Yardımcı doçentlik kalktı, Doktor öğretim üyesi kadrolarını YÖK ilan edecek
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosunun ihdas edilmesini öngören "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin birinci bölümündeki ilk 8 maddesi kabul edildi.
Yardımcı doçentlik kalktı, Doktor öğretim üyesi kadrolarını YÖK ilan edecek
22 Şubat 2018 -

Kabul edilen maddelere göre, "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine, "doktor öğretim üyesi" kadrosu ihdas edilecek.

Öğretim elemanları, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden, öğretim üyeleri ise profesör, doçent ve doktor öğretim üyesinden oluşacak.

Doktor öğretim üyesi, doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişi olarak tanımlanıyor.

- Yönetim Kurulu oluşturulacak

Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Yönetim Kurulu oluşturulacak.

Yönetim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul Başkanı ile fen ve mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından üçer üye ve güzel sanatlar alanından bir üye olmak üzere 11 üyeden oluşacak.

Üyeler, farklı üniversitelerde görev yapan profesör öğretim üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından bir yıl için seçilecek. Süresi dolan üye yeniden seçilebilecek. Üniversitelerarası Kurul, Yükseköğretim Kuruluna üye seçmek dışındaki görevlerini yönetim kuruluna devredebilecek.

Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanacak. Yönetim Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı ödenecek.

Üniversitelerarası Kurul, doçentlik başvurularında ilgili bilim ve sanat alanında jüriler oluşturarak adayların yayın ve çalışmalarını Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esas ve usuller kapsamında değerlendirip, yeterli yayın ve çalışmaya sahip olan adaylara doçentlik unvanı verecek.

- Doktor öğretim üyesi

Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilecek.

İlan edilen kadrolara yapılacak atamalarla ilgili AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin verdiği ortak önerge ile düzenleme yapıldı ve adaylarla ilgili yazılı mütalaa şartı getirildi.

Buna göre, ilan edilen bu kadrolara fakültelerde dekan diğer birimlerde müdürler; biri o birimin yöneticisi biri de o yükseköğretim kurumunun dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isteyecekler. Dekan veya ilgili müdür, yönetim kurullarının görüşünü aldıktan sonra önerilerini rektöre sunacak.

Atama rektör tarafından en çok dört yıl süre ile yapılacak. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erecek. Görev süresi sona erenler yeniden atanabilecek.

Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek için doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılık ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanına veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarından birinde yeterlilik kazanmış olması şartı aranacak.

Yükseköğretim kurumları, doktor öğretim üyesi kadrosuna atama için Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilecek.

-Doçentlik ve atama

Doçentlik başvuruları üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda 2 kez yapılacak.

Doçentlik başvuruları için şu şartlar aranacak:

"Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli beş puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak. Doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek. Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak."

Üniversitelerarası Kurul, adayın başvurduğu bilim veya sanat dalından beş kişilik jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit edecek. İlgili bilim veya sanat dalında yeterli öğretim üyesinin bulunamaması halinde, jüri, üç üye ile teşkil edilebilecek. Doçentlik sınav jürisinde yer alan asıl ve yedek üyeler hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula gönderecek.

Üniversitelerarası Kurulca yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaya doçentlik unvanı verilecek.

Yükseköğretim kurumları doçent kadrosuna atama için objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar da belirleyebilecek. Bu ek koşullar arasında sözlü sınavın yer alması halinde sınav, Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jürilerce yapılacak.

Doçentlik unvanına sahip olanlar ilan edilen doçent kadrosuna başvuracak. Başvuran adayların durumlarını incelemek üzere rektör, en az biri üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edecek. Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazacak, kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihini bildirecek. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine rektör atamayı yapacak.

Öğretim üyesi, haftada asgari on saat, öğretim görevlisi ise haftada asgari on iki saat ders verecek ancak yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapacak öğretim görevlilerine ders ücreti ödenmeyecek.

Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan araştırma görevlilerine ders görevi verilebilecek.

