Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Taslağı
19 Haziran 2011 23:21 -

1. Sözleşmeli personel ile vekil ebe/hemşire olarak görev yapan personel, Yönetmelik kapsamına alındı.

2. Bakanlıkça belirlenecek olan kurumlarda Hazine hissesinin yüzde 15’ten yüzde 1’e düşürülmesi sağlanarak dağıtılabilecek ek ödeme tutarı artırıldı.

3. Eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve uzman tabiplerin katsayıları yüzde 30 oranında artırıldı.

4. Eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitici destekleme puanı artırıldı.

5. Kongre, konferans, seminer, sempozyum gibi etkinliklere katılan uzman tabiplerin ek ödemeleri artırıldı.

6. Laboratuvar branşlarının uzman sayılarının yatak sayısına göre belirlenmesi uygulamasına son verilerek, laboratuvar uzman sayılarının Bakanlıkça yönerge ile belirlenmesi sağlandı.

7. Asistanlar ile yan dal asistanlarına klinik ortalamasının yüzde 25’i, hastane ortalamasının yüzde 75’i oranında ek ödeme yapılması sağlanarak klinikler arası ek ödeme farklılığı azaltıldı.

8. Asistanlar rotasyonda bölenden çıkarıldı.

9. Hastane müdür yardımcılarının ek ödemesi yeniden düzenlendi, standart kadroya göre ek ödeme bölünmesi uygulaması sona erdirildi.

10. AMATEM özellik arz eden birim kapsamına alındı.

11. Hastane hizmet puan ortalamasından değerlendirme kararı döner sermaye komisyonu yerine başhekimin kararına bırakıldı.

12. Hizmete yeni açılan kurumların ve Gökçeada Devlet Hastanesinin ek ödemelerinin il sağlık müdürlüğü tarafından karşılanması yolunda düzenleme yapıldı.

13. Birinci basamakta “piyasa gözetimi ve denetimi yapan personel”e yüzde 10, “nüfusu 1.500.000 üzerinde olan veya büyükşehir statüsünde olan illerin il sağlık müdürleri”ne yüzde 20, “112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personele” yüzde 40 ek puan getirildi.

14. Toplum sağlığı merkezlerine yüzde  20’si, halk sağlığı laboratuvarları, verem savaş dispanserleri, AÇSAP merkezleri ve il merkezinde bulunan toplum sağlığı merkezlerine yüzde  10’u oranında ek puan verildi.

15. Kurumlarda ise “klinik kodlayıcılara” yüzde 10, “terapötik aferez merkezlerinde ve kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezleri (KETEM)’nde çalışan tabiplere” yüzde 15, “çocuk izleme merkezlerinde görevli personel ile yoğun bakım, yenidoğan, yanık, diyaliz, kemik iliği nakil üniteleri ve AMATEM’de çalışan pratisyen tabiplere, evde bakım hizmetlerinde çalışan tabiplere, acil servis/acil polikliniklerinde çalışan pratisyen tabiplere” yüzde 20 ek puan getirildi.

16. Devlet hastanesi iken eğitim ve araştırma hastanesine dönüşen kurumlarda görev yapan personele her iki formül üzerinden yapılan hesaplama neticesinde yüksek bulunan tutar üzerinden ek ödeme yapılması imkânı getirildi.

17. Kuruma yeni atanan ve görevlendirilen tabiplere adaptasyon sürecinde hastane ortalaması üzerinden ek ödeme yapılması sağlandı.

18. Kurumlarda branşı ile ilgili altyapı ve cihaz eksikliklerinin giderilmesi sürecinde veya hasta yetersizliği sebebiyle puanı hastane hizmet puan ortalamasının altında olan uzman tabiplere yüzde 70 ek puan verilmesi sağlandı (Toplamda hastane ortalamasını geçmemek üzere).

19. Asistan temsilcisinin döner sermaye komisyonunda görev alması imkânı getirildi.

20. Eğitim ve araştırma hastanelerinde kliniklerde görev yapan tabiplerin ek ödemelerinin yüzde 75 klinik ortalaması, yüzde 25 hastane ortalaması üzerinden hesaplanması sağlanarak, klinikler arası denge sağlandı.

21. Devlet hastanelerinde baştabip ve baştabip yardımcısı katsayıları hastane gruplandırmasına göre yeniden belirlendi.

22. Hizmete yeni açılan kurumlarda görev yapan personelin kadro unvan katsayıları belirlendi.

23. Birinci basamağa bağlanan entegre ilçe hastanelerinin kadro unvan katsayıları artırıldı. Hastane müdürü ve başhemşire için katsayı tanımlandı.

24. Birinci basamakta AÇSAP baştabibi için katsayı belirlendi (2.50).

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) dr meraklı (uzman)
22.06.2011 11:14:52
daha önce bu haber ek ödemede büyük değişiklik yapıldı şeklinde verilmiş ve 1 temmuzda yürürlüğe girecek denilmişti.ama şimdi taslak halinde veriliyor aynı haber.
People
0
2) derya (uzm.dr)
21.06.2011 20:57:45
ek ödeme yönetmenlikleri tabiki duruma göre güncellenecek. umarız sonunda optimuma yakın bir şekil çıkar ortaya. insanlar "genelde" layik olduğu kaderi yaşar. yani birkaç piyasa hekimi kurumları muayenehaneleri için suistimal etmeyip ve performans göstermek için puana ihtyaç duymasaydı biz bu durumlara gelmezdik. tabiki bazı sağlık çalışanları da (PERSONEL DAHİL) zamanında buna çanak tutmasaydı. olan oldu. genç nesiller faturasını ödüyor. hiç olmazsa ek ödemedeki "sabit hakediş" emekliliğimize yansıyıp yansımadığını öğrenebilseydik. bilen varsa lütfen hepimizi aydınlatsın.
People
0
3) dr. ferhat (göz uzman dr)
20.06.2011 00:06:44
bu uygulama geç gelmiş bir uygulama... tamam en çok çalışan en çok alsın ama... evet aması var... bu sistemde bulunan ve şu an çalışan hiçkimse bu sistemi bilerek branş seçmedi... bu nedenle bu mesaja cevap vermek için o branşı seçmeselerdi diyemeyiz... öyle branşlar var ki önemli ama günde yerine göre 5-10 hasta bakıyor ve imkansızlıklardan dolayı ameliyatta yapamadığı için belki hiç döner sermaye alamıyordu. bu nedenle bu insanları en azından ortalamaya çekmiş bu düzenleme... ben göz hekimi olarak ne kadarda olsa bir şekilde kazanıyorum ama herkes doktor olmanın verdiği bir taban ücrette buluşmalı... saygılar..
People
0
4) ihsan (uzm dr)
19.06.2011 23:58:27
bu haber yayınlanmıştı sitenizde önceden.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)