TAM GÜN YASA TASLAĞINA YÖNELİK TÜM SORU VE CEVAPLAR
Tam gün yasa taslağının mimarlarından Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdulkadir Atalık, Medimagazin okurlarının sorularını yanıtlamaya devam ediyor
02 Mayıs 2008 07:55 -

Tam gün yasa taslağının mimarlarından Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdulkadir Atalık, Medimagazin okurlarının sorularına verdiği yanıtlar.


SORU
• Mikrobiyoloji uzmanı bir askeri hekimim. 2 yıl önce açmış olduğum (askeri doktor olan patolog ve biyokimya uzmanı arkadaşlarımla beraber) özel laboratuvarımız mevcut. Tam gün bu hali ile yasalaşır ve de askeri hekimlere part time olarak dışarıda çalışma izni verildiğinde halen bizden hizmet satın alan tıp merkezi ve özel hastanelerle çalışmaya devam edebilecek miyiz? Bu tıp merkezlerin tamamının SGK anlaşması mevcut. Bizden hizmet satın alamayacaklar ise bizler hasta mı muayene edeceğiz? Bizlerin laboratuvarları kime hizmet verecek?

Askeri hekimlerin serbest olarak hangi şartlarda çalışacağı görüşülüyor fakat netlik yok henüz, bununla ilgili son karar verilmedi.

SORU
• Tam gün yasa tasarısı ile üniversitelerde doçent olduğu halde, kadro verilmediği için uzman hekim olarak görev yapan hekimlerin, kadro sorunu ile ilgili olarak bir düzenleme yapılacak mı?

Üniversitelerdeki kadro sorunu bu kanunun kapsamı dışında yer alıyor.


SORU
• Yeni yasanın getirdiği iyileştirmelerden halen emekli olmuş hekimler yararlanabilecek mi?

Görev tazminatı taslaktaki haliyle çıkarsa yararlanabilecekler.


SORU
• Tam gün yasa taslağında, 657 DMK’a, 657 DMK 4/b’ye, 926 sayılı kanuna göre çalışan kamu hekimlere yönelik hükümlerden bahsedilmiştir. Ancak 5283 sayılı yasaya göre Sağlık Bakanlığındaki kadrolara devredilen 399 sayılı KHK eki II sayılı cetvele göre sözleşmeli olarak çalışan hekimlerden, kurumların ihtiyaç göstermesi sonucu yine aynı 399 KHK ‘ye tabi sözleşmeli olarak kurumlarda çalışmaya devam eden hekimler unutuldu mu?

399 sayılı KHK eki II sayılı cetvele göre sözleşmeli olarak çalışan hekimler, tam gün çalışma yönünden hazırladığımız kanuna tabiler. Ancak görev tazminatı alıp-almayacakları konusu Bakanlar Kurulu kararıyla düzenlenecek.


SORU
• Hemodiyaliz sorumlu uzmanı olarak SGK ile sözleşmesi olan özel bir diyaliz merkezinin part-time uzmanlığını yaparken, yine SGK sözleşmeli özel bir hastane veya tıp merkezinin iç hastalıkları uzmanlığını yapabilecek miyim?

Soruda, SGK ile sözleşmesi olan iki ayrı yerde çalışmaktan söz ediliyor. Sağlık Bakanlığı, bu durumdaki hekimlerin birden fazla yerde çalışabilmesini düzenleyecek, bu muhtemelen mümkün olabilecek.


SORU
• Şu anda bir vakıf üniversitesi tıp fakültesinde asistan doktor olarak çalışmaktayız. Aldığımız maaş 1050 YTL (Devlette ise 1250 YTL). Nöbet parası ve döner sermaye verilmiyor. Acaba tam gün yasasıyla beraber vakıf üniversitesinde çalışan asistan doktor maaşlarında bir düzenleme var mı veya yapılması düşünülüyor mu?
(YÖK Kanunun 50 maddesi “e” bendine aykırı hareket edilip maaşımız kesiliyor. İş kanuna aykırı hareket edilip fazla mesai ücretleri ödenmiyor. Açlık sınırı altında gelirimiz var.)

Vakıf hastanesindeki bu durum tamamen özel hukuk ilişkisi. Bunu devletin düzenlemesi söz konusu olamaz.


SORU
• Ben üniversite hastanesinde çalışan kadrolu bir eczacıyım. Sağlık Bakanlığında çalışan benimle aynı konumdaki sözleşmeli eczacı bile benim iki katım döner ve benden 30 milyon fazla maaş alıyor. Tam gün yasası ile bir eşitlik gelecek mi? Görev tazminatımız kaç YTL olacak?

Taslak bu şekliyle kanunlaşırsa, bu iki kurumdaki döner tavanları eşitlenecek. Görev tazminatı miktarını ise Bakanlar Kurulu belirleyecek.


SORU
• Asistan maaş ödemelerinde devlet ve üniversite ödemelerinin eşitleneceğini söylemiştiniz. Eşitlik derken biz üniversite asistanlarının maaşları sabit kalıp devlet hastanesinde çalışanlarınki mi düşecek, yoksa üniversite bünyesinde çalışan arkadaşlara bir iyileştirme yapmayı mı düşünüyorsunuz? İyileştirme yapılacaksa ne kadar ile sınırlı kalacak?

Maaş değil döner sermaye ödemeleri eşitlenecek. Yanlış anlama olmasın, her iki kurum çalışanlarına ödenecek döner sermaye miktarı aynı olacak. Dolayısıyla üniversite çalışanlarının döner sermaye payı yükseltilecek; kamuda çalışanın düşürülmeyecek.


SORU
• Ben Adalet Bakanlığına bağlı cezaevinde diş hekimiyim.
1- Tam gün yasası bizi kapsıyor mu?
2- Kapsıyorsa dönerimiz olmadığından ücretlerimizde iyileştirme olacak mı?
3- Daha önceki cevaplarınızda kurumlar arası geçiş prosedürlerinde kolaylık olacak mı?
4- Adalet Bakanlığı geçişe izin vermiyor kanunla bu kolaylaşacak mı?

Taslak bu şekliyle çıkarsa tam gün yasası bu hekimleri de kapsayacak. Yine kanun kapsamında görev tazminatı ödemesi de sözkonusu olacak, bunun dışında bir ek ödeme yok. Kurumlar arası geçiş konusunun bu kanunla ilgisi yok.


SORU
• Fizyoterapistler meslek kanunu olmadan çalışıyor. Bu, yasa taslağının içerisine konulamaz mıydı?

Meslekler için ayrıca bir kanun düşünüyoruz. Sadece fizyoterapistler için değil çok sayıda sağlık mesleği var. Dünya Sağlık Örgütünün tanımladığı 29 tane kadar sağlık mesleği var, Avrupa Birliğinin görüşleri var, bunlarla uyumlu ileriki yıllarda bir kanun yapılabilir. Ama şu anda tek bir meslek için kanun yapmayı düşünmüyoruz.


SORU
• Ben üniversite hastanesinde doçent olarak görev yapıyorum. Daha önce muvafakat alarak Sağlık Bakanlığından üniversiteye geçmiştim. Tekrar Sağlık Bakanlığına geçmek istiyorum. Kurumlar arası geçiş kuraları dışında öğretim üyelerinin özellikle Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim hastanelerine geçişlerini kolaylaştıracak bir düzenleme yapılması düşünülüyor mu?

Bu konuda yakın zamanda bir kanun çıktı. Tıp profesör ve doçentlerinin klinik şef ve şef yardımcılığı pozisyonlarına atanabilmeleriyle ilgili Bakanlık ihtiyaç duyduğunda bunu ilan edecek. Bu şekilde bir geçiş yaşanabilir.

SORU
• Yasa bu haliyle çıkarsa hocalar hasta peşinde koşup gece gündüz performans yapmaya çalışırsa;
Öğrenci eğitimi ne zaman olacak? Bilimsel aktiviteler ne zaman olacak?

Tıp fakültesinde öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısı Türkiye’de, Avrupa’daki bir çok ülkeden daha yüksek. Almanya’da 22 öğrenciye bir öğretim üyesi düşüyor, bizde 3-4 öğrenciye bir öğretim üyesi düşüyor. ayrıca performans uygulamasında eğitim ve bilimsel aktiviteler göz önünde bulunduruluyor. Hasta peşinde koşmak sadece para getirmiyor aynı zamanda eğitim, bilimsel aktiviteler için de döner sermayeden pay veriliyor, bu durum gözetiliyor.


SORU
• Muayenehane ve SGK anlaşmalı hastanede çalışabilirim diye 26.03.2008 tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı görevimden istifa ettim. Ancak böyle olamadı ve biz cerrahi branşlar için yasa böyle çıkarsa devlet veya özel arasında tercih yapmak dışında seçenek bırakılmadı. Sağlık Bakanlığındaki görevime dönmek istersem ayrıldığım kurumamı veya nereye başvurmam gerekecek?

Kanun bu şekilde çıkarsa bakanlığa veya il müdürlüklerine müracaat edebilecek. Dolayısıyla geri dönüş mümkün.


SORU
• Biz Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda çalışan hekimleriz. Tam gün yasası bizleri de kapsıyor mu? Yoksa sadece Sağlık Bakanlığı personelini mi kapsıyor?

Tam gün kanunu SHÇEK’te çalışanları da kapsıyor; onlar da ya kamuda ya özelde çalışabilecekler.


SORU
• Denkliği alan yabancı doktorlar kamuda çalışabilecek mi? Çalışabilirse mecburi hizmet olacak mı? Yoksa sadece özel sektörde görev mi yapacak?

Denkliğini alan yabancı doktorlar kamuda memur olarak çalışamayacak. Dolayısıyla mecburi hizmete tabi olmayacak. Özel sektörde veya kamuda bazı sözleşmeli pozisyonlarda çalışabilecekler. 4924 sayılı yüksek ücretli sözleşmeli kanuna tabi çalışamayacak, orda hüküm var çünkü. Ama 4B olarak çalışabilecek. (Teorik olarak 4B’li çalışma imkanı var gözükse de Bakanlık almıyor, eskiden beri Bakanlık 4B sözleşmeli doktor almıyor.)