Görüşmeler devam ederken söz alan Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, kanun yürürlüğe girdikten sonra doçentlik sınavı kalkacağı için eser aşamasından geçen herkesin doçentlik unvanını alacağını kaydetti.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, verilen aranın ardından komisyonun yerini almaması nedeniyle yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
1
1) oklitus (prof)
02.03.2018 18:14:48
sayın dr Hakan'a bilgi notu: yorumundan alıntı: "yasada 2 tane ince ayar var: 1. si yeni adıyla Dr Öğretim Üyesi kadrolarının YÖK tarafından ilan edilerek özellikle seçim öncesi rektörlerin oy potansiyeli olarak yrd doç ..." Dr Hakan Bey öğretim üyesi olduğunu yazmış ama üniversitelerde rektör seçimi çoktan kalktı.. dolayısıyla ne "yard doç ne de doç-prof" rektör için artık OY DEPOSU DEĞİL: Rektörleri YÖK belirleyip sayın cumhurbaşkanı atıyor. Bu iyi oldu. öğretim üyeleri üzerinden baskı kalktı. olumsuz tarafı nasıl olsa öğretim üyesinin oyuna ihjtiyaç yok diye gerçekten ihtiyaç olan yerlere yard doç alımı da kısıtlı. ama bu sistem yine üniversite yönetinin istediği kişiler kadro açılmasına engel değil.
People
10
2) oklitus (prof)
28.02.2018 21:58:57
Bu yasa, doçentlik sınavını (dil ya da sözlü) vermekte zorlanan "birileri" için çıkarıldı. Bu arada "diğerleri" de fırsattan yararlanıp "doçentlik unvanı" alabilir. Örneğin. geçen yıl yayından geçen ama sınavda gerçekten varlık gösteremeyen bir adayın jurisndeydim. Diğer aday çatır çatır sorulara cevap verdi. Hakkıyla aldı. ama en temel sorulara bile kem tüm eden aday yayından geçti sınavdan kaldı. Şimdi dosyadan geçtiği için bu aday da otomatik "doçent olacak". İş kadroya gelince sınavı geçemeyen "birilerine kadro "açılacak.Açılan turniden içeri sızrak doçent olan "ötekiler" kadro bekleyecek.
Medimagazinde EAH dan doçentlere kadro ve pro'fluk için yeni kurulan bir tıp fakültesinin kadrosundan prof olmaksızın artık EAH'dan da prof olunacaktı. Burada çok yorumcu bunu savundu.
Şimdi gördüler; EAH'da kadrolar kişiye özel tariflerle çıkıyor.
Türkiye'de bir kolaylaştırıcı bir yasa çıkıyorsa iki kere düşünün: neden ,gerek varmıydı, yararı ne ve kim için.
Yardımcı doçentin dil puanı düştü, doçentlik dil puanı 55'e indi. Yard doçentin isminin kime ne zararı vardı "yardımcı" sözüne mi alınganlık gösterirdi.
Şimdiden siyasi jargonlara bile girdi. YÖK öncesi "doçentlik" sınavını veren ama kadroya atanmayan "eylemsiz doçent" denirdi. Meğer kahvehane ve okey oyunu jargonunda masanın kenarında oturup oyuna dahil olmadan akıl verene kahve argosunda "eylemsiz doçent" denirmiş.
People
2
3) Dr. Hakan (Öğretim Üyesi)
25.02.2018 18:07:23
