Ak Parti Seçim beyannamesini açıkladı! İşte sağlıktaki hedefler!
AK Parti'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin açıkladığı seçim beyannamesinde, birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirileceği, aile hekimine düşen kişi sayısı düşürüleceği, sağlıkta yerlileşme projeleri devam edeceği ve Türkiye Genom Projesi kapsamında da Türkiye'nin 'gen havuzu'nun çıkarılacağı belirtildi.
Ak Parti Seçim beyannamesini açıkladı! İşte sağlıktaki hedefler!
24 Mayıs 2018 -

AK Parti'nin seçim beyannamesi Ankara Arena Spor Salonu'nda açıklandı.

AK Parti'nin "24 Haziran 2018 Genel Seçim Beyannamesi"nde "sağlık hedefleri"ne ilişkin bölümünde, Türkiye'nin sağlık alanında bölgesinin öncü ülkesi ve dünyada rol model olacağı, sağlıkta hizmet sunum kalitesinin artırılmasının yanı sıra tıbbi teknolojide, ilaç endüstrisinde ve sağlık turizminde kapasiteyi geliştirerek, yerli üretim yapan bir ülke olmasının hedeflendiği vurgulandı.

Yeni dönemde, birinci sağlık hizmetlerini güçlendirerek, sağlık sistemi içerisindeki etkinliğin artırılacağı vurgulanan beyannamede, aile hekimi başına düşen kişi sayısının 2023 yılında yarı yarıya düşürüleceği bildirildi.

Aile Sağlığı Merkezlerinin güçlendirileceğinin altı çizilerek, acil servis sağlık hizmetleri kapsamında hasta karşılama elemanları ve vale hizmetleri sağlayacak, hasta bilgilendirme ofislerinin kurulacağı ifade edildi. Küresel ve bölgesel ölçekte, acil ve afet durumlarında destek sunan lider ülkeler arasında da Türkiye'nin yer alacağı belirtilerek, bu kapsamda acil vakalara zaman erişim oranında 2023 yılına kadar yüzde 85'e çıkarılacağı vaadinde bulunuldu.

Beyannamede, sağlıkta fiziki alt yapı ve insan kaynağı yatırımlarının da devam edeceği vurgulanarak, yaklaşık 7 milyon nüfus yoğunluğuna hizmet edecek 64 yeni sağlık tesisinin açılacağı bildirildi.

Beyannamenin, 2023 yılına kadar yapılacak sağlıkta yapılacak çalışmalara ilişkin bölümünde, şu değerlendirmede bulunduldu:

"10 bin kişiye düşen yatak sayısı 28,5'ten 31,2'ye çıkacak. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, nitelikli yatak oranı yüzde 100'e çıkacak. Şehir hastanelerindeki toplam yatak sayısı 4 binden, 40 bine çıkacak. 2018'in ikinci yarısından itibaren Manisa, Elazığ, Ankara ve Eskişehir Şehir Hastaneleri hizmete açılacak. 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 184'den 230'a, yüz bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı ise 272'den 370'e çıkaracak. Yılda 24'den fazla böbrek nakli yapan merkezlerin oranı yüzde 60'dan yüzde 100'e çıkaracak."

- e-Nabız kullanıcısı 12 milyona çıkarılacak

Bilgi iletişim teknolojileri destekli entegre uzaktan sağlık ve bakım uygulamaları da yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda, e-Nabız uygulaması ile her hastanın sağlık geçmişinin hekimi tarafından görüntülenmesini sağlayacak, mevcut durumda 7 milyon olan e-Nabız sistemini kullanan vatandaş sayısı 12 milyona yükseltilecek.

Bağımlılıkla mücadelede çalışmaları da tüm yurtta aktif bir şekilde devam edecek. 2023 yılına kadar tüm illerde bağımlılığa yönelik tedavi hizmetlerinin verileceği ifade edildi. Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı (2018-2023) yürürlüğe konularak uyuşturucu ile mücadelede yeni bir dönem başlatılacağı, uyuşturucu ile mücadelede yeni Danışma Merkezlerinin açılarak ülke genelinde yaygınlaştırılacağı aktarıldı.

