagregan özelliklerine etkisinin in-vitro değerlendirilmesi konusunda
çalışmaları olmak.

69Bursa Yüksek İhtisas SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1

Non-dipper hipertansiyon hastalarında sol atriyum mekanik fonksiyonu ve stiffness konusunda çalışması olmak.

70Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAMCerrahi Tıp BilimleriÇocuk CerrahisiProfesör1

Çocuklarda akut apandisit tanısında PDW (Platelet Distribution Width) ve Plateletcrit’ in tanı değeri üzerinde
çalışması olmak.

71Elazığ SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak-Burun- Boğaz HastalıklarıProfesör1

Yenidoğanda fototerapinin koklear fonksiyon üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

72Erzurum Bölge SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiProfesör1

Venöz yetmezlik tedavisinde N-butil siyanoakrilat-ablatif polimerizasyon ile embolizasyonu ile ilgili çalışması olmak.

73Erzurum Bölge SUAMCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiProfesör1

Nöropatoloji ve dermatopatoloji konusunda çalışması olmak.

74Erzurum Bölge SUAMCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiProfesör1

Parazit hastalıkları patolojisi üzerine çalışmaları olmak.

75Gülhane Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık BilimleriAnalitik KimyaDr. Öğr. Üyesi3

Sağlık Bilimleri alanında Analitik Kimya doktorası yapmış olmak. Bitki ve biyolojik materyallerde proteomik ve
metabolomik konularında çalışmaları olmak.

76Gülhane Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriEczacılık İşletmeciliğiDr. Öğr. Üyesi3

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Eczacılık işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak. Eczacılık işletmeciliği ve eczacılık tarihi alanında çalışması olmak. Eczacılık istihdam alanlarının incelenmesi ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin kariyer yönetimi konusunda çalışması olmak.

77Gülhane Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriFarmakognoziDr. Öğr. Üyesi3

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmakognozi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Naftokinon türevi bileşik taşıyan bitki türleri üzerinde fitokimya, sitotoksisite ve apoptoz konusunda çalışmaları
olmak.

78Gülhane Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriFarmakognoziDr. Öğr. Üyesi3

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Türkiye geofitlerinin nöroprotektif etkileri üzerine, in-vitro ve in- siliko enzim inhibitörü aktivite konusunda çalışmaları olmak.

79Gülhane Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriFarmasötik KimyaDoçent1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmasötik Kimya alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Antiparazit etkili yeni heterosiklik bileşiklerin sentezine ve
yapı aydınlatmalarına yönelik çalışmaları olmak.

80Gülhane Eczacılık FakültesiEczacılık TeknolojisiFarmasötik TeknolojiDr. Öğr. Üyesi3

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. Dermal yolla uygulanan nanosüspansiyonlarla ilgili çalışması olmak.

81Gülhane Sağlık
Bilimleri Fakültesi
EbelikEbelikDoçent1

Ebelik alanında doçent unvanına sahip olmak. Travayda
pelvik taban kaslarının rolü konusunda çalışması olmak.

82Gülhane Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık YönetimiSağlık Hizmetinde Kalite ve GüvenlikDoçent1

Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanına sahip olmak. Sağlık sisteminde finansal sürdürülebilirlik konusunda çalışmaları olmak.

83Gülhane Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAcil TıpDoçent1

Acil servise başvuran göçmenlerde adli vaka dağılımın ve sıklığının değerlendirilmesi ve serbest dalış sporcularında otolojik komplikasyonların değerlendirilmesi üzerine
çalışması olmak.

84Gülhane Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör1

Cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Onkoplastik meme cerrahisi intraoperatif radyoterapi ve tiroid kanseri
konusunda çalışmaları olmak.

85Gülhane Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel Cerrahi (Harp Cerrahisi)Dr. Öğr. Üyesi3

Harp Cerrahisi uzmanı olmak.

86Gülhane Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Ruhsal hastalıkların etiyolojisine yönelik genetik ve nörogörüntüleme alanında çalışmaları olmak. Bilişsel davranışçı psikoterapi eğitici eğitimi almış olmak.

87Hamidiye Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerRestoratif Diş TedavisiProfesör1

Restoratif Diş Tedavisi alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak. Kompozit ve adeziv rezinler, florozisli dişler, çürük ve genetik konularında klinik çalışmaları olmak.

88Hamidiye Diş Hekimliği FakültesiTemel BilimlerTemel Tıp BilimleriDr. Öğr. Üyesi3

Tıbbi Biyokimya alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak. Enzim kinetiği ve enzim saflaştırma alanında
çalışmaları olmak.

89Hamidiye Sağlık Bilimleri EnstitüsüMoleküler TıpMoleküler TıpDr. Öğr. Üyesi3

Moleküler Tıp alanında doktora yapmış olmak. Akciğer kanserinde yüksek çözünürlüklü LC-MS/MS tabanlı
sistemlerle fosfoproteomik çalışması olmak.

90Hamidiye Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikEbelikDoçent1

Ebelik alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Kadın
doğum alanında refleksoloji ve prenatal bağlanma ile ilgili çalışmaları olmak.

91Hamidiye Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriAnatomiDr. Öğr. Üyesi3

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Radyolojik anatomi ve
nöroanatomi ve geriatrik anatomi alanında çalışmaları olmak.