Sevgili Hakan Dr arkadaşıma katılıyorum. Yeni sistemde sanki doçentlik kolaylaştırılmış gibi yanlış bir algı oluştu. Yayın şartları daha zor. Eski sistemde yayından geçtiniz mi, sözlüde mobinge falan da uğrasanız eninde sonunda geçiyordunuz. Bu yasada 2 tane ince ayar var: 1. si yeni adıyla Dr Öğretim Üyesi kadrolarının YÖK tarafından ilan edilerek özellikle seçim öncesi rektörlerin oy potansiyeli olarak yrd doç alması ve yrd doç luk kadrolarının Fetöcüler tarafından kullanılmasını engellemek. 2.si ise doç ünvanı alındıktan sonra eskiden formalite olan kurumunuzdaki doç kadrosuna atanmak şimdi üniversitelere bırakıldı. Bu şu demek perifere doğru gidildikçe yabancı dil puanını 55 kabul eden ve ek kriterlerler getirmeyen üniversiteler varken, merkeze köklü üniversitelere atanacaksanız belki dil barajı 90 olacak, sözlü sınav isteyecek. Ayrıca yayın aşamasında telefon trafiği gene olabilir. Ben kendi adıma açıkçası bir adayın dosyası geldiğinde çalıştığı kurumdaki hocasından bir telefon bekliyorum. Bazen bakıyorsunuz dosya çok iyi, arayan yok. Acaba diyorsunuz bu adamın kurumunda bir sıkıntısı mı var? Sonuçta olumlu rapor verdiğinizde bu kişi oçent olursa çalıştığı kurumda sorun mu oluşturacak, istenmeyen birisi mi? Bu sebeplerden dolayı mobing amacıyla kullanılmamak kaydıyla adayın hocasının araması önemli. Saygılarımla...
People
0
4) Muharrem kaya (Dr)
24.02.2018 07:45:28
Pre2018ler herşeyi biliyo galiba.
People
21
5) drpublisher 3 (prof dr)
24.02.2018 04:19:49
sayın dr hakan, benim SCI indekse giren yayın ve 1 isim gerekli diye minimum kriteri yazdım. dosyada istenilen başka şeylerin olduğunu pekala biliyorum. çünkü sizden çok kıdemliyi sanıyorum. mezuniyetim 1975. istanbul cerrahpaşa. dalı eli bıçak tutanlardan ve doçentlik sınavımda hasta verdiler hazırladım ve amalita başladım. juri izliyordu. bir asistan ve uzman asiste ediyordu. orada da sorular soruldu. sonra tamam dediler, ameliyata uzman devam etti. siz neden bahsediyorsunuz.onlarca doçentlik jurisinde görev aldım. muayenahaneden gireninden tut , ilçe devlet hastanesinden başvurana kadar çok sayıda aday geçti. kimseyi de bırakmak için ego tatmini kapmadım.
siz tek bir maddeden yola çıkıp genellemeye girmiş ve " siz eski doçentsiniz " diye kinaye söylemde bulunmuşsunuz. şu yaklaşımınız bile kırıcı. tanımadığınız insan üzerinden konuyu kişiselleştirmişsiniz. Ne yazık ki bu yüzden medimagazine yorum pek yazmıyorum hemen kişişel saldırı. durun yahu ne bu hiddet. hepimiz hekimiz. burada genel konuları tartışırız. çoğu havanda su dövmek aslında.. meclis üyesi bir kişi bile okumuyor. evet ben üstelik nester nasıl tutarak pratik sınav olduğu dönemde doçent oldum. YÖK sonrası katı kuralların işlediği, üniversite dışından kimseye doçentlik verilmediği dönemde girdim. emmidiğim süt burnumdan geldi ama doğrusu budur. doçentlik tıp akademik hayatın belkemiğidir. ciddi bir iştidir. kolaycılığa kaçınılmamalıdır.. o dönemde öğrendikleriniz ömür boyu işinize yarar. zamanla kolaylaştı ama şu andaki dosyada mutlak zor iş , scı'e giren dergilerde 1 isim bir orijinal çalışma. evet bu 2 yılı alır. başka kriterler de olduğunu pek ala biliyorum çünkü dosya inceleiyorum.diğer konular halledilebilir şeyler.. bölümümde çok doçeent adayının sizin saydığınız puanlaması tutuyor ama dış yayını eksikti çoğuna da