Yeni Doçentlik kriterleri açıklandı
Üniversitelerarası Kurul yeni Doçentlik kriterlerini açıkladı
Yeni Doçentlik kriterleri açıklandı
02 Ocak 2016 -

Üniversitelerarası Kurul 2016 Ekim başvuru döneminden itibaren geçerli olacak Doçentlik Başvuru Şartlarını açıkladı.


Yeni doçentten Yeni Doçentlik Kriterleri değerlendirmesiYeni doçentlik kriterleri: Bu kriterlere jüri üyesi de bulmak zor!


Sağlık Bilimleri alanında kriterler şunlar olacak:

 

Koşul No

Başvuru Şartları

Puan

101

Sağlık Bilimleri temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az doksan (90) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz (100) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir.  Her çalışma, Tablo 10’da sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır. 

Tek yazarlı çalışmalarda yazar tam puan alır. Başlıca yazarın belirtildiği hallerde iki yazarlı eserlerde  başlıca  yazar tam puanın 0.8' ini, ikinci yazar 0.5' ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı başlıca yazarın belirtildiği eserlerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde her bir yazar için toplam puan yazar sayısına bölünür.

 

1.  Uluslararası Makale

 

Adayın başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili  lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak kaydıyla (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği  hariç) tam araştırma makaleleri

 

a) SSCI, SCI, SCI- Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi

20

 

b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

10

 

c) 1a kapsamındaki dergilerde yayımlanan olgu sunumu

5

 

Bu maddenin 1a kapsamında  başlıca yazar olarak en az 20 puan almak kaydıyla 1a maddesinden en az 40 puan almak zorunludur.

 

2. Ulusal Makale

 

Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak ve  adayın hazırladığı lisansüstü  veya uzmanlık tezlerinden üretilmemiş olmak kaydıyla

 

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

8

 

Bu madde kapsamında en az 8 puan alınmalıdır.

 

3. Lisansüstü veya Tıpta Uzmanlık Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar

 

Adayın hazırladığı lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezleriyle ilgili olmak kaydıyla

 

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

10

 

b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale

5

 

c) Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri

5

 

d)Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri

3

 

Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınmalıdır.

 

4. Kitap

 

Adayın hazırladığı lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla

 

a) Tanınmış uluslararası  yayınevleri tarafından  yayımlanmış kitap

15

 

 b) Tanınmış uluslararası  yayınevleri tarafından  yayımlanmış kitap editörlüğü

10

 

c)Tanınmış uluslararası  yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap bölüm yazarlığı

10

 

d)  Tanınmış ulusal  yayınevleri tarafından  yayınlanmış kitap

10

 

5. Patent

 

Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan

 

 

a) Uluslararası patent

20

 

b) Ulusal patent

10

 

Patentlerde puan kişi sayısına bölünür.

 

6. Atıflar

 

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

3

 

b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaptalarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

2

 

c) Ulusal hakemli dergilerde; tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

1

 

Bu madde kapsamında en az 6 puan alınması zorunludur.

 

7. Lisanüstü Tez Danışmanlığı

 

Danışmanlığını yürüttüğü, tamamlanan yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık danışmanlıkları

 

a) Doktora / Doktoraya Eşdeğer Uzmanlık

4

 

b) Yüksek lisans

2

 

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman a ve b için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.

 

8. Bilimsel Araştırma Projeleri

 

a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak

15

 

b) Devam eden  veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak

10

 

c) Devam eden  veya başarı ile tamamlanmış a ve b dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) yürütücü olmak

8

 

d) Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde  yürütücü olmak

6

 

9. Bilimsel Toplantı

 

a) Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri

3

 

b) Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri

2

 

Bu madde kapsamında en az 5 puan almak zorunludur, en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan yalnız bir bildiri puanlanır.

