Hocaların işini asistanlar yapmayacak!
Sağlık Bakanlığı asistanın yaptığı ancak kayıtlara uzman veya öğretim üyesinin adına geçen işlemleri "resmi evrakta sahtecilik" sayacak
Hocaların işini asistanlar yapmayacak!
26 Mart 2011 08:58 -

 

Sağlık Bakanlığı, üniversite hastanelerinde asistanların, diğer hastanelerde ise pratisyen hekimlerin, uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren uygulama ve müdahalelerde bulunduklarını tespit etti. Bunun kesinlikle yasaklandığını açıklayan Bakanlık, hasta bakmadığı halde ilgili uzman adına belge düzenleyenlerin evrakta sahtecilik suçunu oluşturacağı uyarısında bulundu.
 
Tedaviyi uzman yapar
 
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun İmzasıyla yayımlanan, YÖK ve 81 il valiliğine gönderilen genelgede, şöyle denildi: “Uzmanlık öğrencilerinin tek başlarına yapacakları bu tür uygulamalarla iyi bir uzman olarak yetişmeleri de mümkün değil. Dolayısıyla uzmanlık öğrencilerinin yapacakları tıbbi uygulamalara eğitim sorumlularının nezaret etmesi, yetişmeleri açısından da son derece önemli. 
 
Uzmanlık bilgi ve becerisi gerektirmeyen ve genel olarak pratisyen hekimlerin ve bu kapsamda uzmanlık öğrencilerinin yaptıkları bazı iş ve işlemlerin ilgili uzmanlar adına kayıtlara geçirildiği yönünde bilgiler de alınıyor. Bu durum gerçeğe aykırı belge düzenlemek niteliğindedir ve Türk Ceza Kanunu bakımından ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçunu oluşturuyor.
 
Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi, ayrıca uzmanlık öğrencilerinin ve pratisyen hekimlerin en iyi şekilde yetişmelerinin temini bakımından bilgi ve beceri gerektiren her türlü müdahale ve tıbbi uygulamaların mutlaka ilgili eğitim sorumlusu ve uzman sorumluluğunda ve nezaretinde yapılması gerekiyor.”
 
 
İŞTE O GENELGE

 

 

T.C.
SAĞLIK  BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü


Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02-251-99-12894 

22/03./2011
Konu 


………………..
GENELGE
2011/…19…

 

Anayasamızın 17 inci maddesine göre, herkes yaşama, maddi-manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir, tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Tıbbi zorunluluk halinde de ancak yetkili kişiler tarafından, tedavi amacı ile ve kişinin rızası olmak kaydıyla insan bedenine müdahalede bulunulabilir.

 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre ise, sadece tabipler (diş tedavileri için diş tabipleri) genel olarak hastaları muayene ve tedavi hakkını haiz bulunmaktadır. Yani, tabiplerin kişiye müdahalesini hukuka uygun kılan sebepler, Devlet otoritesi tarafından verilen diploma ile yetkilendirilmiş olması, kişinin rızasının bulunması ve tedavi amacına yönelik olmasıdır. Diğer taraftan, aynı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca, her hangi bir uzmanlık dalında meslek icrasında bulunabilmek ve mütehassıs unvanını kullanabilmek için uzmanlık belgesine sahip  olunması gerekmektedir.

 

Keza, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin  5 inci maddesinde de, uzmanlık belgesine sahip olmayanların, hiçbir yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve yetkisini kullanamayacakları hükme bağlanmıştır.

 

Hal böyleyken Yüksek Sağlık Şurasına intikal eden dosyalardan, tıpta uzmanlık eğitimi verilen bazı kurumlarda tıpta uzmanlık öğrencilerinin ve diğer sağlık kurumlarında pratisyen tabiplerin, eğitim sorumlularının  ve ilgili uzmanların nezareti olmaksızın uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren uygulamalarda ve müdahalelerde bulundukları anlaşılmaktadır. Bu durum, yukarıda belirtilen Anayasa, kanun ve yönetmelik hükümlerine göre hukuka aykırı bulunduğu gibi hizmetin mahiyeti ve hasta güvenliği bakımından da kabul edilemez niteliktedir.

