Üniversite kontenjanları açıklandı! Tıp için 16 bin 448 kontenjan ayrıldı! Eczacılık ve diş hekimliği için başarı sıralaması şartı geliyor!
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjana başvurular önümüzdeki günlerde alınacak. Öte yandan bu yıl ilk kez eczacılık ve diş hekimliği bölümleri için başarı sıralaması şartı getirilecek.
Üniversite kontenjanları açıklandı! Tıp için 16 bin 448 kontenjan ayrıldı! Eczacılık ve diş hekimliği için başarı sıralaması şartı geliyor!
21 Temmuz 2020 13:50 - CNN Türk

Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.

Yükseköğretim Kurumu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre üniversite kontenjanları belli oldu. YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'2020 YILI KONTENJANLARI BELİRLENİRKEN YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI DANIŞMA KURULU’NUN GÖRÜŞLERİ ALINDI'

"Bilindiği üzere geçen sene 'bir ilk olarak' kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu 'Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu'nun sunduğu öneriler dikkate alınmıştı. Yeni YÖK’ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul’da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır. Bu yıl da 2020 yılı kontenjan planlaması yapılırken Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu tarafından sunulan öneriler katılımcı bir anlayışla dikkate alındı.

YKS’YE BAŞVURAN ADAY SAYILARI

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuran aday sayısı 2 milyon 528 bin 116 iken bu yıl için başvuran aday sayısı 2 milyon 436 bin 958 oldu. Geçen sene lise son sınıf düzeyinde YKS’ye başvuran aday sayısı 983 bin 710 iken bu yıl 894 bin 187. Bununla birlikte, 2018-YKS’ye başvuran adaylar içinde daha önce bir programa yerleşmiş olan aday sayısı 397 bin 614 iken, 2019-YKS’de bu aday sayısı 374 bin 806’ya, bu yıl ise 335 bin 347’ye geriledi. Daha önce bir programa yerleşen ve öğrenciliği devam edenlerin tekrar sınava başvuru sayısında 'artışın' değil 'azalışın' gözlemlenmesi, 2018 yılında uygulamaya konulan YKS ile yerleşen öğrencilerin önceki yıla göre bulundukları programlardaki memnuniyet oranında bir iyileşme gerçekleştiğini ve bunun bu yıl da devam ettiğini gösteriyor. Bu veriler önemli ve Yeni YÖK’ün kurguladığı muhakeme ve analiz kabiliyetini öne çıkaran YKS’nin ve rasyonel kontenjan planlamasının başarısını gösteriyor.

2020 YILI KONTENJANLARI

Ülkenin ihtiyacı, istihdam imkânları, yükseköğretim kurumlarının kapasitesi, öğrenci temayülleri ve yükseköğretimde niteliği artırma önceliği ve benzeri dikkate alınan çok sayıda parametre doğrultusunda (uzaktan öğretim dahil, olmak üzere), önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 2019 yılında 834 bin 509 kontenjan belirlenmiş idi. Bu yıl ise örgün programlar için (uzaktan öğretim dahil, okul birincisi kontenjanları hariç olmak üzere) belirlenen toplam kontenjan 845 bin 909 oldu. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) örgün programlarda: Devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı. Vakıf yükseköğretim kurumlarında 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer üniversitelerde 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan verildi. Devlet Üniversitelerinde örgün programların kontenjanları geçen seneye göre aynı düzeyde kalmış iken vakıf üniversitelerinde kontenjanlar kayda değer bir oranda artmıştır. Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunmaktadır. Açıköğretim Fakültelerindeki programlara ise 2020 yılında 151.350 kontenjan verilmiştir. 2019 yılındaki açıköğretim kontenjanları 172.125, 2018 yılında ise 193.250 idi. YÖK’ün açık öğretim programlarında tedrici bir şekilde azaltmaya gittiği görülmektedir. Yeni YÖK konseptiyle, açıköğretim kontenjanlarında da örgünde olduğu gibi yeni bir planlamaya geçilmiştir. Bunda istihdam ve taleplerin dikkate alınması kadar Yeni YÖK’ün açıköğretim ile ilgili başlatmış olduğu ve son dört senedir sürdürülen nitelik artırıcı politikası da rol oynamıştır. Geçen sene kamuoyuna beyan ettiğimiz gibi her yıl açıköğretimin özünde olan “hayat boyu öğrenme” fonksiyonu daha fazla belirgin hale getirilecek ve açıköğretim programlarıyla ilgili son yıllarda artan olumlu algı daha da üst düzeye çıkarılacaktır. Açıköğretim kontenjanları dahil olmak üzere tüm kontenjanların toplamı 997.259 olmuştur.

YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI DANIŞMA KURULU’NDA PROGRAMLARA VERİLECEK KONTENJANLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Ülkemizin insan gücü ihtiyaç projeksiyonlarının incelendiği, istihdam odaklı yaklaşımların tartışıldığı Yükseköğretim Eğitim Programları Kurulunda, önlisans ve lisans programları, kontenjanlar belirlenmeden önce değerlendirilmiştir. Geçen sene Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, sağlık programlarının tedrici olarak azaltılması yönündeki görüş ve önerileri doğrultusunda sağlık alanı ile ilgili programlarda yeni bir planlamaya geçilmiş idi. Aynı yaklaşım bu sene de devam ettirilmiş ve Kurul, bu sene sağlık alanındaki önlisans programları kontenjanlarında birinci ve ikinci öğretim için üst limitler olmasını ve tedrici olarak bu programların kontenjanlarının düşürülmesine devam edilmesini YÖK’e önermiş YÖK Genel Kurulu da bu öneriyi hayata geçirmeye karar vermiştir.

Uygulama ağırlıklı sağlık programlarının Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında ve KKTC Üniversitelerinde ikiden fazla aynı isimli programların farklı statü (Türkçe birinci öğretim, Türkçe ikinci öğretim, İngilizce birinci öğretim,…) ile açılmış olması durumu ile aynı üniversitenin farklı birimlerinde (hem fakülte hem yüksekokul) aynı programın çoğaltılması durumları da Kurul’da görüşülmüştür. Bu durumdaki program sayısının en fazla iki olması, ayrıca aynı üniversitenin farklı birimlerinde (fakülte ve yüksekokul) aynı isimli ve aynı muhtevalı program bulunması durumunda Kurul’un, sadece birisindeki programa kontenjan verilmesi yönündeki önerileri dikkate alınmıştır. Önümüzdeki sene bu yaklaşım diğer programlar için de “genişleyerek devam edecek” ve Kurul’un kontenjanları belirlemeye ilişkin rolü artarak sürecektir. (Doğru olan da memleketimizin kalkınması ve refahı ile doğrudan ilişkili olan kontenjan belirleme sürecinin geniş katılımı hedefleyen yetki paylaşımı çerçevesinde sürdürülmesidir.) Ayrıca Kurul, mühendislik programlarına ilişkin de bazı önerilerde bulunmuş ve bu öneriler de YÖK tarafından dikkate alınarak kabul edilmiş, mühendislik programlarının kontenjanı geçen sene 77.460 iken bu sene 71.244 olarak belirlenmiştir. Örneğin geçen seneki inşaat mühendisliği toplam kontenjanları 12070 iken bu sene 8271 olarak belirlenmiştir. Yükseköğretim programlarının kontenjanlarının belirlenmesinde istihdam faktörü dışında programdaki öğretim üyesi/elemanı sayıları, doluluk oranı, bölgesel farklılıklar, hasta sayısı ve hastalık çeşitliliği, kültürel ortamlar ve yurt imkanları, vakıf üniversiteleri için AR-GE harcamaları gibi parametreler de dikkate alınarak rasyonel bir planlama yapılmıştır.

