İcap nöbetlerine dava
Türk Tabipleri Birliğinden...
31 Mart 2012 02:05 -

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı’nın Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulanma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ dayanak gösterilerek alanında tek olan hekimlere icap nöbeti tutturulmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği söz konusu Tebliğin bazı hükümleri ile icap nöbetine dair anılan hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 12. Dairesinin E.2010/8473 sayılı dosyasında görülen davayı açmıştır.

Bir hekim tarafından da bu yöndeki icap nöbeti işlemi ile işlemin dayanağı olan Tebliğin anılan hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Danıştay 12. Dairesi E.2011/311 sayı ve 09.06.2011 günlü kararı ile Tebliğ hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Ancak bu karar Sağlık Bakanlığı'nın itirazı üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 06.10.2011 tarih ve 2011/731 itiraz numaralı kararıyla kaldırılmıştır.

Bu karar üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Valiliklere branşında tek olan uzman hekimlere ücreti karşılığında icap nöbeti düzenlenmesine ilişkin 2 Şubat 2012 günlü genel yazı gönderilmiştir.

Her iki davada da esas hakkında henüz bir karar verilmemiştir. Bununla birlikte Kurul kararı ve Sağlık Bakanlığı’nın anılan yazısı ile birlikte görev yaptıkları yerlerde branşında tek olan uzman hekimlere icap nöbeti uygulamasına hız verilmiştir. Nitekim hekimlerden konuyla ilgili olarak Birliğimize çok sayıda başvuru yapılmaktadır.

Merkez Konseyimizce bu gelişmeler üzerine konuya ilişkin çalışma ve değerlendirmeler yapılmıştır. Üyelerimizin bilgi belge desteği ve katkısı ile üç alanda sorunun çözümü için çalışmaların yürütülmesi planlanmıştır.

Bunlardan ilki fazla çalışmaya sınır getirilmesi, fazla çalışmaların fiili hizmet süresi zammı yolu ile emeklilik süresinde değerlendirilmesi ve aşırı yıpranmayı dikkate alan bir ücret artışı sağlanması olanaklarını içerir bir yasal değişiklik için siyasi partiler ve TBMM nezdinde girişimlerin yürütülmesi. Her düzeyde hekimlere yeterli dinlenme hakkı ve kendilerini yenileme hakkı verilmesinin sağlık hakkına ve sağlık hizmetine olumlu katkısının görünür kılınması.

İkincisi ise henüz iç hukuk yolları tüketilmeden uluslararası yargı yolları ve başvuru olanaklarının zorlanması. Bu konudaki çalışmalar tamamlandığında ayrıca bilgi verilecektir.

Üçüncü olarak ise henüz tamamlanmayan iç hukuk alanında yaşanan ağır hak ihlallerinin anlatılması için üyelerimizle birlikte ortak çalışma yürütülmesi. Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan dava takip edilecek olmakla birlikte; yukarıda numarası belirtilen hem kurumsal hem de bireysel davaya aynı uygulamalara maruz kalan hekimlerin bilgi ve belgeleriyle birlikte katılımları sorunun ve boyutunun anlaşılması açısından katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Bu amaçla isteyen üyelerimizin açılmış bulunan bu davaların herhangi birine davacı yanında katılması için örnek katılma dilekçesi hazırlanmıştır. Dilekçede kişisel bilgilere göre değişiklik gösterecek hususların dilekçe üzerinde girilerek Danıştay’a sunulması yeterlidir. 

(Hekim Tarafından Açılan Davaya Katılma Dilekçesi için)

(TTB Tarafından Açılan Davaya Katılma Dilekçesi için)

Bir diğer iç hukuk yolu ise doğrudan nöbet uygulamasının ve uygulama dayanağı Tebliğ hükmünün iptalini istemektir. Bu konuda da örnek dava dilekçesi hazırlanmıştır. (Örnek Dava Dilekçesi için)

Müdahale dilekçesi verilmesi ve dava açılması ile ilgili yargılama giderlerine ilişkin bilgilendirme metni yazımız ekinde yer almaktadır. (Masraf Bilgi Notu için)

Birliğimizce, sorunun yargı ve yasama, kamuoyu dahil olası her platformda anlatılabilmesi için üyelerimizden gelecek bilgi ve belgelere gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla;

-Son bir yıl içinde tutulan icap nöbetlerine ilişkin idareden alınmış onaylı dökümler,

-Bu nöbetlerin karşılığı olarak nöbet ücreti alıp almadığınıza ilişkin dökümler,

-Varsa fiilen çalışılan sürelere ilişkin dökümlerin ve,

-Nöbet nedeniyle oluştuğunu düşündüğünüz sorunlara (kişisel, sosyal, ailevi vb) ilişkin kısa bir bilgi notunun Birliğimize ulaştırılmasını bekliyoruz. Belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi özellikle rica olunur.

