TTB'ye 'asli görevlerini yapmıyor' diyen doktor Savcılığa başvurdu
Ankara'da bir doktor, bazı siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle "Emek ve Demokrasi İçin Güçbirliği" adlı oluşumda yer alan TTB'nin, Anayasa ve Türk Tabipleri Birliği Kuruluş Kanunu'na aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu
TTB'ye 'asli görevlerini yapmıyor' diyen doktor Savcılığa başvurdu
29 Eylül 2016 11:50 -

Ankara'da bir doktor, Anayasa'nın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin maddesiyle kendi kuruluş kanununa aykırı hareket ettiği iddiasıyla Türk Tabipleri Birliği (TTB) merkez organlarının tümünün görevlerine son verilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Dilekçe, Onkoloji Hastanesinde çalışan doktor Ali Rıza Üçer'in avukatı Erkin Göçmen tarafından Başsavcılığa verildi.

Dilekçede, Üçer'in Ankara Tabip Odası ve TTB üyesi olduğu bildirildi.

TTB'nin 11 Ağustos'ta bazı siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle "Emek ve Demokrasi İçin Güçbirliği" adlı tüzel kişiliği bulunmayan oluşum kurduğuna yer verilen dilekçede, TTB'nin internet sayfasında "Emek ve demokrasi güçleri, faşizme, darbelere ve OHAL'e karşı umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek amacıyla Emek ve Demokrasi İçin Güçbirliği oluşumunu 11 Ağustos 2016 Perşembe Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu." ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Oluşumun bildirisinin nakledildiği dilekçede, "Oluşum tarafından gerçekleştirilmesi amaçlanan eylemler ile ulaşılmak istenen hedefler bir siyasal faaliyetin konusudur." denildi.

Dilekçede, Anayasa'nın 135. maddesinin birinci fıkrasında, "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir." ifadelerinin yer aldığı anımsatıldı.

Maddenin altıncı fıkrasında ise "Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği mercinin veya cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir." hükmü bulunduğuna işaret edilen dilekçede, Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun birinci maddesinde "birliğin, tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluş olduğunun" belirtildiği ifade edildi.

Aynı kanunun 59. maddesinde TTB Merkez Konseyinin görevlerinin gösterildiği, üçüncü maddesinde de TTB ve tabip odalarının, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamayacaklarının düzenlendiği vurgulanan dilekçede, şöyle denildi:

"Buna karşılık TTB, 'Emek ve Demokrasi İçin Güçbirliği' adlı oluşuma dahil olmak ve bu oluşumun siyasi amaçlarını da benimsemek suretiyle kuruluş kanununda gösterilen amaçlara ve kanunda merkez konseyine verilen görevlere aykırı faaliyetin içine girmiştir. Ayrıca, TTB'nin birlikte hareket ettiği partilerin tamamının Anayasa'da gösterilen, devletin temel niteliklerine ve cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine aykırı siyasal amaçlar güden partiler olduğu da açıktır. TTB, bütün Türk hekimlerini temsil etmektedir. Bu bakımdan TTB'nin marjinal siyasi partilerle yapacağı güç birliği bu temsil görevine de aykırılık teşkil etmektedir.

Kaldı ki TTB, kuruluş kanunundaki amaçlarını gerçekleştirmeye ve görevlerini ifa etmeye yönelik işlem ve eylemlerinde her zaman siyasi parti ve gruplara eşit mesafede kalmak zorundadır. TTB'nin bir siyasi partinin sağlık politikalarını eleştirmesi elbette mümkündür. Bu tutum o parti ile bir siyasi karşıtlık anlamına gelmez ancak TTB'nin 'Emek ve Demokrasi İçin Güçbirliği'nin kuruluş bildirisinde yer aldığı şekliyle 'Kürt sorununa çözüm için mücadele etmek' gibi bir gayesi bulunmamaktadır. Anılan bildiride gösterilen diğer siyasal amaçlar için de durum aynıdır."

Dilekçede, bu nedenle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, Anayasa'nın 135. maddesinin altıncı fıkrasındaki "Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği mercinin veya cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir." ve Türk Tabipleri Birliği Kanunu ek 2. maddesinin ikinci fıkrasındaki, "Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir." hükümleri uyarınca, TTB'nin merkez organlarının tümünün görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi istemiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılması istendi.

Dilekçede ayrıca, birliğin merkez organlarının tedbiren görevden uzaklaştırılmaları da talep edildi.

Anahtar Kelimeler:

ttb ali riza ucer

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) postenflamatuar (uzm dr)
04.10.2016 12:22:47
isabet olmuş ancak bir netice çıkmaz. TTB yönetimleri alenen görev dışı-meslek dışı faaliyetleri on yıllardır yapıyorlar. İşi pişkinlik düzeyine vardırmışlardır. Nitekim devletin ve hükümetlerin bunlardan pek rahatsız olduğunu sanmıyorum. Hekimleri yönlendirme potansiyeli olan bu TTB örgütünün kendisi bizatihi hekimleri bölmüş, birbirine düşürmüş ve hükümetler üzerinde baskı yapabilme yeteneklerini sıfırlamıştır. Bir doktor şiddete uğradığında, bıçaklandığında bol kınamalı açıklamalar yapar sonra gider oturur. Eylem yaptığında ise bunu marjinal siyasi sloganlarını meydanlara taşımak, bayraktarlığını yapmak için yapar sadece. Bildiğiniz siyasi propaganda yani, başka bir şey değil. Sırf bu nedenle de her seferinde o marjinal siyasi görüşleri taşımayan hekimlerin katılımını sağlamazlar, çünkü her seferinde onları kendi büyük akıllarınca enayi yerine koymaya çalışırlar .
Devlet bu marjinal, beceriksiz ve gerçeklikten kopuk TTB idaresini gökte ararken yerde ve tam karşısında bulmuştur. Devlet değil bunları görevden almak mümkünse zorla yerlerinde tutar.
People
0
2) metin (dr)
03.10.2016 11:59:31
ttb kapatılsın...hekim dışında herşey ile ilgilenir.....
People
0
3) TIP (DOKTOR)
01.10.2016 17:06:10
TTB KAPATILSA DAHA İYİ OLUR. HER ZAMAN PKK, DHKPC VS. SOL ÖRGÜTLERİN SÖZCÜLÜĞÜNDEN BAŞKA MESLEKİ HİÇBİR İŞ YAPMIYOR. PKK TARAFINDAN KATLEDİLEN DR LAR İÇİN TEK KELİME ETMEMİŞTİR. MAALESEF SON DURUM PKK=TTB=DHKPC
People
4
4) Ali (Hekim)
30.09.2016 16:13:30
Zaten ttb nin hekimler icin calistigini pek gormedik
People
5
5) DR (UZM)
30.09.2016 14:49:11
ARKANDAYIZ DOSTUM ...HERKESİN DÜŞÜNDÜĞÜ AMA KİMSENİN BECEREMEDİĞİ ŞEYİ YAPTIN HELAAAL
People
2
6) İnsan Bu (sayfa yazarı)
29.09.2016 14:13:10
Ali Rıza Bey, neyin peşindesiniz, niye gündem saptırıyorsunuz? Hani İto başkanı Selçuk Erez hocamız hakkında onur kurulu başkanı iken tıbbi malpraktis danışma şirketi açtı diye bir iddia vardı? Ne oldu, bir cevap alındı mı? Onu mu unutturmaya çalışıyorsunuz? Bırakın bu işleri!
People
2
7) Pacificadora (Dr)
29.09.2016 13:44:01
Terör örgütü propogandası yapmayı kendine amaç edinmiş kuruluş! İsabet olmuş!
People
7
8) Mehmet Mermer (uzman doktor)
29.09.2016 13:39:34
Destekliyorum. TÜM HEKİMLERİN DR ALİ RIZA UCER MESLEKTAŞIMIN BAŞVURUSUNU DESTEKLEMESİNİ BEKLİYORUM. Tüm hekim arkadaşlarıma saygı sunarım.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)