yayın yaptırdım. oradan biliyorum. sizin adınızı zaman zaman medimagazin yorumlarında okuyorum tarzınız hep kinaye.. benim yaşım 66. doçentlik yılımı yazdım 87. dış yayın sayım 70. scı ve index medicus. atıf 700 h indeksim 15. ben görevimi yapmışım bayrağı sizlere devrediyorum. dosyalı doçentin uluslararası saygınlığı yok. burada olursunuz ama kadro size atanır mı onun kriteri bilimsel değil işte.makbul kişi misiniz ona bakılır. kanun çıkmış bize söylenmek düşer. yaşayıp görürsünüz. ama iş dosyaya kaldı göreceksiniz dosya işinde ne dümenler dönecek. paslaşmalar,paralı online 3 grup indeklere (hinari vs) giren online dergilerde 5 isimli yayınlar .Türkiyede bir dergi var scı 'e giriyordu amaç ıkartıldı, index medicusa giriyor yayın başına güzel bir para istiyor.bunun gibi işler.
People
32
6) drpublisher (prof)
23.02.2018 23:36:46
sayın dr hakan ive diğerleri, emekle, çalışmakla, zorlukla elde edilen iyi bir şeyi yasa, kanun marifetiyle kolay yolla elde etmek bize mahsustur. Ben 1987 de doçent oldum. Doçentlik sınavında çektiğim heyecanı sonra hayatımın başka döneminde çekmedim. Doçentlik dosyamda 1 isim SCI'e giren tam 15 yayınım vardı toplam dış yayınım 2-3 isim SCI ve Index Medicus 30 taneydi. Şimdi h indeksim 15 atıf sayım 700 dür. Sınav bana ders çalıştırdı. Kaynak kitapları yeniden okuttu. Ben hak ede ede aldım. Kanun marifetiyle değil. Faydasını ve onuru tüm meslek hayatım boyunca yaşadım.
Mademki evrensel değerlerden söz ediyoruz akademik unvanların sınavsız alındığı bir gelişmiş ülke örneği verin. Biz doçentliği Alman siteminden aldık. Sayın Aydın Sinal söylesin Almanya doçentlik tez savunma sınavını kaldırdı mı. Anglosakson ekolünde PhD de tez savunma var mı yok mu?. İskandinavyada 5 dış yayınlı 3 ^ü ilk isim phD tezin yayınlanmadan PHD tezin kabul edilmiyor. Yani kalite baştan tartlıyor.
Bizdeki dosyalı doçentliğ savunanlar işin kolayına kaçanlardır. Eee aldın sonra ne olacak.
Benzer tarışmalar EAH'dan prof olma hakkı veren yasa sırasında da oldu. Birçok yorumcu yasa çıkınca EAH da doçentler kadro, 5 yıllık doçentler prof olacağız sandı.
Ne oldu 58 eğitim hastanesinde kadrolar belirli kişilere isim tarfi ön kosullar verilerek açıldı. Doçentkik prof luk kadrosuna atanacağız diyenler hüsrana uğradı.
Özet: Birileri bir türlü doçent olamıyordu. Çareyi yasal değişikliğinde buldular. Bu birileri doçent olunca yine açılacak kadrolara bu birileri atanacak. Diğer "post18-dosya doçentleri ya da "DDoçDr'ler boşuna
kadro bekleyecek. İşin özeti budur. Bundan sonra ne isteseniz yazın. Ama gerçek bu. Alan alsın. Sonrasını hayat eleyecek. Tıpta en iyi öğretmen hayattır.
Bana akademşk unvanların için (Alman ekolu doçent, Anglosakson ekolu PhD) kolayca sınavsız alındığı gelişmiş ülke örneği bilimsel ve referansla verin Dr Hakan sizden özür dileyeyim.
Not ben dil sınavının 70 olduğu dönemde 98 almıştım. Şimdi 55. Kolaycılık kalite getirir mi.? Herkes kendine yontuyor. Dil 70 ya da ILETS 6-6.5 Teofl 100+ Dosya ilk isim SCI 5 yayın +Sınav Gerçek doçentlik bunu aşamaktır. Var mısın Yok musun. Ama yasa yapıcı kendi bildiğini yaptı. Ne diyelim sevdikleri deyimle " hayırlara vesile olsun" Benden bu kadar.