 

Diğer taraftan, uzmanlık öğrencilerinin tek başlarına yapacakları bu tür uygulamalarla iyi bir uzman olarak yetişmeleri de mümkün değildir. Dolayısıyla uzmanlık öğrencilerinin yapacakları uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren tıbbi uygulamalara eğitim sorumlularının nezaret etmesi bunların yetişmeleri açısından da son derece ehemmiyet arz etmektedir. 

 

Ayrıca, uzmanlık bilgi ve becerisi gerektirmeyen ve genel olarak pratisyen tabiplerin ve bu kapsamda uzmanlık öğrencilerinin yaptıkları bazı iş ve işlemlerin ilgili uzmanlar adına kayıtlara geçirildiği yönünde bilgiler de alınmaktadır. Bu durum gerçeğe aykırı belge düzenlemek niteliğindedir ve Türk Ceza Kanunu bakımından “resmi evrakta sahtecilik” suçunu oluşturmaktadır. 


Bu itibarla, kaliteli sağlık hizmetine erişim hakkının ve hasta güvenliğinin korunması, hekimlerimizin ve kurum yöneticilerinin herhangi bir sorumluluklarının doğmaması, oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi, ayrıca uzmanlık öğrencilerinin ve pratisyen tabiplerin en iyi şekilde yetişmelerinin temini bakımından, uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren her türlü müdahale ve tıbbi uygulamaların mutlaka ilgili eğitim sorumlusu veya uzman sorumluluğunda ve nezaretinde yapılması gerekmektedir.


 Uygulamanın yukarıda açıklanan çerçevede yürütülmesi ve ilgili yöneticiler tarafından konunun yakından takip edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Prof.Dr. Nihat Tosun

Bakan a.

Müştesar

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
1
1) mehmet allı (fotografcı)
23.01.2021 16:47:24
Sayın uzman arkadaşlar. Sizin cayınızı kahvenizi stajer doktormu yapmalı yoksa sekreterinizmi yoksa başka birimi. Sizi yıkmışsınız bütün işi stajerlere onlara zorla birşey gösteriyorsunuz. Onları köle gibi görüyorsunuz.Stajerlere hocalarını degerlendirme hakkı verilsin. Bunların içinde iyilerde vardır ama Bu cocuklar cırpınıyor
birşey yapmak için. Lütfen yardımcı olun. Yoksa onlarda sizin gibi oldugunda aynı davranacaklar. Bu düzen degişmez.
People
0
2) selda yel (sağlıkçı)
30.03.2011 11:42:01
nedir bu tartışmalar yahu yeter.tecrübe arkadaşlar tecrübe denen birşey var .öğrenmek dünyanın en güzel yetisidir .sağlık sektöründe çok eski bir çalışanı olarak size biraz eskiyi anlatmak istiyorum 20 sene öncesi nasıldı biliyormusunuz ??
.herşeyin başında saygı ve sevgi vardı bizlerden büyük çalışanlarımızın ellerinden tutar bırakın biz yapalım ki öğrenelim derdik .özveriyle çabalayarak acaba hocamdan ne kapabilirim biraz daha fazla ondan ne öğrenebilirim mantığıyla hareket ederdik.yaz tatillerinde gönüllü stajyerler olurduk.nerede bunlar neler kaybettik acaba farkındamıyız ...
People
3
3) E. Erdem (as.dr)
30.03.2011 09:45:08
İyi de ablak genelgeyi biz yayınlamadık ki.

