TÜBA'ya 10 yeni üye
Türkiye Bilimler Akademisi 56. Genel Kurulu'nda 10 yeni üye seçildi
TÜBA'ya 10 yeni üye
08 Ocak 2020 18:07 - MEDİMAGAZİN

ANKARA- Ankara’da düzenlenen ve 29 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen TÜBA 56. Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu;

TÜBA Asosye Üyesi ve Gazi Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan Akademi’ye Asli Üye seçilirken,

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü Sahipleri Prof. Dr. Mary-Claire King, Prof. Dr. Zulfiqar Ahmed Bhutta, Prof. Dr. Omar Yaghi, Prof. Dr. Jackie Y. Ying, Prof. Dr. Bold Luvsandorj, Prof. Dr. Viorel Panaite, Prof. Dr. Gabor Hamza ve Dr. Mehmet Genç TÜBA Şeref Üyesi seçildi.

56. Genel Kurul, Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in konuşmasıyla başladı. 2020 yılında Akademi’de en az yüzde 20’lik bir genişleme beklendiğini dile getiren Prof. Şeker, akademisyen sayısının arttığını ve çok nitelikli akademisyenlerin olduğunu söyledi. Akademi’nin tüm üyelerine bilimsel araştırma desteğinin devam edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Muzaffer Şeker sözlerine şu şekilde devam etti: “Umuyorum ki ülkemizin refah düzeyi, hem bizim çalışmalarımız hem de ekonomik istikrarla birlikte sürer ve biz de araştırmalara desteğimize devam ederiz.” dedi.

Akademi’nin Yeni Üyeleri: Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, Prof. Dr. Mary-Claire King, Prof. Dr. Zulfiqar Ahmed Bhutta, Prof. Dr. Omar Yaghi, Prof. Dr. Jackie Y. Ying, Prof. Dr. Bold Luvsandorj, Prof. Dr. Viorel Panaite, Prof. Dr. Gabor Hamza ve Dr. Mehmet Genç

2010 yılından bugüne kadar TÜBA Asosye Üyesi olan Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen’in, ekibiyle geliştirdiği iki boyutlu beyin kan akımı haritası veren Laser Speckle görüntüleme metodunu uygulayarak kortikal yayılan depresyonun (CSD) trigeminovasküler sistemi tetikleyerek nörojenik inflamasyona, dural kan akımında artışa ve beyin sapı ağrı çekirdeklerinde aktivasyona yol açtığını gösteren çığır açıcı çalışmaları ile EFNS araştırmacı ödülünü aldığı kronik baş ağrısı üzerinde geliştirdiği deneysel model ve ayrıca migren konusunda önemli çalışmaları bulunuyor.

Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan; Farmakognozi ve Fitokimya alanında in vitro ve son yıllarda in silico deney modelleri kullanarak doğal moleküllerin enzim inhibitör etkilerinin tespit edilmesi konusunda çalışmalar yapıyor. Prof. Orhan bilimsel çalışmaları nedeniyle Türk Eczacılar Birliği (TEB) Eczacılık Akademisi Bilim Teşvik Ödülü, Asya Pasifik Bölgesi Genç Bilim Kadını Ö̈dülü (OWSD), İslam İ̇ş Birliği Teşkilatı (COMSTECH) Bilim Ödülü ve L’Oreal Genç Bilim Kadını Ödülü sahibidir.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahibi olan Prof. Dr. Mary-Claire King; Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İsrail, Almaya ve Hollanda’nın en üst düzey bilim ödüllerini almıştır. Bunun yanında, Advocacy Award, American Society of Human Genetics (ASHG), HudsonAlpha Life Sciences Prize CSHL Double Helix Medal Honoree, Weizmann Women & Science Award, Weizmann Institute of Science, Gruber Prize in Genetics, Gruber Foundation, Basic Science Award, Brinker International Awards for Breast Cancer Research, Susan G. Komen for the Cure gibi kurum ve kuruluşlardan da ödüller aldı. Bu arada kalıtsal meme kanseri geni BRCA1’in tanımlanması, türler arası benzerlik oranlarının protein incelemesi ile saptanması, DNA incelemesine dayanan özgün kimliklendirmelerin geliştirilmesi gibi önemli icatları bulunan Prof. King National Academy of Sciences’ın da üyesidir.

Prof. Dr. Zulfiqar Ahmed Bhutta’nın beslenme ve anne-çocuk sağlığı konusunda yürüttüğü araştırmaları ve sağlık politikalarının oluşturulmasına temel oluşturan başarılı çalışmaları bulunuyor. TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü, Awarded “Tamgha-i-Imtiaz” (Medal of Excellence) for contributions to Education & Research by the President of Pakistan,President of Pakistan Gold Medal for services to Child Health in Pakistan, Distinguished Faculty Award for Research, Aga Khan University, WHO Ihsan Dogramaci Global Prize in Family Health (Geneva) awarded at WHA, Samuel J Fomon Award for Lifetime contributions in Nutrition Ödülü’nün sahibidir.

Halen ABD’deki University of California Berkeley profesörü olan Prof. Dr. Omar M. Yaghi; kimyada, Yaghi öncesi organik-inorganik yapılar arasında aşılmaz duvarlar varken bu organik ve inorganik kimyasal yapıları ilk defa bağdaştıran “Metal-Organic Frameworks (MOF), Covalent Organic Frameworks (COF) ve Zeolitic Imidazolate Frameworks (ZIF)” adlı melez örgü yapıların kâşifidir. Bu süngerimsi melez yapılar olağanüstü yüzey alanları ve yüzey özellikleri nedeniyle zorluğu bilinen pek çok tepkimenin gerçekleştirilmesini kolaylaştıran ve gazları depolayan ileri teknoloji malzemelerinin esasını oluşturmaktadır. Ayrıca hidrojen enerjisinde öncü nitelikli hidrojen depolayan, atmosferden karbon dioksit gideren yapılar ve çöllerden (çöl ve kurak bölge atmosferlerinden) su buharı sağan yapıların temeli, Yaghi’nin geliştirdiği MOF’lardır. Özgün buluşlarının karşılığı olarak Türkiye Bilimler Akademisi Akademi Ödülü’nün yanı sıra ABD Kimya Derneği (ACS), ABD Malzeme Bilimleri Derneği, ABD Hidrojen Enerjisi Derneği, Birleşik Krallık Bilimler Akademisi Kimya Topluluğu (RSC), İtalyan Kimya Derneği, Çin Bilimler Akademisi Nano Grubu Ödülleri, İran Mustafa Ödülü, Suudi Arabistan Kral Faysal Ödülü vb. pek çok prestijli ödülün sahibidir.

Amerikalı bir nanoteknoloji bilimcisi ve Singapur'daki Biyomühendislik ve Nanoteknoloji Enstitüsü'nün kurucu müdürü olan Prof. Jackie Y. Ying’in; araştırmaları, nanoyapılı sistem ve malzemelerin biyomedikal ve katalitik uygulamaları ile ilgili. Mart 2018'de Ying, kendi laboratuarı NanoBio'yu yönetmek için A*STAR’daki görevinden ayrıldı. Ying'in, 170'den fazla birincil patenti bulunuyor. İngiltere Kraliyet Kimya Cemiyeti ve Almanya Ulusal Bilimler Akademisi (Leopoldina) Üyesi olan ve çok sayıda ödül alan Ying, TÜBA Akademi Ödülü’nün yanı sıra Mustafa Prize Ödülü’nün de sahibidir.

Moğolistan’ın yetiştirdiği en önde gelen Türkologlardan olan Prof. Dr. Bold Luvsandorj, 1978 yılında “Uygur Urianhai” dilinin karakteristikleri, folklore ve kafiyeler üzerine yaptığı doktora çalışması ile Türkoloji alanında önemli bir yer tutan incelemelerde bulundu. Moğol Dili, Türk Dili ve genel olarak da Altay dilleri, Uygur-Uranhay ve Sayan Türkçesinin tarihi ilişkileri alanında yoğunlaştı. Luvsandorj’un, Moğolistan Halk Cumhuriyeti’nde konuşulan Türk dili ve diyalektleri; Modern Moğol dillerindeki Türkçe sözcükler ve bunların filolojik önemlerini konu alan ve temel referanslar olarak değerlendirilen eserleri bulunuyor. Göktürk kitabeleri ve bunların metodolojisi üzerine çalışmaları literatüre ciddi katkılar getiren, Moğolcanın bugüne kadar yayımlanmış en kapsamlı sözlüğünün bilim koordinatörü ve baş editörü olan Luvsandorj, leksikoloji çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Moğolistan Ulusal Üniversitesi öğretim üyesi ve Moğolistan Bilimler Akademisi Üyesi olan Prof. Luvsandorj, Moğolistan’ın en yüksek devlet madalyası olan Kutup Yıldızı Nişanı sahibidir.

Prof. Dr. Viorel Panaite, Osmanlı İmparatorluğu’nda uluslararası hukuk düşüncesi, savaş ve barış hukukunun kurgulanışı ve Osmanlı uluslararası hukuk anlayışının İslam uluslararası hukuk anlayışıyla benzeşen ve ayrışan yönleri alanında yoğunlaştı. Özgün çalışmaları olan Osmanlı savaş ve barış hukuku üzerine olan çalışmaları ile Romanya Bilimler Akademisi’nin büyük Romanyalı tarihçi Nicolae Iorga adına verdiği ödülü aldı. Farklı arşivleri eşzamanlı olarak kullanarak daha bütüncül bir yaklaşım geliştirebilen Prof. Panaite, Floransa’da bulunan Avrupa Üniversitesi Enstitüsü, Paris’te bulunan École des Hautes Études en Sciences Sociales ve Princeton Üniversitesi gibi dünyanın saygın üniversite ve araştırma merkezlerinde gerçekleştirdiği çalışmalarıyla da öne çıkıyor.

Macaristan Eötvös Lorand Üniversitesi’nde eğitim gören Prof. Dr. Gabor Hamza, 1972’de Hukuk doktorasını aldıktan sonra 1976-77 yıllarında Münih Ludwig Maximillan Üniversitesi’nde, 1979-80 yıllarında Roma Sapienza Üniversitesi’nde ve 1980-81 yıllarında Köln Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürdü. Macaristan Bilimler Akademisi üyesi olan Profesör Hamza, Vatikan Şark Enstitüsü “Oriens Arca Iuris” Ödülü ve Macaristan Devlet Liyakat Nişanı sahibidir. Roma/medeni hukuk tarihi, farklı kodifikasyon süreçleri ve bunların Doğu-Batı, Türkiye-Avrupa kesişen havzalarındaki etkisi, Türkiye-Macaristan hukuk ilişkileri üzerine yaptığı hukuk tarihi ve karşılaştırmalı hukuk çalışmaları alanındaki uluslararası alanda tanınan çalışmaları bulunuyor.

Dr. Mehmet Genç’in Osmanlı iktisat tarihi alanındaki bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası Osmanlı iktisat tarihi çalışmalarını etkilemiştir. Mehmet Genç’in katkıları, üç ana başlık altında toplanabilir. İlki metodoloji konusunda getirdiği, genelde Osmanlı tarihi, özelde Osmanlı iktisat tarihine farklı bir çerçevede bakılması gerektiği fikrini de ihtiva eden katkılarıdır. İkinci grup katkıları uzun yıllar Osmanlı Arşivinde çalışmaları sırasında elde ettiği bulgularla sağladığı katkılardır. Bunlar da kendi içinde teknik katkılar ve sistemin işleyişine ilişkin teorik ve genel katkılar olarak ikiye ayrılır. Üçüncüsü ise, çalışma hayatı boyunca kurduğu modelle de yakından ilişkili olan ve Osmanlı tarihinin ve ekonomisinin temel problematiklerini oluşturan büyük sorular üzerine geliştirdiği düşünceler ve kaleme aldığı makalelerinden oluşuyor. Bunlara ek olarak, Mehmet Genç, Osmanlı sanayisi, ticareti, iç gümrük rejimi, esnaf teşkilatı, mukataa sistemi, tekstil ticareti, kahve ve Osmanlı ekonomisindeki yeri, başkent İstanbul, İstanbul’un fethi ve ekonomik sonuçları, Osmanlı sanayisinde dönüşüm ve diğer çalışmalarında Osmanlı tarihiyle ilgili temel noktalarda pek çok problemi çözmüş, birçok tali açıklamalara imza attı.

Anahtar Kelimeler:

tuba uye yeni kurul

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)