SORU
• Ben pratisyen hekimim. Temmuz ayı sonunda diyaliz eğitimimi tamamlayacağım. Bir yıl ücretsiz izin alarak özel bir merkezde çalışmak istiyorum. Engel bir durum söz konusu mu?

Bir yıl ücretsiz izin alarak özel merkezde çalışma durumu genel hükümlere tabidir. Buna hakkı olup-olmadığı, detaylı bilgileri alındıktan sonra Devlet Memurları Kanuna bakılacak ve ona göre karar verilecek.


SORU
• Biz Milli Savunma Bakanlığında, TSK bünyesinde çalışan 657'ye tabi sivil tabipler hangi kapsamdayız? Kurum hekimi mi? Askeri hekim mi?

TSK bünyesinde çalışan sivil tabipler, askeri hekimlerle birlikte yasada istisna tutuldular.


SORU
• Tam gün yasa taslağında askeri hekimler hariç tutuldu. Ancak duyduğumuza göre taslakta son anda askeri hekimlerle ilgili bazı ilaveler yapılmış (Muayenehane açan öğretim üyesi tazminatı kalkacak ve 45 saat çalışacak gibi) Bu doğru mu? Doğruysa neleri içermektedir?

Askeri hekimlerin yan ödemeleriyle ilgili eski hükümlere paralel düzenlemeler yapılacak. Yürürlükten kaldırılan 2368 Sayılı Kanuna paralel düzenleme olacak. Hekim tam gün çalışmıyorsa yan ödemeleri kesiliyordu, küçük bir miktar ama gene de kesiliyordu. Eski kanun ortadan kaldırılınca TSK’da bir boşluk oluştu. Eskiden olduğu gibi şimdi de kesilmesi için hüküm konulacak, durumlarında bir değişiklik olmayacak.


SORU
• Özellikle belli iller dışında SGK ile anlaşması olmayan özel hastane yok gibi. Bu bağlamda özel muayenehanede muayene olup yataklı tedavi hizmetini de kendi bütçesinden karşılayarak, kendi özel doktorundan almak isteyen hastaların ve aynı zamanda tercihini özel muayenehanecilikten yana kullanan doktorların mağduriyetini gidermek açısından SGK ile anlaşması olmayan özel hastanelerin bulunmadığı il ve ilçe merkezlerinde ek bir düzenlemeye gidilecek mi? Sadece özel muayenehanecilik yapan bir hekimin SGK ile anlaşması olan bir hastaneye hasta yatırıp, ameliyat yapmasının “Tam Gün Yasası” amaçları açısından nasıl bir sakıncası var?

Eğer o ilde SGK ile sözleşmesi olmayan özel hastane varsa orada bir ayrım yapılmayacak, böyle bir düşüncemiz yok. SGK Kanununda kurumla sözleşme yapan özel hastanelere ancak yüzde 100’e kadar Bakanlar Kurulunun belirleyeceği oranda fark isteme hakkı tanındı. Biz, SGK ile sözleşmesi olan-olmayan sınırlamasını getirmezsek, o sınırlamanın hiçbir hakkı kalmaz. Yüzde 100’e kadar fark alınmasını öngören hükmün bir manası var. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin sağlık hizmetini ülke çapında sunması lazım. Çünkü biz en mahrum yerlerde, hiç kar edilmeyecek yerlerde de, branşlarda da bu hizmeti vermek zorundayız. Fark alındığı takdirde bu ücretler doktor maaşlarına yansımak suretiyle, özel sektör Bakanlıktan çok ciddi oranda doktor çeker. Bu hem bizi hizmeti sürdüremez hale getirir; hem de ülke çapındaki doktor dağılım dengemizi bozar. Mahrum yerlere doktor bulamaz hale geliriz, giderek ancak parası olanlar sağlık hizmeti alabilmeye başlar. Yani sağlık hizmetini piyasa şartlarına sürükler. Sosyal devlet anlayışından uzaklaşılmış olur. Kamu kaynaklarından hizmet alacaksak bununla ilgili devletin düzenleme yapma hakkının olması lazım; düzenleme yaptığımızda da bunu uygulayabilmemiz lazım.


SORU
• Halen özel bir diyaliz merkezinde sorumlu uzman (dahiliye) olarak tam zamanlı çalışmaktayım. SGK sözleşmeli bir hastanede dahiliye uzmanı ve diyaliz merkezinde kısmi zamanlı sorumlu uzman olarak çalışabilecek miyim. Dahiliye sorumlu uzmanı olarak kısmi zamanlı olarak en fazla iki merkezin sorumlu uzmanlığı üslenebiliyorduk,bunda bir değişiklik olacak mı?

Hekim, SGK sözleşmeli bir hastane ile sözleşmesi olmayan bir hastanede aynı anda çalışamayacak. Birden fazla diyaliz merkezinin sorumluluğu konusu üzerinde çalışılıyor. Yıl içinde değişiklik olabilir bu konuda.

SORU
• Askeri doktorum, uzmanım, Şubat 2009'da emekli olacağım. Ankara çevresi il-ilçe Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinin birinde kadroya geçmem için hangi girişimlerde bulunmam gerekli? Tam gün yasasıyla bu tür geçişlerde kolaylık sağlanacak mı?

Şu anda emekli hekimlerin doğrudan Sağlık Bakanlığı kadrosuna dönmesi mümkün değil. Ancak belediye özel idareler birliği mali idarelere emekli hekimler dönebiliyor. Sonrasında Bakanlığımıza naklen geçiş yapabilir. Geçiş yaparken de internette ihtiyaç olunan yerleri ilan ediyoruz, müracaat sonucu kurayla geçiş olabiliyor.

SORU
• Ünitemizde ışınlama cihazı olduğu için dozimetre kullanıyoruz. Ama radyasyon için ne maaşımızda ne de izin olarak bir fark yok. Yeni yasa bu konu da ne yapacak?

Radyasyonla çalışanların mesai saatleri ve çalışma koşulları ile ilgili kanunda düzenleme getiriyoruz. Avrupa’da uygulanan sistemi de göz önünde bulundurarak yeni bir düzenleme yapacağız. Haftalık çalışma saati 40 saat olarak belirlendi. Haftalık 25 saat çalışma süresi ise, 1930’lu yılların şartlarına göre çıkarılmış bir kanundu. O zamanın çalışma şartları, cihazların durumuna göre uygulamanın haklı gerekçesi vardı. Fakat bunun artık geçerliliği kalmadı. Tüm gelişmiş ülkelerde 40 saate geçildi. Maruz kalınan radyasyon ölçülüyor ve limiti aşma durumunda personel izne ayrılıyor, alınan tedbirler var. Tasarı maddesi kanunlaştıktan sonra biz de dünya ülkelerindeki uygulamaları hedef alan bir düzenleme yapacağız.

SORU
• Eczacıların döner katsayılarında halen başhemşire veya belki de bir lise mezunu veya meslek yüksek okul mezunu hastane müdürü kadrosundaki görevlilerin katsayısıyla aynı ya da daha düşük tutmayı mı planlıyorsunuz? Halbuki bu görev tazminatı kanunu sanırım kamuda çalışmaya teşvik etmek için çıkarıyordunuz yanılıyor muyum?

Eczacılar hastane müdürleriyle birlikte maaşlarının yüzde 250’si oranında ek ödeme alıyor. Görev tazminatı ise sadece hekim, diş hekimi ve eczacı için var.

SORU
• Ben Ankara Üniversitesi Diş Hekimliğinde çalışan bir personelim. Kadrom memur. Yeni çıkacak tam gün yasa tasarısı yasalaşırsa almış olduğumuz ücrette bir artış olacak mı?

Döner sermaye ek ödeme oranlarında artış var.

SORU
• SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde uygulanan 50 hasta ile sınırlama güzel bir uygulama. Aynı uygulamanın sağlık ocakları ve devlet hastanelerinde de olması konusunda çalışma var mı? Bence tam gün taslağına mutlaka eklenmelidir. Çünkü meslektaşlarımız poliklinikte hastaya dokunmadan 150 hasta/günde bakmaktadır. Bu konuda çalışmaların Türkiye'de sağlık sektörünün geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyorum.

Kamu hastaneleri, vatandaşın gidebileceği son noktadır. “Biz hastaya bakmıyoruz” deme lüksümüz yok kamuda. Fakat personelin ülke çapında dengeli dağılımını sağlamakla ve her hekimin verimli çalışması sağlamakla (her hekime ayrı bir oda tahsisi gibi) yükümlüyüz. Bu sayıları ortalama olarak zaten günde 50’lere indirdik. Eskiden SSK’da günde 150 hasta bakılıyordu. Şu anda bu kadar değil, ama devlet hastanelerinde hekimin vatandaşa “bugün git yarın gel” deme lüksü yok; yoksa biz de arzu ederiz hekimlerin günde 50 hasta bakmasını.

SORU
• Yardımcı sağlık personeli olarak hekimler gibi part-time çalışabilen yani sağlık kabini v.b.açarak çalışan sağlık memuru, ebe gibi personele tam gün yasa tasarısında değinilmemiş. Benim sorum hekimlerle aynı şartlarla part-time hakkına sahip onlar gibi döner sermaye ve yan ödemeleri kesilerek çalışan yardımcı sağlık personelinin durumu ne olacak? Bizlerin de zaten adaletsiz olan döner sermaye ödemeleri ve özlük haklarında bir iyileşme düşünülüyor mu?

Hekimler dışındaki sağlık personeli de, 2368 sayılı kanun yürürlükten kaldırıldığı için, tam gün çalışmak zorunda kalacak. Mesai dışında ek ödeme verilmesi, nöbet ücretlerindeki artış bu personeli de kapsıyor.