Cerrahi branşta asistanım. Serviste en kıdemli de. ilk geldiğim günkü tedirginliğimi hala hatırlarım. cildi ilk açışımı da acil de ilk yaptığım müdahaleyi de ... Kimse kusura bakmasın hastalar ustama geliyor bana değil. ilk arter kanamasına yüzüm sapsarı kesilmişti de kafamı kaldırmıştım ustamı görmüştüm rahatlamıştım. Kimse zevzek zevzek konnuşup hocalarımızın bu anlamda hakkını yemesin. şimdi farkediyorum çömez varsa yanımızda vizitimiz 30 dk fazla sürüyor. hoca soruyor anlaıyor. hemde hiç bir kitaptan öğrenemeyeceklerimizi...

Özetle bu ablak genelgeyi biz yayınlamadık.
People
0
4) dr.sue (dr)
30.03.2011 09:07:01
Yorumlara bakınca insan zihninin ne kadar geniş bir spektrumda düşünebiliyor olduğuna şaşıyor insan...Efendim, tabi ki asistanlar öğrenmek için işleri yapacaklar ancak öğrenme aşamasında iken yeterince yardım aldıkları tartışmalı bence. Örneğin bir iyi bir merkezde yetişmiş bir pediatrist olarak hiçbir önemli girişimi/müdahaleyi öğretim üyesinden öğrenmedim ben, üst kıdem asistan hoca konumunda öğretti birçok şeyi, bazı yanlışlar dahil tabii!! O yüzden bir denge olmalı diye düşünüyorum..
People
3
5) inadına öğretim üyesi (öğretim üyesi dr)
30.03.2011 00:36:59
benim paramı kazanmamın yolu asistana iş yaptırmamaktan geçiyorsa bu genelge sayesinde başta kliniğim olmak üzere asistan sayısını minimuma indirmek ilk işim olacak. uzmanlık derneğimdede diğer üniversitelerdeki arkadaşlarla ortak görüşteyiz. az eğitim çok para. bakanımın isteğinimi kıracağız. 20 asistan var 2 seneye yarıya iner, istem yapmam olur biter. 10 asistan kardeşimde artık sevinir hocam çalışıyor bizim sırtımızdan eçinmiyor diye ve uzmanlığını alıp devlet hastanesinde el becerisi pek iyi olamadığından o hastalarıda bana yollar. oh dahada puan dahada para. ortada öyle bir hava varki biz hoca tayfası işten kaçıyoruz. unutulan şu ki biz hoca tayfası aynı zamanda inatçı ve azimli insanlarızdır. inat ve onur adına her ameliyatımı asistansız rahat yaparım. hatta 2 öğretim üyesi girer asistana hareket çekeriz. yorulmasın kardeşlerim. zaten bilmemneyi bağlasan uzman oluyor değilmi :))
People
1
6) öğr.üyesi (öğr.üyesi)
29.03.2011 22:30:38
Ben senelerdir uzman yetiştiren bir cerrahım.
Hiç birşey yetiştirmeyenlerin, bu konuda elle tutulur bir bilgi ve tecrübeye sahip olmayanların bizlerin çalışmalarını yok şöyle olsun yok böyle olsun diye düzenlemelerini hayretle izliyorum.
Bakınız cerrah yetiştirmenin temelini şu Çin atasözü çok iyi tanımlar:
Anlatırsanız unuturum,
Gösterirseniz hatırlarım,
Yaptırırsanız anlarım.
Dolayısıyla, o "hocaların işini asistanlar yapmayacak" sevinci, tamamen bu işin özünden hiç anlamayan zavallıların sevincidir.
İnanın ki, hocalar iş inada binerse hiç asistan kullanmadan da işini yürütür.
Hasta sirkulasyonunu azaltır, altından kalkabileceği kadar hastaya randevu verir ve işler yine yürür.
Bu ülkenin birçok üniversitesinde, başka ülkelerden gelip hiç bir ücret almadan, sadece uzman olabilmek için canla başla çalışan doktorlar mevcuttur.
