Sağlık Raporu Hizmetleri
Sağlık Raporu Hizmetleri
23 Ocak 2013 16:50 -

1. Sağlık kurulları tek hekimin yetkisi dışında kalan veya mevzuatta sağlık kurulu raporu öngörüldüğü hallerde, kişilerin sağlık durumları hakkında karar vermeye yetkili organlardır.

 

2. Tedavi, hastalık bildirir, istirahat, ortez-protez için  gerekli sağlık kurulu raporları; var ise ilgili daldan üç uzman hekimin katılımı ile aynı dalda üç uzman bulunmaması halinde ise ilgili dal uzmanı ile başhekimin seçeceği diğer dallardan uzman hekimlerin katılımı ile üç uzmandan oluşturulacak sağlık kurulunca verilir.

 

3. İlaç kullanımı ve katkı payı muafiyeti için gerekli sağlık raporları, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen esas ve usullere göre verilir.

 

4. Durum bildirir sağlık raporları için; sağlık tesisinde en az üç ayrı dal uzmanının bulunması, varsa bu kurula iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak burun boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanının dahil edilmesi, ayrıca raporun kullanılacağı iş veya yerin özelliğinin gerektirdiği dal uzmanının veya uzmanlarının bulunması zorunludur. Bu uzmanlık dallarından herhangi birinin bulunmadığı hallerde bunun yerine veya çok çeşitli dal uzmanlarının bulunduğu sağlık tesislerinde bunlara ilaveten kurula iştirak edecek diğer uzmanları başhekim tespit eder.

 

5. Bünyesinde iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak burun boğaz, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları bulunan ve bu uzmanların katılımıyla sağlık kurulu/kurulları teşekkül edebilen sağlık tesisleri tam teşekküllü sayılır.

 

6. Eğitim statüsüne sahip sağlık tesislerinde sağlık kurullarına eğitim görevlileri katılır.

 

7. Özel Dal statüsüne sahip sağlık tesislerinin sağlık kurulu, ana daldan en az üç uzmanın/eğitim görevlisinin iştiraki ile oluşur. Ana dalda üç uzman bulunmadığı hallerde kurul, başhekimin seçeceği diğer uzmanlarla tamamlanabilir.

 

8. Kurul başkanı başhekimdir. Başhekimin bulunmadığı zamanlarda başkanlığı başhekimin görevlendireceği bir üye yapar. Sağlık kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde kurul başkanının katıldığı görüş kararlaştırılmış sayılır.

 

9. Aynı uzmanlık alanında birden fazla uzman bulunan sağlık tesislerinde mevcut uzmanlar birer ay nöbetleşe kurula katılırlar.

 

10.  Raporun aslı ilgili daireye veya raporu isteyen birime sağlık tesisi idaresi tarafından en kısa zamanda gönderilir. İstendiği takdirde, üzerine aslının posta ile gönderildiği açıklanmak 41 suretiyle tasdikli bir suret rapor sahibine verilebilir.

 

 11. Bir sağlık kurulu kararına itiraz edildiği takdirde; dilekçe ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinleşir. Çelişki halinde hasta Kurumun hakem olarak  belirleyeceği bir sağlık tesisine gönderilir. Bu sağlık tesisinin sağlık kurulunca verilen karar kesindir.

 

12. Sağlık tesislerinde, tek hekimin yetkisinde olan raporlar hekim tarafından düzenlenir ve kaydedilir. Bu amaçla başvuruda bulunan kişi veya yakınları başka bölümlere yönlendirilemez. 

 

13. Özel yetkili sağlık kurulları ve hizmet sunacağı sağlık tesislerinin listesi Kurumca yayımlanır.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
10
1) drasli (dr)
23.01.2013 20:51:27
Sağlık tesislerinde, tek hekimin yetkisinde olan raporlar hekim tarafından düzenlenir ve kaydedilir. Bu amaçla başvuruda bulunan kişi veya yakınları başka bölümlere yönlendirilemez.

ben anlamadım sevk etmek yasak mı diyor burada?
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)