Araştırma: Üçüncü dozu BionTech veya Sinovac yaptıran sağlık çalışanlarının antikor durumları ne?
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan araştırmada üçüncü doz olarak Biontech ya da Sinovac aşısını yaptıran sağlık çalışanlarındaki antikor oluşturma özellikleri incelendi.
Araştırma: Üçüncü dozu BionTech veya Sinovac yaptıran sağlık çalışanlarının antikor durumları ne?
21 Eylül 2021 11:31 - MEDİMAGAZİN

MEDİMAGAZİN - Bilindiği üzere Türkiye’de COVID-19’a karşı aşı çalışmaları ilk kez sağlık çalışanlarıyla Ocak-Şubat 2021’de uygulanan iki doz inaktif virüs aşısı (Sinovac) ile başlamıştı. İnaktif virüs aşılarının zamanla etkilerini kaybetmesi ve daha hızlı bulaşan Delta varyantı gibi endişelerle ve Bilim Kurulu’nun önerisi ile 1 Temmuz 2021’de sağlık çalışanları için 3.doz aşı uygulamasına gidilmiş, bu doz için sağlık çalışanlarına inaktif virüs aşısı (Sinovac) ya da mRNA aşısı (Pfizer/Biontech) seçenekleri sunulmuştu.

 Bu iki aşının antikor oluşturma özelliklerinin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde daha önce iki doz Sinovac aşısı olan ve aşı olduktan sonra COVID-19 hastalığı geçirmediği bilinen sağlık çalışanlarının katıldığı bir çalışma ile değerlendirildi.

Çalışmaya toplam 179 sağlık çalışanı katıldı. Sağlık çalışanlarının 84’ü erkek (%47), 95’i (%53) kadındı. Yaş ortalaması 41.47±8,53 (Min: 21, max: 63 yaş) yıl olarak hesaplandı.

Tüm katılımcılardan 3.doz aşıdan hemen önce ve aşıdan 28 gün sonra serum örnekleri alınarak SARS-Cov-2 virüsü spike (diken) proteininin “Reseptöre Bağlanma Bölgesi (RBD)”’ne karşı oluşan Ig G antikor titreleri nötralizan antikorlar ile korele olduğu gösterilen kantitatif bir test ile araştırıldı.

Çalışma, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD’dan Doç. Dr. Erdinç Yavuz, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nden Prof. Dr. Özgür Günal, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji bölümünden Uzm. Dr. Eşe Başbulut ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniğinden Doç. Dr. Ahmet Şen tarafından yürütüldü.

Toplam 138 sağlık çalışanı çalışmayı tamamladı. Katılımcıların 65'inin erkek (%47), 73'ünün (%53) kadın olduğu ve ortalama yaşın 42,18±8,95 (Min.:21, max.:63 yaş) olduğu tespit edildi.

Alınan ilk kan örneklerinde yapılan laboratuvar incelemesinde elde edilen en düşük antikor titre değeri 10,9 AU/ml, en yüksek değer 5.542,6 AU/ml idi.

Ortanca (median) antikor titresi 80,01 AU/mL olarak hesaplandı. 11 (%8) sağlık çalışanında antikor titresi negatif olarak saptandı.

Sağlık çalışanlarının 103'ü (%74,6) Pfizer/Biontech mRNA aşısını tercih ederken 35'i (%25,4) inaktif virüs aşısı olan CoronaVac/Sinovac'ı seçmişti.

Bu iki grup arasında cinsiyet, yaş, VKİ, eşlik eden kronik hastalık, iki doz Sinovac öncesi COVID-19 geçirmiş olma, sigara, düzenli D vitamini alma ve 3.doz aşı öncesi Ig G S antikor titreleri açısından istatiksel bir fark saptanamadı. 3.doz aşı sonrası tüm hastalar seropozitif (>50 AU/ml) hale geldi.

Bununla birlikte 3.güçlendirici doz sonrası iki grup arasında antikor titreleri açısından anlamlı fark saptandı (p<0,001). Buna göre güçlendirici doz olarak CoronaVac yapılan grupta ortanca antikor titresi 1187.90 AU/mL (Min.:225,2 AU/mL, max.:4.593,2 AU/mL) iken Pfizer/Biontech yapılan grupta ortanca antikor titresi 17.619 AU/mL (Min.:2.329,4 AU/mL, max.:40.000 AU/mL) olarak hesaplandı.

Sinovac'da 9 kat Biontech'de ise 162 kat yükseliyor

3.doz aşı olarak Sinovac aşısının antikor titrelerini ortanca değer olarak 9 kat (en az 1,13 en çok 55 kat) arttırdığı görülürken Pfizer/Biontech aşısının ortanca değer olarak 162 kat (en az 4 en çok 966 kat) yükselttiği görüldü.

İki grup arasında yan etki açısından anlamlı fark olduğu bulundu (p<0,01). Sinovac/CoronaVac grubundaki 35 sağlık çalışanının sadece 3'ü (%8,57) aşı sonrası yan etki olarak sadece enjeksiyon yerinde ağrı bildirdi. Pfizer/Biontech grubunda ise 103 sağlık çalışanının 91'i (%88,3) en az bir yan etki bildirdi. Bu gruptaki en sık görülen yan etkiler enjeksiyon yerinde ağrı, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve ateş olarak saptandı. Her iki grupta da ciddi bir yan etkiye rastlanmadı.

Sonuç olarak Pfizer/Biontech aşısı, CoronaVac/Sinovac aşıyla karşılaştırıldığında daha önce 2 doz inaktif aşı uygulanan sağlık çalışanlarında anlamlı ölçüde daha çok anti-SARS-COV-2 IgG S antikor seviyesi ile ilişkili bulundu.

Bu çalışmanın ön sonuçları dikkatle değerlendirilmelidir. Öncelikle klinik enfeksiyondan koruyan bir antikor titresi eşiği henüz ortaya konamamıştır. İkincisi kullanılan test direkt nötralizan antikorları ölçmemektedir. Son olarak denek sayısı sınırlıdır.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)