Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe üniversitesi ile vedalaştı
Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarına göre Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine atanan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Rektörlükte üniversite idarecileri ve personelle vedalaştı
Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe üniversitesi ile vedalaştı
07 Ağustos 2018 14:56 - İHA

6 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarına göre Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine atanan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Rektörlükte üniversite idarecileri ve personelle vedalaştı. 
Senato Salonu’nda düzenlenen veda toplantısında konuşan Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Bakan Yardımcılığı görevini başarıyla yapmaya çalışacağını söyledi.
Prof. Dr. Meşe, “Bu görev sizin için ne kadar sürpriz olduysa da, benim için de sürpriz oldu. Ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Burada görev yaptığım sürece bana her türlü desteği veren akademik, idare personel, herkese çok teşekkür ediyorum. Atandığım görev zor bir görev. Fakat bu görevi en iyi şekilde, alnımın akıyla yapmaya çalışacağım” dedi.
Konuşmanın ardından üniversite idaresinde bulunan öğretim üyeleri, Prof. Dr. Emine Alp Meşe’ye yeni görevinde başarılar diledi.
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan da, Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe’ye çiçek takdim etti.
1973 Kayseri doğumlu olan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe’nin özgeçmişi şöyle:


Üniversite:
Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (19911997)
Uzmanlık Eğitimi:
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (19972002)
Öğretim görevlisi: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (20022004)
Yard. Doç. Dr.: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (20042006)
Doktora: Hollanda Nijmegen Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Medikal Mikrobiyoloji Bölümünde İnfeksiyon Kontrolü (20042010)
Doç.Dr.: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (20062010)
Prof.Dr.: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (2010.....)


KURUM İÇİ GÖREVLER
1. Enfeksiyon Kontrol Doktoru(2003...) Türkiye’de hastane enfeksiyonlarını önleme konusunda yurt dışında doktora yapan ilk hekimim ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda yaptığım çalışmalarla, hastane enfeksiyon oranları %10’larda %5’e gerilemiştir. Bu oranlar da gelişmiş ülkelerde ki oranlardır.
2. Enfeksiyon Kontrol Kurul Başkanı(2009..) Ülkemizde Hastane Enfeksiyonlarını Önleme konusunda yüksek lisans ve doktora programını başlatan ilk kurullardan biriyiz. Bu konuda ülkemize eğitimli insan gücü yetiştirme gayrentindeyiz. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından da 2017 yılı içinde “Hastane Enfeksiyonlarını Önleme” öncelikli alanlar içerisine alınmıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hekim ve Hemşire Sertifikasyon Programlarında eğitici olarak görev yapmaktayım.
3. Başhekim Yardımcılığı(20102016): Yoğun Bakımların tescili, hastane yapılanması, yoğun bakımlarda enfeksiyon kontrolü, ameliyathanelerde enfeksiyon kontrolü konularında çalıştım. Ayrıca, Beslenme Kurulu Başkanlığı, Pandemi İzleme Kurulu başkanlığı yaptım.
4. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeliği(2014...)
5. Dekan Yardımcılığı(20162018): Tıp Eğitiminden sorumlu Dekan Yardımcısı olarak görev aldım ve Tıp Fakültesinin eğitim kalitesinin geliştirilmesi çalışmalarında bulundum. Ulusal Tıp Eğitimi ve Akreditasyon Derneği tarafından Tıp Fakültemizin yeniden akreditasyonu çalışmalarında aktif olarak çalıştım ve yaptığımız çalışmalar sonucunda Tıp Fakültemiz 2018 yılında tekrar akredite edildi. Ayrıca Tıp Fakültesi öğrencilerimizi, eğitimlerinin ilk yıllarında bilimle buluşturmak ve Ülkemizin geleceğine genç bilim insanları yetiştirmek için başkanlığını yaptığım “Bilim İnsanı Yetiştirme Grubunu” kurduk. Bu grupla ilk proje çalıştayımızı yaparak, Tıp Fakültemizin öğrencilerini projelere dahil ettik. Bu çalışmalarımızı, bu yıl ortaokul ve lise düzeyine çekmeyi planlıyoruz.
6. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurul Başkanı(2016..)
7. Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyon Üyeliği(2016...)
8. Erciyes Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeliği(2018...)
9. Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı(2018) Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 10 Araştırma Üniversitesinden biri olan Üniversitemizin, Sağlık Araştırma Merkezlerinden (GENKÖK, Aşı Araştırma ve İlaç Araştırma) sorumlu Rektör Yard. olarak görev yaptım. Amacımız Türkiye’nin yerli ilaç ve aşısını ve tıbbi cihazlarını üreten bir Ülke olması ve sağlıkta dışa bağımlılığı azaltmaktır. Bu amaçla Üniversitemizin sağlık ve mühendislik alanındaki genç araştırmacılarını bir araya getirerek “Sağlıkta İnnovasyon” toplantısı düzenledik.


KURUM DIŞI GÖREVLER
Sağlık Bakanlığı Türk Halk Sağlığı Kurumu Enfeksiyon Kontrol Hekim ve Hemşire Sertifikasyon Programı Eğiticiliği


BİLİMSEL KURULUŞLARDA GÖREVLER
Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği(ESCMID)Hastane Enfeksiyonları Çalışma Grubu Sekreterliği
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (EKMUD)Sepsis Grup Başkanlığı
BİLİMSEL FAALİYETLER
ULUSLARASI YAYIN: 165
ULUSAL YAYIN: 132
ULUSAL VE ULUSLARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA KONUŞMA: 102
ULUSAL VE ULUSLARASI DERGİLERDE EDİTÖRLÜK
Hİndeksi: 30, ATIF: 2596


BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık DerneğiEKMUD
Viral Hepatitle Savaşım Derneği
Cerrahi ve Dahili Bilimler Yoğun Bakım Derneği
ÖDÜLLER
Hastane İnfeksiyonları Derneği Kongresi 2002Posterde Mansiyon Ödülü
Hastane İnfeksiyonları Derneği Eğitim Programı 2003Genç Araştırmacı Eğitim Bursu
Hastane İnfeksiyonları Derneği Kongresi 2004Posterde Mansiyon Ödülü
Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2012Poster Bildiri Birincilik Ödülü
Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2014Poster Bildiri Birincilik Ödülü
VI. EKMUD Kongresi 2016Standart Sözlü Sunum İkincisiUlu Kılıç A, Gündoğdu A, Kılıç H, Alp E. Standart bakteriyofaj kokteyllerinin VRE patojenlerine karşı in vitro aktivitelerinin karşılaştırılması. SS003. 6. Türkiye EKMUD Kongresi 1115 Mayıs 2016
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 yılında en çok bilimsel yayın yapan öğretim üyesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 yılında en çok atıf alan öğretim üyesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016 yılında en çok bilimsel yayın yapan öğretim üyesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017 yılında en çok bilimsel yayın yapan öğretim üyesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017 yılında en çok en çok atıf alan öğretim üyesi öğretim üyesi
BİLİMSEL PROJELER VE GÖREVLERİM:

Yoğun bakım ünitelerinde Acinetobacter baumannii kolonizasyonu için risk faktörleri ve moleküler epidemiyolojisiTÜBİTAK projesi1002 Proje yürütücüsü2004
Yoğun bakım ünitelerinde metisiline dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonu için risk faktörleri ve moleküler epidemiyolojisiTÜBİTAK projesi1001 Proje yürütücüsü2004
Ağır sepsis ve septik şokta kortizol replasmanıE.Ü.T.F. –BAPYardımcı araştırmacı2004
Hematolojik maligniteli hastalarda santral venöz kateter enfeksiyonlarının tanısında farklı yöntemlerin karşılaştırılması E.Ü.T.F. –BAPYardımcı araştırmacı2004
Akut menenjit ve meningoensefalit olgularında hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi E.Ü.T.F.BAPYardımcı araştırmacı2008
HIVAIDS hastalarında antiretroviral direncin araştırılması E.Ü.T.F.–BAPYardımcı araştırmacı35402011
Karbapeneme dirençli Acinetobacter baumannii ile farelerde oluşturulan deneysel sepsiste tedavi seçenekleri E.Ü.T.F –BAPProje yöneticisi, 36492011
Steroid verilen farelerde karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae sepsisinde tedavi seçenekleriBAP projesi,3615Araştırmacı2011
Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii ile farelerde oluşturulan deneysel sepsiste doripenem ve kombinasyonları ile tedavi seçenekleri, TÜBİTAK hızlı destek projesi, 11S529,Araştırmacı2011
Acinetobacter baumannii suşlarının direnç genlerinin tanımlanmasıBAPAraştırmacı40592012
Hematolojik maligniteli hastalarda karbapenem dirençli gram negatif bakteri kolonizasyonun araştırılmasıBAP projesiAraştırmacı50262014
Yoğun Bakım Ünitelerinde Karbapenem Dirençli Gram Negatif Bakteri Kazanımı İçin Risk Faktörlerinin DeğerlendirilmesiBAP projesi50402014
Ağır Sepsis Hastalarında Mezenkimal Kök Hücre Tedavisinin Sağkalım Üzerine EtkisiTÜBİTAK 1001 ProjesiYürütücü
Farelerde oluşturulan deneysel diyabet modelinde karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae’ya bağlı yumuşak doku enfeksiyonu ve antibiyotik tedavisiTÜBİTAK 1002 projesi, 114S89615.12.201415.12.2015 Araştırmacı
Hastane Atık Sularının Karıştığı Şehir Kanalizasyon Sisteminin Arıtma Öncesinde ve Sonrasında GSBL Üreten E. coli ve Pandemik O25ST131 Klonu Bakımından TaranmasıTÜBİTAK 1002 projesi, Proje No: 114S8932016 Araştırmacı
Yoğunbakım Ünitelerinde mikrobiyom bulaş ağının çıkarımı için hesaplamalı kaynak izsürümü yöntemlerinin araştırılması ve geliştirilmesiProje No:115E998TÜBİTAK 3501KariyerDanışman

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
7
1) Yorgo ilyadis (Gazelhan)
08.08.2018 10:06:01
Hocamıza Çiçekleri verende bir Şahin K Tipi var..
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)