 

10. Eğitim–Öğretim Faaliyetleri

 

Doktora veya uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra  yüzyüze ortamlarda verilmiş ders

 

a) Bir dönem yüksek lisans, doktora veya doktoraya eşdeğer uzmanlık dersi

3

 

b) Bir dönem önlisans veya lisans  dersi

1

 

Bu maddeden en az 2 puan  almak ya da yurt içi veya tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak zorunludur. Bu madde kapsamında en fazla 4 puan alınabilir.

1. Kısaltmalar:
• SCI–Expanded: Science Citation Index-Expanded
• SCI                    : Science Citation Index
• SSCI                  : Social Sciences Citation Index
• AHCI                 : Art and Humanities Index
• ULAKBİM         : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
• AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal  politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir.
• DOI (Digital Object Identifier): Dijital Nesne Tanımlayıcı

2. Tanımlar:
Başlıca Yazar:Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır.
 a) Tek yazarlı makale
 b) Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar
 c) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir).     
                                                                                                                                          
Tanınmış Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 5 kitap yayımlamış yayınevi.

Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda daha önce en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi.

Uluslararası Bilimsel Toplantı: Konuşmacılarının en az yüzde kırkının toplantının düzenlendiği ülke dışındaki bilim insanlarından oluştuğu bilimsel toplantı.

Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal düzeyde farklı kurumlarda çalışan araştırmacı veya bilim insanlarının özgün görüş veya bulgularını paylaştıkları, sunum özetlerinin bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından (PCT - Patent Cooperation Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu

Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu

Aday başvurusunda, bir bilim alanı belirtmelidir.                                                                                                                                                                                     

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
1
1) Selcuk (UzmAn)
29.12.2016 13:34:42
EA daki uzmanlar bosuna dosya hazirlamaya cirpinmayin bi faydasi olmayacak isinize bakin.
People
7
2) hasan kara (uzman dr.)
16.01.2016 00:21:44
Yeni kriterler biraz ağır olmuş. İsim sayısı ve puanlama sıkıntılı olmuş. Çünkü bugüne kadar birçok kişinin yaptığı yayınlar çok isimli ve birinci isim dışında diğerlerine puan olarak hiç katkısı olmuyor. Öyle yayınlar biliyorum ki 3., 4. isim olanların yayına katkısı 1. isimden daha fazla olmasına rağmen etik olmayan durumlardan(herkes anlamıştır) ötürü sıralama farklı olmak zorunda kalıyor.
Ayrıca zorunlu puan alınması gereken bilimsel toplantıda sözel sunum mecburiyeti hiç adil olmamış. En azından poster bildirilerde dahil edilebilirdi. Kaldı ki sözel sunumun bilim alanına katkı da sağlaması gerekiyormuş, buna kim karar verecek? Burada da isim sayısına bölünecek puandan kim ne kadar puan toplayabilecek ki? Ulusal dergilerde yayınlanmış olan olgu sunumları niçin puanlamaya dahil edilmiyor da ulusal kongrelerde yapılan sözel bildiri puanlamaya katılıyor ve buradan puan alınması mecbur kılınıyor? Kongre katılımı için sponsor bulamayan branşlarda çalışanlar veya yılda sadece birer kez(ulusal-uluslararası) kongre yapan branşlarda çalışanlar ne yapacak? Sözel bildiri kabul ettirebilmek için kimlerin kapısı aşındırılacak? Tamam teşvik amacı ile sözel sunum ve de poster sunumun bir puan karşılığı olsun ama mecburi olması hiç adil değil.
Bir diğer konu ise bu kriterlerin resmi gazetede yayınlandığı tarihten sonra doktorasını bitiren veya yardımcı doçent olanları kapsaması ve/veya şu an geçerli olan kriterlere göre başvuru yapıp başvurusu geçerli kabul edilenlerden eser inceleme aşamasını geçemeyenleri kapsamaması gerektiği. Sonuçta ortada kazanılmış bir hak ve mağduriyet durumu oluşmakta. Eser inceleme dedimde aklıma geldi. Bu eser inceleme yeni kriterlere göre başvurup başvuruları geçerli olanlarada yapılacak mı? Ayrıca şu an ki eser inceleme hangi kriterlere göre yapılmaktadır? Bugüne kadar gördüklerim ve duyduklarım eser incelemesinin aynı branş içinde ve farklı branşlar arasında hiç de adil olmadığıdır. Eğer başvurabilmek için belli kriterler konuluyorsa, aday kriterleri sağlayıp başvuruyor ve başvurusu başarılı kabul ediliyorsa adayın doğrudan sınava girmesi gerekmez mi? Çünkü bütün sınavlarda kural böyledir, eğer başvuru kriterlerini gerçekten karşılayabiliyorsan sınava girersin. Ayrıca sözlü sınav yerine merkezi bir sınav olsa çok daha adaletli olmaz mı? Sonuçta sözlü sınavda da teorik bilgi değerlendiriliyor pratik uygulama değil?
Neyse daha yazacak çok konu var ama yazılanları kim dikkate alacak ki? Unutulmaması gereken en önemli nokta ADALET. Çünkü birgün herkese lazım olabilir.
People
10
3) doç. dr (affiliye hast doç)
10.01.2016 00:35:18
Doç kriterleri değişmesi adaleti sağlar mı ?