Belge istenmesine ilişkin örnek bir başvuru dilekçesi de hazırlanmıştır. (Örnek Belge İsteme Dilekçesi için)

Saygılarımızla.

Anahtar Kelimeler:

icap nobetlerine dava

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) cemil (uz dr)
07.04.2012 12:00:55
Hayret ettim diğer konularda polisi öğretmeni otu b.ku yorum yaparken bu konulara hiç ilişmiyorlar. Neden acaba ?? bizleri sizlerle muatap edenlere lanet.
People
0
2) drmoon (doktor)
07.04.2012 04:47:23
geçenlerde TBMM TV'de rast geldiğim bir olay. Çıkması gereken bir kararname için yetişmeyeceği gerekçesi ile gece TBMM'de kalmaları gerektiğinden kararnamenin geçebilmesi için ek süre istiyorlar, çok kısa süre olduğundan yakınarak fazla mesai yapmaları gerektiğinden veryansın ediyorlardı. Empati denen şey yöneticilerimizde olmadığından mı yoksa işlerine mı gelmediğinden 365 gün bir hekimin , sürekli telefon geldi gelecek diye evinde beklemesinin nasıl bir işkence olduğunun farkında bile değiller. Ben hastane olmayan bir ilçede tek pratisyen hekim olarak 15 gün, 36 gün 20 gün gibi aralıksız icap nöbeti tutarak hem acile hem 112 ye baktığım gibi bir de TSM sorumlu hekimliği yaparak mecburi görevimi bitirdim. Bu dönemde hem ruh sağlığım hem de insan,aile ilişkilerim bozuldu. Gecenin bir yarısı gerekli gereksiz telefon gelir ve ben ya TSM'ye ya da 112 ile vakaya çıkardım.vaka gelicek diye duş almaya fırsatım olmadan bir hafta,10 gün geçirdiğim olurdu.Televizyonda rahat rahat küvete girmiş duşunu alan oyuncuyu gördüğümde, içimden "bu kadın niye bu kadar oyalanıyor, hadi şimdi bir vaka gelirse" diye geçerdi.aralıksız 36. günkü nöbetimde, televizyondan gelen ambulans sesini dışarıdan geliyor zannederek , "beni almadan nereye gidiyorlar acaba" diye düşünmüştüm.Bunlar psikolojimi ve metobolizmamı etkileyen olaylara bir kaç esprili örnek sadece. Yapılan bir araştırmada denekler sürekli uyandırılarak REM uykusu uyumalarına izin verilmemiş.Sadece 3 gün sonra deneklerde psikolojik sorunlar hatta psikozlar ortaya çıkmaya başlamış. Düşünün ki 60bin nüfuslu bir ilçede branşta tek uzman hekimsiniz, ve sürekli gece uyandırılıyorsunuz, ertesi gün mesaiye devam ediyorsunuz. Bir süre sonra bu hekimin verimliliği düşecek psikolojik ve metobolik bir sürü sorunu ortaya çıkacaktır.Ben bir taraftan icap nöbeti tutup bir taraftan sorumlu hekim olarak mesaiye devam ettiğimden , bir süre sonra sinirlerim bozulmuş ve amirlerimle aram açılmıştı, personelime adil davranamaz olmuştum.Şimdi tayinim çıktı,öyle bir travma atlatmışım ki bu dönemde birlikte çalıştığım arkadaşlarıma telefon açıp bir alo dahi diyemiyorum. Tek hekim , aralıksız icap nöbeti ister pratisyen olsun ister uzman, bir hekime , hatta bir insana yapılabilecek en büyük işkencedir. Yorumcu arkadaşlardan birinin dediği gibi, her hastane bulunan yerleşim biriminde, bütün uzmanlardan varmı ki de tek uzmana icap zorunluluğu getirebiliyorsunuz? ama işlerine gelmeyen mantık yürütmelerinden hiç bir şey anlamayacakları gün gibi ortada.
People
0
3) nr (kadın doğum)
02.04.2012 19:58:05
destekliyorum demekle destek olunmuyor sanırım.yazılı dilekçe örneklerini doldurup dava açılması işlemlerine katılmamız lazımki birileri artık haksız uygulamalara en azından sessiz kalınmadğını görsün.ben bizzat dilekçemi yazıp bağlı olduğum ttb e ilettim.hep beraber aynısını yapalım arkadaşlar..
People
0
4) murat (altan)
01.04.2012 12:27:43
buna can mı dayanır
bizde insanız
doktorlara karşı asimetrik savaş ve sindirme politikası
almanyaya gidecem arkadaş, orada hekimlik yapacam
parası önemli değil
hiç olmazsa insan muamelesi görürüz
saygılar
People
0
5) EA (DR)
31.03.2012 21:01:24
Nöbet süresinin üst sınırını belirlemek için dava açmak lazım. Bu dilekçe çok güzel yazılmış. Destekliyorum.
People
0
6) Drm (Uz Dr)
31.03.2012 19:08:30
Bir insan 7x24 nasıl hizmet versin bu adamın bir aile yasamı yok mu, ayda bir gun dahi alkol de mı almayacak velev ki aldı alkollü mü gelecek, ne bicim insanlar bundan utanmadan uygulamaya çalıştıkları seye bakın.Zaten iyi niyetimizle yardim ediyoruz bu tarz saçmalıklar zaten dip seviyedeki motivasyonumuzu iyice azaltiyor yapmayın yeter.Bu faşizmde bile olmaz emin olun.
People
0
7) dr o a (kadın doğum)
31.03.2012 18:53:28
hekime 7 gün 24 saat 365 gün cep telefonu açık yada evde sabit telefon başında nöbet getirdiler dünyanın hiçbir gelişmiş demokratik ülkesinde böyle haksız bir yasa göremezsiniz insan temel hak ve özgürlüklerine aykırıdır yani bir hekim 365 gün cep telefonu açık her an telefon bekledi her çağrıya icabet etti pazarda gezerken cep telefonunun şarzı bitti diye yarım saat iletişimi kesildi kendisininde farkına varmadığı bir durum diyelim hastaneden arandı bir hasta düşük riski nedeniyle kanamalı hastaneye başvurdu zavallı doktor her insan gibi alışverişteyken cep telefonu şarzı bitti yarım saat sonra farketti hastaneyi aradı acil hasta olduğu söylendi yarım saat geç gitti diye savcının karşısında bulur kendini çok ağır suçlamalar ve tazminat davaları açılabilir şimdi her branştan her hekim her ilçede mevcutmu o zaman devlet böyle insan haklarına aykırı yasa çıkaracağına her ilçede her branştan doktor bulundursun böyle bir sağlık sistemi dünyanın hiçbir yerinde yoktur bir ilçede tek çalışmak suçmudur bir insan 365 gün 24 saat evde yada dışarıda telefonun ucunda bekleyebilirmi hiçmi yorgun hasta sıkıntılı olup telefonunu kapatıp yalnız kalmak istemeyecektir savaşta bile cephedeki en uçta savaşan birlikleri arada da bir geriye çekip yerine taze birlik gönderirler hekimlik hekimlik olalı böyle bir zulüm görülmemiştir halk dalkavukluğu yapılarak insan hakları çiğnenmektedir göreceksiniz bu yasa avrupa insan hakları mahkemesinden dönecek ve bir tokat gibi çıkaranların ve bu yönde karar veren hukukçuların yüzünde patlayacaktır
People
0
8) dr (uzm. dr.)
31.03.2012 13:14:56
sevgili doktor arkadaşlar, sesiz kalıp haklarımızı aramadıkça ve birbirimize girdikçe bütün haklarımız elimizden bire birer alınacak..zaten geriye ne kaldı ki? birlik içinde olmaktan başka çaremiz yok.
People
0
9) ihsan (pediatrist)
31.03.2012 11:56:19
Çok iyi hazırlanmış dilekçeler. Aslında 2 hekim için de açılmalı, onlarda da süre aşılıyor, ödenmiyor.
People
0
10) cemil (dr)
31.03.2012 10:00:46
bu insanlık dışı faşist uygulamaya stratejik meslek kisvesi altında uygulayanlara karşı bu davayı açanları tebrik ediyorum. çok teşekkürler.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)