SORU
• Ben kamuda çalışan bir uzman hekim iken, 01.05.2008 tarihinde memuriyetten 2. kez istifa hakkımı kullanarak SGK ile anlaşmalı bir yerde çalışmak üzere istifa ettim. 1. sorum istifa eden bir memur istifa sonrası istifa sonrası kısa bir süre içerisinde istifa dilekçesini geri alıp kamuya dönebilir mi? Bunun için il onayı alınması veya Bakanlığa ulaşması arası geçen süre önemli midir? 2. sorum yeni tam gün taslağı yasalaşınca kamudan istifa edenler 3 ay içinde isterse kamuya dönebilir deniyor. Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.

Memurların ikinci defa istifalarından sonra da kamuya dönme hakkı var, üçüncüden sonra problem oluyor. İstifası kabul edilip veya 1 ay bekleyip ayrıldıysa 6 aydan sonra dönme şansı var. Bunlara rağmen geçici madde ile bir hak tanınıyor bu hekimlere; geçici madde kapsamına girerse zaten 3 veya daha fazla istifa etmiş olma şartı onlara uygulanmayacak.

SORU
• Üniversitelerde doçent olup, kadro verilmediği için uzman hekim olarak görev yapan hekimlerle, kadrolu doçent olan hekimler arasında gelir farkı olacak mı? Gelirleri uzman hekim olarak mı yoksa doçent olarak mı belirlenecek? Şu anda döner sermaye gelirlerinde bir farklılık bulunmamaktadır.

Bu madde tekrar yazılıyor, yazım şekline göre değişecek. Henüz son hali verilmedi.

SORU
• Şu anda bazı özel hastanelerde uygulanmakta olan "fark" ile ilgili olarak; örneğin özel hastanede bir uzmana muayene olursa 20 YTL fark ödüyor, eğer aynı konuda uzman bir profesöre muayene olmak isterse 100 YTL fark ödüyor. Yeni tasarıda, özel hastanelerin uygulamasında her türlü fark için sınır geliyor mu? Yani, SGK'lı hasta için, düz uzman da profesör de belirlenecek %20-%100 arası bir fark mı alabilecek yoksa profesör ek fark alabilecek mi?

Sosyal Güvenlik Kanununu ilgilendiren bir soru bu. Tam gün yasasını ilgilendirmiyor. Tam gün yasa taslağının 3. maddesinin son cümlesinde, “Öğretim üyelerinin sundukları sağlık hizmetleri için kişilerden ayrıca ücret farkı tahsil edilemez” deniliyor. Bu üniversitelerle ilgili ama özel hastaneler SGK Kanunu ile düzenleniyor.

SORU
• Nöroloji uzmanıyım. Bazı tetkikler için cihazları (EEG, EMG gibi) muayenehanede bulundurmak mümkün olmayabiliyor ve birçok laboratuvarda da bu cihazlar mevcut. Sorum şu olacak; Hem muayenehane veya bir hastanede klinisyen olarak hasta görüp hem de bir laboratuvarda EEG, EMG gibi tetkikleri yapmak mümkün olabilecek mi? Bu soru kardiyoloji, gastroenteroloji uzmanları için de geçerli olabilir diye düşünüyorum.

SGK ile sözleşmesi olmayan bir hastaneyse olabilecek.

SORU
• Bir kamu kurumunda,399 sayılı KHK'nin II sayılı cetveline tabi sözleşmeli kurum diş hekimi olarak görev yapıyorum. 399 sayılı KHK gereği sözleşmeli personele çalışırken görev tazminatı verme olanağı yoktur. Kurumumuzun döner sermayesi de bulunmamaktadır. Tam gün yasa taslağında 657 sayılı DMK'a tabi sağlık personeli ve 657 sayılı DMK 4/b maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan sağlık personeline ne şekilde ek ödeme yapılacağı konularına yer verilmiştir. Ancak 399 sayılı KHK 'e tabi kurumlarda çalışan sözleşmeli hekimlere ne şekilde ek ödeme ve tazminat verileceği hiç bir şekilde taslakta yer almamaktadır. Yasa taslağında anılmayan bu durumu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?

Görev tazminatının kapsamı Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

SORU
• Dört yıl önce doktor arkadaşım yasa gereği emekli olarak birlikte poliklinik açtık. Şu an 6 sigortalı çalışanımızla ayakta durmaya çalışıyoruz. Bana polikliniği açarken tanınan part time çalışma hakkı tam gün yasasıyla ortadan kalkmış olacak.Bu arada aile hekimliğine geçilen illerde SGK polikliniklerle anlaşmayı feshediyor. Ve en geç bir yıl içerisinde aile hekimliğine geçeceğiz. Şimdi bu şartlarda bana tek seçenek olarak kamu görünüyor. Polikliniğin kanunen devam etmesi için tam gün çalışacak doktor bulması lazım ama aile hekimliği geleceği için ve poliklinikler kapanacağı için doktor bulmak imkansızlaşacak. Şimdi yetkililere şunu sormak istiyorum: Bu hükümet tarafından çıkarılan yasalara güvenerek emekli olan doktor arkadaşım yine aynı ilde bakanlık kadrosunda çalışabilecek mi, bu şartlarda kapanacak olan polikliniğin 6 sigortalı çalışanın durumu ne olacak? Bakanlık bu insanlar için acaba bir şeyler düşünüyor mu?

Biz poliklinikleri kapatmıyoruz. Aile hekimliği uygulaması ise 2004’te başladı. Doktorların seçim şansı çok fazla; ister polikliniğinde devam eder ister muayenehanesinde. Emekli olan hekimin Bakanlık kadrosunda çalışması şu anki mevzuata göre mümkün değil. Bizim Bakanlığa dönüş mümkün değil ama mali idarelere geçebilir, özel sektörde çalışabilir, polikliniğini devam ettirebilir.

SORU
• Yıllardır bir şirkette işyeri hekimi ya da bir özel hastanede acil hekimi olarak çalışan, bu arada kamu görevini yapan hekimler var. Bu hekimlerin yargı kararıyla kesinleşmiş "ihbar ve kıdem tazminatı" hakları var. Öte yandan kamuda da birikmiş emeklilik tazminatları var. Bu yasanın dayatması sonucu 2 (kamu ya da özel) işten herhangi birinden istifa etmek zorunda kalacak hekimlerin hak ettikleri tazminatların ödenmesi söz konusu olacak mı? Bu hekimlerin istifaları sonrası özel sektöre açacakları "mücbir sebep" temelli kıdem tazminatı davalarının sonucunda işverenlerin ödemek zorunda kalacakları çok olası tazminatları devlete "rücu" etmek üzere dava açmaları halinde ödenecek tazminatlara kaynak var mı? Müktesep hak nedeniyle açacağımız tazminat davalarını karşılayacak kaynak var mı? Ben ek iş yapma hakkı var diye 21 yıl önce tıp fakültesini seçtim. Bu benim müktesep hakkım; bunu elimden aldınız diye açılacak tazminat davaları için neler öngörülüyor?

İşyeri hekimliği ve özel hastanede çalışmanın her ikisini de bu kanunla yasaklamıyoruz. İşyeri hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak. Tasarı kapsamında hekim, özel hastaneden veya kamu hastanesinden birini bırakmak zorunda kalacak. Kıdem tazminatı da hekimin kendisi işi bırakırsa ödenmez, çıkartılırsa ödenir. Tam gün kanunu daha öncede çıkartıldı ama müktesep hak kavramı kapsamında değerlendirilmiyor. Hekime “kamuyu veya özeli seç” demek müktesep hak kavramını ihlal etmiyor.

SORU
• Tam zamanlı çalışan dahiliye uzmanıyım. Mesai saatleri içerisinde performans puanım tavana ulaşırsa mı ancak mesai sonrası %50’lik ek tavan uygulamasından faydalanabileceğim? Yani ayın ilk 20 günü doldurdum varsayalım sonraki 10 günde yaptığım ve ancak mesai dışında olacak performans puanları mı ücretlendirilecek? Mesai saatleri içerisinde dolduramadığım aylarda mesai dışında da çalışarak ilk tavanı yakalamam mümkün mü? Mesai saatleri dışında yapılacak olan poliklinik hizmetleri için yardımcı sağlık personeli tahsisi nasıl olacak? Poliklinik hizmetleri verilemez ise bu ek %50’lik tavan ancak cerrahi branşlar için ameliyat yapabilme olanağı - radyoloji gibi branşlar için mesai dışına randevu yolu ile tetkik imkanı sağlayacak ve uzman doktorlar arasında inanılmaz bir ek ödeme farkı olmayacak mı? Bu orantısızlığı nasıl engelleyeceksiniz?

Kanun bu şekilde çıkarsa bu konu yönetmelikle düzenlenecek.

SORU
• Tam gün ile ilgili son açıklamada Sn Atalık diyor ki: Bize hangi diplomasını bildirir ise biz o dalda çalışma izni veririz. Peki pratisyenlik mecburi hizmetinin yapmış ve kamuda çalışmış hekim uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra uzmanlık mecburi hizmetini yapmadan ilk diplomasını kullanarak çalışabilir mi? Yani pratisyen hekim olarak çalışabilir mi?

Hekimlerin tıp fakültesini bitirdiği zaman devlet hizmet yükümlülüğü var, uzmanlığı bitirdiği zaman gene var ama çift uzmanlığı bitirince yok. Ben, iki uzmanlığı bitirince hekimin, istediği uzmanlıkta görev yapabileceğini belirtmiştim. Ama uzmanlığını bitiren kişi devlet hizmet yükümlülüğünü de tamamladıktan sonra isterse pratisyen hekim olarak çalışabilir.

SORU
• Tam gün yasası ile performans sisteminde düzenleme yapılması düşünülüyor mu? Düşünülmüyorsa devlet hastanesinde yan dal uzmanı olarak çalışıyorken yeniden devlet hastanesinde dahiliye uzmanı olarak çalışma imkanı olabilir mi?