Yani, o asistanlar, göya hocaların işini yaparak, hocaların açıklarını kapatmamaktadırlar.
Bıçak tutmayı bilmeyen bir pratisyen hekim olarak gelmekte, bir insanın kalbini durdurup tekrar çalıştıracak cesarete sahip bir cerrah olarak çıkmaktadır.
Yani, onlar "hocaların işlerini" yapmamaktadır, cerrah olmayı öğrenmektedir.
Buna başlıktaki gibi zavallı bir bakış açısıyla bakılırsa, ilerde bu ülkede kendini emanet edebileceğin adam kalmayacaktır.
Tabii ki artık bu hevesi taşıyan hoca da...
People
0
7) ahmet (dr)
29.03.2011 20:15:34
didişmeye devam.ne kadar çok sıkıntımız varmış da haberimiz yokmuş.bazen düşünüyorum da bu bakan doğruları yapıyor sanki.şu yorumlara bakın allah aşkına.az bile yapıyor daha çok şey gelecek başımıza.neyseki ben yeni bir hekim sayılırım.o denilen şaşalı günleri iyiki görmemişim.verilmemiş haklarımın daha uzman olmadan hepsi alındı.yani kaybetmedim. elinden alınanlar düşünsün .onların halini görünce de içim sızlıyor.her türlü hak hukuk yasal hak sorumluluğunu bilmekten ,okumaktan aciz ne kendi değerini bilen ne de yetiştirdiklerine değer biçemeyen ,biz türkiyenin kaymak tabakasıyız ,üniversite sınavlarına en yüksek puanı alıp giren beyin takımıyız gibi bir hüsnü kuruntu ile yaşamlarını sürdüregelmiş bir avuç biçare insanlar...düşmanımız(sa) bakan bey tüm zayıf noktalarımızı çok iyi biliyor.hepimize acil şifalar.
People
0
8) Şeref yılmaz (Doktor)
29.03.2011 20:10:35
Güzel bir kararda, Peki asistanlar nasıl öğrenecek,,,,,
People
1
9) S.B. (Kadin dogum uzmani)
29.03.2011 18:29:43
Asistan arkadaslar siz hic uzulmeyin.
Madem hem ameliyatlari biz yapiyoruz hemde performans hocalara yaziliyor diye sikayet ediyorsunuz bende bundan sonra tum ameliyatlarimi ve dogumlarimi kendim yaparim. Poliklinikte ve serviste de hastalarimaa kendim bakarim.
Tek ihtiyacim olan bana bagli calisacak bir ameliyathane bir de servis/poliklinik hemsiresidir.
Asistansizda bu sistemin ne kadar guzel ve kaliteli bir sekilde dondugunu gormek isterseniz herhangi bir ozel hastaneye gidip orada uc kurusa calisan hemsirelerin neler yaptiklarina bir bakabilirsiniz.
Dunya genelinde cok ust duzey saglik hizmeti veren ve hic asistan calistirmayan yuzlerce ozel saglik kurulusu oldugunu bilin.
Kanunun hicbir yerinde kendi hastalarimin ameliyatini veya tibbi bakimini asistana yaptirmak zorunda oldugumla ilgili bir sey yazmaz. Kanunen izleyerek ve yardimci olarak ogrenmeniz gerekirken, kendi hocalarimizin bizlere verdigi gibi biz de sizlere sorumluluk veriyoruz. Cerrahi zaten baska turlu ogrenilemez. Kiymetini bilin.
People
2
10) Seyfettin duman (Dr)
29.03.2011 17:54:24
Bu hoca dusmanligini anlamakta gucluk cekiyorum, hocalar sizi egitmese su andaki mesleginizi nerede ogrendiniz diye sorarlar,nankorluk boyle birsey herhalde, hocalar sizin yarattiginiz zararlari toparlarken,ana babanizi tedavi ettirmek icin getirdiginizde hoca olmuyorlarmi, Devlet hastanelerinde her isi sefleryapiyor galiba,
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)