92Hamidiye Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyokimyaDoçent1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Biyokimya alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Çeşitli kanser türlerinde ve Alzheimer hastalığında gen ekspresyonu ile ilgili çalışmaları
olmak.

93Hamidiye Uluslararası Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriHistoloji ve EmbriyolojiDoçent1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Histoloji ve Embriyoloji uzmanlığı yapmış olmak. IVF sertifikası sahibi olmak. Elektron mikroskobu ve immünohistokimya metotları
kullanarak çalışmaları olmak.

94Hamidiye Uluslararası Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyokimyaDr. Öğr. Üyesi3

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Biyokimya doktorası veya uzmanlığı yapmış olmak. Otomatize klinik kimya tanı kitleri geliştirilmesi ve bitki ekstraktlarının antioksidan
etkileri üzerine çalışmaları olmak.

95Hamidiye Uluslararası Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyolojiDr. Öğr. Üyesi3

Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. Genel
transkripsiyon faktörü II-D’nin altbirimlerinden TAF2 ile ilgili yapısal ve fonksiyonel çalışması olmak.

96Hamidiye Uluslararası Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiDr. Öğr. Üyesi3

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Mikrobiyoloji ve İmmünoloji doktorası veya uzmanlığı yapmış olmak. Östrojenin
otoimmüniteye etkileri konusunda çalışması olmak.

97İstanbul Bağcılar SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiProfesör1

Endovasküler cerrahi alanında deneyim ve çalışması olmak.

98İstanbul Bağcılar SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1

Psikolojik faktörlerle kalp damar hastalıkları arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaları olmak.

99İstanbul Bağcılar SUAMDahili Tıp BilimleriNörolojiProfesör1

Multipl Skleroz nöropatolojisinde ak madde ve lezyon yapısı ile ilgili çalışması olmak.

100İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Prematüre ölü doğumlarda plasental histopatolojik veriler, term ve preterm doğumlarda gebelik haftalarına göre plasental histopatolojik karakterler üzerine çalışmaları
olmak.

101İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonProfesör1

Ürojinekolojik ve pelvik rehabilitasyon konularında çalışmaları olmak.

102İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1

Romatoloji yan dal uzmanı olmak. Romatoid Artrit hastalarında ateroskleroz konusunda çalışması olmak.

103İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak.Diyaliz tedavisinin cinsiyetler arasındaki farklılıkları, Suriyeli diyaliz hastaları ve tükenmişlik sendromu ile ilgili çalışmaları olmak.

104İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProfesör1

Invitro fertilizasyon hastalarında; Hidroksietil starch ve İntravenöz albumin uygulamalarının ovarian hiperstimulasyon sendromunun önlemesinde etkinlikleri üzerine karşılaştırmalı çalışması olmak.

105İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProfesör1

Jinekolojik Onkolojik Cerrahi yan dal uzmanı olmak. Robotik Onkolojik Cerrahi ile ilgili deneyim ve çalışması
olmak. HPV enfeksiyonları ile ilgili çalışması olmak.

106İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak-Burun-Boğaz HastalıklarıProfesör1

Türk toplumunda yaş ve cinsiyet tayininde baş ve boyun anatomisine özgü adli antropolojik metodların bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans ile incelenmesi üzerine çalışmaları olmak.

107İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMCerrahi Tıp BilimleriKulak-Burun-Boğaz HastalıklarıProfesör1

Mikroskobik ve endoskopik transsfenoidal hipofiz cerrahisi sonrası sinonazal komplikasyonların karşılaltırılması ve mikroskobik transnazal hipofizektominin postoperatif
rinolojik komplikasyonları hakkında çalışmaları olmak.

108İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör1

Ayak bileği çevresi aksesuar tendon patolojileriyle ilgili anatomik çalışması olmak.Artroplasti uygulanmış hastalarda hücre koruyucu transfüzyon sistemlerinin etkinliği ile ilgili klinik çalışması olmak.

109İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiProfesör1

Girişimsel nöroradyoloji alanında en az 10 yıllık deneyime sahip olmak. Akut iskemik inmenin endovasküler tedavisi konusunda çalışmaları olmak.Nörovasküler hastalıkların endovasküler tedavileri konularında çalışmaları olmak.
Avrupa Nöroradyoloji Diploması (European Diploma of
Neuroradiology) sahibi olmak.

110İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiProfesör1

İntrakranyal Stenozların, serebral anevrizmaların ve akut iskemik inmelerde trombektomi tedavileri ile ilgili çalışmaları olmak. Avrupa Nöroradyoloji diploması sahibi olmak.Serebral anevrizmalar, serebral AVM ve AVF, spinal AVM ve AVF, serebral arterlerin stenozları gibi nörovasküler hastalıkların endovasküler tedavisi ile ilgili
deneyimi olmak.

111İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
SUAM
Dahili Tıp BilimleriNörolojiProfesör1

Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanı olmak. Juvenil myoklonik epilepsi sendromunda tanı hataları, kognitif fonksiyonlar ve EEG bulguları ile frontal lob kognitif fonksiyonları arasındaki ilişki konusunda çalışmaları olmak.

112İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
SUAM
Dahili Tıp BilimleriPsikiyatriProfesör1

Elektrokonvulsif tedavide uygulanan anestezik ajanların karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.

113İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
SUAM
Dahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Türk erkek şizofren hastalarda premorbid canabis kullanımı ile Comt polimorfizmi arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.

114İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik
Hastalıkları SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör1

Ekstra - artiküler femur deformitelerinin eşlik ettiği ileri evre gonartrozların, aynı seans, total diz protezi ve deformite
koreksiyonu ile tedavisi konusunda çalışması olmak.

115İstanbul Baltalimanı
Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör1

Spor cerrahisi ve ayak cerrahisi konularında çalışması ve deneyim sahibi olmak.

116İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonProfesör1

Yoğun bakım yan dal sertifikası olmak. Kalp cerrahisinde yoğun bakım ile ilgili çalışması ve deneyimi olmak.

117İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiProfesör1

El terlemesinde sempatektomi ve sempatikotomi karşılaştırması konusunda çalışması olmak. Trakeobronşial yabancı cisimler konusunda çalışması olmak.

118İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiProfesör1

Büyük arterlerin transpozisyonu patolojisi ile doğan hastaların cerrahisinde tecrübesi ve çalışmaları olmak.

119İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiProfesör1

Tek ventrikül morfolojisine sahip hastalarda cerrahi tecrübesi ve çalışmaları olmak.

120İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent1

Konjenital kalp cerrahisinde kardiyopulmoner bypass’in pediatrik hasta popülasyonunda enflamatuar sistem üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.

121İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Dahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1

Kalp pilleri konusunda ve kardiyak rehabilitasyonun kalp hastalarında inflamasyon parametreleri üzerine olumlu etkileri konusunda çalışmaları olmak.

122İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Dahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1

Tip 1 diyabetli hastalarda ateroskleroz riskini 2 boyutlu ekokardiyografik ( 2D) strain ve strain rate ölçümlerini kullanarak araştıran çalışması olmak.

123İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAMDahili Tıp BilimleriNörolojiProfesör1

Uyku bozuklukları merkezi deneyimi ve inmede lezyon ile MMP-3 ilişkisi konusunda çalışması olmak.

124İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAMDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Kişilik bozuklukları ve örgütlenmesi, intihar, duygudurum bozuklukları alanlarında çalışmaları olmak.Psikoterapi alanında klinik deneyimi ve eğitimi olmak.

125İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıProfesör1

Pediatrik katarakt cerrahisi, kontakt lensler ve şaşılık konusunda deneyimli olmak. Pediatrik katarakt cerrahisinde ve retinal damar tıkanıklıklarına bağlı gelişen maküler ödemin mikropulse lazer ile tedavisi konusunda deneyimi ve
çalışması bulunmak.

126İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAMDahili Tıp BilimleriNörolojiProfesör1

Migren hastalarında oküler vestibuler uyarılmış miyojenik potansiyeller konusunda çalışması olmak.

127İstanbul Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon SUAM
Dahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonProfesör1

Eklem içi enjeksiyonlarda çalışması olmak.

128İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAMDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiProfesör1

Mikroalbuminüri ve D vitamini iliskisi, kompanse hipogonadizm, plasma vizkositesi, androgenetik alopesi ve insulin duyarlılık indeksleri üzerine çalışmaları olmak.

129İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiProfesör1

Sinir sisteminde kök hücre tedavisi ile ilgili çalışması olmak. Kranyoservikal bölge ve servikal bölge cerrahi anatomisi ile ilgili çalışması olmak.

130İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiProfesör1

Sinir sisteminde kök hücre ve hücresel tedaviler ile ilgili çalışması olmak. Minimal invaziv ağrı tedavisi uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak.Trigeminal nevraljide
mikrovasküler dekompresyonla ile ilgili çalışması olmak.

131İstanbul Gaziosmanpaşa
Taksim SUAM
Dahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Viral ve bakteriyel solunum yolu enfeksiyonları, tekrarlayan ya da dirençli solunum problemli çocuklarda konjenital
damarsal anomaliler konularında çalışması olmak.

132İstanbul Haseki SUAMDahili Tıp BilimleriAcil TıpProfesör1

Hastane dışı kardiyak arrest geçiren hastalarda spontan
dolaşımın geri dönüşünü tahmin etmede serum copeptin düzeyleri konusunda çalışması olmak.

133İstanbul Haseki SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında vasküler endotelyal büyüme faktörü,
malondialdehit ve sitokinlerle ilgili çalışmaları olmak.

134İstanbul Haseki
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıProfesör1

Non tiroid hastalık sendromu, pankreasteatoz üzerine
çalışmaları olmak.

135İstanbul Haseki
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıProfesör1

Tip II Diabetes Mellitus’ta genetik ve moleküler
biomarkerlar ile ilgili çalışmaları olmak.

136İstanbul Haseki SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1

Pulmoner Arteryel Hipertansiyonda Nükleer Tıp görüntüleme
konusunda çalışması olmak. Akut inme girişimsel işlem ve tedavisinde deneyim sahibi olmak.

137İstanbul Haydarpaşa Numune SUAMDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarıProfesör1

Nörokutanöz sendromlarla ilgili çalışması olmak.

138İstanbul Haydarpaşa
Numune SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıProfesör1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Otoimmün karaciğer
hastalıkları ve helicobacter pylori ile ilgili çalışmaları olmak.

139İstanbul Haydarpaşa Numune SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak.Kalp cerrahisi yapılan hastalarda böbrek fonksiyonlarının farmakolojik ajanlarla
korunması konusunda çalışması olmak.

140İstanbul Kanuni
Sultan Süleyman SUAM
Dahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Çocuklarda akut romatizmal ateş ilişkili subklinik kardit,
kardiyak elektrofizyoloji ve pulmoner hipertansiyon ile ilgili çalışmaları olmak.

141İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Çocuk metabolizma uzmanı olmak. Tip 1 diyabet ile aşı, barsak florası ilişkisi konusunda çalışmaları olmak.

142İstanbul Kanuni
Sultan Süleyman SUAM
Dahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1

Metabolik sendromlu hastalarda sitokinlerle inflamatuvar mediyatörler arasındaki ilişki hakkında çalışması olmak.

143İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör1

Diz osteoartriti ve gelişimsel kalça displazisi alanında çalışmaları olmak.

144İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonProfesör1

Medikal simülasyon, ileri yaşam desteği ve havayolu yönetimi konularında uluslararası geçerliliği olan eğitici sertifikalarına sahip olmak. Fetal cerrahi anestezisi konusunda deneyimli olmak ve bu alanda çalışmaları olmak.

145İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProfesör1

Leomisine bağlı akciğer toksisitesi ve tanısında toraks ultrasonografisinin yeri ile ilgili çalışması olmak.Endobronşial ultrasonografi ve sedadyon ile ilgili çalışması olmak.

146İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör1

Pediatrik ortopedi konusunda deneyimli ve çalışmaları
olmak. Prokalsitonin ve presepsinin ortopedik cerrahide kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak.

147İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAMCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahisiProfesör1

Ağız yüz çene cerrahisi uzmanı olmak. Kraniofasyal cerrahi, kraniosinostoz ve çocuk çene kırıklarında ve temporomandibular eklem cerrahisinde deneyimi ve
çalışmaları olmak.

148İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAMDahili Tıp BilimleriRadyasyon OnkolojisiDoçent1

Mide kanserli hastalarda uygulanan abdominal radyoterapi sonrası vertebra fraktürü ve osteoporoz gelişimi üzerine çalışması olmak.

149İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAMCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiProfesör1

Endokrin patoloji konusunda deneyimli olmak. Jinekopatoloji ve endokrin patoloji ile ilgili çalışması olmak.

150İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör1

Üriner sistem taş hastalığı ve ultrason rehberliğinde perkütan nefrolitotomi operasyonu konusunda tecrübeli olmak.
Üreteroskopik işlemlerin cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi
konusunda çalışması olmak.

151İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek
İhtisas SUAM
Dahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Sol- sağ şantlı kalp hastalarında intersellüler ve vasküler adezyon molekül ile ilgili çalışması olmak.

152İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör1

Gastroenteroloji Cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Mide kanseri ve kolorektal kanserde tümör marker 'ları konusunda çalışmaları olmak. Kolon anastomozu iyileşmesi ile ilgili
deneysel çalışması olmak.

153İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek
İhtisas SUAM
Dahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1

Perifer arter ve Karotis arter darlıklarında balon ve stentleme işlemlerinde deneyimli olmak. Karotis stetlemenin göz
dolaşımına olan etkileri konusunda çalışması olmak.

154İstanbul Kartal
Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM
Dahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1

Kalp nakli yapılanların kardiyak allograft vaskulopatide ile
oksidatif stres indeks, myeloperoksidase, catalase aktivitenin rolü konusunda çalışması olmak.

155İstanbul Kartal
Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM
Dahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1

Periferik vasküler girişimler konusunda deneyimli olmak.
Mitral klip ve hipertrofik kardiyomiyopati konusunda çalışması olmak.

156İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Dahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1

Frontal QRS-T açısının TAVI yapılmış hastalardaki prognostik önemi konusunda çalışması olmak. Frontal QRS- T açısının tek damar koroner arter darlığının hemodinamik
ciddiyeti ile ilişkisi hakkında çalışması olmak.

157İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
SUAM
Dahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1

Uyku apne sendromunun derecesi ve koroner plak yükü ile galectin 3 düzeyi arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.

158İstanbul Okmeydanı SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak.Kontrast nefropatinin doku lipid peroksidasyonu üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.

159İstanbul Okmeydanı SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1

Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Erken evre akciğer kanserinde ERCC1 ve ERCC2 polimorfizmi konusunda
çalışması olmak.

160İstanbul Okmeydanı SUAMDahili Tıp BilimleriNükleer TıpProfesör1

Karaciğer yağlanmalarının karaciğerin FDG tutulumuna etkisi konusunda çalışması olmak.

161İstanbul Okmeydanı SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiProfesör1

Girişimsel radyoloji alanında tecrübeli olmak. 3 Tesla MR'de primer ve metastatik karaciğer malinitelerinde düşük ve yüksek (1600-2000) B değerlerinin yararı konusunda
çalışması olmak.

162İstanbul Prof.Dr.
N.Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıProfesör1

Optik koherens tomografide arka kutup asimetri analizinin normatif verileri ile ilgili çalışması olmak.