- Bütünleşik sağlık hizmet modelleri hayata geçecek

Bütünleşik sağlık hizmet modellerinin hayata geçirilmesi amacıyla bulaşıcı olmayan hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve obezite gibi hastalıklar için tarama programlarının yaygınlaştırılacağı bildirildi.

Bazı kanser türleri başta olmak üzere erken teşhise yönelik tarama programları da yaygınlaştırılacak. Asbest ve radon gibi kanser hastalığının önemli risk faktörlerine yönelik haritalandırma çalışmaları yapılarak, bütün illeri kapsayan aktif bir kanser kayıt sistemi oluşturulacağı vaadedildi.

Diyabetin erken teşhis edilme oranına yönelik yürütülecek çalışmalarda, diyabetli bireylere yönelik bakım hizmetlerinin de geliştirileceği belirtildi. Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın kanıta dayalı, güvenilir ve etkin bir şekilde sağlık sistemine entegrasyonunu sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında ise geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitelerinin kamu sağlık tesislerindeki sayısının artırılacağı dile getirildi.

Beyannamede, anne ve çocuk sağlığına yönelik yürütülecek çalışmalara ilişkin bölümde ise şu ifadeler kullanıldı:

"Anne ölüm oranları yüz binde 14,7'den 9'a düşecek. Bin canlı doğumda 5 yaş altı bebek ölüm oranları (tüm haftalar) 9,4'ten 8'e düşecek. Her gebenin sağlıklı olarak hastanede doğum yapmasını ve takiplerinin gerçekleştirmesini sağlayan Anne Dostu Hastane sayısı 27'den 85'e çıkacak. Bebek dostu yoğun bakım ünitesi bulunan hastane sayısı 22'den 95'e çıkaracak. Aşılama oranları yüzde 97'lere ulaştığı Türkiye'de aşı ile korunabilir hasta sayısında ciddi azalma sağlanacak. 0-6 yaş grubu çocukların psikososyal gelişimini destekleme programı ülke genelinde yaygınlaşacak. İstismara uğrayan çocukların ikincil örselenmesini en aza indirgemek amacıyla kurulan Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) sayısı 31'den 44'e çıkacak."

78 ilde 156 olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin, 2023 yılına kadar 81 ilde, 245'e çıkarılacağı belirtilen beyannamede, gönüllülük esaslı Sağlık Temsilciliği Sisteminin de hayata geçirileceği vurgulandı.

- Türkiye'nin 'gen havuzu' çıkarılacak

Halk sağlığına yönelik yürütülecek çalışmalar kapsamında, bu yıl sonuna kadar tüm içme suyu depolarına otomatik klorlama cihazlarının takılmasının sağlanacağı, güvenli içme suyuna erişim için Damacana Takip Sistemi'nin uygulamaya geçirileceği belirtildi.

Beyannamede, koruyucu sağlık hizmetleri alanında atılacak yeni adımlarla tüm yurtta aktif bir politika izleneceğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Başta çocuklara yönelik olmak üzere, sağlığa zararlı gıda ürünlerinin yanıltıcı ve yanlış yönlendirici tanıtım faaliyetlerine ilişkin tedbirler alınacak. Etiket ve ambalajları, tüketicileri daha doğru bilgilendirecek şekilde düzenlenecek. Sağlıklı beslenme kapsamında gıda ambalajlarındaki mevcut bilgiler görünür hale getirilerek, kolay anlaşılır olması sağlanacak. Beyaz Bayraklı Okullar arasında, Beslenme Dostu Okul oranını 2023 yılına kadar 3 katına çıkacak. Halkın sağlığını korumak için sağlık dostu işletme sertifika sistemini hayata geçirecek; gıda üreticilerinin katılımı ile iş birliği platformu kuracak ve daha sağlıklı besin üretmeleri desteklenecek. Çocukluk ve ergenlik dönemindeki bireylere yönelik sağlıklı beslenme programları yürütülecek. Obezite ile mücadele ederek, obezite oranını düşürülecek. Sağlık ürünlerine yönelik regülasyon düzeyi artacak. 2023 yılına kadar, bin kişiye düşen günlük antibiyotik kullanım miktarı 35,3'ten 31'e düşecek. Türkiye Genom Projesi kapsamında ülkemizdeki nüfusun gen havuzunu çıkarılacak ve kişiye dayalı tıp uygulamaları geliştirilecek.

Ulusal Genom Araştırma Geliştirme Merkezi (Aziz Sancar Araştırma Geliştirme Merkezi) alt yapısı kurulacak. Türkiye Kanser Gen Projesi kapsamında kanser hastalarının genomik profili çıkarılarak kanser hastalarında kişiye özel tedavi uygulamaları sağlanacak. Sağlıkta yerlileşme projeleri, tüm hızıyla devam edecek.

Yerli aşı alanında yapılacak yatırımlarla Türkiye, aşı ithal eden ülke konumundan aşı ihraç eden ülke konumuna getirilecek. Su çiçeği, kuduz aşısı, hepatit B aşısı e 5'li karma aşıları, (DaBT-Hib-İPA) yerli aşılar olarak üretilecek. Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) ile yerli ilaç ve tıbbi cihaz sanayisi güçlendirilecek.

Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik Sanayi İşbirliği Uygulamaları kapsamında, dijital radyografi, bilgisayarlı tomografi (BT), hasta başı monitörü (HBM), manyetik rezonans (MR) ve ultrasonografi (USG) cihazları Türkiye'de üretilecek."

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
37
1) Sinan (Dr)
09.08.2018 15:43:46
En yüksek devlet memur maaş katsayısı arttıkça bu ödeme de artacak. Yürürlüğe gireceği Ocak 2019'da üzerine EYDM katsayısı kadar, yıllık toplam 250-300 lük bir ilave olup artacak. Böyle goller yemeye can kurban..
People
33
2) ufuk (dr)
07.08.2018 12:09:26
Ne bugün, ne de yapılacağı söylenen emekli hekim maaş zammı ile bir huzur evi ücreti karşılanamıyor ne yazık ki? https://istanbul.aile.gov.tr/data/5a4f5ef6290eac3cdca96200/doc02445920180105113005.pdf
People
51
3) tamer (dr)
03.08.2018 14:58:25
"memur emekli maaşının en önemli kalemi olan ek gösterge artırılarak hekim emekli maaşlarının artırılma imkanı varken neden gösterge rakamının 18000 (yanlış hatırlamıyorsam) ile çarpımı kadar ödeme yapılması yöntemi seçildi?" sorununa cevap vermek ister misin ekonomist ali ? (18000 değil, 17000 ve ve 13000) 15-20 yıldır eriyen hekim maaşındaki erime durdurulmuş, tersine beş ay sonra olsa da artma sinyali vermişse bardağın dolu tarafından bakarız. ileride yerine ek gösterge kaynaklı bir "idame düzenlemesi" de pek ala yapılabilir, mesela 7200 ??
People
4
4) Ali (Ekonomist)
02.08.2018 20:48:28
sayın Gazanfer dr; yanlış bilgi veren kişiden kastınız ben olduğum düşüncesiyle yazıyorum. eğer gösterge ile ek gösterge arasındaki farkı bilseydiniz bu yorumu yazmazdınız. hadi bilmemenizi makul sayalım. peki memur emekli maaşının en önemli kalemi olan ek gösterge artırılarak hekim emekli maaşlarının artırılma imkanı varken neden gösterge rakamının 18000 (yanlış hatırlamıyorsam) ile çarpımı kadar ödeme yapılması yöntemi seçildi? hiç düşündünüz mü? konu uzadıkça uzuyor. ben yazdıkca bana kızıyorsunuz.:)) benden bu kadar. başka bir konuda görüşmek üzere. son olarak sayın emekli doktor. yazdıklarınıza uzun cevap yazmak isterdim. ama çok zamanım olmadığı için tek cümle ile cevap vereyim. Hakim Savcı MEMUR değildir. yorumların genel özeti bu. görüşmek üzere...