BAZI SAĞLIK PROGRAMLARINDAKİ KONTENJANLAR İSE ŞU ŞEKİLDE

Tıp programında 16 bin 448,
Diş Hekimliği’nde 7 bin 752,
Eczacılık’ta 3 bin 893,
Ebelik’te 4 bin 74 ,
Hemşirelik’te ise 16 bin 239

TYT’den 200 ve Üzeri Puan Alan Adaylar Geçen Yılki Puanlarını Kullanabilecek 2018 YKS ’de duyurulan ve ilk defa 2018 yılında uygulanan TYT ’den 200 ve üzeri puan alan adayların YKS ’ye başvuru yapması şartıyla, 2020-YKS’de TYT ’ye girmeden 2019 yılı puanlarını kullanabilmeleri ile ilgili uygulama bu yıl da devam ediyor. 2020 YKS ’de TYT ’den 200 ve üzeri puan alan adayların YKS ’ye başvuru yapması şartıyla TYT ’ye girmeden bir önceki seneye ait yani 2019 TYT puanlarını kullanabilmeleri ile ilgili uygulama kapsamında 12.239 aday başvuru yapmıştır. Yine aynı uygulama çerçevesinde, hem 2019 YKS hem de 2020 YKS ’ye giren adaylar için bu kuralın nasıl uygulanacağı 2020 YKS Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır.

ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINDA BAŞARI SIRASI İLK KEZ BU YIL UYGULANIYOR

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda merkezi yerleştirme ile öğrenci alan Öğretmenlik programlarında başarı sırası şartı, ilgili puan türünde 300 bin olarak belirlenmişti. Ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programları için merkezi yerleştirme sınavı ile öğrenci alanların aksine başarı sırası şartı bulunmuyordu. 2018 ve 2019 YKS kılavuzlarında diğer öğretmenlik programlarında olduğu gibi özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına da başarı sırası şartı getirileceği bu sene sınava girecek öğrenciler için 2 sene önce duyurulmuştu. Geçen seneki YKS sonuçlarına göre özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bazı öğretmenlik programlarında en düşük başarı sırası maalesef 1 milyon 761 bin civarındadır. Öğretmenlik programlarının büyük çoğunluğu en düşük 300 bininci sıradan öğretmen adayı kaydederken yine öğretmen adayı yetiştirecek olan bazı programlar için geçen sene 1 milyon 761 bininci sıradan öğrenci alınmasının pedagojik bakımdan izahı zordur. Özel yeteneğin “müzik, resim gibi alanlardaki önemi de dikkate alınarak makul ve rasyonel bir oran belirlenmeye çalışılmış ve bu asgari başarı sırası şartı (diğer merkezi sınavlar ile öğrenci alan öğretmenlik programlarındaki 300 bine mukabil) 800 bin olarak belirlenmiştir. Zira bu programlar sadece müzik, resim,… programları değil aynı zamanda da öğretmenlik programlarıdır. Bu programlar 800 bini aşma şartıyla yine “özel yetenek sınavı ile öğrenci almaya devam edeceklerdir”. Diğer bir ifade ile 2020-YKS’de özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800 bininci başarı sırası şartı uygulamaya konulmuştur. Bu başarı sıralamasını aşan adaylar için özel yetenek şartı yine devam edecektir. Böylece kaliteli eğitim için başarıyı ve niteliği önceleyen tedrici ve daimi tekamül esaslı düzenlemelerle sistemde olumlu sonuçların alınması hedeflenmiştir.

ECZACILIK VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLK KEZ BAŞARI SIRASI ŞARTI UYGULANIYOR

Yeni YÖK’ün yükseköğretim sistemine kazandırdığı ve toplumda geniş bir mutabakat kabul gören bazı programlar için getirdiği “başarı sıralaması şartı” son yıllarda akademinin ve paydaşların tasvibini ve takdirini kazanacak nitelikte olumlu sonuçlar üretmektedir. Bu sene başarı sıralaması şartının kapsamı, akademinin ve paydaşların görüşleri ve ısrarlı teklifleri doğrultusunda genişletildi. Bu kapsamda bu yıl için ilk kez başarı sırası şartı getirilen iki program Eczacılık ve Diş hekimliği programları oldu. Eczacılık için en düşük başarı sırası şartı 100 bin, Diş Hekimliği içinse 80 bin olarak belirlenmiş ve bu karar sınavlardan makul bir süre önce kamuoyuna duyurulmuştu. Bu aynı zamanda kendi içinde bir kontenjan planlaması amacını da barındırmaktadır.

HUKUK FAKÜLTELERİNDE BAŞARI SIRASI ŞARTI DEĞİŞTİ

Başta Adalet Bakanlığımız olmak üzere paydaşlarımızın görüşleri dikkate alınarak Hukuk fakültesine kaydolabilmek için geçen sene 190 bin olan başarı sıralaması şartı bu sene için 125 bin olarak kabul edilmiş ve sınavdan makul bir süre önce kamuoyuna duyurulmuştu. Bu sene Hukuk fakültelerine kayıt olacaklar için önemli bir değişiklik daha söz konusudur. Yeni YÖK’ün son beş yıldır üzerinde durduğu ve gündemde tuttuğu “meslek icra sınavı” da Yargı Reformu kapsamında yasal zemine kavuşmuştur. Dolayısıyla hukuk eğitimi artık hem girdi hem çıktı esaslı bir değerlendirmeye kavuşmuştur ki bu hukuk eğitimine Yeni YÖK anlayışının sağladığı önemli bir kazanımdır. Önümüzdeki yıldan itibaren meslek icra sınavının diğer bazı programlar için de getirilmesine yönelik yasal düzenleme yapılmasının sistem için kalite bağlamında olumlu sonuçlar üreteceğine inandığımızı tekraren ifade ediyoruz. Hukuk fakültelerinin kontenjanları bu yıl 16 bin 327 olarak belirlenmiştir.

DİĞER PROGRAMLARIN KONTENJANLARI

Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.
Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353. 

YÖK’ün Girişimiyle Bu Sene Daha Fazla Öğrenci Burslu Okuyacak Bilindiği üzere YÖK kararı ile vakıf üniversitelerinin tüm programlarına ilk yüzde on dilimde yerleşen öğrenciler, burslu olarak okutulmakta idi. Bu yıl YÖK’ün girişimi ile başlatılan bir süreç ile bu oran yüzde %15’e çıkarıldı ve daha da önemlisi bu oran yasal güvence altına alındı. Öğrenci dostu YÖK’ün bu girişimi öğrencilere önemli bir kazanım sağladı ve bu sene yaklaşık 11 bini aşkın öğrenci daha YÖK’ün girişimi ile ücretsiz eğitim imkanına sahip oldu. Yeni YÖK olarak eğitimin başarıyla ilişkili olarak fırsat eşitliği ve sosyal adalet anlayışı üzerinde yükselmesi ve başarılı öğrencilerin desteklenmesi gerektiğine inanıyor ve kararlarımızda buna dikkat ediyoruz.

YKS TERCİH KILAVUZUNDA BU YIL DA GELECEĞİN MESLEKLERİ BULUNUYOR

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2019-YKS tercih kılavuzunda üniversitelerimizde geleceğin meslekleri olarak kabul edilen “Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yapay Zeka Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, Dijital Medya ve Pazarlama, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi, Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon gibi lisans ve önlisans programlarına da yer verilmiş idi. Bu yıl bu listeye İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Operatörlüğü, Engelliler İçin Destek Programı, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği gibi programlar da eklendi.

YÖK, yetki devri ve paylaşımını önceleyen, şeffaflık ve hesap verebilirliği ilke edinen, düzenleyici kararlarında fırsat eşitliği ve sosyal adalet kavramlarına dikkate alan, sisteme değer katan projeleri ile yükseköğretim politikaları oluşturan ve uygulayan, yükseköğretim sistemine öncelikli alanlar kavramını sonuç üretir tarzda fiilen getiren, Türkiye'nin üniversite sistemine çeşitlilik, tematik üniversite ve misyon farklılaşmasını kazandıran anayasal bir kurum olarak; kontenjan planlamasında da ülke ihtiyaçlarını ve kamu yararını önde tutmaya ve rasyonel kontenjan planlamasına devam edecektir."
 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
15
1) Mustafa p. (Fizyoterapist)
23.07.2020 17:35:46
Görüşlerim herkese ters gelecek ama
Ülkemizin geleceği açısından bilişim ve iletişim çağında zeki insanlarımızın genel olarak tıp gibi bir alana yönlendirilmesi ne kadar doğru?

Özetle: tıp okutmak için neden zeki insan seçiyor sistemimiz? ve bu gerçekten gerekli mi? Kaynağın yanlış kullanımı olmuyor mu sizce?

People
12
2) Muammer Canik (Emekli)
23.07.2020 14:03:00
Bugün itibarı ile Türkiye'de toplam 122 Tıp Fakültesi var. Bunlardan 36 tanesi Vakıf tıp Fakültesi,86 tanesi Devlet tıp Fakültesidir.Bu 122 tıp fakültesinde,90773 Türkçe+11886 İngilizce = 102259 lisans öğrencisi vardır.Devlet Tıp Fakültelerinden 23 Tıp Fakültesi Sağlık Bakanlığı E.A.H ile ortak Kullanımdadır.( Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi 55 E.A.H ile Gülhane Tıp Fakültesi 2 E.A.H ile ortak kullanımdadır.) Eleştiriler hep Lisans öğrencileri üzerinden yapılıyor. Tıp Fakülteleri aynı zamanda uzmanlık eğitimi veren yerlerdir. En az bunlar kadar önemli olan Doçent,Profesör de olsa bu akademisyenlerin kendilerini geliştirdiği yerlerdir. Doğru dürüst hastanesi olmayan , Akademik kadroları olmayan tıp fakültelerinden mezun olan,Uzmanlık alanların ne kadar yararlı olabilecekleri ciddi olarak tartışılmalıdır. Bildiğim kadarı ile Ankara Tabip Odasının bu konuda geniş bir çalışması var. Herhalde önümüzdeki aylarda yayımlarlar. Bir soru: Yorumlarda da yazıldığı gibi yeni tıp fakültelerine gereksim olmadığı açık. Gereksim olmadığı halde niçin bu kadar Tıp Fakültesi açılıyor ve neden öğrenci kontenjanı artırılıyor. İyi yayınlar diliyorum.
People
3
3) arda derindere (tabip)
22.07.2020 23:12:12
dr enes adlı arkadaşın yazdıklarına katılıyorum.Tıp doktorluğu sahipsiz kaldı o sebeple gün geçtikçe değer kaybediyor çünkü sahip çıkan yok en başta biz tabipler sahip çıkmıyoruz.Örneğin psikologlar meslek odamız olsa diye o kadar uğraşıyor genci ayrı yaşlısı ayrı uğraşıyor fakat biz tıp doktorları mesleki dayanışma içinde olacağımız zaten var olan tabip odalarına bile üye olmuyoruz.İşte sonuç bu nerdeyse 17 bin olan tıp kontenjanı. Bu da demektirki 6 senede 102 bin tabip mezun olacak bu mezunlarla birlikte artan tabip sayısına bağlı hem meslek daha da değersizleşecek hemde zaten düşük olan kazançlar dahada düşecek.Halbuki gerek illerdeki her bir tabip odası gereksede TTB mesleğimize sahip çıksa bu tıp kontenjanları artmaz sağa sola tıp açılmazdı.Gerçekten de barolar başkanı Feyzioğlu 2018 den beri hukuk kontenjanlarının azaltılması için Adalet bakan ile beraber çalışmış uğraşmış ve hukuk kontenjnaları azaltılmış.Ayrıca avukatlık mesleğinde de olumlu düzenlemeler yapılmış.Biz tabiplerde artan tıp kontenjanlarının ve mesleki sorunlarımızın düzeltilmesi için mesleğimize sahip çıkıp tabip odalarına üye olmalıyız.Tabi tabip odalarının da bu artan tıp kontenjanlarının azaltılmasıyla ilgili çalışması şart.Hekimsende şayet tabip haklarını savunacaksa oda çalışmalı.
People
10
4) drenes (uzmdr)
22.07.2020 11:34:39
Artık yeni tıp fakültelerinin açılmaması için ve tıp kontenjanlarının azaltılması için Türk Tabipler Birliğinin ve Yöneticileri ve Kurucuları Tıp Doktoru olup yasal bir memur sendikası olan Hekimsen'in YÖK yetkilileri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşmesi tıp kontenjanlarının azaltılması için bu yetkili kurumlarla işbirliği içinde hareket etmesi gerekir.Bizlerin de hem tabip odalarına üye olmamız hemde yukarıda bahsettiğim gibi kurucusu ve yöneticisi hekim olan hekimsen'e üye olmamız gerekir.TTB ve Hekimsen eğer sayın devlet büyükleri ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde hareket ederse hem tıp kontenjanları azaltılır ve planlanır hemde tıp doktorlarının diğer sorunları çözümlenebilir.Örneğin sayın Barolar Başkanı Feyzioğlu hukuk kontenjanlar inin azaltılması için Adalet Bakanlığı ile ortak çalışmış derdini Devlet Büyüklerine uygun bir dille anlatmış ve sonuç almıştır.İki senedir avukatlar yeni haklar kazanmakta ve hukuk kontenjanları Barolar Birliği Başkanı Sn Feyzioğlu'nun çabalarıyla azalmaktadır.Hem TTB hemde Hekimsen eğer Sayın Feyzioğlu gibi çalışırsa hem hekimlerin sorunları çözülmeye başlanır hemde tıp kontenjanları azalarak işsiz hekimlerin değersizleşen hekimlik mesleğinin önüne geçilir.Bize de tabip odalarına ve hekimsene üye olmak düşer
People
19
5) DR.CEVDETT (CERRAH)
22.07.2020 10:32:12
YETMEZ AMA EVET!!! Kontenjanları 30.000 yapsınlar 3 yıl sonra hekim açığı kalmaz. Ne de olsa AB ülkeleri içinde hasta başına hekim sayısı olarak son sıradaymışız ya. Allah akıl fikir versin...
People
21
6) Öğrenci dt (.)
21.07.2020 21:45:35
Diş hekimliği kontenjanları tıbbın neredeyse yarısı. Hali hazırda fazla mezun varken bu kontenjanlar ancak felaket getirir.
People
21
7) Ali (Hekim)
21.07.2020 19:14:50
Yetkililer istifa etmeli. ! Bu vatana ihanettir. Hekimliği alaşağı etmektir. Hekimler sessiz kalmamalı. Odalar, birlikler uyuyor musunuz ?
People
44
8) Port (Op.dr)
21.07.2020 17:09:49
Öğretmen maasindan az paraya talim edip tazminatları oduyebilecek babası olanlar yazsın.
People
39
9) hikmet ihsan eren (doktor)
21.07.2020 16:37:22
Bu kalitesizlikle nereye gideceğiz. İşsizlik almış başını yürümüş. işsizler ordusu doktorlar bekleyecek. Atanamayan , iftar eden , emekleri ucuzlatılmış , bilgileri yetersiz , deneyimi yetersiz sağlık ordusu bizi bekliyor. Yazık...
People
35
10) suzer (dt)
21.07.2020 15:36:55
dıshekımı kontenjanı fazla..sadece spesıfık bır alana bu kadar cok gencı yonlendırmek dogru degıl....tıp fakultesı ıcın de hekımler aynı yorumu yapabılır ama pek cok dısıplıne ve bolume ayrılıp cesıtlı alanlarda ıs bulabılır uzmanlık yapabılır bellı alanlara bolunebılır...sadece dıs hekımlıgıne bu kadar aday potansıyel ıssızlıktır...kaybolan hayaller ve verılen emektır...aılelerı ıcınde...
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)