163İstanbul SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Prematüre Retinopatisi ile ilgili çok merkezli çalışması olmak.

164İstanbul SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör1

Büyük ve çoklu koledok taşlarının tedavisinde çoklu plastik stent yerleştirilmesi konusunda çalışması olmak.

165İstanbul SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör1

Boyun diseksiyonu konusunda eğitici ve deneyim sahibi
olmak. Özofagus perforasyonları konusunda çalışması olmak.

166İstanbul SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1

Tiroid disfonksiyonlarında sol atriyal mekanik fonksiyonları ile ilgili çalışması olmak.

167İstanbul SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiProfesör1

Girişimsel Nöroradyoloji tecrübesi, difuzyon tensör ve yapay zeka alanında çalışması olmak.

168İstanbul SUAMCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiProfesör1

Pankreatobiliyer sistem, baş boyun sistemi,gastrointestinal sistem, deri, gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler
patolojisi konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

169İstanbul SUAMCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiProfesör1

Nöroendokrin özellikler gösteren meme karsinomları konusunda çalışmaları olmak.

170İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiProfesör1

Uyanık hastalarda intertisyel akciğer hastalığında cerrahi biyopsi ile ilgili çalışması olmak.

171İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiProfesör1

Senkron beyin metastazı bulunan akciğer kanserinde cerrahi rezeksiyon sonuçları konusunda çalışması olmak.

172İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
Dahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProfesör1

Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak,Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Obstürktif ve restriktif akciğer hastalıklarının yoğun bakım süreci ile ilgili çalışması olmak.

173İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
Dahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProfesör1

Akciğer kanserinde gen polimorfizmi ve kronik obstrüktif akciğer hastalığında bazı maddelerin etkinliği konularında çalışmaları olmak.

174İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
Dahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProfesör1

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Girişimsel Bronkoloji deneyimi olmak. Uyku apnesi ile ilgili çalışmaları olmak.

175İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProfesör1

Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak. Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak.Interstisyel akciğer hastalıklarında yoğun bakım süreci ve uzun dönem takipleri, invaziv mekanik ventilasyondan ayırma süreci(weaning) ile ilgili çalışması
olmak.

176İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProfesör1

Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak. Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Solununum mekaniği ve yoğun bakım ile ilgili çalışmaları olmak. Araştırma planlama ve eğitimi konusunda ve bu konuda eğiticilerin eğitimi konusunda
deneyimi olmak.

177İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak. Pediatrik HIV ve çocukluk çağında probiyotik kullanımı ve mikrobiyota ile ilgili çalışmaları olmak.

178İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak.FMF bağlı amiloidozlu olan böbrek nakli olmuş hastalarda mortalite çalışması yapmış olmak. Periton diyaliz hastalarında sklerozan enkapsule peritonitin risk faktörleri ve prognozu hakkında çalışması
olmak.

179İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Normokalsemik primer hiperparatiroidizm tanılı hastaların metabolik profillerinin değerlendirilmesi ile ilgili
çalışması olmak.

180İstanbul Şişli Hamidiye Etfal
SUAM
Dahili Tıp BilimleriRadyolojiProfesör1

Abdominal radyoloji konusunda deneyimli olmak. Hepatik fibrozis'de difuzyon MR ile ilgili çalışması olmak.

181İstanbul Şişli
Hamidiye Etfal SUAM
Dahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Tekrarlanan transkraniyal manyetik stimülasyon (tTMS) ile ilgili çalışmaları olmak. Adli psikiyatri deneyimi olmak.

182İstanbul Ümraniye SUAMCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonProfesör1

Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak. İskemi-reperfüzyon konusunda deneysel çalışması olmak.

183İstanbul Ümraniye SUAMCerrahi Tıp BilimleriÇocuk CerrahisiProfesör1

Çocuklarda akut karında klinik ve radyolojik görüntüleme ve yanık yaralanmaları konusunda çalışmaları olmak.

184İstanbul Ümraniye SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı Ve HastalıklarıProfesör1

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Terapötik aferez sertifikası ve deneyimi olmak. Pediatrik kemik iliği nakli ve kan bankacılığı konusunda deneyimi ve
çalışmaları olmak.

185İstanbul Ümraniye SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı Ve HastalıklarıProfesör1

Prebiyotik, probiyotik ve mikrobiyota konusunda çalışmaları olmak.

186İstanbul Ümraniye SUAMDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarıProfesör1

Deri lenfomalari ve fototerapi konusunda deneyimli olmak.
Mikozis fungoides, psoriasis ve otoimmün büllü dermatozlar konusunda çalışmaları olmak.

187İstanbul Ümraniye SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör1

Fournier Gangreni, L Karnitine Üzerine çalışmaları olmak ve Avrupa Koloproktoloji Board Sertifikası sahibi olmak.

188İstanbul Ümraniye SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiProfesör1

Çocuk kalp damar cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Homogreft kalp kapakçığı doku bankacılığı ile ilgili tecrübesi
ve çalışmaları olmak.

189İstanbul Ümraniye SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiProfesör1

Modifiye Norwood operasyonu yapılan hastaların anestezi ve postoperatif yönetimi konusunda çalışması olmak.

190İstanbul Ümraniye SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör1

Skolyoz cerrahisi, spina bifida cerrahisi ve interbody fusion cerrahisi alanlarında çalışmaları olmak.