People
48
5) Gazanfer (Dr)
01.08.2018 17:57:33
en yüksek devlet memur maaş katsayı sı arttıkça bu ödeme de artacak, hatta yürürlüğe girdiği ocak 2019 da bile hemen artmaya başlayacak arkadaşlar, biri size yanlış bilgi vermeye devam ediyor sanki..
People
40
6) Remzi (Dr)
31.07.2018 16:23:25
Hekim maaşlarındaki gerileme henüz durmadı, kanun hemen değil 2019 dan geçerli, yani önümüzde daha tam beş ay var. Bu süre içinde pek çok değişebilir. Kalıcı çözüm bence Ek Gösterge artışı olmalıydı. Bu yapılan biraz sakat gibime geliyor..
People
39
7) Süleyman (Dr)
31.07.2018 12:23:48
Kadir beyin sözünü etiği durum buydu galiba? http://karamel.test.hurriyet.com.tr/gundem/doktora-albay-hakim-emekliligi-40608832
People
8
8) Ali (Ekonomist)
31.07.2018 12:09:11
ortalama yüzde 7 enflasyon varsayımı altında 2000 TLnin 10 yıl sonraki değeri 3667 TL. ek ödeme şeklinde olduğu için 2000 TL sabit kalacak. ama ek gösterge değişikliği yapılsaydı her sene bu tutar artacaktı. hakim savcı emekli maaşına yaklaştı ancak makas her sene yeniden açılacak. yıpranmaya hiç girmiyorum:) hadi kutlamalara devam:)
People
37
9) Cenk (dr)
29.07.2018 17:53:26
Haklısın Kadir abi, 20 yıldır ılk kez hekim maaşlarında iler doğru bir hamle ölü, belki hakim savcı albay maaşına denk maaş aldigimiz günleri tekrar görürüz. Ha Ek Gösterge, ha Ek Ödeme şekli sorun değil
People
15
10) emeklidoktor (doktor)
28.07.2018 19:24:24
Valla arkadaşlar bu ekonomist ali arkadaşa kızıyoruz da adam doğruyu söylüyor.Ben bu emekli maaşlarına zam işinden bir şey anlamadım.Maliye bürokratları hakikaten bizi kazıkladı mı nedir.Misal ben sigorta emeklisi olduğum için bu zam kapsamında değilim.2019 ocaktan geçerli.Çalışırsan gene alamıyorsun.Devlet hiç bir meslek grubuna zam verirken bu kadar şart şurt ileri sürmüyor.Çevrenizdeki emekli doktor arkadaşlarınıza abilerinize falan bir bakın ve yüzde olarak doktor emeklisi meslektaşlarımızdan kaçı bu parayı alacak diye bir düşünün .Ben kendi tanıdıklarıma bakıyorum bakıyorum sağdan say, soldan say yüzde 10 , bilemedin yüzde 20 yararlanma oranı gibi bir rakama ulaşıyorum.Bu zamdan ben bir şey anlamadım ekonomist ali bence haklı bu maliye burokratları bizi dolandırdı bence :))))))))))))
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
24/05-24/05 Cumhuriyetten Günümüze Kadın Sağlığı KADIN... ANKA
24/05-25/05 Marmara Odyoloji Günleri-2019 DİĞER İSTA
25/05-25/05 Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım ROMATOLOJİ İSTA
25/05-26/05 MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu NÖROLOJİ İZMİ
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA