Uzman doktorlar asgari ücret üzerinden sigortalı gösterilmiş
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporunda Uzman doktorların asgari ücret üzerinden sigortalı gösterildiği tespit edilmiş. Uzman doktorların özel sektörde almış olduğu ücretler bilinirken asgari ücret almış gibi sigortalı gösterilmesi bizleri hayrete düşürmüştür.
Uzman doktorlar asgari ücret üzerinden sigortalı gösterilmiş
08 Ekim 2017 21:21 -

Sayıştay Başkanlığı tarafından düzenlenen 2016 yılı Denetim Raporunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının faaliyetleriyle ilgili ilginç ve düşündürücü tespitlere yer verilmiştir.

Raporun "Bazı Hekimlerin Prime Esas Kazançlarının Asgari Ücret Üzerinden Bildirilmesi" başlıklı bölümünde ; SGK ile sözleşmeli özel hastane ve tıp merkezleri ile muhtelif işyerlerinde işyeri hekimi olarak 5510 sayılı Kanun’un 4/1-a maddesi kapsamında hizmet akdiyle çalıştırılan 1.066 uzman doktor ve pratisyen hekimin prime esas günlük kazançlarının 2016 yılında asgari ücret üzerinden bildirildiği tespit edildiği bilgisine yer verilmiştir.

Raporun İlgili bölümü:

"SGK ile sözleşmeli özel hastane ve tıp merkezleri ile muhtelif işyerlerinde işyeri hekimi olarak 5510 sayılı Kanun’un 4/1-a maddesi kapsamında hizmet akdiyle çalıştırılan 1.066 uzman doktor ve pratisyen hekimin prime esas günlük kazançlarının 2016 yılında asgari ücret üzerinden bildirildiği tespit edilmiştir. Bildirilen prime esas günlük kazançlarına göre hekim sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Söz konusu tablo, 2016 yılında özel sağlık hizmet sunucularında yıl boyunca veya belli sürelerde muayene, tetkik veya tedavi işlemi gerçekleştiren hekimlerin tamamını kapsamaktadır.

Tablo: Bildirilen Prime Esas Günlük Kazançlarına Göre Hekim Sayıları

Bildirilen Günlük Prim (TL)Hekim Sayısı
Asgari Ücret (54.9)1.066
55-1004.189
101-2006.254
201-3004.903
300+7.659

Hekimlerin hizmet akdi ile asgari ücret karşılığı çalıştırılmasının ekonomik ve sosyal düzen ile çalışma hayatının gerçeklerine aykırı olduğu, söz konusu çalışanların meslek unvanları, fiilen yaptıkları işler ve emsallerine ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında aylık prim ve hizmet bildirgelerinde beyan edilen ücretlerinin gerçeği yansıtmadığı açıktır.

Prime esas kazançların düşük gösterilmesi, kayıt dışı istihdamın bir çeşidi olarak Kurumun prim kaybı yanında, Hazinenin de vergi kaybına neden olmakta, ayrıca çalışanların sosyal güvenlikten doğan haklarını eksiltmektedir.
5510 sayılı Kanun’un 102-c/2 maddesine göre “86’ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri, Kurumca belirlenen şekilde ve usülde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için; .. Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında...” idari para cezası uygulanır.

Aynı Kanun’un 102-c/4 maddesi ise ,“(İşverenlerce Kuruma verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin).. mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı,
işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.” hükmünü amirdir.

Kamu idaresi cevabında özetle; hizmet akdiyle SGK ile sözleşmeli özel hastane ve tıp merkezlerinde çalışan doktorlar ile muhtelif işyerlerindeki işyeri hekimlerinin primlerinin asgari ücret düzeyinde veya asgari ücrete yakın seviyelerden bildirilmesinin çalışma hayatının gerçeklerine uygun olmadığının taraflarınca da değerlendirilmekte olduğu, kalifiye meslek gruplarındaki sigortalıların ücretlerini eksik bildirdiği düşünülen işverenlere bilgilendirme mektupları gönderilmesinin planlandığını, ayrıca Raporumuzda tespit edilen kişiler ile ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimize talimat verileceğini bildirmektedir.

Sonuç olarak; söz konusu hekimlerin ücretlerinin düşük gösterilmesi dolayısıyla SGK ile sözleşmesi bulunan ilgili özel hastane ve tıp merkezleri ile işyeri hekimi olarak çalıştıkları işyerlerine yukarıdaki madde hükümleri gereğince idari para cezası uygulanması, eksik kazançlara ait sigorta primlerinin gecikme zam ve faizi ile birlikte işverenden tahsil edilmesi, ayrıca inceleme sonucu elde edilecek ilişikli bulguların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 344 ve 359 ncu maddeleri gereğince değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığı’na ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 102-1/a maddesine göre değerlendirilmek üzere Çalışma Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği düşünülmektedir.

 

Kaynak: sgkrehberi.com

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
108
1) uz.dr. (hekim)
13.10.2017 16:52:40
Hekimler dışında kendi ve meslektaşının bacağına kurşun sıkan başka bir meslek grubu var mıdır merak ediyorum.

Sayın postenflamatuar asgari ücret üzerinden gösterilmiş deniyor siz hala TTB düşmanlığı yapıyorsunuz. Sanki ülkeyi TTB yönetiyor veya Sağlık Bakanını seçiyor. Yapmayın Allah aşkına yapmayın. Biz birlik olmadıkça daha kötü günler bizi bekliyor 2800-3000 TL hekim maaşı yakın gelecekte asgari ücret bu rakamlara gelir biz artık yeter demezsek...
People
107
2) dr.mecburi (hekim)
12.10.2017 09:22:32
Sayın postenflamatuar (uzm dr) TTB'ni hükümeti eleştirmekle veya karşısında durmakla suçlamışsınız.

Bir hekim olarak size soruyorum son 15 yılda hekimlerin veya sağlık çalışanlarının yararına hangi düzenleme yapıldı. Her 14 Mart öncesi (maaş düzenlemesi, emekli hekim maaşları, yıpranma payı vs.) sözler hatta dönemin sayın başbakanı tarafından talimat verildi sonuç ne elde var sıfır.

Kamuda işvereni hükümet çalışanları ise sendika(yandaş olanlar değil tabiki) ve mesleki örgütler temsil eder. Ebetteki karşı karşıya gelecekler. Yarın başka bir parti hükümette olsa bu gerçek yine değişmeyecek.
People
113
3) dr.özlem (hekim)
11.10.2017 16:45:13
postenflamatuar (uzm dr) kimse size TTB yi eleştirmeyin demiyor. Ama size tavsiyem genel kurula katılıp düşüncelerinizi orada ifade etmeniz ve projelerinizle birlikte yönetime aday olmanızdır. Madem TTB yönetimi marjinal bir grup sizler çoğunluksunuz yönetime gelmenizde kolay olacaktır.

Size bir örnek vereyim baro seçimleri olur listeler projeler ortaya konur ancak sonuçta bir liste seçimi kazanır sonrasında tüm avukatlar kazanan yönetimin etrafında kenetlenir ben baro düşmanı avukat görmedim.

Her hekim TTB yönetime aday olabilir ama hükümet adaylığı siyasi partilerin işidir lütfen karıştırmayın...
People
6
4) postenflamatuar (uzm dr)
11.10.2017 16:22:25
dr.özlem (hekim) vala çok komiksiniz.
Lafı çok uzatmayacağım söylenecek çok şey ama neyse sadece bir soru sorayım deyip "TTB yönetimi veya illerde Tabip Odaları yönetimi babadan oğula mı geçiyor?" diye sormuşsunuz. Elbette seçimle geliyor. Sizin bu mantığa göre mevcut ve 15 yıldaki eski hükümetleri hiç eleştirmemeniz lazım. Ama eleştiriyi bırak mevcut TTB destekçileri hükümeti düşman ilan edip eleştirinin ötesine geçiyorlar 15 yıldır.
O zaman da mevcut hükümeti destekleyenler ve hükümetin kendisi sizlere "Madem doğrusunu biliyorsunuz girin seçimlere yönetime gelin" deme hakkına sahiptir.
Lütfen samimi olalım ve mantıklı düşünelim değil mi ama :) .


People
93
5) ufuk engin (uzman doktor)
11.10.2017 11:34:22
İstedikleri asgari ücrete çalışan hekim yaratmak olduğu için olsa gerek sgk ses çıkarmamıştır..
People
127
6) dr.özlem (hekim)
10.10.2017 10:22:17
postenflamatuar (uzm dr) hoş geldiniz. Yatıp kalkıp TTB düşmanlığı dışında başka bir şey bilmeyenler nerede kaldı diyorduk.

Lafı çok uzatmayacağım söylenecek çok şey ama neyse sadece bir soru sorayım TTB yönetimi veya illerde Tabip Odaları yönetimi babadan oğula mı geçiyor?

Madem doğrusunu biliyorsunuz girin seçimlere yönetime gelin. Ki size göre karşıdakiler bir avuç siz ise çoğunluksunuz buyurun kardeşim siz yönetin. Ama sıkıntı yönetimde değil bir araya gelip mücadele etmeyen hekimlerde yani bizde kardeşim.

''akrep gibisin kardeşim,
korkak bir karanlık içindesin akrep gibi.
serçe gibisin kardeşim,
serçenin telaşı içindesin.
midye gibisin kardeşim,
midye gibi kapalı, rahat.
ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun, kardeşim.
bir değil,
beş değil,
yüz milyonlarlasın maalesef.
koyun gibisin kardeşim,
gocuklu celep kaldırınca sopasını
sürüye katılıverirsin hemen
ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye.
dünyanın en tuhaf mahlukusun yani,
hani şu derya içre olup
deryayı bilmiyen balıktan da tuhaf.
ve bu dünyada, bu zulüm
senin sayende.
ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer
ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak
kabahat senin,
demeğe de dilim varmıyor ama
kabahatın çoğu senin, canım kardeşim! ''

Nazım Hikmet
People
11
7) postenflamatuar (uzm dr)
10.10.2017 08:30:26
Marjinal kulvarlarda top sektiren, tabanından kopuk bir TTB ile varılacak nokta budur. TTB yönetimine destek verenler bu durumun keyfini çıkarabilir, üzerine bir püro da tüttürebilir. Ne de olsa suçlu doktorların haklarını korumak için o koltuk verilen TTB değil doktorların kendisidir. Bunların mantığına bir dernekteki aksaklıklardan dernek yöneticileri değil daima üyeleridir! Zaten bu zihniyetle gelinen yol da ancak bu kadar olur.
People
36
8) sa (uzm)
09.10.2017 21:30:12
AYNI SGK ÖDEDİĞİMİZ VERGİLERİN %35 E ÇIKMASINA NEDEN SES ÇIKARMAZ ACABA
People
70
9) hasan ekim (dr)
09.10.2017 15:06:07
Bir hocamız özel hastanelerde profesör de olsan amelesin demişti. Hekimleri savunan ne tabip odası nede başka bir kurum olmadığından yakında asgari ücretin altında kaçak işci gibi hekim çalıştırılması da mümkündür. Muayenehaneleri emperyal patronluk olarak gören tabip odaları gözünüz aydın. yakında aidat alacak amele bile bulamayacaksınız. Merak etmeyin bu işin bir cezası da yok. İşveren evet ücreti bu, ama avans verdim diyebilir. Ancak hekim emekli olurken düşük bir emekli maaşı ile emekli olur. bu nedenle SGK da zarar görmez.
People
24
10) Jane Doe (Dr)
09.10.2017 13:03:15
Ba ba ba ba ba! İlk defa görmüşler sanki! Hayırdır? Kızınız, oğlunuz doktor mu oldu? Rezilliğin ucu size de dokunur mu oldu? Ondan mı farkına vardınız?
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)