191İstanbul Ümraniye SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör1

Torakolomber bileşke kırıklarında posterior fiksasyonların karşılaştırılması ile ilgili çalışması olmak.

192İstanbul Ümraniye SUAMCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiProfesör1

Hematopatoloji ve Dermatopatoloji konusunda deneyimli olmak. Deri lenfomaları konusunda çalışmaları olmak.

193İstanbul Ümraniye SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDr. Öğr. Üyesi3

Mesane kanserinin robotik cerrahi tedavisi alanında çalışması olmak.

194İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1

Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda sarkopeni ve mortalite ilişkisi ile ilgili çalışması olmak.

195İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiProfesör1

Yaşlı hastalarda akciğer kanseri ve cerrahisi konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

196İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
Dahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProfesör1

Büyük hava yolları darlıklarında endobronşial tedavi ve Mediastinal lenf bezlerinde endobronşial ultrasonografi alanında çalışmaları olmak. En az 10 yıllık girişimsel
pulmonoloji ve torasik onkoloji deneyimi olmak.

197İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
Dahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProfesör1

Sigara bağımlılığının genetik özellikleri, sigara bıraktırma ve akciger kanseri alanında çalışmaları olmak.

198İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
Dahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent1

Girişimsel bronkoskopi ve akciğer karsinoid tümörlerinin bronkoskopik eksizyonu konusunda çalışması olmak.

199İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiProfesör1

Akciğer adenokarsinomlarında patern analizi konusunda çalışması olmak. Bronş duvarında sınırlı skuamöz hücreli karsinomlar hakkında çalışması olmak.

200İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProfesör1

Preeklampsi gelişen gebelerde fetal gelişme geriliğinin nedenleri konusunda çalışması olmak.

201İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
SUAM
Dahili Tıp BilimleriTıbbi GenetikProfesör1

Metabolik sendrom ve Diabetes mellitus'ta DNA hasarı ile ilgili genetik çalışmaları olmak ve en az 5 yıl prenatal tanı sitogenetik ve moleküler rutin çalışma deneyimine sahip
olmak.

202İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDoçent1

SIL-ASC-H yi de içeren HPV ilişkili servikal lezyonlar konusunda çalışmaları olmak.

203İzmir Bozyaka SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiProfesör1

Lomber Juxtafaset kistlerinin cerrahisi ile ilgili ve beyin A1 anevrizmaların tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak.

204İzmir Bozyaka SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör1

Cerrahi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Hidatik kistler ve nükslerinin cerrahisi konusunda çalışması olmak.

205İzmir Bozyaka SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör1

Mide kanserli hastalarda D2 Lenfadenektomiden sonra yüksek debili şilöz asitin yönetimi ile ilgili çalışması olmak.

206İzmir Bozyaka SUAMCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıProfesör1

Gözün mantar enfeksiyonları üzerine deneysel çalışmaları olmak. Oküler elektrofizyoloji ve kornea nakli konusunda deneyim sahibi olmak.

207İzmir Bozyaka SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1

Yaşlı Sağlığı doktorası yapmış olmak. Geriatrik popülasyonda yutma fonksiyonu bozukluğu konusunda
çalışması olmak.

208İzmir Bozyaka SUAMDahili Tıp BilimleriNörolojiProfesör1

Multipl sklerozda optik nörit değerlendirmesinde vizüel testler konusunda çalışması olmak.Uyku tıbbı hekimliği sertifikası olup, uyku merkezinde çalışma deneyimine sahip
olmak.

209İzmir Bozyaka SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProfesör1

Suprakondiler femur kırıklarında minimal invaziv tedavi ve kalkaneus kırıkları hakkında çalışmaları olmak.

210İzmir Bozyaka SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör1

İlerlemiş prostat kanserinde androjen baskılama tedavisinin kognitif etkileri ile ilgili çalışması olmak. Prostat kanserinde yüksek dereceli tersiyer gleason paterni ile ilgili çalışması
olmak.

211İzmir Bozyaka SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör1

Üreter taşlarının endoskopik yaklaşımında, perkütan nefrolitotomi ve nefrostomi cerrahisi ve komplikasyonları
konusunda çalışması olmak.

212İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve
Cerrahisi SUAM
Cerrahi Tıp BilimleriÇocuk CerrahisiProfesör1

Avrupa Çocuk Cerrahisi Board belgesine sahip olmak ve Karaciğer Alveolar Ekinokokkozis cerrahisi konusunda
çalışmaları olmak.

213İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Pulmoner hipertansiyonlu doğuştan kalp hastalıklı çocuklarda trombosit aktivasyon markerları ve tamir edilmiş fallot tetralojili olgularda egzersizle global deformasyon parametrelerinin değerlendirilmesi alanında çalışmaları
olmak.

214İzmir Dr. Behçet Uz
Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM
Dahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Çocuk yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Kateter ilişkili enfeksiyonlarda önlem konusunda çalışması olmak.

215İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve
Cerrahisi SUAM
Dahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1

Çocuk Palyatif Bakım konusunda deneyimli olmak. Gastroenteritlerde Neutrophil gelatinase-associated lipocalin
(NGAL) konusunda çalışması olmak.

216İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve
Cerrahisi SUAM
Dahili Tıp BilimleriÇocuk ve Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Doçent1

Çocukluk ve ergenlik başlangıçlı bipolar bozuklukta nörotrofin düzeyleri konusunda çalışması olmak.

217İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProfesör1

Endobronşial ultrasonografi rehberliğinde transbronşial iğne ile alınan örneklerde 18F-FDG PET görüntüleme SUVmax değeriyle malignite olasılığının ilişkisi konusunda çalışması
olmak.

218İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve
Cerrahisi SUAM
Dahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıDoçent1

Onkoloji alanında yoğun olarak çalışan göğüs hastalıkları uzmanlarının ötanaziye yaklaşımını içeren çalışması olmak.

219İzmir Dr. Suat Seren
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM
Dahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1

Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Yeni kapalı döngü ventilasyon modları ve weaning ile ilgili çalışmaları olmak.

220İzmir Tepecik SUAMDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiProfesör1

Obez hastalarda uyku apnesinin klinik özelliklerinin STOP Bang ölçeğiyle birlikte incelenmesi konusunda çalışması
olmak.

221İzmir Tepecik SUAMCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiProfesör1

Omurga biyomekaniği konusunda laboratuvar çalışması olmak.

222İzmir Tepecik SUAMDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1

Hematopoetik kök hücre infüzyonunun dolaşımdan uzaklaştırılma süresi konusunda çalışması olmak.

223İzmir Tepecik SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiProfesör1

Eversiyon ve Klasik Karotid endararterektomi tekniklerinin
postoperatif hipertansiyon üzerindeki etkileri, kısa ve orta dönem sonuçları ile ilgili çalışması olmak.

224İzmir Tepecik SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1

Beta talasemi majör hastalarında kardiyak tutulumun değerlendirildiği çalışması olmak.

225İzmir Tepecik SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör1

Robotik ve laparoskopik cerrahi konusunda deneyimli olup, laparoskopik nefrektomide damar kontrolü ile ilgili çalışması
olmak.

226Kayseri SUAMDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonProfesör1

Diz osteoartritinde manyetik rezonans terapi ve platelet rich plasma ile ilgili çalışmaları olmak.

227Kayseri SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör1

Perianal fistül ve meme kitlelerinde termal görüntüleme ile ilgili çalışmaları olmak.

228Kocaeli Derince SUAMDahili Tıp BilimleriRadyolojiProfesör1

Böbrek nakli bekleme listesindeki hastalarda tarama mamografisi konusunda çalışması olmak.

229Kocaeli Derince SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör1

Peyronie hastalarında serum eser element düzeyi ile ilgili çalışması olmak.

230Konya SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1

Geriatri yan dal uzmanı olmak. Alzheimer, sarkopeni ve malnutrisyon alanında çalışması olmak.

231Samsun SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProfesör1

Romatoloji yan dal uzmanı olmak. Diz osteoartriti fenotipleri ile obezite arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.

232Samsun SUAMCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör1

Yetişkinlerde inmemiş testiste doppler ultrasonografi ile ölçülen testiküler arter rezistiv indeks değerlerinin testis histolojisini belirlemede klinik önemi konusunda çalışması olmak.

233Savunma Sağlık Bilimleri EnstitüsüHava ve Uzay HekimliğiHava ve Uzay HekimliğiDr. Öğr. Üyesi3

Karbonmonoksit zehirlenmesinde hiperbarik oksijen tedavisinin kullanımı hakkında çalışması olmak.

234Savunma Sağlık Bilimleri EnstitüsüHava ve Uzay HekimliğiHava ve Uzay HekimliğiDr. Öğr. Üyesi3

Tıp fakültesi mezunu olmak. Akselerasyon kuvvetlerinin bilişsel fonksiyonlar üzerindeki etkileri konusunda çalışması olmak.

235Savunma Sağlık Bilimleri EnstitüsüTıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer
Savunma
Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer SavunmaDr. Öğr. Üyesi3

Tıbbi KBRN alanında doktora yapmış olmak. Sülfür mustard'ın biyobelirteçlerinin deteksiyonu ve ölçümü ile ilgili çalışması olmak.

236Savunma Sağlık Bilimleri EnstitüsüTıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer
Savunma
Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer SavunmaDoçent1

KBRN doktorası yapmış olmak. KBRN bilim alanında doçent unvanına sahip olmak.

237Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1

Uyku apnesinde elektrokardiyografi ile ilgili çalışması olmak.

238Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAMDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1

AVI ve Elektrofizyoloji/Ablasyon konusunda deneyim sahibi olmak. Ekokardiyografide sistol öncesi A dalgasi ile arterial stifness arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.

239Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi SUAM
Dahili Tıp BilimleriKardiyolojiProfesör1

Kardiyolojik rehabilitasyon sertifikası olmak. Abdominal aort anevrizmasında arterial stiffness konusunda çalışması
olmak.

240Trabzon Kanuni SUAMCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör1

Altın nano parçacıklarının düşük şiddette lazer etkisi altında hidatik kist protoskoleksleri üzerine etkisi konusunda
çalışması olmak.