Bence bilimsel yayın ile birlikte uluslarası hakemlerce board sınavı yapılmalı. Torpilli , paralı degilerde yayın yapanlar, yada başkalarının hazırladığı yayınlar ile dosya hazırlayanlar ancak o zaman elimine olur.

tırnaklarımızla kazıyarak aldığımız doç. lik Sağlık Bakanlığında özellikle affiliye hastanelerde ne anlam ifade ediyor. Yanlızca hizmet grubu mu??

Sağlık Bakanlığına bağlı Doç.dr .Eğitim görevlileri affiliasyon sisteminde mağdur olmakta, eğitim faaliyetlerine katılamamakta (seminerler hariç), asistanlara yada tıp öğrencilerine ders anlatamamakta, her hangi plan ve proje üretememektedir.(ders anlatma karşılığına kaç para veriliyor bilmiyorum ) üniversite kadrosundakiler aylık ders anlatma formu doldururken bizler vaka alıp performası yükseltiyoruz. ve enerjimiz o kadar tükeniyor ki, hep mutsuz çalışıyoruz.
Benim çalıştığım klinik ve diğer bazı kliniklerde eğitim ve idari sorumluları çoğunlukla üniversite kadrosundan seçildiği için, bu kişiler tarafından doç.dr eğitim görevlilerine asistan tez danışmanı görevi verilmemektedir. Hatta asistan doktorlar eğitimlerini Eğitim Görevlilerinden değilde bazen kıdemli asistan yada uzmanlardan alırken, asistan doktorların SB kadrosundaki Doç.dr eğitim görevlileri ile çalışması klinik şefleri tarafından bazen engellenmektedir.
Kliniklerde bulunan SB bakanlığı kadrosundaki eğitim görevlilerinden yada doçentlerden dekanlık ve rektörlük çoğu zaman habersiz olup işin ehli bile olsanız torpilli olan başkalarına kadro verilmektedir. Çünkü sizin özelliklerinizi bilmiyorlar onların gözünde siz yanlızca taşaron hizmet eden , puan üreten birisiniz.

Bilimsel çalışma desteğinden Sağlık bakanlığı eğitim görevlileri doçentler üniversitedekilerle aynı şekilde yararlanamamaktadır. Tüm doktorlardan bilimsel araştırma için performansdan kesilen para oranı aynı olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı doç dr eğitim görevlileri BAP’tan faydalanamaktadır.
Maaş farkı zaten çok üzücü, SB Eğitim görevlisi Doç Dr'ler Üniversitedeki Doç dr'lerden en az 1000 1500 Tl daha az maaş almaktadır bu da emekli maaşınızın da daha düşük olacağı anlamına gelir.
üstelik üniversite hocaları hep toplantılara katılıp çoğu zaman kliniklerde olmazken siz iş üreten, kliniğin performans puanlarını yükseltensinizdir.
Affiliye Hastanelerde çalışan kadroları sabit (çakılı ) olan hekimlere seçme hakkı tanınmalı, yer değiştirebilme sanşı verilmelidir. her işi yapıp bir de hakkını alamamak , mağdur edilmek , hangi adalet sisteminde vardır.

Hala Affiliye olan sağlık bakanlığında doçent lik mi diyorsunuz ? adalet olmadığı sürece siz yanlızca hizmet üreten bir hekimsiniz. eğitim görevliside değilseniz katsayınız da düz uzman kadar olup statü olarak hiç bir farkınız yok, uzman maaşı alıp, uzman gibi çalışıp, uzman kadar nöbete giriyorsunuz ,
Doç. liğe girecek arkadaşlar kriterler ağır değil bu yola başkoyduysanız başarırsınız ancak doç olduktan sonra affiliye hastanelerde yaşanan mobingler daha çok daha ağır.

Hepinize bol şanş diliyorum.
People
14
4) cenk evren (op dr)
08.01.2016 09:18:00
Toplam 47 yayınım var. Kızımın sağlık problemi nedeniyle özelde çalışıyorum. Sıfır destekle hala yayın yapmak için çabalıyorum. Puanım zorlasan 60 yapıyor. Kriterler öyle bir güzel hazırlanmış ki bir yerinden mutlaka yakalanıyorsun ve puan alamıyorsun. umutlar başka bahara kaldı.
People
7
5) hasan ekim (öğretim üyesi)
07.01.2016 09:53:34
Ülkemiz malesef çok büyük bir döviz kaybına uğramakatadır. Yabancı birçok dergi astronomik rakamlarla SCI kapsamında olduğundan parayla makale basmaktadır. Örnek verirsek medicall science monitor yaklaşık 4 bin TL ye, Sage grubuna ait bazı dergiler (j inter Surg vs)10 bin tl'ye basım yapmaktadır. Ülkemiz malesef çok ağır bir döviz kaybına uğramaktadır. Önlem ise gayet basit, YÖK para isteyen dergilerin SCİ kapsamında olduğuna bakıp bakmaksızın yerli dergi statüsünde değerlendirmeli. Ülkemizdeki gerek TUBİTAK gerekse Türkiye klinikleri dergilerinin SCE gibi puanlanmasının kabul edilmesi.döviz kaybını önleyecektir. Zaten bu dergilerimiz birçok paralı yabancı dergilerden bile daha kaliteli eser yayımlıyor, ama YÖK puan vermediğinden yeteri kadar kaynak sağlayamıyorlar. Aman dikkat doçent olalım diye ülkemizin kıt kanaat olan dövizlerini de yabancılara kaptırmayalım. Devlet büyüklerimizde acil girişim bekliyorum. Dikkat! Gerekirse bu konuda ayrıntılı makalede yazabilirim. Saygılar
People
21
6) Dr Zeynep (Doktor)
07.01.2016 01:16:59
Nisan da başka Eylül de başka kriterle doçent olunuyorsa zaten adaletten söz edilemez de herkes kendi tarafından olaya bakıyor ya onu anlamıyorum; üniversitede olan iyi olmuş Eğ Arş dan doçent çıkmasın diyebiliyor da ne haddinize? üniversitede uzman veya yard doç olarak kalabilme kriteri torpil dışında nedir ki ? Mesela Eği Arş da başasistan olabilmek için önce neredeyse doçent olabilecek bir dosya hazırlayıp, yazılı ve sözlü sınavdan geçiliyor; torpilli olduğu söylenen bölümler olsa da Türkiye genelinde 6 kişinin geçebildiği, 1 saatlik de sözlüye girmiş biri olarak bu üniversiteli arkadaşlara sormak isterim; ne emek verdiniz de orada uzman ya da yard doç ünvanı aldınız?Günde en az 60 hasta bakan Eğ Arş daki başasistanla, üniversitede bütün gün odasında oturup yayın yazan ya da en fazla 30 hasta bile danışılmayan uzman aynı kriterlerle değerlendirilirken, neyin hırsını yaşayıp ünv den olmalı doçent denir ki? Biz hekimler olarak daha birbirimize saygı duymadan, sadece olduğumuz konuma göre birbirimizi değerlendirmeye devam ederken halktan neyin saygısını bekleyeceğiz ki? Umarım, en az bir önce doçent olanlar kadar aynı şartlarda kriterler oluşturulur...