Performans sistemindeki düzenlemeler sürekli takip ediliyor; zaman zaman yönetmelik değişikliği yapılıyor. Dahiliye uzmanlığı üzerine yan dal yapılmışsa dahiliye uzmanı olarak da çalışabilir. Bu az önceki soruya benziyor. Kişi zaten dahiliye uzmanı, bu kadroda elbette çalışabilir.SORU
• Askeri hekimler de tam gün yasasına dahil edilemez mi? "Tam Gün tazminatı" altında bir ek ödeme yapılamaz, ya da aynen Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde olduğu gibi performans sistemi getirilemez mi?

Milli Savunma Bakanlığının görüşü, askeri hekimlerin kapsam dışında bırakılması olduğu için uygulamada da onlara performans sistemi getirilmesinin bazı sıkıntıları var. Burada Gülhane ile dağın başındaki bir kışlada görev yapan hekimi düşünün, bunların uygulamaları arasında ciddi farklılıklar var.


SORU
• Kurum hekimleri biliyorsunuz döner sermaye almıyor. Yıllardır bu nedenle sıkıntı çekiyorlar. Tam gün çıktığında ek iş de yapamayacaklar. Lütfen kurum hekimlerine ortalama döner sermaye miktarı kadar ek tazminat verilsin veya taslakta belirtilen hekime görev tazminatı kurum hekimleri için yüksek tutulsun ve mağduriyet giderilsin.

Kurum hekimlikleri için eğer taslak kanunlaşırsa, biliyorsunuz bir geçiş sürecimiz var, yılbaşına kadar süre verdik o zaman bir düzenleme yapabiliriz. Düzenleme kesinlik kazanmadan bilgi vermem doğru olmaz. Ama bizim döner sermayeye bağlı olarak da çalışabilirler farklı bir düzenleme de yapılabilir. Bunu ilerde düzenleyeceğiz.

SORU
• Tasarıda göze çarpan çok önemli bir ayrıntı şimdiye kadar hiç tartışılmadı. Sağlık Bakanlığı kamuda çalışan hekimler ibaresinden sadece kendi bakanlığına bağlı hekimleri kastetmektedir. Çünkü döner sermaye iyileştirmeleri sadece Sağlık Bakanlığı çalışanları için söz konusudur. Mesela belediyelerde çalışan hekimler için bunun bir anlamı yoktur. Çünkü belediyelerde döner sermaye olmadığı için zaten belediye tabipleri döner sermaye almamaktadır. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı tam gün çalışma yasasıyla yasağı tüm kamuda çalışan hekimlere koymakta iyileştirmeleri ise sadece kendi bakanlığına bağlı hekimlere yapmaktadır. Belediye hekimleri 1300 YTL gibi komik bir maaşa mahkum edilirken dışarıda ek iş yapması yasaklanmakta adeta belediyelerden istifaya zorlanmaktadır. Eğer tasarıda bununla ilgili bir düzenleme yapılmaz ise yani askeri hekimler gibi yasa kapsamı dışında tutulmazsa yıl sonuna kadar belediyelerde büyük bir hekim boşluğu oluşacak ve belediyelerin yasalardan kaynaklanan sağlıkla ilgili görevlerinin aksamasına neden olacaktır. Bu durum şuan iktidarda olan yöneticilerin yerel yönetimlerden geldiği düşünüldüğünde yerel yönetimlerin faaliyet alanlarının daraltılmasını ister bir görüntü oluşmasına neden olmaktadır.

Taslak kanun olarak kabul edilirse, belediyeler, kurum hekimliği ve medikolar için ayrıca düzenleme getiririz.

SORU
• Yönetici kadrosundaki (Başhekim, İl Sağlık Müdürü vb.) hekimlerin tavan ek ödemesine ilaveten düşünülen mesai sonrası yüzde 50 daha ek ödeme durumu ne olacak? 300 yataklı bir hastaneyi yöneten bir başhekim, yanında çalışan hekim arkadaşından daha mı az alacak?

Yönetici kadrosundaki hekimler için ek ödeme de yönetmelik ile düzenlenecek.

SORU
• Üniversitelerin medikososyal merkezlerinde çalışan hekimlerde, askeri hekimler gibi herhangi bir döner sermaye almıyor. Bunların durumu ne olacak? Herhangi bir iyileştirme yapılacak mı? Yasaya tabii olunacak mı?

Mediko sosyal merkezlerin durumunu da, yukarda belirttiğim gibi, ayrıca görüşeceğiz.

SORU
• Almanya'dan bir meslektaşımın bana gönderdiği notta muayenehanesinde hangi gün hangi saatte hangi kurum hastalarına bakacağı yazılıydı. Yeni taslak muayenehaneleri bitiriyor. Bu hangi başarının göstergesi? Buralar çok kaliteli hasta bakılabilen, sınırsız zaman ayrılabilen, hastalar için çok önemli ve sağlık kuruluşlarının bile uzanamadığı her yerde kaliteli sağlık hizmeti verilip hastaların aydınlatıldığı yerlerdir. Muayene ve part time özel hastanede çalışmanın da önü neden kesilmek isteniyor?

Muayenehaneleri kapatmıyoruz. Sadece doktorların tercihine bırakıyoruz. Almanya’da farklı bir sistem var. Hastalar hastaneye gelmeden önce uzman hekimin muayenehanesine geçiyor daha sonra hastaneye geliyor. Almanya da bu sistemi sakıncalarından dolayı sorguluyor.

SORU
• Tam gün yasası ile öğretim üyesi hizmetlerinde artık ek ücret alınamayacağı ifade ediliyor. Ancak Meclis’ten çıkan yasada SGK ile anlaşmalı kamu kurumlarında öğretim üyesi ve otelcilik hizmetlerinden ek ücret talep edilebilir hükmü var. Bu durumda SGK kanunu ile tam gün yasası çelişki oluşturmuyor mu?

Meclisten çıkan yasada, “Aksine bir hüküm yoksa” şeklinde bir düzenleme var. bizim taslağımız kabul edilirse de ona göre bir düzenleme yapılır. Eğer aksine bir hüküm bulunmaması halinde otelcilik hizmetleri, öğretim üyesi gibi ücretler talep edilebiliyor Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre. Sırf öğretim üyesinden dolayı öğretim üyesine cepten para verilmesine karşıyız bu kanun taslağında, bunu engelliyoruz.

SORU
• Sadece muayenehanesi olan bir cerrah, ameliyatlarını özel bir hastanede yapabilecek mi?

Kurumun SGK ile sözleşmesi yoksa yapabilecek.

SORU
• Yapabilecekse bu hastanenin geri ödeme kurumları ile anlaşma yapıp yapmaması fark edecek mi?

SGK ile sözleşmesi olmayan, özel hastanede yapabilecek.

SORU
• Yapabilecekse bu sadece bir hastaneyle mi sınırlı olacak?
SGK ile sözleşmesi olmayan birden fazla hastanede yapabilmesiyle ilgili düzenleme yapacağız.

SORU
• Yapabilecekse daha önce öne sürüldüğü gibi o uzmanlık dalında ilgili özel hastanenin kadrosunun tamamen dolu olmaması gerekecek mi?

Düzenleme yapılacak.

SORU
• Yasanın maaş artışı, tazminat, nöbet ücreti, haftalık mesai saat değişikliği gibi diğer özlük haklar ile ilgili konularda, askeri doktorlara tanıdığı avantajlar var mıdır?

Askeri hekimlere görev tazminatı verilip verilmeyeceği konusu Bakanlar Kurulunun takdiridir.

SORU
• Bugün, çeşitli nedenlerle tıp fakültelerinden ayrılmak zorunda bırakılarak, devlet hastanelerinde görev yapmakta olan ve değil pratisyen hekimlerden hemşire, sağlık memurlarından bile daha az döner sermaye katkı payı alan temel tıp uzmanlarının durumu ve konumunun ne olacağını öğrenmek istiyorum..

Temel tıp uzmanları ile ilgili bu kanun taslağında bir düzenleme yok.

SORU
• Eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde uygulanan yüksek maaşlı ve sözleşmeli statüde hekim çalıştırılması uygulaması artık tam gün mesaiye geçildiğinde son bulacak mı? Eğer son bulmazsa aynı işi eşit saat olarak çalışan iki doktor arasında iş ortamında barış ve huzur nasıl sağlanacak? Zira Bakanlık 657 ye tabi hekimlere sözleşmeli statüye geçiş hakkı tanımamaktadır.

Bu kanun taslağının amacı hekim ve diğer sağlık personeli istihdamında çok sıkıntı çektiğimiz noktalara sağlık personeli ulaştırmaktı ve bunda büyük ölçüde başarılı olduk. Onlara daha yüksek ücretler vererek gönüllü olarak orada çalışmalarına teşvik ettik. Dolayısıyla tam gün taslağıyla o düzenlemenin bir ilişkisi yok. şu anda bu kanun uygulaması devam edecek.


SORU:
• Taslağa göre, askeri hekimler part time çalışmaya devam edecek. Şu anda SGK ile anlaşması olan tıp merkezi veya hastanelerde kendi kaşemizle SGK hastası bakabiliyoruz. Bu durum tam günden sonra da devam edecek mi?

Taslağın 4. maddesinde askeri hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra edebilecekleri belirtiliyor. Dolayısıyla tasarı bu şekliyle kanunlaşırsa askeri hekimler SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edemeyecekler.

SORU:
• Görev tazminatı net ücrette ne kadar artış getiriyor? Örneğin ben 1/4'ü 18 yıllık uzman hekimim. 1500 YTL alıyorum. Bu tazminat net maaşımı 2500-3000 YTL yapacak mı? İkinci sorum nöbet ücretleri ile ilgili nöbet ücretleri eskiden genel bütçeden karşılanırdı. Şimdi döner sermayeden karşılanıyor. Böyle olunca hastane yönetimleri haklı olarak nöbet parası vermeyip nöbet izni veriyorlar. Bu yasada nöbet ücretleri hangi kaynaktan karşılanacak?

Bakanlar Kurulunun belirleyeceği görev tazminatının üst sınırı 750 YTL. Nöbet ücretleri ise, 2005 yılından beri zaten döner sermayeden karşılanıyor.

SORU:
• Merhaba; özel bir tüp bebek merkezinde full time çalışan kadın doğum uzmanıyım. Ameliyatlarımı o hastanenin doktoru olmadığım halde SGK ile anlaşması olan özel bir hastanede yaptırabilir miyim? İkinci sorum ise devlet memurları ücretsiz izin alarak özel hastanede, tıp merkezinde, özel tüp bebek merkezinde çalışabilirler mi? Teşekkür ederim.

SGK ile hem sözleşmesi olan hem de sözleşmesi olmayan kurumda aynı anda çalışılamayacak. Devlet memurları ise, ücretsiz izin alarak özel hastanede çalışamayacaklar.

SORU:
• Hekimlerin SGK ile anlaşmalı birden fazla hastaneyle anlaşmaları mümkün olacak mı? Ben psikiyatri uzmanıyım. Bir hastanede tam gün diğerinde part-time (16.00)’dan sonra çalışabilecek miyim?

Hekimlerin SGK ile sözleşmesi bulunan birden fazla hastanede çalışabilmeleri düzenlenecek. Çalışabilmelerine sınır getirilecek.

SORU:
• Hem SGK ile anlaşmalı hastaneyle hem de muayenehanesinde hekimin çalışmasında ne gibi bir sakınca bulunmaktadır?
Bu şekil bir çalışma sistemi, şu anda kısmi zamanlı kamuda çalışmanın sorunlarını aynen özel sektöre taşıyor. Biz hekimle hasta arasında para ilişkisinin tamamen kesilmesini istiyoruz. SGK ile anlaşması olan sağlık kurum ve kuruluşu, devlet kaynağının aktarıldığı bir sağlık kurumu oluyor. Özelde çalışan bir hekimin SGK ile anlaşması olan bir hastanede çalışması halindeki şu andaki sakıncalar aynen özel sektöre taşınmış olur.

SORU:
• Diş hekimlerinin muayenehanelerine de aynı hükümler uygulanacak mıdır?

Diş hekimleri, SGK ile sözleşme yönünden kanun taslağı kapsamında değiller. Taslağın 6. maddesi uyarınca, yani hekimlerin sadece kamu kurum ve kuruluşunda veya SGK ile sözleşmesi olan ve olmayan kurumlarda çalışabilmeleri ayrımı diş hekimleri için geçerli değil. Diş hekimleri için ikili bir ayrımdan söz edilebilir: Ya kamuda ya da özelde çalışabilecekler. Oysa tabipler için üçlü bir ayrım var.

SORU:
• 10 senedir taşrada (GİRESUN) pratisyen hekim olarak çalışıyorum. Daha yeni iş yeri hekimliği sözleşmesi yaptım. (3 aylık) Şimdi bu çıkacak yasa ile illa kamudan istifa edip mi çalışacağım iş yerinde? Zaten aldığım maaş ve ek ödemeler ancak hayatımı idame ettirmeye yetiyor. Bizi uzman hekim kategorisine koyup öyle mi değerlendirecek bakanlık? Eğer bu hakkımızı alırsa maaşta yükselme olacak mı?

İşyeri hekimliği ile ilgili sorulara ortak bir yanıt vereyim. İşyeri hekimliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ayrıca düzenlenecek. Biz de buna katkı sunuyoruz fakat taslakta buna ilişkin yeni bir düzenleme yok. İşyeri hekimliği Çalışma Bakanlığının hazırladığı kanunda var zaten, burada bir yetki aldık, ilkelerimizi bozmayacak şekilde. O kanun ne şekilde çıkarsa biz de, hekim birden fazla mesai içinde olur / mesai dışında olur gibi bir düzenleme yapacağız. Bizim yapacağımız bir alt düzenleme olacak.

SORU:
• Mesai dışı çalışmaya da yine ek ödeme verilmesi ifade ediliyor. Hastane ortalamalarından alan mikrobiyoloji gibi bölümlerde mesai sonrası çalışmaya devam etmek isterse, ek ödeme neye göre yapılacak ve yatak sayısına göre ek ödeme yapılması öngörülen kadro fazlası bu bölümlerdeki doktorlar hepsi çalışmaya devem etmek isterse yine bu bölümlere verilen ek ödeme yine hekim sayısına bölünerek mi verilecek?

Taslak bu şekilde kanunlaşırsa, hastane ortalamalarından alanların durumu yönetmelik ile düzenlenecek.

SORU:
• Personel dağılım cetvellerindeki öngörülen norm kadro harici fazla doktorlar uygun yerlere dağıtılacaktı. Bu yapılmadı. Bu PDC’ler için tam gün yasasında bir değişiklik düşünülüyor mu?

Personel dağılım cetveli zaten sürekli yenileniyor. Tam gün taslağından sonra da yenilenecek.

SORU:
• Zorunlu olarak işyerimizi kapatınca çalışanları zorunlu olarak işten çıkaracağız ve büyük meblağlarda kıdem tazminatları ödemek zorunda kalacağız. İkinci sorum elimizde bir sürü kayıtlı demirbaş var bunların zorunlu satışı ki mecburen alıcı da biz olacağız bir sürü alım satım KDV vb. vergi doğacak bu vergilerde ve kıdem tazminatı ödemede bir muafiyet olacak mı? Çünkü Bakanlık zoruyla kapatma durumundayız.

Hekimlerin zorunlu olarak işyerlerini kapatması gibi durum sözkonusu değil. Hekimler tercih kullanacak ve kendilerine süre verilecek.

Okuyucularımızdan gelen sorulara Bakanlık tarafından verilecek cevapların yayınlanmasına devam edilecek...

Sorularınızı okuyucu@medimagazin.com.tr ye gönderebilirsiniz.

………………………………………………….

SORU
• Yasa sonrası tıbbi tahlil laboratuvarlarının konumları ne olacak?

Tıbbi tahlil laboratuvarları gene bu taslak kapsamında değerlendirilecek. Onlar da tam gün taslağına tabiler. Yani hekimin hem tıbbi laboratuvarı var, işletiyor hem de devlet hastanesinde hekim diyelim. Bu durumda ya laboratuvar işletecek ya da kamuda görev yapacak.

SORU
• Emeklilikte maaş artışı yüzde kaç olacak? Acaba hakimlerin aldığı maaşın % 70’ne yaklaşır mı?

Görev tazminatı 750 YTL’ye kadar, Bakanlar Kurulu bu rakamı ne kadar belirlerse, aynen maaşlara yansıyacak. Taslak bu şekilde kanunlaşırsa bu rakamın ne kadar olacağına Bakanlar Kurulu karar verecek.

SORU
• Vardiya uygulamasına tekrar dönülecek mi? Ek performans adı altında zorunlu bir uygulama şekline getirilecek mi?

Vardiya uygulaması ile bu kanun taslağının herhangi bir ilişkisi yok. Yani şu andaki uygulamalar devam edecek.

SORU
• Mesleki sorumluluk sigortasında hiç bir ilerleme olmadı bu konuda adım atılacak mı?

Mesleki sorumluluk sigortası konusunda kanunumuz daha önce iade edilmişti, buna Türk Tabipleri Birliği de karşı çıkmıştı. Şu anda bununla ilgili bir düzenleme yok.

SORU
• Nöbet ve icap ücretlerine yakışan ücret ödenecek mi yoksa zaten komik olan ücretlere %60 zam yaptık diye geçiştirilecek mi?

Nöbet ve icap nöbeti ücretleri bu taslakla yüzde 100 oranında artırıldı ve 80 saat olan üst sınır kaldırıldı. Eski uygulamada 80 saatten fazla nöbet tutarsa bunun karşılığını alamıyordu. Şimdi fazla da tutsa alabilecek ve tasarıda oranlar iki katına çıkarıldı.

SORU
• Nöbet sonrasında (24 saat çalışan her meslekte olduğu gibi) nöbet izni verilecek mi yoksa gene hastanede sakin bir odada oturtulup gerekirse kullanırız diye akşama kadar bekletilecek miyiz?

Nöbet izni tasarının konusu değil.

SORU
• Yeni yasayla birlikte part time çalışan diyaliz hekimleri hangi pozisyon da olacak? Eğer bakanlık diyaliz merkezlerinde part time çalışma yasağı getirirse ülkedeki diyaliz merkezlerinin yaklaşık %95'i kapanacak demektir. Özel hastane ve polikliniklere esnek davranabilen bakanlık acaba özel diyaliz merkezlerine aynı esnekliği sağlayabilecek mi?

Diyaliz merkezlerinde çalışan hekimler de bu kanuna tabiler. Ancak bu taslak kanunlaştıktan sonra diyaliz merkezlerinde görev yapan hekimler için ayrıca düşüncelerimiz var. Birden fazla diyaliz merkezindeki sorumluluklarıyla ilgili bir düzenleme düşünüyoruz fakat önce tasarının kanunlaşması gerekiyor.

SORU
• Hekimlere görev tazminatı başlığı ile verilen madde, taban maaşlarda artış anlamına mı geliyor?

Maaşın taban aylık, ek gösterge, özel hizmet tazminatı gibi değişik kalemleri var. Görev tazminatı da bunun gibi maaşın bir unsuru olacak.

SORU
• Maaşlarda gösterge artışı olacak mı? Olursa maaşa ne kadar yansıyacak? (Döner sermayesiz çıplak maaşa)

Gösterge tazminatı da ayrı bir tazminat.

SORU
• Yeni tam gün yasası taslağında, muayenehanecilik yapan hekimin ancak SGK ile anlaşması OLMAYAN bir hastanede hastasının gereken takip ve ameliyatını yapabileceği belirtilmektedir. Sorum şudur; bulunduğumuz şehirdeki özel hastanelerin hepsinin SGK ile anlaşması vardır. Bu durumda, muayenehanemde takip ettiğim bir hastanın ameliyatını veya doğumunu, bu özel hastanelerde, ÜCRETİ KARŞILIĞINDA BİLE Mİ yaptırmamız YASAKLANMIŞTIR? Başka bir şekilde sormak gerekirse, hasta diyelim SGK’ya bağlı, ANCAK, SGK İLE BAĞLANTI KURMAKSIZIN, YANİ ücretini CEBİNDEN BİLE ÖDEMEK ŞARTIYLA MUAYENEHANESİ OLAN BİR DOKTORA o özel hastanede ameliyat olamayacak mı?

Muayenehanesi olan bir doktor, SGK ile sözleşmesi bulunan bir hastanede muayene veya ameliyat yapamayacak.

SORU
• Askeri hekimim tam gün çalışmak istiyorum. Bizim tam gün yasasından çıkarılmamız yasanın iptalini gerektirmiyor mu? Ayrımcılık değil mi? Ortalama 2000 YTL maaş alıyoruz. GATA mensubu hocaların baskısı ile bizim kapsam dışında tutulduğumuzu düşünüyoruz. Çoğumuzun muayenehanesi yok zaten. askeri savcı ve hekimler 5-6 bin YTL maaş alırken biz uzman doktorlar sürünüyoruz. Bu konuda bizlerin hakları korunabilir mi?

Askeri hekimlerle ilgili gelen sorulara ortak yanıt vereyim. Konuyu Milli Savunma Bakanlığı ile görüştük ve Milli Savunma Bakanlığı bize, tam gün yasa tasarısı kapsamı dışında kalmak istediklerini birdirdi. Askeri hizmetlerin özelliği nedeniyle, bu durumun Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olmadığına dair da 1988 yılında Anayasa mahkemesi kararı var.

SORU
• Birinci basamak sağlık kuruluşunda diş tabibi olarak çalışıyorum. Yıllık performans ödemesi ortalamam aylık 100 YTL. Hatta bir ay vergi iadesi fazla ödendiği için hepsini geri vermiştim. Askeri hekimlerin performans ödemesi çok az olduğu için kapsam dışı bırakıldığını okudum ben de aynı haktan yararlanabilir miyim? Askeri hekimlerin emsal maaşları tahmin ediyorum benim maaşımdan fazladır.

Askeri hekim kapsam dışı bırakılıyor fakat bu durum diş hekimi için mümkün değil. Diş hekimleri ya muayenehanelerinde ya da kamuda çalışabilecekler. 6. maddede geçen ya kamuda, ya da SGK ile sözleşmesi olan ve olmayan kurumlarda meslek icrası şeklindeki üçlü ayrım onlar için yok. Üç gruptan sadece birinde çalışabilecek. Biri içinde birden fazla kurumda çalışabilir, bunu biz ayrıca düzenleyeceğiz. Mesela A grubu kamu kurumunda çalışan bir hekim hem devlet hastanesinde hem de üniversitede çalışabilecek. Bunu biz düzenleyeceğiz.

………………………………………………………….

SORU
• Ben tıbbi farmakoloji uzmanı olarak çalışıyorum. Bizlere hastane ortalamasının 0,8 katsayısı ile verilmektedir. Dolayısıyla uzman olduğumuz halde biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanlarının üçte biri oranında döner sermaye verilmektedir. Tam gün ile bu konuda bir düzenleme yapılacak mı?

Bu konu yönetmelik ile düzenlenecek, tasarı ile bir ilişkisi yok. Döner Sermaye Ek Ödeme Yönetmeliğinin konusuna giriyor bu.

SORU
• Nefroloji uzmanı olarak özel bir hastanede veya kamu hastanesinde çalışmak istiyorum, aynı zamanda da özel bir diyaliz merkezinde ruhsat işlemlerinde nefroloji uzmanlık belgemi kullanabilir miyim?

Hayır. Hekim, kamuda uzmanlık belgesini çalışırsa kullanamayacak. Özelde çalışırsa, birden fazla kurumda çalışması imkanı ayrıca düzenlenecek.

SORU
• Pratisyen hekimim ancak psikoterapi eğitimi aldım. Muayenehanemde psikoterapi hizmeti veriyorum. Hastanede ise diyalizde çalışıyorum. Çalıştığım alanlar farklı. Yasada buna ait bir düzenleme yapılacak mı? Yasa pratisyenleri de uzman gibi değerlendiriyor. Ya akupunktur eğitimi alanlar, onlar da istifa etmek zorunda mı kalacaklar?

Hayır. Çalışamayacak.

SORU
• Şu anda devletten istifa etmiş doktorun özelde daha önce part time kadrodaysa aynı özel kurumda full time olamaması anlaşılır gibi değil. Peki tersi olsaydı ben devlette daha önce partime çalışırken, devlette full time geçseydim hiçbir sorun olmadan full time olacaktım. Bu çifte standardın sebebi nedir?

Bu konu tasarıyla ilgili değil ama ayrıca genelgeyle ilan edilecek. Özel hastane ve ayakta teşhis ve tedavi merkezleriyle ilgili olan bu konu ayrıca duyurulacak.

SORU
• Bu yasa yürürlüğe girdikten sonra üniversitelerde çalışan Yard. Doç. Doç ve Prof. maaş ve dönerleri devlet hastanelerinde çalışanlarınkine yaklaşacak mı?

Tasarı bu haliyle kanunlaşırsa profesörler için belirlenecek maaş tavanı daha yüksek olacak. Ancak tavanın yüksek olması farklı, onu alabilmek farklı bir şey. Bu, performansa, yapılan işe de bağlı. Sağlık Bakanlığı hastanesinde çalışan hekim için belirlenen tavan 10 bin 500 lira diyelim. Ama bu rakamı alabilen sadece birkaç kişiden ibaret. Çoğu kimsenin gece de çalışması lazım ki, o puana ulaşabilsin. Profesörlerin tavanı daha yüksek olacak; bizimki 10 bin 500 ise onlarınki 12 bin olacak. Ama tabi bu rakamı alabilmek ayrı bir husus, hocanın performansı ile de alakalı.

SORU
• 15.04.2008 tarihinde yapılan istifa sonrası açıktan atama kurasında atamam yapıldı. Henüz göreve başlamadım. Tam gün taslağında yer alan istifa sonrası atamadan faydalanabilir miyim?

Tabi, taslak bu şekilde çıkarsa yararlanabilir.

SORU
• Emekli pratisyen hekimim. Tam gün işyeri hekimi olarak çalışmaktayım. Aile hekimliği başlıyor. Yetkilendirilmiş aile hekimi olacağım. İkinci işyerime devam edebilecek miyim?

İşyeri hekimliği ile ilgili düzenleme ayrıca duyurulacak. Çalışma Bakanlığı bu konuda bir kanun çıkartacak ve biz de tekrar düzenleme yapacağız.

SORU
• Aynı işi yapmamıza rağmen eğitim hastanesindeki uzmanların ek ödeme kat sayısı devlet hastanelerindekilere göre neden düşük?

Uzmanların tavan ücretleri aynı. Sadece hastane performansı, doktor sayısının çok olması gibi nedenlerle ellerine geçen rakam düşük olabilir. Bu, ek ödeme yönetmeliğinin konusu, tasarının değil.

SORU
• Tam gün tasarısı kanunlaşmadan önce kamudan istifa eder ve SGK anlaşmalı bir tıp merkezinde başlarsam bir sorun yaşar mıyım?

Kamudan istifa etmek bir haktır, istifa edebilir. Tıp merkezleriyle için Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği ile birlikte bazı kısıtlamalar getirildi. O yönden bir sıkıntı yoksa başlayabilir, bizim için bir sorun teşkil etmez.

SORU
• Ben daha önce Sağlık Bakanlığı dışında başka bir kurumda 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan bir hekimken istifa etmiştim. Tam gün yasası geçici maddesinde daha önce Sağlık Bakanlığında çalışıp da istifa eden hekimlere istedikleri takdirde dönüş imkanı tanınmaktadır. Bu imkan ben ve benim gibi olan hekimlere de tanınacak mı?

Bizim taslaktaki geçici madde sadece Sağlık Bakanlığında çalışırken istifa edenleri kapsıyor. Şu haliyle kendisi kapsam dışı.

SORU
• Döner sermaye ile hekime ödenen ek gelir yılın üçüncü ayından itibaren vergilerle eriyip gidiyor. Yıl sonunda üçte bir oranında azalıyor. Maliye Bakanlığıyla işbirliği ile bu konuda bir şey yapılamaz mı? Görev tazminatı özellikle mecburi hizmetle Doğu ve Güneydoğu Anadolu' ya gelmiş, yapmış olduğu hizmet puanıyla da daha yıllarca bu bölgeden ayrılamayacak olan hekimler için daha avantajlı hale getirilemez mi?

Vergi oranları, sadece hekimlere değil tüm gelir vergisi mükelleflerine uygulanan bir oran. Dolayısıyla Maliye Bakanlığının genel bir düzenlemesi. Diğer soruyla ilgili olarak, görev tazminatına yer verilen mesleklerde bu ayrım yapılmıyor; yani mahrumiyet bölgesi diye bir ayrım yok.

SORU
• Kanunda yer bulan acil servisler, yoğun bakım üniteleri, yenidoğan ünitelerinde çalışan uzman hekimlerin döner sermaye gelirleri %20 daha fazlayken, aynı ünitelerde çalışan pratisyen hekimler fazla bir ödeme alamıyor. Tam gün yasasının birinci maddesinde tabipler için de böyle bir farklılıktan söz ediliyor. Yenidoğan ünitesinde çalışan bir pratisyen hekim olarak benim de döner sermaye gelirimde artış olacak mı?

Bu, ek ödeme yönetmeliğinin konusu.

• Ben TSK’da eczacı yüzbaşı olarak görev yapmaktayım. Merak ettiğim nokta şudur: Ben de kamuda çalışan bir eczacı olarak bu yasa kapsamında bu görev tazminatını alabilecek miyim?

Bu, Bakanlar Kurulunun kararına bağlı.

SORU
• Devlet hastanesinde çalışan uzman doktor istifa ederse 2 yıl süre ile SGK anlaşmalı kurumlarda hasta bakamayacak mı?(Muayenehane açmamak kaydı ile)

Bakabilecek.

SORU
• Tam gün yasasına göre mecburi hizmetteki doktorların durumu nedir? Bu personelin kamu veya özeli seçme hakkı olacak mı?

Mecburi hizmetle sanırım devlet hizmet yükümlülüğü kastediliyor. Devlet hizmet yükümlülüğü ayrı bir konu, bunu yapmak zorunda yoksa mesleğini icra edemez. Mecburi hizmet mesela, biz Bakanlık olarak bir hekimi yurt dışına uzmanlığa gönderiyoruz ve onun karşılığında hizmet alıyoruz. Fakat devlet hizmet yükümlülüğü konusu farklıdır, zorunluluğu vardır.

SORU
• 4924 kanun ile çalışan sözleşmeli personele nöbet ücreti ve icap nöbeti ücreti verilmemektedir. İcap nöbetinin izni de yoktur. Yeni yasada icap nöbeti tutan 4924 sözleşmeli uzman doktor ücret alabilecek midir? (Alabilmesi için 4924 sayılı kanunda değişiklik gerekmektedir.)

Taslakta bununla ilgili bir düzenleme yok.

SORU
• Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim hastanelerindeki asistanlar ile üniversitelerdeki görevli asistanlar arasındaki gelir farkı aynı ülkede aynı işi yapan insanlar arasındaki adaletsizliği apaçık ortaya oymaktadır. Tam gün yasasından sonra asistan gelirleri ve haklarının ne olacağı konusunda bilgi verir ve bizlere de yer ayırırsanız seviniriz.

Taslakla birlikte, Sağlık Bakanlığı hastanesi ve üniversitedeki asistanların gelirleri eşitleniyor.

SORU
• Özel bir hastanede servis doktoru olarak çalışan pratisyen hekimim. Hastanede SGK anlaşması var ama ben SGK anlaşmalı hasta muayene etmiyorum, serviste çalışıyorum. Özel muayenehane açabilir miyim?

Açamaz. Çünkü çalıştığı kurumun sözleşmeli olup-olmaması önemli.

SORU
• İş yeri hekimliği ile ilgili bir soruya cevap net değil. Çalışma Bakanlığının hazırladığı kanuna katkı sağlanacağı cevaben yazılıyor. Çalışma Bakanlığı da taslak metninde de topu Sağlık Bakanlığına atıyor. Öğrenmek istediğim; elinde şu an sertifikaları olan doktor arkadaşların sertifikalarına Bakanlıkça onay verilecek mi? (Çalışma Bakanlığının taslak metninde ''Bakanlık onaylı sertifikalı işyeri hekimleri'' deniyor) Bu arkadaşlar hem kamu hem de işyeri hekimliği yapabilecek mi?

İşyeri hekimliği ile ilgili asıl yasal düzenleme Çalışma Bakanlığınca yapılabilecek. Biz. farklı kurumlarda çalışılabilmesiyle ilgili ilave düzenleme getireceğiz.

SORU
• Kadın doğum hekimiyim. Serbest çalışıyorum. Örneğin bir özel hastanenin kalp-damar hastalıkları ile SGK anlaşması var ama kadın doğum anlaşması yok. Bu hastanede SGK’sı olmayan özel sigortalı ya da ücretli hastaların doğumunu ve ameliyatını yaptırabilir miyim?

Hayır. Sağlık kurumunun SGK ile sözleşmesi halinde tüm branşları sözleşmeli kabul ediyoruz. Bu durumda hekimin ameliyat-doğum yaptırması mümkün olamaz.

SORU
• Şu anda sağlık ocağında 1300 YTL maaş ile çalışan pratisyen hekimin eline tam gün yasası ile ne kadar maaş geçecek? Ayrıca üniversitede asistanlık yapan hekimlerin maaşlarında bu yasanın bir etkisi olacak mı?

Görev tazminatı oranını Bakanlar Kurulu takdir edecek. Fakat maaş tavanı 750 YTL olarak belirlendi. Asistanların maaşlarında hem görev tazminatı hem de ek ödeme nedeniyle yasanın etkisi olacak tabi. Asistanların ek ödemesi artacak, görev tazminatı da ne kadar belirlenirse maaşları o kadar olacak.

........................

SORU
• SGK anlaşmalı bir özel hastanede tam gün ve tek kardiyoloji uzmanı olarak çalışıyorum. Kendi hastanemde olmayan anjiyo, vb. girişimsel kardiyoloji işlemlerini SGK anlaşmalı bir başka özel hastanede icra edebilmem için ne gibi başvurular yapmam gerekecek? Esas hastanem dışında SGK anlaşmalı kaç merkezde görev yapabileceğim konusunda nasıl bir sınırlama olacak? Bulunduğum özel hastanedeki statümde bir değişiklik gerekli olacak mı?

SGK anlaşmalı bir başka özel hastanede de görev yapılabilmesi durumunu Bakanlık ayrıca düzenleyecek. Prensip olarak, her ikisi de SGK anlaşmalı olduğu için olabilecek.

SORU
• Ben sözleşmeli olarak çalışmakta olan bir diş hekimiyim. Yani 4B’li memurum. 1 yıl önce atandım. Tam gün yasasından bizler nasıl etkileneceğiz? Maaşlarımızda artış olacak mı?

Görev tazminatının verilip verilmeyeceği konusuna Bakanlar Kurulu karar verecek. Ek ödeme oranları değişmiyor ama ek ödemesini tamamen dolduktan sonra mesai sonrası bir ek ödeme düzenlemesi daha var taslakta. Ondan da olumlu şekilde etkilenebilir diş hekimleri.

SORU
• Ben anestezi uzmanı bir askeri tabibim. Şu an part time, SGK ile anlaşması olan bir dal merkezinde çalışıyorum. Tam gün den sonra bu kurumla çalışmaya devam edebilecek miyim?

Taslağın şu haliyle çalışamayacak, sadece muayenehanede çalışabilecek ama bu konu Bakanlıklar arasında konuşuluyor. Yani muayenehane açabilecek ama SGK ile anlaşması olan yerde çalışamayacak.

SORU
• Bulgaristan Varna Tıp Fakültesi 1999 mezunuyum. Yıllardır eski YÖK tarafından sudan bahanelerle (yok tek sınav hakkı, yok TUS benzeri sınavlarla)10 yıla yakın zamanımız geçip gitti. Şimdi son olarak Sayın Bakanımız Recep Akdağ tarafından dile getirilen denklik sorunu ortadan kalkacak açıklamasına biraz daha açıklık getirmeniz mümkün mü? Bu yasada bizleri ilgilendiren hükümler var mı? Yoksa gene umut başka bahara mı kalacak?

Taslakla yapılan değişiklikle, denklik konusu tamamen YÖK’e bırakılıyor. Zaten 1219 Sayılı Kanundaki hükme binaen biz de temsilci gönderiyorduk denklik için ama asıl yetkili gene YÖK’tü. Şimdi tamamen YÖK’e veriyoruz denklik konusundaki yetkiyi.

SORU
• Uzman doktorum. Bağlı bulunduğum kurumdan 15.02.2009 tarihinde emekli olacağım. Sağlık Bakanlığına bağlı Ankara çevre il veya ilçelerindeki devlet hastanelerinde çalışmak istiyorum. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdeki tabip sayısını artırmak açısından milletvekilleri için geçerli olan emeklilik sonrası tekrar kamuya giren tabiplerin emeklilik maaşlarının korunmasının tam gün yasasıyla getirilmesi düşünülmüyor mu? Şimdiden yapmam gereken girişimler nelerdir? Tam kadroya geçişim olur mu? Döner sermayeden yararlanmam diğer uzmanlar gibi olacak mı?

Emekli olduktan sonra doktorun bizim Bakanlığa tekrar doktor olarak atanmasına engel kanuni düzenleme var. Dolayısıyla tam gün taslağında bunu değiştiren bir hüküm yok. Bizim Bakanlığa gelmek istiyorsa emekli olmadan önce geçmesi lazım naklen. Emeklilik maaşlarının korunarak getirilmesi durumu istisnai mesleklere tanınan bir şeydir; milletvekilleri, cumhurbaşkanları gibi. Tam günde böyle bir düzenleme yok.

SORU
• Ben Adli Tıp Kurumuna bağlı Adli Tıp Uzmanı olarak çalışmaktayım. Bizim döner sermayelerimiz 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 30. maddesi gereği düzenlenmiş ve söz konusu kanuna göre; ( Yapılacak ödeme, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı
hariç) toplamının;
a) Adlî Tıp Kurumu Başkanı için % 500'ünü,
b) Başkan yardımcıları için % 475'ini,
c) İhtisas kurulu başkanları için % 450'sini,
d) İhtisas kurulu üyeleri ile grup başkanları için % 400'ünü,
e) İhtisas dairesi başkanları, uzman tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri için % 350'sini,
f) Asistan tabip, pratisyen tabip ve diş tabipleri için % 300'ünü,
g) Alanında doktora derecesi almış olan mühendis, psikolog, biyolog, kimyager ve eczacılar için % 250'sini,
h) Hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu başkanlar kurulu kararı ile belirlenen personel ile otopsi görevlileri için % 200'ünü,
i) Diğer personel için % 150'sini, geçemez.
Serbest çalışan sağlık personeline ikinci fıkrada belirtilen oranların yarısı uygulanır.) şeklinde kanun maddesine göre %350 yi geçmemekte ve bu durum Adli Tıp Kurumunda çalışan hekimleri mağdur etmektedir. Yeni çıkacak yasada da 209 sayılı kanun, 2547 sayılı kanun zikredilip, Devlet ve Üniversite hastanesi personeline yöneliktir. 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 30. maddesinde de her hangi bir değişiklik yapması düşünülüyor mu,
yapılmayacaksa adli tıp uzmanlarının devlet hastanelerinde istihdam edilmesi konusunda bir çalışma varmı öğrenmek istiyorum.

Adli tıp uzmanlarının kendileri talep eder, kurumları da müsaade ederse bizim Bakanlığa geçebilirler. Naklen geçiş prosedürümüze uygun olarak, Bakanlıkları da müsaade ederse geçiş yapılabilir. Onun dışında Adli Tıp Kanunu ile ilgili bizim tam gün taslağında bir düzenlememiz yok.

SORU
• Yapılan kanunda bir doktorun birkaç özel sosyal güvenlik kurumu ile anlaşmış kuruluşta çalışmasına imkan verilmiş. Burada da hasta-hekim, hasta-hastane ve doktor-hastane arasında para ilişkisinin önü açılmış oluyor. Kanunun geneline aykırı değil mi? Köşe başlarını tutmuş meslektaşlarımızın maalesef ekmeğine yağ sürülüyor. Her hekimin tek bir kurumda çalışması kanunun amacına daha uygun değil mi? Bu konuda bir düzenleme yapılması daha uygun olmaz mı?

Soruda, bir doktorun SGK ile anlaşmış birkaç kuruluşta çalışmasına imkan verildiği söyleniyor. Prensip olarak her doktorun hasta takibi açısından bir kurumda çalışması doğrudur. Ancak öyle branşlar var ki, bir anestezi uzmanı mesela; kendi kurumunda yarım gün ameliyat yapıyor, başka bir yerde daha ameliyat yapıyor. Bizim de bunun karşılığında personel ihtiyacımız sözkonusu. Birkaç yerde çalışmaya müsaade edilmesinde verimlilik açısından fayda var. Ayrıca hekimlere konsültasyon açısından da değişik yerlerde ihtiyaç duyulabiliyor. Bu tabi ayrıca düzenlenecek. Branşlara göre bir sınır getirilecek. Zaten kamu kurumu-SGK ile sözleşmesi olan-olmayan kurumda çalışma ayrımı var taslakta.

SORU
• SGK ile anlaşmalı kurumlarda ki hekimler günlük 50 hastanın üzerinde bakamazken kamu kurumlarındaki hekimlerin sınırsız hasta bakması eşitliğe aykırı değil mi? Ayrıca muayenehanede çalışan cerrahi branş hekimleri SGK anlaşması olmayan hastane yok ise ücretli dahi olsa ameliyatlarını nerede yapabilecekler? SGK anlaşması yapan tıp merkezlerinde hasta ben ücretli muayene olmak istiyorum derse ve hastaya hiçbir SGK faturası düzenlenmezse bu hastalara bu şekilde bakılmasında SGK yönünden bir problem çıkar mı? Bence bu önlemlerin hepsi doktorların dışarıya çıkmasını engellemek niçin yapılıyor. Bu yasa sonunda kamu hastanelerinde bir fiyasko olmazsa anında bu kısıtlamalar (katkı payı dahil) kaldırılacak. O yüzden hekimlerin bir müddet belirli bir sıkıntı ile karşı karşıya olacağı görülüyor.

Eşitlik, Anayasa Mahkemesi kararlarında aynı işi yapan aynı statüdeki kişiler için sözkonusudur. Burada statü farklılığı var. 50 hasta ile sınırlanması SGK’nın bir uygulaması, anlaşmaya koyduğu bir şart ki, kimse bunu uygulamak zorunda değil. Dolayısıyla eşitliğe aykırı olduğunu düşünmüyorum. SGK anlaşması olmayan hastane yok ise ücretli dahi olsa ameliyatlarını yapamayacaklar.

SORU
• Özelde çalışmayı seçen diş hekimleri 2 ya da 3 özel diş kliniğinde çalışabilme imkanı bulabilecek mi? Ya da hem kendi muayenehanesinde hem de özel bir diş kliniğinde de aynı anda kısmı zamanlı çalışabilecek mi?

Diş hekimliğine taslakla yeni bir sınırlama getirilmiyor. Taslakla bu konuyla ilgili bir düzenleme yok.

SORU
• Ben Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanesinde 4924 sayılı kanuna tabii sözleşmeli pratisyen tabip olarak çalışıyordum. Görev yerimden istifa ederek ayrıldım şimdi bu yasayla görev yerime dönüp çalışmaya devam edebilecek miyim?

Hekimler için çok sık açıktan atama kuraları açıyoruz. Ama tasarı böyle kanunlaşırsa geri dönemez. Biz, sık sık Bakanlıktan ayrılmış memur veya doktorlar için hem memur hem sözleşmeli yerleştirme açıyoruz zaten. Burada açılan yerlere girebilir. Oysa geçici madde sadece ayrıldığı görev yerine dönmek isteyen memurlar için geçerli.

SORU
• Bir cerrah sadece muayenehanesinde çalışmayı seçtiğinde hastasını nerede ameliyat edecek? O doktorun çalıştığı yerde SGK ile anlaşması olmayan özel hastane yoksa ne yapacak? Eşi o ilde/ilçede zorunlu olarak bulunmakta ise örneğin devlet memuru ise adam orada serbest olarak çalışamayacaksa karısını cerrahın istediği yere tayin edecekler mi?

Eş ile ilgili durumu cevaplandırayım, önceki soruya yanıtlamıştım zaten. Eş durumu ile ilgili tayinde bizim öncelik sıralamamız var. Buna uyarsa girer uymazsa girmez.

SORU
• Taslak-Madde 1'de yer alan "....bu tüzük hükümlerine göre klinik şef ve şef yardımcıları ile profesör ve doçentlere yüzde 800'ünü...."ibaresi uyarınca bir devlet hastanesinde doçent olup da uzman kadrosunda çalışan hekimlerin alacakları döner sermaye payı % 800 müdür? Yoksa doçent veya profesörler mutlaka şef veya şef yardımcısı kadrosunda mı çalışırlarsa bu oranda pay alacaklardır?

Evet, profesör veya doçent olup uzman hekim kadrosunda görev yaparsa tavan olarak yüzde 800 alacak.

SORU
• Taslakta Geçici Madde 1 de yer verildiği üzere, eğitim hastanesinden başasistan kadrosundan istifaen ayrılan biri tekrar devlete dönmek isterse aynı hastaneye, yine başasistan kadrosuna atanabilir mi? Bu maddede sözü geçen "..duruma uygun kadro olmaması halinde münhal yerlere atanır" dan kasıt nedir? Yani aynı hastaneye mi, aynı şehre mi? Ve hangi kadro ile ataması yapılabilir?

İstifa ettiği kadroda boş yer varsa atanabilecek. Yoksa da personel dağılım cetveline göre o ilde yer varsa branşına uygun veya illerdeki yere teklif edilecek.

SORU
• Yasa yürürlüğe girdiği günden itibaren muayenehaneleri kapatmak için ne kadar süre verilecek? Yoksa 1 Ocak 2009’da direk uygulamaya mı girecek? SGK anlaşması olan dal merkezinde tam gün çalışarak part-time SGK anlaşması olan başka bir hastanede müdahale gereken hastalarıma girişimde bulunabilir miyim?

Taslağın kanunlaşması gecikirse bu sürenin de değiştirilmesi gerekir. Kanun yılbaşına sarkarsa elbette yürürlük tarihi de değiştirilir. Makul bir süre olarak en az 6 ay vermek isteriz. SGK anlaşmalı birden fazla kurumda çalışma durumu düzenlenecek.

SORU
• Ben bir ilçe devlet hastanesinde çalışan anestezi uzmanıyım ve mecburi hizmete tabiyim. Ne yazık ki hastanemizde çok ameliyat yapılmadığı için aldığım döner sermaye payı çok az. Ortalamadan vermeyi döner sermaye komisyonu kabul etmiyor. Tam gün yasası gelince elim kolum bağlanacak hem mecburi hizmet hem mecburi fakirlik. Peki ben bir uzman hekim olarak hastanemde çalışan pratisyenlerden daha az kazanmak konusunda da mı mecburi hizmete tabiyim? Bu konuda yapılacak bir şey yok mu?

Hekimlerimizi devlet hizmet yükümlülüğü için olabildiğince tercihlerine göre atamaya çalışıyoruz. Bu soruyu soran doktoru bilmiyorum tercihine göre mi gitti! Bu yükümlülük süresince dışarıda çalışamayacak ama sonrasında istediği yerde çalışabilir, özel ya da kamu şeklinde.

SORU
• Bizler toplum sağlığında çalışan diş hekimleriyiz.1200 maaş alıyoruz tam günle maaşlarımız artış ne kadar gelecek, bu durumda ek ödemelerimizin durumda ne olacak?

Ek ödemenin tamamını mesai içinde doldurursa mesai dışında ayrıca ek ödeme getiriliyor. Görev tazminatının ne kadar yansıyacağına Bakanlar Kurulu karar verecek.

SORU
• Yıllık izinler ve raporlu günlerde eskiden olduğu gibi döner sermaye kesilecek mi?

Taslakta bununla ilgili bir düzenleme yok. Eskiden olduğu gibi kesilmeye devam edecek.

SORU
• Kan merkezi doktorlarının döner sermaye kadro unvan katsayısın da (önceki 0,8) değişiklik oldu mu?

Değişiklik yok, bu taslağın işi değil.

SORU
• Organ nakil koordinatörü doktorları için döner sermaye kadro unvan katsayısı belirlendi mi?

Ek ödeme yönetmeliği devamlı yenileniyor. Tabi bunun da üzerinde çalışılıyor.
E-posta: okuyucu@medimagazin.com.tr

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) Salman Ceylan (Fizyoterapist)
31.01.2014 22:27:05
Tam zamanlı olarak özel bir dal merkezinde haftalık 45 saat olmak üzere fizyoterapist olarak çalışmaktayım. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde part-time olarak haftalık 10 saat çalışma hakkım var mı? Yeni çıkan bir yönetmelikle bunun önünün kapatıldığı söyleniyor bu bilgi doğru mu? Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
People
0
2) Erdal inan (Anestezi uzmani)
13.08.2011 12:10:09
SGK anlaşmalı bir özel hastanede tam zamanlı, ayrıca SGK anlaşması olan bir Goz merkezinde de yarı zamanlı olarak calismaktayim
Tam zamanlı çalıştığım yerden istifa edince ne kadar sure sonra yarı zamanlı çalıştığım yerde devam edebilirim
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)