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
13
1) yakup kaya (uzman doktor)
01.06.2020 13:57:02
bence o kadar ayrıntılı yazmak için harcadıkları zamana yazık.. direk isim soyisim yazsalar daha pratik olurdu.... biriside kalkmış demiş ki diğer üniversiteler de yıllardır böyle yapıyor ee iyi ya işte onlar öyle yapmasın diye çalışmak fikir üretmek yerine bana ne bana ne onlarda öyle yapıyo diye bir de bunu savunmak.... pes!
People
11
2) Sami (Dr)
24.05.2020 11:53:12
İlan metni ve ileri sürülen ek koşullar bütünüyle yasaya aykırı. Başvuran aday kişiye özel ek koşulu sağlamak zorunda değil. Çünkü kişiye özel ek koşul yasaya aykırı. Ayrıca "Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" adlı korsan yapının adayın başvurusunu reddetme yetkisi yok. Başvuru dosyanız her şartta hakeme gitmek zorunda. Hakemlerin ayarlanma durumu var. Mahkemeden eş zamanlı bilirkişi de talep edin. İdari hukukta hakkınızı rahatlıkla alırsınız. Mahkeme 1-1.5 yıl sürer. Sadece 2547/23,24,25,26 ve ilgili atama yönetmeliğindeki haklarınızı bilmeniz yeterli. avukata bile ihtiyaç yok.
People
11
3) Kemal Arsla (Doktor)
23.05.2020 21:48:15
Diğer Üniversiteler akademisyen alırken farklı mı davranıyor. Hacettepe, İbni Sina, Gazi, Cerrahpaşa veya Çapa'ya dışarıdan akademisyen girmesi mümkün mü? Alacağı öğretim üyesini 10-15 yıl çalıştırmadan kadro açıyorlar mı? Kadro açarken de o öğretim üyesinin yayını veya özelliğini yazıyorlar. Bu 80 yıldır böyle. Sağlık Bilimleri Üniversitesi aynı yöntemi kullanınca niye sizlere ağır geliyor? Kesinikle önyargılısınız. Hoşçakalın.
Bu arada belirteyim bana kadro açılmadı. Yanlış anlamayın.
People
31
4) Kamil Tas (Hekim)
22.05.2020 11:34:40
Bu ülkede akademik olarak bir yere gelmek istiyor isen illa ki bir siyasi görüşün olması gerekiyor, ek olarak o siyasi görüşün trend olması gerekiyor. Acaba neden ülkemizden orijinal yayın çıkmıyor, ektiğin belli ne çıkmasını bekliyorsun. Patates ekip de üzüm mü çıkmasını bekliyorsun, bu ülkeden hiç bir umudum kalmadı. Bütün enerjimi yurtdışına gitmek için harcayacağım. Buraya da notum olsun. Bir sene sonra bakıp hatırlarım.
People
14
5) hüdhüd kuşu (MD)
22.05.2020 11:06:05
Bu kadrolar ve daha önce bu üniversite için açılan kadrolar adrese teslimdir. Kendi branşimda açılan kadroları görünce kim olduklarını doğrudan biliyorum. Bildiklerim yetersizdir doğru. Bu üniversitenin bir yöneticisine bana açılmayan bir kadroya başvurur ve mahkeme kararıyla atanırsam ne olacağını sormuştum. O da Sudan ve Somalide de EAH larımız var, seni oraya göndeririz demişti. Hakkımı helal etmiyorum.
People
10
6) Halil (DR)
22.05.2020 08:12:32
Bu kadrolar başhekimlerin hekimleri tehtid ve baskı aracı olarak kullanılmaktadır.
Başhekime yalakalık yapmazsan,onun bunun adamı değilsen kadro alamazsın.
People
40
7) CEYUN BALCI (UZMAN DR)
21.05.2020 15:44:26
İktidar kendi akademisini kurmaya kararlı anlaşıldığı kadarı ile. Nokta atış olarak nitelenebilecek bu şartname öğretim üyeliğine alınması önceden kararlaştırılmış olanların yetersizliğinin göstergesidir. Bu şartnameyi yayımlayanlar kadar bu şartname sonucu kadroları dolduracaklar bakımından da sorun vardır. Her birinin yeterliliği konusunda kuşkular doğması kaçınılmazdır. Akademiyi bu duruma düşürmemek gerekirdi.
People
58
8) Pınar (Dr)
21.05.2020 12:06:34
Neden alınması planlanan kişilerin ismi yazılmamış ki , böyle zaman kaybı olmuş
Bu listenin ismi “aymazlık listesi”olmalıydı:/ Ben bile okurken utandım
People
36
9) bozeren (nş uz dr)
21.05.2020 11:49:21
Türkiyemde hiç bir şey değişmemiş. hadi öncekilerin ehliyet ve liyakat diye bir dertleri yoktu, bunlar da onlardan aşağı değiller. böyle mi olacaktı?!!
People
51
10) Cevdet Tokat (G.Cerrah)
21.05.2020 10:56:21
Akademisyenliğe giriş TUS gibi bir sınavla olmalı. Bu adrese teslim şartnameler yerine İLGİLİ ALANDA UZMAN OLMAK YA DA İLGİLİ ALANDA DOÇENT OLMAK NEYİNİZE yetmiyor ey adaletle hükmetmesi gereken idareciler? Bırakın bu ülkenin en çalışkan evlatları eşit şartlarda akademisyenliğe adım atma fırsatını kullansınlar.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)