TAM GÜN YASA TASLAĞINA YÖNELİK CEVAPLAR-5.BÖLÜM
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aldülkadir Atalık, Medimagazin okurlarının sorularını yanıtladı
06 Mayıs 2008 08:09 -

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aldülkadir Atalık, Medimagazin okurlarının sorularını yanıtladı.


SORU
• SGK anlaşmalı bir özel hastanede tam gün ve tek kardiyoloji uzmanı olarak çalışıyorum. Kendi hastanemde olmayan anjiyo, vb. girişimsel kardiyoloji işlemlerini SGK anlaşmalı bir başka özel hastanede icra edebilmem için ne gibi başvurular yapmam gerekecek? Esas hastanem dışında SGK anlaşmalı kaç merkezde görev yapabileceğim konusunda nasıl bir sınırlama olacak? Bulunduğum özel hastanedeki statümde bir değişiklik gerekli olacak mı?

SGK anlaşmalı bir başka özel hastanede de görev yapılabilmesi durumunu Bakanlık ayrıca düzenleyecek. Prensip olarak, her ikisi de SGK anlaşmalı olduğu için olabilecek.

SORU
• Ben sözleşmeli olarak çalışmakta olan bir diş hekimiyim. Yani 4B’li memurum. 1 yıl önce atandım. Tam gün yasasından bizler nasıl etkileneceğiz? Maaşlarımızda artış olacak mı?

Görev tazminatının verilip verilmeyeceği konusuna Bakanlar Kurulu karar verecek. Ek ödeme oranları değişmiyor ama ek ödemesini tamamen dolduktan sonra mesai sonrası bir ek ödeme düzenlemesi daha var taslakta. Ondan da olumlu şekilde etkilenebilir diş hekimleri.

SORU
• Ben anestezi uzmanı bir askeri tabibim. Şu an part time, SGK ile anlaşması olan bir dal merkezinde çalışıyorum. Tam gün den sonra bu kurumla çalışmaya devam edebilecek miyim?

Taslağın şu haliyle çalışamayacak, sadece muayenehanede çalışabilecek ama bu konu Bakanlıklar arasında konuşuluyor. Yani muayenehane açabilecek ama SGK ile anlaşması olan yerde çalışamayacak.

SORU
• Bulgaristan Varna Tıp Fakültesi 1999 mezunuyum. Yıllardır eski YÖK tarafından sudan bahanelerle (yok tek sınav hakkı, yok TUS benzeri sınavlarla)10 yıla yakın zamanımız geçip gitti. Şimdi son olarak Sayın Bakanımız Recep Akdağ tarafından dile getirilen denklik sorunu ortadan kalkacak açıklamasına biraz daha açıklık getirmeniz mümkün mü? Bu yasada bizleri ilgilendiren hükümler var mı? Yoksa gene umut başka bahara mı kalacak?

Taslakla yapılan değişiklikle, denklik konusu tamamen YÖK’e bırakılıyor. Zaten 1219 Sayılı Kanundaki hükme binaen biz de temsilci gönderiyorduk denklik için ama asıl yetkili gene YÖK’tü. Şimdi tamamen YÖK’e veriyoruz denklik konusundaki yetkiyi.

SORU
• Uzman doktorum. Bağlı bulunduğum kurumdan 15.02.2009 tarihinde emekli olacağım. Sağlık Bakanlığına bağlı Ankara çevre il veya ilçelerindeki devlet hastanelerinde çalışmak istiyorum. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdeki tabip sayısını artırmak açısından milletvekilleri için geçerli olan emeklilik sonrası tekrar kamuya giren tabiplerin emeklilik maaşlarının korunmasının tam gün yasasıyla getirilmesi düşünülmüyor mu? Şimdiden yapmam gereken girişimler nelerdir? Tam kadroya geçişim olur mu? Döner sermayeden yararlanmam diğer uzmanlar gibi olacak mı?

Emekli olduktan sonra doktorun bizim Bakanlığa tekrar doktor olarak atanmasına engel kanuni düzenleme var. Dolayısıyla tam gün taslağında bunu değiştiren bir hüküm yok. Bizim Bakanlığa gelmek istiyorsa emekli olmadan önce geçmesi lazım naklen. Emeklilik maaşlarının korunarak getirilmesi durumu istisnai mesleklere tanınan bir şeydir; milletvekilleri, cumhurbaşkanları gibi. Tam günde böyle bir düzenleme yok.

SORU
• Ben Adli Tıp Kurumuna bağlı Adli Tıp Uzmanı olarak çalışmaktayım. Bizim döner sermayelerimiz 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 30. maddesi gereği düzenlenmiş ve söz konusu kanuna göre; ( Yapılacak ödeme, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı
hariç) toplamının;
a) Adlî Tıp Kurumu Başkanı için % 500'ünü,
b) Başkan yardımcıları için % 475'ini,
c) İhtisas kurulu başkanları için % 450'sini,
d) İhtisas kurulu üyeleri ile grup başkanları için % 400'ünü,
e) İhtisas dairesi başkanları, uzman tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri için % 350'sini,
f) Asistan tabip, pratisyen tabip ve diş tabipleri için % 300'ünü,
g) Alanında doktora derecesi almış olan mühendis, psikolog, biyolog, kimyager ve eczacılar için % 250'sini,
h) Hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu başkanlar kurulu kararı ile belirlenen personel ile otopsi görevlileri için % 200'ünü,
i) Diğer personel için % 150'sini, geçemez.
Serbest çalışan sağlık personeline ikinci fıkrada belirtilen oranların yarısı uygulanır.) şeklinde kanun maddesine göre %350 yi geçmemekte ve bu durum Adli Tıp Kurumunda çalışan hekimleri mağdur etmektedir. Yeni çıkacak yasada da 209 sayılı kanun, 2547 sayılı kanun zikredilip, Devlet ve Üniversite hastanesi personeline yöneliktir. 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 30. maddesinde de her hangi bir değişiklik yapması düşünülüyor mu,
yapılmayacaksa adli tıp uzmanlarının devlet hastanelerinde istihdam edilmesi konusunda bir çalışma varmı öğrenmek istiyorum.

Adli tıp uzmanlarının kendileri talep eder, kurumları da müsaade ederse bizim Bakanlığa geçebilirler. Naklen geçiş prosedürümüze uygun olarak, Bakanlıkları da müsaade ederse geçiş yapılabilir. Onun dışında Adli Tıp Kanunu ile ilgili bizim tam gün taslağında bir düzenlememiz yok.

SORU
• Yapılan kanunda bir doktorun birkaç özel sosyal güvenlik kurumu ile anlaşmış kuruluşta çalışmasına imkan verilmiş. Burada da hasta-hekim, hasta-hastane ve doktor-hastane arasında para ilişkisinin önü açılmış oluyor. Kanunun geneline aykırı değil mi? Köşe başlarını tutmuş meslektaşlarımızın maalesef ekmeğine yağ sürülüyor. Her hekimin tek bir kurumda çalışması kanunun amacına daha uygun değil mi? Bu konuda bir düzenleme yapılması daha uygun olmaz mı?

Soruda, bir doktorun SGK ile anlaşmış birkaç kuruluşta çalışmasına imkan verildiği söyleniyor. Prensip olarak her doktorun hasta takibi açısından bir kurumda çalışması doğrudur. Ancak öyle branşlar var ki, bir anestezi uzmanı mesela; kendi kurumunda yarım gün ameliyat yapıyor, başka bir yerde daha ameliyat yapıyor. Bizim de bunun karşılığında personel ihtiyacımız sözkonusu. Birkaç yerde çalışmaya müsaade edilmesinde verimlilik açısından fayda var. Ayrıca hekimlere konsültasyon açısından da değişik yerlerde ihtiyaç duyulabiliyor. Bu tabi ayrıca düzenlenecek. Branşlara göre bir sınır getirilecek. Zaten kamu kurumu-SGK ile sözleşmesi olan-olmayan kurumda çalışma ayrımı var taslakta.

SORU
• SGK ile anlaşmalı kurumlarda ki hekimler günlük 50 hastanın üzerinde bakamazken kamu kurumlarındaki hekimlerin sınırsız hasta bakması eşitliğe aykırı değil mi? Ayrıca muayenehanede çalışan cerrahi branş hekimleri SGK anlaşması olmayan hastane yok ise ücretli dahi olsa ameliyatlarını nerede yapabilecekler? SGK anlaşması yapan tıp merkezlerinde hasta ben ücretli muayene olmak istiyorum derse ve hastaya hiçbir SGK faturası düzenlenmezse bu hastalara bu şekilde bakılmasında SGK yönünden bir problem çıkar mı? Bence bu önlemlerin hepsi doktorların dışarıya çıkmasını engellemek niçin yapılıyor. Bu yasa sonunda kamu hastanelerinde bir fiyasko olmazsa anında bu kısıtlamalar (katkı payı dahil) kaldırılacak. O yüzden hekimlerin bir müddet belirli bir sıkıntı ile karşı karşıya olacağı görülüyor.

Eşitlik, Anayasa Mahkemesi kararlarında aynı işi yapan aynı statüdeki kişiler için sözkonusudur. Burada statü farklılığı var. 50 hasta ile sınırlanması SGK’nın bir uygulaması, anlaşmaya koyduğu bir şart ki, kimse bunu uygulamak zorunda değil. Dolayısıyla eşitliğe aykırı olduğunu düşünmüyorum. SGK anlaşması olmayan hastane yok ise ücretli dahi olsa ameliyatlarını yapamayacaklar.

SORU
• Özelde çalışmayı seçen diş hekimleri 2 ya da 3 özel diş kliniğinde çalışabilme imkanı bulabilecek mi? Ya da hem kendi muayenehanesinde hem de özel bir diş kliniğinde de aynı anda kısmı zamanlı çalışabilecek mi?

Diş hekimliğine taslakla yeni bir sınırlama getirilmiyor. Taslakla bu konuyla ilgili bir düzenleme yok.

SORU
• Ben Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanesinde 4924 sayılı kanuna tabii sözleşmeli pratisyen tabip olarak çalışıyordum. Görev yerimden istifa ederek ayrıldım şimdi bu yasayla görev yerime dönüp çalışmaya devam edebilecek miyim?

Hekimler için çok sık açıktan atama kuraları açıyoruz. Ama tasarı böyle kanunlaşırsa geri dönemez. Biz, sık sık Bakanlıktan ayrılmış memur veya doktorlar için hem memur hem sözleşmeli yerleştirme açıyoruz zaten. Burada açılan yerlere girebilir. Oysa geçici madde sadece ayrıldığı görev yerine dönmek isteyen memurlar için geçerli.

SORU
• Bir cerrah sadece muayenehanesinde çalışmayı seçtiğinde hastasını nerede ameliyat edecek? O doktorun çalıştığı yerde SGK ile anlaşması olmayan özel hastane yoksa ne yapacak? Eşi o ilde/ilçede zorunlu olarak bulunmakta ise örneğin devlet memuru ise adam orada serbest olarak çalışamayacaksa karısını cerrahın istediği yere tayin edecekler mi?

Eş ile ilgili durumu cevaplandırayım, önceki soruya yanıtlamıştım zaten. Eş durumu ile ilgili tayinde bizim öncelik sıralamamız var. Buna uyarsa girer uymazsa girmez.

SORU
• Taslak-Madde 1'de yer alan "....bu tüzük hükümlerine göre klinik şef ve şef yardımcıları ile profesör ve doçentlere yüzde 800'ünü...."ibaresi uyarınca bir devlet hastanesinde doçent olup da uzman kadrosunda çalışan hekimlerin alacakları döner sermaye payı % 800 müdür? Yoksa doçent veya profesörler mutlaka şef veya şef yardımcısı kadrosunda mı çalışırlarsa bu oranda pay alacaklardır?

Evet, profesör veya doçent olup uzman hekim kadrosunda görev yaparsa tavan olarak yüzde 800 alacak.

SORU
• Taslakta Geçici Madde 1 de yer verildiği üzere, eğitim hastanesinden başasistan kadrosundan istifaen ayrılan biri tekrar devlete dönmek isterse aynı hastaneye, yine başasistan kadrosuna atanabilir mi? Bu maddede sözü geçen "..duruma uygun kadro olmaması halinde münhal yerlere atanır" dan kasıt nedir? Yani aynı hastaneye mi, aynı şehre mi? Ve hangi kadro ile ataması yapılabilir?

İstifa ettiği kadroda boş yer varsa atanabilecek. Yoksa da personel dağılım cetveline göre o ilde yer varsa branşına uygun veya illerdeki yere teklif edilecek.

SORU
• Yasa yürürlüğe girdiği günden itibaren muayenehaneleri kapatmak için ne kadar süre verilecek? Yoksa 1 Ocak 2009’da direk uygulamaya mı girecek? SGK anlaşması olan dal merkezinde tam gün çalışarak part-time SGK anlaşması olan başka bir hastanede müdahale gereken hastalarıma girişimde bulunabilir miyim?

Taslağın kanunlaşması gecikirse bu sürenin de değiştirilmesi gerekir. Kanun yılbaşına sarkarsa elbette yürürlük tarihi de değiştirilir. Makul bir süre olarak en az 6 ay vermek isteriz. SGK anlaşmalı birden fazla kurumda çalışma durumu düzenlenecek.

SORU
• Ben bir ilçe devlet hastanesinde çalışan anestezi uzmanıyım ve mecburi hizmete tabiyim. Ne yazık ki hastanemizde çok ameliyat yapılmadığı için aldığım döner sermaye payı çok az. Ortalamadan vermeyi döner sermaye komisyonu kabul etmiyor. Tam gün yasası gelince elim kolum bağlanacak hem mecburi hizmet hem mecburi fakirlik. Peki ben bir uzman hekim olarak hastanemde çalışan pratisyenlerden daha az kazanmak konusunda da mı mecburi hizmete tabiyim? Bu konuda yapılacak bir şey yok mu?

Hekimlerimizi devlet hizmet yükümlülüğü için olabildiğince tercihlerine göre atamaya çalışıyoruz. Bu soruyu soran doktoru bilmiyorum tercihine göre mi gitti! Bu yükümlülük süresince dışarıda çalışamayacak ama sonrasında istediği yerde çalışabilir, özel ya da kamu şeklinde.

SORU
• Bizler toplum sağlığında çalışan diş hekimleriyiz.1200 maaş alıyoruz tam günle maaşlarımız artış ne kadar gelecek, bu durumda ek ödemelerimizin durumda ne olacak?

Ek ödemenin tamamını mesai içinde doldurursa mesai dışında ayrıca ek ödeme getiriliyor. Görev tazminatının ne kadar yansıyacağına Bakanlar Kurulu karar verecek.

SORU
• Yıllık izinler ve raporlu günlerde eskiden olduğu gibi döner sermaye kesilecek mi?

Taslakta bununla ilgili bir düzenleme yok. Eskiden olduğu gibi kesilmeye devam edecek.

SORU
• Kan merkezi doktorlarının döner sermaye kadro unvan katsayısın da (önceki 0,8) değişiklik oldu mu?

Değişiklik yok, bu taslağın işi değil.

SORU
• Organ nakil koordinatörü doktorları için döner sermaye kadro unvan katsayısı belirlendi mi?

Ek ödeme yönetmeliği devamlı yenileniyor. Tabi bunun da üzerinde çalışılıyor.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)