People
15
7) Dr (dr)
23.02.2018 20:15:27
Ben olurum ingilizce olmaz,
İngilizce olur, yayın olmaz,
Yayın olur, sözlü olmaz,
Kanun değişir, dil ve yayın olur,
Yaş geçmiştir, ben olmam.
People
15
8) Hakan (Dr)
23.02.2018 16:49:32
dr. publisher eski bir doçentsiniz galiba. Sizin devirler bitti. 1 tane 1 isim yayınla doçent olunmuyor. Yeni doçentlik kriterlerinde 1 yayının yettiği yazıyor ama 1A kapsamından en az 40 puan toplamda 100 puan alma şartı var. 10 puanı 1. isim yazı ile alırsanız 30 puan kalıyor. 6 yazarlı bir yazıdan 1. isim dışındakilere 2 puan geliyor. toplamda 40 puan için en az 15 farklı yazıda isminiz olması lazım ki siz çalışma yapıp başkalarını dahil etmiyorsanız sizide kimse dahil etmez ayrıca sözlü sunum ve atıfta puan sınırı var. Dolayısıyla 100 puanı yerli ve yabancı çalışmalarla tamamlamak zorundasınız.
Adı üstünde sınav sözlü idi. Elinizin neşter tutup tutmadığı ölçülmüyordu. Post 2018 doçentleri hiç olmazsa çok daha ağır yayın şartı ile doçent oldu. 2016 ve öncesinde puan şartı da yoktu. Juriler sınav öncesinde ''Bizi bu aday için kim aradı'' diye konuşuyorlardı. Hakkıyla doçent olanları tenzih ediyorum ancak Telefon doçentlerinin söz söylemeye hakkı yok.
People
33
9) dr salloso (dr)
23.02.2018 16:33:58
yaşlı bilge bir Kızılderili bir apaçi köyüne misafir olur.gelir. kendisi karilarlar. ben şef oturan boğa, diğeri gelir ben şef uçan ok ,öbürü gelir ben şef gri bulut, diye kendilerini tanıtırlar. bilge misafir hepiniz şefsiniz Kızılderili savaşçılarınız nerede. şefler cevap verilir onların hepsi şef oldu Kızılderili kalmadı, der.
bilge Kızılderili çubuğunu üfler derinler dalar ve şöyle mırıldanır: "artık işiniz bitti apaçiler, herkes şef Kızılderili yok, savaşçı yok: işte beyaz adama gün doğdu ,hepinizi yok edecek ve şefliğiniz bir işe yaramayacak". nitekim de öyle olur. bugün torunları "reservation"larda kumar alkol dişleri dökük obez yaşayıp duruyorlar..."herkes şef oldu,kızılderili kalmadı.!!!
People
42
10) dr publisher (dr)
23.02.2018 15:59:01
sayın uzman dr, dış yayın kapsamı altında dosya hazırlamak hiç de zor değil. bir sürü online paralı ve 2-3.sınıf veri tabanına giren dergiler var. scı,sci-e web of science gibi 1.sınıf indekse giren dergilerde 1 isim orijinal yayın yapmak zordur kabulç ama dosyada bundan sadece 1 tane isteniyor. gerisi kolay yayın. hem yayın yapmak başka doçentlik bilgi birikime sahip olmak başka şeyler. adamın yayını çok eli neşter tutmuyorsa ne olacak.bilgisi zayısa ne olacak. sınav bunları ölçüyor. ben uzmanlık dalımın temel kitabını baştan sonra doçentlik sınavı öncesi okudu. sınav olmasa o kitap hayatta başka türlü baştan sona okunmazdı. onun faydasını hep gördüm. neyse yasa geçti bir yorumcunun dediği gibi" post18 doçentler" hayırlı olsun
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer