Dünyayı gezmek dururken, emekli hekimler neden çalışmak ister
Türkiye Klinikleri TV sunucusu Avukat Ayşe Acar Yücel hekimlerin emekliliklerini konu edinen bir yazı kaleme aldı. "Hekimler emekli olurken ekonomik standartlarının düşmesinin yanında milyonluk malpraktis davalarının tehdidi altında emekliliğe adım atıyorlar" diyen Acar yasanın tekrar düzenlenmesine işaret etti
Dünyayı gezmek dururken, emekli hekimler neden çalışmak ister
21 Ocak 2019 10:22 - MEDİMAGAZİN

Ülkemizde emeklilik sonrası oluşan, ekonomik standartlarda ölçüsüz düşüşten, en büyük payı alan meslek grubu, hiç kuşkusuz “hekim” grubudur.  Emeklilik sonrası hekimler, maddi zorluklar ile baş edemez hale geldiğinden ister istemez “Dünyayı Gezmek” yerine çalışmaya devam etmek zorunda kalmaktadır. Hekimler emekli olurken ekonomik standartlarının düşmesinin yanında milyonluk malpraktis davalarının tehdidi altında emekliliğe adım atıyorlar.

Böylesi hassas durumda olan emekli hekimler için umut ışığı olarak görülen yasal düzenlemenin gerekçesine uygun bir şekilde tüm emekli hekimleri kapsaması beklenirken, 3Ağustos2018 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan 7146 nolu kanunun 4. Maddesi ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 84. Maddesine getirilen ek madde yasa gerekçesinden ve hekimlerin beklentisinden uzak, tüm emekli hekimleri kucaklamayan aynı hukuki durumda olmalarına rağmen hekimler arasında ayrım gözeten bir yasa olması sebebiyle Tabip Odalarını ve hekimleri ayağa kaldırmıştır. Bunun sebebi emekli hekimlerin yasadan faydalanmalarını bazı koşullara bağlamasıdır. Yasa ile;

  • SSK ve BAĞ-KUR emeklisi hekimler yasa kapsamına alınmamıştır.
  • Aynı hukuki durumda olmalarına rağmen, Emekli Sandığından emekli olan hekimler sosyal güvenlik kurumuna prim ödüyor olsalar dahi ücretli çalıştıkları sürece yasa kapsamına dahil edilmemiştir.
  • Yine aynı hukuki durumda olan makam tazminatı alan hekimler yasa kapsamının dışında tutulmuştur.

Ancak sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan ve ücretli çalışmadan meslek hayatına devam eden hekimlere ek ödeme yapıldığı görülmektedir. (Örneğin Muayenehane hekimi, Özel hastanelere şirket üzerinden fatura kesmek suretiyle hekimlik mesleğine devam eden hekimler gibi) Yasanın, Emekli Sandığından emekli hekimler arasında dahi ayrım yapması Anayasanın “kanun önünde eşitlik ilkesi” ne açıkça aykırıdır.

Anayasa’nın 10. Maddesi ” ………... Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” şeklindedir.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun bir kararında aynı hukuksal durumdaki kişilerle ilgili 10.Madde yorumunda “Kanun önünde eşitlik ilkesi hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil hukuksal eşitlik öngörülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı; aynı durumda bulunan kişilerin kanunlar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, kişilere ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. …..(1)

Görüldüğü üzere yasal düzenleme;  emekli hekimlerin hukuki durumları aynı olmasına rağmen farklı hukuki pozisyonlara konulmaları sebebiyle açıkça “kanun önünde eşitlik ilkesi” ne aykırıdır.

“Toplum Sağlığı” ve “Hasta Güvenliği” ve “Malpraktis Davalarının”daha fazla  artmaması için emekli hekimlerin emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmeleri gerekir. Çünkü;

  • Hasta yoğunluğuna rağmen hekim sayısının yetersizliği malpraktise davetiyedir.
  • Uzman hekim sayısının azlığı malpraktise davetiyedir.
  • Emekli tüm hekimlerin çalışmayı bırakması halinde boşalan alanları dolduracak uzman hekim bulunmasının zorluğu ve hasta yoğunluğunun daha da artması malpraktise davetiyedir.
  • Dava baskısı ve azalan uzman sayısı sebebiyle asistan eğitiminin gereği gibi yapılamaması malpratise davetiyedir.
  • Hekimlerin ayrımcılığa uğradıklarını korunmadıklarını hissetmeleri meslekten uzaklaşmalarına sebep olacak ve sonuçta kaybeden hepimiz olacağız.

Ülkemizin büyük tecrübeye sahip emekli hekimlerinin hizmetine ihtiyacı varken gerek “Sağlık Hizmetinin” aralıksız devamı, gerekse hekimler arasındaki eşitsizliğin giderilmesi için yasanın tekrar düzenlenmesi ve tüm hekimleri kapsayacak hale getirilmesi gerekir.

 

(1) T.C. Anayasa Mahkemesi - Genel Kurul Esas No.: 2017/113 Karar No.: 2017/157 Karar tarihi: 15.11.2017

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
21
1) misafir (dr)
06.02.2019 12:56:34
malesef hekime her alanda olduğu gibi emeklilik konusunda da yapılan iyiliklerden biri !!! tıpkı malpraktis gibi tıpkı yıpranma payı gibi tıpkı mecburi hizmet gibi tıpkı performans gibi ..sayılarını çoğaltabiliriz. özellikle son 16 yılda sağlıkta bir kaç basamak çağ atladığı söylenilen ülkemiz malesef aynı süre içinde hekim hakları konusunda hep geriye gitmiştir. beklenen sağlıkta memnuniyetin en az bir kat arttığını söyledikleri bir alanda hekim memnuniyetinin de en az bir kat artması gerekmez mi. ama bırakın artmayı son 16 yıl öncesine göre memnuniyet oranı gerilemiştir bile. diğer mesleklere normal mantık kuralları içinde yapılan iyileştirmeler doktorlara gelince adeta veriyor gibi görünüp vermemeye dönmüştür. güya emeklilikte maaş artışı getirdiler neden her hekime verilmedi cımbızla seçer gibi seçtiler. emekli hakim savcı emeklilikte çalışmak isterse maaşından kesinti olmaz ,peki neden doktora olur.yine yıpranma payı getirdiler. diğer yıpranma payı alanların geçmiş alınterleri kabul görürken hekime gelince 15 yıla bir yıl yıpranma oda herkese yok özelikli olacak ve geçmiş alınterlerine sırtını döndüler vermediler.. doktorları performans peşinde yarış atı gibi yarıştırırken performans uygulamasından vaz geçip neden hakim savcılara verdikleri KISTAS MAAŞI uygulamasına benzer bir uygulama getirmezler. zaten son 16 yılda bir kaç artan hekime şiddeeti saymıyoruz bile..şiddete karşı göstermelik bir iki caydırıcı olmayan önlemler o kadar. siz hiç görevi başındayken hakim savcıya şiddet uygulayan biriyle hekime şiddet uygulan birinin aynı cezayı aldığını duydunuz mu...durmak yol memnuniyete devam...
People
8
2) Ahmet Uğur (uzman doktor)
25.01.2019 12:27:27
Avukat hanım hem Anayasa eşitlik maddesinin aynı hukuki statüdeki kişiler arasında olabileceğini yazıp ,sonra da emekli hekimlerin hepsini yanlış olarak aynı hukuki statüye sokmuş.Kanun Emekli sandığı kanunu ile ilgili düzenlemedir.SSK ve Bağ Kur emeklilerini kapsamıyor,bu konu da çabalar da sonuç vermez.Ancak aynı hukuki statüdeki emekli sandığı emeklileri arasında bir hukuki karar çıkabilir.
People
62
3) dr (dr)
23.01.2019 11:01:48
Yapay zeka sorunu çözecek. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da kullanıma girmiş durumda. A.B.D. de yarı programlı doktor RP-7 acil serviste kullanılıyor. Bizde de uygulanırsa iyi olur, hiç olmazsa sopayı robot yer, sopayı atan maganda da devlet malına zarar vermekten inşallah bu sefer hapse girer (!). Japonya’da hemşire HOSPİ hatasız ilaç dağıtıyor. Hastabakıcı Ri-MAN , görsel, işitsel ve koku sensörleriyle hastaların bakımını yapabilen ve özellikle de beli ağrımadan (!) her türlü pozisyonu verebilen robot. Da Vinci robotunun daha gelişmişi de yolda : STAR (Soft Tissue Autonomous Robot). Birim alana, hayvan barsak anastomozunda, insan cerraha göre daha sık ve hatasız sütür atıyor.
Önümüzdeki 10-15 yıl içinde şu an çalışanların yarısından fazlasının yerini yapay zeka ve robotlar alacak. Sağlık sektörü de böyle. Dünyayı gezebilir miyiz bilemem ama zorunlu emeklilik yolda...
En büyük faydası sağlıkta şiddete olur. Sopayı robot yer, maganda da devlet malına zarar vermekten içeri tıkılır. Bu kez gözünün yaşına bakmazlar magandanın...
People
27
4) Cengiz Albayrak (Doktor)
22.01.2019 21:22:09
Belirtilen durumların dışında son 3.5 yılından az süre başka bir sosyal güvenlik kurumuna ( Bağkur-SSK) prim ödeyerek EMEKLİ SANDIĞINDAN emekli olan hekimler de kapsam dışı tutulmuştur.
People
24
5) Kamil Ömür (Uz. Dr)
22.01.2019 19:11:37
Hekimlerin çoğunun hukuğun h sinden haberi yok. Farklı sosyal güvenlik kurumlarımna bağlı hekimler sadece meslekleri açısından aynı meslektir. Kamu avukatı da avukat, bürosu olan avukat da avukat. Onlar diyor mu ikimizde avukatız niye emekli maaşlarımız farklı. Yine devlette çalışan mühendis ile özelde çalışan mühendisin de farklı. Düne kadar emekli maaşı yakınken böyle bir şey yoktu ne zaman emekli sandığı emeklisine ek zam yapıldı o da çalışırsa yok hop bize de yapılsın. Tavandan primleri ödenen doktorun emekli maaşı emekli sandığı emekli sinden yüksekti bunu da hatırlatayım. Keşke size de verseler ama isteselerde veremezler. Mecliste 4a ve 4b lilerede verelim önergesi verildi reddedildi. Biz hekimimizi devlette tutmak istiyoruz onlara da verilirse istifa edenler artar dendi. Anayasa mahkemesi yazın bir kenara % 100 reddedecek. 4a ve 4b liler kapsam dışı diye bozarsa diğer bütün meslek mensupları için emsal olur. 3000 lira emekli maaşı alan mühendis 4000 lira emekli maaşı alanı örnek göstererek dava açar. Vakıf üniversitesindeki profesörler eğer devlette emekli olup sonra vakıf üniversitesine geçmemişse akademik kariyerini vakıf üniversitesinde yapmışsa 4a ya tabidir. Yeşil pasaport alma hakkı bile yoktur. Devlet emeklisi profesör maaşı 7500 lira iken vakıf üniversitesinden emekli olanların maaşı 5000 ila 5500 lira arasında. Onlarda mahkemeye başvursun o zaman.
People
38
6) Tansel Sarıoğlu (Radyoloji uzmn)
22.01.2019 17:29:31
Dünyayı gezme konusunu eleştiren arkadaş! ! Burada bir ironi var, yanlış anlamayın. .yazarın bize layık gördüğü bişey. . ..
10-20bin tl kazanırken emekli olduğunda 3200 tl alan ssk emeklisi dr à destek çok güzel. ..keşke sağlam bir avukat anayasa Mahkemesine gitse de belki bizi de kapsar hale getirirler kanunu... yazarın eline sağlık.
People
30
7) ismail yetenek (dr)
22.01.2019 16:25:15
Dalga mı geçiyonuz siz..Emekli dr,karnını doyuracak parayı bulmuş ta,sıra dünyayı gezmeye mi gelmiş..Bunlar ya uzayda yaşıyor,ya da emekli dr maaşından haberleri yok...
People
40
8) misafir (dr)
22.01.2019 15:29:56
hekimlere külfet getirecekleri zaman avrupada şöyle amerikada şöyle deyip cümleye başlıyorlar aynı sağlık şartları neden bizde de aynısı olmasın deyip halka şirin görünmeye oynuyorlar.. iş doktora nimete gelince nedense ne avrupa kalıyor ne amerika...hepsindeki imkan gözardı ediliyor. iş nistemeye gelince madem kıyaslama o ülkelerle oluyor o zaman emekli maaşı dahil her türlü hekim hakları onların seviyesine çıksın.
People
36
9) Yıldıray Atılgan (Temelde İnsan Tamircisi)
22.01.2019 00:47:55
2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde Cumhurbaşkanı’na verilecek yıllık ödenek 894.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakama göre 2019 yılı için belirlenen Cumhurbaşkanı aylık ödeneği ise: 894.000 ÷ 12 = 74.500 TL’dir. Buna göre Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığı: 74.500 x % 40 = 29.800 TL’dir.

TBMM Başkanı ve eski Başbakanların emekli aylığı ise Cumhurbaşkanı emekli aylığının % 75’idir. Buna göre Başbakan’a ödenecek emekli aylığı; 29.800 x % 75 = 22.350 TL’dir. Milletvekili emekli maaşı ise; Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığının % 45’idir. Bu tutar ise 29.800 x % 45 = 13.410 TL’dir.Değerli Medimagazin okurları,görülüyorki en büyük haksızlık biz Hekim Emeklilerine değil yukarıda ünvanları geçen makam emeklilerine yapılmakta.Emekli olduklarında ;aktifkenki yaşam standartlarına ulaşamayacakları için ,onlara yardımcı olmalıyız,emekli olursak yardım edemeyiz çünki,efendim bendeniz saygılarımı sunarım...
People
21
10) mustafa arslan (Pädagog ve sosyal Manager)
21.01.2019 22:00:47
—Sağlık alanındaki yasal uygulamalar tabiiki Avukat Ayşe Hanımında uzerine basarak anlattığı gibi, Anayasa ya uygun -eşitlik ilkesi- nden hareket ederek gereklidir. Eğer Sağlık alanında ki meslekleri ihtiyaca değer kalteli bir Eğitim sistemi çerçevesinde planli bir şekilde uygulama olursa, bunun yaninda tabiiki anayasanın şart lari gözönunde bulundurularak bir herkes icin gerekli ve gecerli bir Emeklilik sistemi kurulursa Doktorlarda Emeklilikte, tabiiki isterlerse dünya turuna cikabilir... Almanyada ki doktorlar parasızlıktan değil, başka kisisel sebeblerden 90 yaşında bile çalışmaktadır lar(ne yazikki!!!! / çalışma kalitesi soruşturmak gerekir).. Ama İsteseler 3 defa dunya turu yapabilecek paraları vardir yetecek kadar....

Sayin Avukat Ayşe Hanım a teşekkür ler bu güzel ve değerli mekalesi icin.. Parmaklarıiyla yanlış olan yasal uygulamalara göstermesi—— Saygı larimla ve Almanyadan selamlariMlA
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer