TAM GÜN YASA TASLAĞINA YÖNELİK CEVAPLAR-1.BÖLÜM
30 Nisan 2008 14:29 -

Tam gün yasa taslağının mimarlarından Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdülkadir Atalık, Medimagazin okurlarının sorularını yanıtladı.

SORU:
• Taslağa göre, askeri hekimler part time çalışmaya devam edecek. Şu anda SGK ile anlaşması olan tıp merkezi veya hastanelerde kendi kaşemizle SGK hastası bakabiliyoruz. Bu durum tam günden sonra da devam edecek mi?

Taslağın 4. maddesinde askeri hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra edebilecekleri belirtiliyor. Dolayısıyla tasarı bu şekliyle kanunlaşırsa askeri hekimler SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edemeyecekler.

SORU:
• Görev tazminatı net ücrette ne kadar artış getiriyor? Örneğin ben 1/4'ü 18 yıllık uzman hekimim. 1500 YTL alıyorum. Bu tazminat net maaşımı 2500-3000 YTL yapacak mı? İkinci sorum nöbet ücretleri ile ilgili nöbet ücretleri eskiden genel bütçeden karşılanırdı. Şimdi döner sermayeden karşılanıyor. Böyle olunca hastane yönetimleri haklı olarak nöbet parası vermeyip nöbet izni veriyorlar. Bu yasada nöbet ücretleri hangi kaynaktan karşılanacak?

Bakanlar Kurulunun belirleyeceği görev tazminatının üst sınırı 750 YTL. Nöbet ücretleri ise, 2005 yılından beri zaten döner sermayeden karşılanıyor.

SORU:
• Merhaba; özel bir tüp bebek merkezinde full time çalışan kadın doğum uzmanıyım. Ameliyatlarımı o hastanenin doktoru olmadığım halde SGK ile anlaşması olan özel bir hastanede yaptırabilir miyim? İkinci sorum ise devlet memurları ücretsiz izin alarak özel hastanede, tıp merkezinde, özel tüp bebek merkezinde çalışabilirler mi? Teşekkür ederim.

SGK ile hem sözleşmesi olan hem de sözleşmesi olmayan kurumda aynı anda çalışılamayacak. Devlet memurları ise, ücretsiz izin alarak özel hastanede çalışamayacaklar.

SORU:
• Hekimlerin SGK ile anlaşmalı birden fazla hastaneyle anlaşmaları mümkün olacak mı? Ben psikiyatri uzmanıyım. Bir hastanede tam gün diğerinde part-time (16.00)’dan sonra çalışabilecek miyim?

Hekimlerin SGK ile sözleşmesi bulunan birden fazla hastanede çalışabilmeleri düzenlenecek. Çalışabilmelerine sınır getirilecek.

SORU:
• Hem SGK ile anlaşmalı hastaneyle hem de muayenehanesinde hekimin çalışmasında ne gibi bir sakınca bulunmaktadır?
Bu şekil bir çalışma sistemi, şu anda kısmi zamanlı kamuda çalışmanın sorunlarını aynen özel sektöre taşıyor. Biz hekimle hasta arasında para ilişkisinin tamamen kesilmesini istiyoruz. SGK ile anlaşması olan sağlık kurum ve kuruluşu, devlet kaynağının aktarıldığı bir sağlık kurumu oluyor. Özelde çalışan bir hekimin SGK ile anlaşması olan bir hastanede çalışması halindeki şu andaki sakıncalar aynen özel sektöre taşınmış olur.

SORU:
• Diş hekimlerinin muayenehanelerine de aynı hükümler uygulanacak mıdır?

Diş hekimleri, SGK ile sözleşme yönünden kanun taslağı kapsamında değiller. Taslağın 6. maddesi uyarınca, yani hekimlerin sadece kamu kurum ve kuruluşunda veya SGK ile sözleşmesi olan ve olmayan kurumlarda çalışabilmeleri ayrımı diş hekimleri için geçerli değil. Diş hekimleri için ikili bir ayrımdan söz edilebilir: Ya kamuda ya da özelde çalışabilecekler. Oysa tabipler için üçlü bir ayrım var.

SORU:
• 10 senedir taşrada (GİRESUN) pratisyen hekim olarak çalışıyorum. Daha yeni iş yeri hekimliği sözleşmesi yaptım. (3 aylık) Şimdi bu çıkacak yasa ile illa kamudan istifa edip mi çalışacağım iş yerinde? Zaten aldığım maaş ve ek ödemeler ancak hayatımı idame ettirmeye yetiyor. Bizi uzman hekim kategorisine koyup öyle mi değerlendirecek bakanlık? Eğer bu hakkımızı alırsa maaşta yükselme olacak mı?

İşyeri hekimliği ile ilgili sorulara ortak bir yanıt vereyim. İşyeri hekimliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ayrıca düzenlenecek. Biz de buna katkı sunuyoruz fakat taslakta buna ilişkin yeni bir düzenleme yok. İşyeri hekimliği Çalışma Bakanlığının hazırladığı kanunda var zaten, burada bir yetki aldık, ilkelerimizi bozmayacak şekilde. O kanun ne şekilde çıkarsa biz de, hekim birden fazla mesai içinde olur / mesai dışında olur gibi bir düzenleme yapacağız. Bizim yapacağımız bir alt düzenleme olacak.

SORU:
• Mesai dışı çalışmaya da yine ek ödeme verilmesi ifade ediliyor. Hastane ortalamalarından alan mikrobiyoloji gibi bölümlerde mesai sonrası çalışmaya devam etmek isterse, ek ödeme neye göre yapılacak ve yatak sayısına göre ek ödeme yapılması öngörülen kadro fazlası bu bölümlerdeki doktorlar hepsi çalışmaya devem etmek isterse yine bu bölümlere verilen ek ödeme yine hekim sayısına bölünerek mi verilecek?

Taslak bu şekilde kanunlaşırsa, hastane ortalamalarından alanların durumu yönetmelik ile düzenlenecek.

SORU:
• Personel dağılım cetvellerindeki öngörülen norm kadro harici fazla doktorlar uygun yerlere dağıtılacaktı. Bu yapılmadı. Bu PDC’ler için tam gün yasasında bir değişiklik düşünülüyor mu?

Personel dağılım cetveli zaten sürekli yenileniyor. Tam gün taslağından sonra da yenilenecek.

SORU:
• Zorunlu olarak işyerimizi kapatınca çalışanları zorunlu olarak işten çıkaracağız ve büyük meblağlarda kıdem tazminatları ödemek zorunda kalacağız. İkinci sorum elimizde bir sürü kayıtlı demirbaş var bunların zorunlu satışı ki mecburen alıcı da biz olacağız bir sürü alım satım KDV vb. vergi doğacak bu vergilerde ve kıdem tazminatı ödemede bir muafiyet olacak mı? Çünkü Bakanlık zoruyla kapatma durumundayız.

Hekimlerin zorunlu olarak işyerlerini kapatması gibi durum sözkonusu değil. Hekimler tercih kullanacak ve kendilerine süre verilecek.

Okuyucularımızdan gelen sorulara Bakanlık tarafından verilecek cevapların yayınlanmasına devam edilecek...

Sorularınızı okuyucu@medimagazin.com.tr ye gönderebilirsiniz.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)