People
3
7) n.e (uzman)
06.01.2016 15:45:21
vicdan ve ahlak kriterleri açıklansa ilgimi çeker okurdum
People
8
8) Uzm. Dr. Ali COŞKUN (Uzman Doktor)
05.01.2016 16:56:28
Doçentlik hiç bir değer taşımıyor tıpkı Prof'luk gibi. Çünkü gerçek bilgi ve liyakata göre yapılmıyor. Herkes hangi kriterlerin etkili olduğunu biliyor. Boşuna söyletmeyin beni şimdi.... Çok liyakatli adam alalım kaygısı olsa zaten , ADİL ve güvenilir bir ÖSYM'nin yapacağı 200 branş test sorusu içeren merkezi sınav ile doçentlik sınavı halledilir. Haaaa... Olmaz dimi ? Tabi ! Anlıyorum !! ! Devam o zaman ! Bu dünyanın bir de Ahireti var Unutmayın !
People
9
9) Bora (Doktor)
05.01.2016 11:36:39
Ben de geçen ekim de başvurumu tamamlamış birisi olarak, yeni kriterlerin objektif gözle bakıldığında oldukça zorlaştırıldığı kanaatindeyim, bence sorunlar
1- EAH lerinde ki hekimler ders verme zorunluluğunu nasıl aşacak
2- Yayın kriterlerini olumlu bulsamda yayın sayısı kadar kaliteside önemlidir, 100 yayın yapıp 1 atıf almayı, 1 yayınla 100 atıfa yeğlerim bilimde geçerli olanda budur, ama sistemde 100 atıfta alsan çalışmanın alabileceği puan kısıtlanmış
3- Kitap çevirisi, yurtiçi olgu ve derlemeler tamamen değersizleştirilmiş
4- Bilimsel projede neden sadece Avrupa birliği veya kamu şartı var, Üniversitelerden yürütülen projeler sistem dışı bırakılmış
5- Kongre bildiri ve sözlü sunumların ağırlığı ortadan kaldırılmış
6- Son olarak olumlu birşey yazayım, bir çalışmaya 7-8 isim yazılarak multiplikasyon, arkadaş sistemleri kuruluyordu, bu sayede 30-40 yayınla sınava girilip hava atılıyordu, normal bir insan kliniktede çalışarak yılda 1-2 taneden fazla SCI kalitesinde yabancı yayın yazamaz (Paralı makale basan dergiler hariç tabii), En azından ilk isim ağırlığı arttırılıp bunun önüne geçilmeye çalışılmış
People
6
10) Cengiz Yılmaz (Dr. )
05.01.2016 10:24:29
EAH doçent adayı arkadaşların dikkatine:

10. şart eğitim öğretim faaliyetleri birçok uzman arkadaşın moralini bozmuş.
Konuyu tecrübeli öğretim üyelerine danıştım. EAH Uzman hekimlerinin tıpta uzmanlık eğitimi gören (doktora ve eşdeğeri ) asistanlara ders vermelerinde bir engel yok görüşü bildirdiler. Aksi olsa yönetmelikte '' Tıpta uzmanlık yönetmeliğinde tanımlanan kriterlere göre eğitici niteliği taşıyanlar bu dersleri verebilir' ibaresi yer alırdı diyorlar. Bana da mantıklı geldi.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
24/05-25/05 Marmara Odyoloji Günleri-2019 DİĞER İSTA
25/05-25/05 Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım ROMATOLOJİ İSTA
25/05-26/05 MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu NÖROLOJİ İZMİ
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA