TAM GÜN YASA TASLAĞINA YÖNELİK SORULAR
30 Nisan 2008 12:08 -

..........................

Değerli okuyucularımız,

Bildiğiniz gibi Tam Gün Yasa Taslağı'nın son ayrıntıları ilk kez Medimagazin'de yayınlandı.

Konuyla ilgili haberi yayınladıktan sonra Medimagazin Haber Merkezine bir çok telefon geldi.

Haber Merkezi olarak merak ettiklerinizi okuyucu@medimagazin.com.tr adresine gönderdiğiniz takdirde, soruların toplu olarak cevaplanması için Bakanlık yetkilileriyle temasa geçilecektir.

Bu yüzden sorularınızı e-posta olarak göndermenizi rica ederiz.


Şu ana kadar sizlerden gelen sorular şu şekilde:

(Aynı sorulardan sadece bir tanesi alınmıştır.)


Yapılan kanunda bir doktorun birkaç özel sosyal güvenlik kurumu ile anlaşmış kuruluşta çalışmasına imkan verilmiş. Burada da hasta-hekim, hasta-hastane ve doktor-hastane arasında para ilişkisinin önü açılmış oluyor. Kanunun geneline aykırı değil mi? Köşe başlarını tutmuş meslektaşlarımızın maalesef ekmeğine yağ sürülüyor. Her hekimin tek bir kurumda çalışması kanunun amacına daha uygun değil mi? Bu konuda bir düzenleme yapılması daha uygun olmaz mı?


SGK ile anlaşmalı kurumlarda ki hekimler günlük 50 hastanın üzerinde bakamazken kamu kurumlarındaki hekimlerin sınırsız hasta bakması eşitliğe aykırı değil mi? Ayrıca muayenehanede çalışan cerrahi branş hekimleri SGK anlaşması olmayan hastane yok ise ücretli dahi olsa ameliyatlarını nerede yapabilecekler? SGK anlaşması yapan tıp merkezlerinde hasta ben ücretli muayene olmak istiyorum derse ve hastaya hiçbir SGK faturası düzenlenmezse bu hastalara bu şekilde bakılmasında SGK yönünden bir problem çıkar mı? Bence bu önlemlerin hepsi doktorların dışarıya çıkmasını engellemek niçin yapılıyor. Bu yasa sonunda kamu hastanelerinde bir fiyasko olmazsa anında bu kısıtlamalar (katkı payı dahil) kaldırılacak. O yüzden hekimlerin bir müddet belirli bir sıkıntı ile karşı karşıya olacağı görülüyor.


Özelde çalışmayı seçen diş hekimleri 2 ya da 3 özel diş kliniğinde çalışabilme imkanı bulabilecek mi? Ya da hem kendi muayenehanesinde hem de özel bir diş kliniğinde de aynı anda kısmı zamanlı çalışabilecek mi?


Ben Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanesinde 4924 sayılı kanuna tabii sözleşmeli pratisyen tabip olarak çalışıyordum. Görev yerimden istifa ederek ayrıldım şimdi bu yasayla görev yerime dönüp çalışmaya devam edebilecek miyim?


Bir cerrah sadece muayenehanesinde çalışmayı seçtiğinde hastasını nerede ameliyat edecek? O doktorun çalıştığı yerde SGK ile anlaşması olmayan özel hastane yoksa ne yapacak? Eşi o ilde/ilçede zorunlu olarak bulunmakta ise örneğin devlet memuru ise adam orada serbest olarak çalışamayacaksa karısını cerrahın istediği yere tayin edecekler mi?


1. Taslak-Madde 1'de yer alan "....bu tüzük hükümlerine göre klinik şef ve şef yardımcıları ile profesör ve doçentlere yüzde 800'ünü...."ibaresi uyarınca bir devlet hastanesinde doçent olup da uzman kadrosunda çalışan hekimlerin alacakları döner sermaye payı % 800 müdür? Yoksa doçent veya profesörler mutlaka şef veya şef yardımcısı kadrosunda mı çalışırlarsa bu oranda pay alacaklardır?

2. Taslakta Geçici Madde 1 de yer verildiği üzere, eğitim hastanesinden başasistan kadrosundan istifaen ayrılan biri tekrar devlete dönmek isterse aynı hastaneye, yine başasistan kadrosuna atanabilir mi? Bu maddede sözü geçen "..duruma uygun kadro olmaması halinde münhal yerlere atanır" dan kasıt nedir? Yani aynı hastaneye mi, aynı şehre mi? Ve hangi kadro ile ataması yapılabilir?


Yasa yürürlüğe girdiği günden itibaren muayenehaneleri kapatmak için ne kadar süre verilecek? Yoksa 1 Ocak 2009’da direk uygulamaya mı girecek? SGK anlaşması olan dal merkezinde tam gün çalışarak part-time SGK anlaşması olan başka bir hastanede müdahale gereken hastalarıma girişimde bulunabilir miyim?


Ben bir ilçe devlet hastanesinde çalışan anestezi uzmanıyım ve mecburi hizmete tabiyim. Ne yazık ki hastanemizde çok ameliyat yapılmadığı için aldığım döner sermaye payı çok az. Ortalamadan vermeyi döner sermaye komisyonu kabul etmiyor. Tam gün yasası gelince elim kolum bağlanacak hem mecburi hizmet hem mecburi fakirlik. Peki ben bir uzman hekim olarak hastanemde çalışan pratisyenlerden daha az kazanmak konusunda da mı mecburi hizmete tabiyim? Bu konuda yapılacak bir şey yok mu?Yıllık izinler ve raporlu günlerde eskiden olduğu gibi döner sermaye kesilecek mi?
Kan merkezi doktorlarının döner sermaye kadro ünvan katsayısın da (önceki 0,8) değişiklik oldu mu?
Organ nakil koordinatörü doktorları için döner sermaye kadro ünvan katsayısı belirlendi mi?


Bizler toplum sağlığında çalışan diş hekimleriyiz 1200 maaş alıyoruz tam günle maaşlarımız artış ne kadar gelecek, bu durumda ek ödemelerimizin durumda ne olacak?


Yeni tam gün yasa taslağı ile askeri hekimler part time çalışmaya devam edecek. Şu anda SGK ile anlaşması olan tıp merkezi veya hastanelerde kendi kaşemizle SGK hastası bakabiliyoruz. Bu tam günden sonrada devam edecek mi? Teşekkürler.


Görev tazminatı net ücrette ne kadar artış getiriyor? Örneğin ben 1/4'ü 18 yıllık uzman hekimim. 1500 YTL alıyorum. Bu tazminat net maaşımı 2500-3000 YTL yapacak mı? İkinci sorum nöbet ücretleri ile ilgili nöbet ücretleri eskiden genel bütçeden karşılanırdı. Şimdi döner sermayeden karşılanıyor. Böyle olunca hastane yönetimleri haklı olarak nöbet parası vermeyip nöbet izni veriyorlar. Bu yasada nöbet ücretleri hangi kaynaktan karşılanacak? S


Merhaba; özel bir tüp bebek merkezinde full time çalışan kadın doğum uzmanıyım. Ameliyatlarımı o hastanenin doktoru olmadığım halde SGK ile anlaşması olan özel bir hastanede yaptırabilir miyim? İkinci sorum ise devlet memurları ücretsiz izin alarak özel hastanede, tıp merkezinde, özel tüp bebek merkezinde çalışabilirler mi? Teşekkür ederim.


1-Hekimlerin sosyal güvenlikle anlaşmalı birden fazla hastaneyle anlaşmaları mümkün olacak mı? Ben psikiyatri uzmanıyım.Bir hastanede tam gün diğerinde part-time (16.00)’dan sonra çalışabilecek miyim?
2- Hem sosyal güvenlikle anlaşmalı hastaneyle hem de muayenehanesinde hekimin çalışmasında ne gibi bir sakınca bulunmaktadır?
3- Diş hekimlerinin muayenehanelerine de aynı hükümler uygulanacak mıdır?


10 senedir taşrada (GİRESUN) pratisyen hekim olarak çalışıyorum. Daha yeni iş yeri hekimliği sözleşmesi yaptım. (3 aylık) Şimdi bu çıkacak yasa ile illa kamudan istifa edip mi çalışacağım iş yerinde? Zaten aldığım maaş ve ek ödemeler ancak hayatımı idame ettirmeye yetiyor. Bizi uzman hekim kategorisine koyup öyle mi değerlendirecek bakanlık? Eğer bu hakkımızı alırsa maaşta yükselme olacak mı? Teşekkürler.


1-Mesai dışı çalışmaya da yine ek ödeme verilmesi ifade ediliyor. Hastane ortalamalarından alan mikrobiyoloji gibi bölümlerde mesai sonrası çalışmaya devam etmek isterse, ek ödeme neye göre yapılacak ve yatak sayısına göre ek ödeme yapılması öngörülen kadro fazlası bu bölümlerdeki doktorlar hepsi çalışmaya devem etmek isterse yine bu bölümlere verilen ek ödeme yine hekim sayısına bölünerek mi verilecek?
2- Personel dağılım cetvellerindeki öngörülen norm kadro harici fazla doktorlar uygun yerlere dağıtılacaktı. Bu yapılmadı. Bu PDC’ler için tam gün yasasında bir değişiklik düşünülüyor mu?


Zorunlu olarak işyerimizi kapatınca çalışanları zorunlu olarak işten çıkaracağız ve büyük meblağlarda kıdem tazminatları ödemek zorunda kalacağız. İkinci sorum elimizde bir sürü kayıtlı demirbaş var bunların zorunlu satışı ki mecburen alıcıda biz olacağız bir sürü alım satım KDV vb. vergi doğacak bu vergilerde ve kıdem tazminatı ödemede bir muafiyet olacak mı? Çünkü bakanlık zoruyla kapatma durumundayız.


Yasa sonrası tıbbi tahlil laboratuvarlarının konumları ne olacak?


Askeri hekimim tam gün çalışmak istiyorum. Bizim tam gün yasasından çıkarılmamız yasanın iptalini gerektirmiyor mu? Ayrımcılık değil mi? Ortalama 2000 YTL maaş alıyoruz. GATA mensubu hocaların baskısı ile bizim kapsam dışında tutulduğumuzu düşünüyoruz. Çoğumuzun muayenehanesi yok zaten. askeri savcı ve hekimler 5-6 bin YTL maaş alırken biz uzman doktorlar sürünüyoruz. Bu konuda bizlerin hakları korunabilir mi? İyi çalışmalar.


1- Emeklilikte maaş artışı yüzde kaç olacak? Acaba hakimlerin aldığı maaşın % 70’ne yaklaşır mı?
2- Vardiya uygulamasına tekrar dönülecek mi? Ek performans adı altında zorunlu bir uygulama şekline getirilecek mi?
3- Mesleki sorumluluk sigortasında hiç bir ilerleme olmadı bu konuda adım atılacak mı?
4- Nöbet ve icap ücretlerine yakışan ücret ödenecek mi yoksa zaten komik olan ücretlere %60 zam yaptık diye geçiştirilecek mi?
5- Nöbet sonrasında (24 saat çalışan her meslekte olduğu gibi) nöbet izni verilecek mi yoksa gene hastanede sakin bir odada oturtulup gerekirse kullanırız diye akşama kadar bekletilecek miyiz?


İşyeri hekimliği konusunda ne gibi bir düzenleme yapılmış taslakta? İş yeri hekimliği özellikle biz pratisyen hekimler için ciddi bir ek gelir kaynağı...


Yeni yasayla birlikte part time çalışan diyaliz hekimleri hangi pozisyon da olacak? Eğer bakanlık diyaliz merkezlerinde part time çalışma yasağı getirirse ülkedeki diyaliz merkezlerinin yaklaşık %95'i kapanacak demektir. Özel hastane ve polikliniklere esnek davranabilen bakanlık acaba özel diyaliz merkezlerine aynı esnekliği sağlayabilecek mi?


Hekimlere görev tazminatı başlığı ile verilen madde, taban maaşlarda artış anlamına mı geliyor?


Maaşlarda gösterge artışı olacak mı? Olursa maaşa ne kadar yansıyacak? (Döner sermayesiz çıplak maaşa)


Yeni tam gün yasası taslağında, muayenehanecilik yapan hekimin ancak SGK ile anlaşması OLMAYAN bir hastanede hastasının gereken takip ve ameliyatını yapabileceği belirtilmektedir. Sorum şudur; bulunduğumuz şehirdeki özel hastanelerin hepsinin SGK ile anlaşması vardır. Bu durumda, muayenehanemde takip ettiğim bir hastanın ameliyatını veya doğumunu, bu özel hastanelerde, ÜCRETİ KARŞILIĞINDA BİLE Mİ yaptırmamız YASAKLANMIŞTIR? Başka bir şekilde sormak gerekirse, hasta diyelim SGK’ya bağlı, ANCAK, SGK İLE BAĞLANTI KURMAKSIZIN, YANİ ücretini CEBİNDEN BİLE ÖDEMEK ŞARTIYLA MUAYENEHANESİ OLAN BİR DOKTORA o özel hastanede ameliyat olamayacak mı?


Ben ve benim gibi pek çok askeri doktor olarak tam gün ile sıkıntı içindedirler. Özetlemek gerekir ise;
1. Tüm tıp merkezleri ve özel hastanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması olduğu için askeri doktorların parttime olmaları ile SGK hastası bakmamalarına neden olur. Bu da askeri doktorları özel tıp merkezlerinde ve hastanelerde çalışamaması, hepimizin muayenehane açması yoluna gitmesi demektir. Bu tam anlamıyla devletin askeri hekimleri mağdur etmesidir. Hak mahrumiyetidir.
2. Tıp merkezi ve özel hastanede çalışamayan tüm askeri doktorlar kendi hastanesindeki hastaları muayenehaneye çekecektir. Askeri doktorların muayene haricinde en önemli verdiği raporlar; çürük ve hava değişimleridir. Bu hastaların; ilgili uzmanların muayenehanesine gitmelerine hatta bazı art niyetli kişilerde para ile çürük alma ilişkilerini bile doğurabilecektir. Devlet hastanelerinde hastadan muayene için ilgili uzamanın muayenehanesine gitmeye gerek yoktur. Ama askeri doktorlara muayene olmak istiyorsan bu bir şart olacak. Hatta basında x veya z askeri hekim ''para ile çürük raporu vermektedir'' denilmesine yol açacaktır.
3. Sağlık Bakanımız Recep Bey devlet hastanelerinde hekim sayısının artması için uğraşmaktadır. Takdirle karşılıyorum. Peki askeri hastaneler? Buralar devletimizin hastanesi değil mi? Bu yasa çıkınca askeri hekimler maaşlarını; uzmanlık dalına göre aynı ilde görevli özel ve devlet hastanesindeki doktorların maaşı ile kıyaslayacaktır. Doktorlar askeri hastanelerden özele kaçacaktır.


Kurum hekimleri biliyorsunuz döner sermaye almıyor. Yıllardır bu nedenle sıkıntı çekiyorlar. Tam gün çıktığında ek iş de yapamayacaklar. Lütfen kurum hekimlerine ortalama döner sermaye miktarı kadar ek tazminat verilsin veya taslakta belirtilen hekime görev tazminatı kurum hekimleri için yüksek tutulsun ve mağduriyet giderilsin.Birinci basamak sağlık kuruluşunda diş tabibi olarak çalışıyorum. Yıllık performans ödemesi ortalamam aylık 100 YTL. Hatta bir ay vergi iadesi fazla ödendiği için hepsini geri vermiştim. Askeri hekimlerin performans ödemesi çok az olduğu için kapsam dışı bırakıldığını okudum bende aynı haktan yararlanabilir miyim? Askeri hekimlerin emsal maaşları tahmin ediyorum benim maaşımdan fazladır.


Tasarıda göze çarpan çok önemli bir ayrıntı şimdiye kadar hiç tartışılmadı. Sağlık Bakanlığı kamuda çalışan hekimler ibaresinden sadece kendi bakanlığına bağlı hekimleri kastetmektedir. Çünkü döner sermaye iyileştirmeleri sadece Sağlık Bakanlığı çalışanları için söz konusudur. Mesela belediyelerde çalışan hekimler için bunun bir anlamı yoktur. Çünkü belediyelerde döner sermaye olmadığı için zaten belediye tabipleri döner sermaye almamaktadır. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı tam gün çalışma yasasıyla yasağı tüm kamuda çalışan hekimlere koymakta iyileştirmeleri ise sadece kendi bakanlığına bağlı hekimlere yapmaktadır.
Belediye hekimleri 1300 YTL gibi komik bir maaşa mahkum edilirken dışarıda ek iş yapması yasaklanmakta adeta belediyelerden istifaya zorlanmaktadır.
Eğer tasarıda bununla ilgili bir düzenleme yapılmaz ise yani askeri hekimler gibi yasa kapsamı dışında tutulmazsa yıl sonuna kadar belediyelerde büyük bir hekim boşluğu oluşacak ve belediyelerin yasalardan kaynaklanan sağlıkla ilgili görevlerinin aksamasına neden olacaktır.
Bu durum şuan iktidarda olan yöneticilerin yerel yönetimlerden geldiği düşünüldüğünde yerel yönetimlerin faaliyet alanlarının daraltılmasını ister bir görüntü oluşmasına neden olmaktadır.


İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesinde çalışıyorum. Hastanemiz 400 yataklı ve 100 civarında hekim ve uzman hekim görev yapmakta... Fakat Sağlık Bakanlığı hastanesi olmadığı için döner sermayemiz yok...Tam gün uygulaması Belediye Hastanelerini kapsayacak mı? Askeri hastaneleri döner sermayeleri olmadığı gerekçesiyle tam gün kapsamı dışında tutan Bakanlık, acaba bizi unuttu mu? 2 senedir çeşitli bahanelerle Meclise getirilmeyen "belediye hastanelerinin döner sermaye yasası" tamamen rafa mı kaldırıldı... Tam güne dahil olacaksak, döner sermaye yasamızın da çıkarılması gerekmez mi?


Yönetici kadrosundaki (Başhekim, İl Sağlık Müdürü vb.) hekimlerin tavan ek ödemesine ilaveten düşünülen mesai sonrası yüzde 50 daha ek ödeme durumu ne olacak? 300 yataklı bir hastaneyi yöneten bir başhekim, yanında çalışan hekim arkadaşından daha mı az alacak?


Üniversitelerin medikososyal merkezlerinde çalışan hekimlerde, askeri hekimler gibi herhangi bir döner sermaye almıyor. Bunların durumu ne olacak? Herhangi bir iyileştirme yapılacak mı? Yasaya tabii olunacak mı?Almanya'dan bir meslektaşımın bana gönderdiği notta muayenehanesinde hangi gün hangi saatte hangi kurum hastalarına bakacağı yazılıydı. Yeni taslak muayenehaneleri bitiriyor. Bu hangi başarının göstergesi? Buralar çok kaliteli hasta bakılabilen, sınırsız zaman ayrılabilen, hastalar için çok önemli ve sağlık kuruluşlarının bile uzanamadığı her yerde kaliteli sağlık hizmeti verilip hastaların aydınlatıldığı yerlerdir. Muayene ve part time özel hastanede çalışmanın da önü neden kesilmek isteniyor?


Tam gün yasası ile öğretim üyesi hizmetlerinde artık ek ücret alınamayacağı ifade ediliyor. Ancak Meclis’ten çıkan yasada SGK ile anlaşmalı kamu kurumlarında öğretim üyesi ve otelcilik hizmetlerinden ek ücret talep edilebilir hükmü var. Bu durumda SGK kanunu ile tam gün yasası çelişki oluşturmuyor mu?Bir askeri uzman doktor 1800 YTL, 20 yıl mecburi hizmet ile ülkemin görev verilen her şehrine giderken, gece gündüz çalışıp nöbet tutarken ve bunu karşılığı nöbet parası ve istirahati alamazken eşit işe eşit ücret nasıl sağlanacak?


Askeri hekimler de tam gün yasasına dahil edilemez mi? "Tam Gün tazminatı" altında bir ek ödeme yapılamaz, ya da aynen Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde olduğu gibi performans sistemi getirilemez mi?


1.Kurum Hekimleri iş kanununa eklenen ek bir madde ile hiçbir ek ücret almadan hertürlü hukuki ve mesleki sorumluluklarını da yüklenerek aynı zamanda çalıştıkları kurumun işyeri hekimliğini de üstlenmektedirler. Özelde ve kamuda ayrı uygulanan bu işyeri hekimliği uygulamaları hususunda bakanlığın bir düzenlemesi olacak mıdır?
2.Verilen sözlere rağmen bu hekim grubu geçen yıllar içinde Sağlık bakanlığınca uygulanan performans ve eğitim uygulamalarından faydalanamamışlardır.
3.Tüm bu olumsuz şartlar yüzünden Sağlık bakanlığına geçmek isteyip de kendi kurumlarından muvaffakat alamadığı için geçiş yapamayan hekimler için bir çözüm yolunuz var mı?


1-Sadece muayenehanesi olan bir cerrahın ameliyatlarını özel bir hastanede yapıp yapamayacağı?
2-Yapabilecekse bu hastanenin geri ödeme kurumları ile anlaşma yapıp yapmamsı fark edecek mi?
3-Yapabilecekse bu sadece bir hastaneyle mi sınırlı olacak?
4-Yapabilecekse daha önce öne sürüldüğü gibi o uzmanlık dalında ilgili özel hastanenin kadrosunun tamamen dolu olmaması gerekecek mi?


Yasanın maaş artışı, tazminat, nöbet ücreti, haftalık mesai saat değişikliği gibi diğer özlük haklar ile ilgili konularda, askeri doktorlara tanıdığı avantajlar var mıdır?
Yoksa askeri doktorlar bu yasa ile yok mu farz edilmektedir?


Bugün, çeşitli nedenlerle tıp fakültelerinden ayrılmak zorunda bırakılarak, devlet hastanelerinde görev yapmakta olan ve değil pratisyen hekimlerden hemşire, sağlık memurlarından bile daha az döner sermaye katkı payı alan temel tıp uzmanlarının durumu ve konumunun ne olacağını öğrenmek istiyorum..


Eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde uygulanan yüksek maaşlı ve sözleşmeli statüde hekim çalıştırılması uygulaması artık tam gün mesaiye geçildiğinde son bulacak mı? Eğer son bulmazsa aynı işi eşit saat olarak çalışan iki doktor arasında iş ortamında barış ve huzur nasıl sağlanacak? Zira bakanlık 657 ye tabi hekimlere sözleşmeli statüye geçiş hakkı tanımamaktadır.


Devlet memurluğundan istifa edip SGK ile anlaşmalı bir hastaneye (ya da tıp merkezine) geçen bir hekim beraberinde işyeri hekimliği yapabilecek mi?

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)