Türkiye'de hangi ilaçlar ruhsat bekliyor?
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ilaç ruhsatı almak için başvurusu yapılan ve henüz ruhsatlandırılmamış başvurulara ait etkin maddelerin güncel listesi:
Türkiye'de hangi ilaçlar ruhsat bekliyor?
15 Ağustos 2014 -

Anti-D İmmunglobulin
Apomorfin HCl hemihidrat
Aripiprazol
Articain hidroklorür+Epinefrin bitartarat
Asetil sistein
Asetilsistein+Askorbik asit
Askorbik asit
Atomoksetin hidroklorür
Atorvastatin
Atorvastatin kalsiyum
Atorvastatin kalsiyum+ Ezetimib
Azasitidin
Azelastin HCl+Flutikazon propiyonat
Azitromisin dihidrat
B1+B2+B6+Niasinamid+D-pantenol
Bendamustin hidroklorür
Benidipin hidroklorür
Benzidamin hidroklorür
Benztropin mesilat
Besifloksasin
Betahistin dihidroklorür
Betametazon sodyum fosfat+Betametazon dipropiyonat
Bilastin
Bisoprolol fumarat
Bisoprolol fumarat+Hidroklorotiyazid
Bortezomib
Botulinum
Brimonidin tartarat
Budesonid
Bupivakain hidroklorür
Butamirat sitrat
Butenafin hidroklorür
CaCO3+Kolekalsiferol
Calcitriol
Cladribin
Çinko oksit
Çinko sülfat
Çinko sülfat heptahidrat
Çinko Sülfat monohidrat
Dabrafenib
Dapagliflozin
Dapoksetin hidroklorür
Darifenasin
Darifenasin hidrobromür
Dasabuvir
Dasatinib
Daunorubicin hidroklorür
Degareliks
Deksametazon
Deksametazon sodyum fosfat
Deksketoprofen
Deksketoprofen trometamol
Deksketoprofen trometamol+Tiyokolşikozit
Deksmedetomidin
Dekspantenol+Klorheksidin hidroklorür
Demir (III) hidroksit sükroz kompleksi
Demir fumarat+Çinko sülfat+Folik asit+Vitamin C
Demir protein süksinilat
Demir protein süksinilat+Kalsiyum folinat pentahidrat
Demir(III)hidroksit polimaltoz kompleksi
Denosumab
Desloratadin
Desloratadin+Montelukast Sodyum
Desloratadin+Pranlukast hemihidrat
Desloratadin+Psödoefedrin hidroklorür
Diklofenak sodyum
Divalproeks sodyum
Dobutamin hidroklorür
Dolutegravir
Donepezil hidroklorür
Donepezil hidroklorür+Memantin hidroklorür
Dopamin hidroklorür
Dorzolamid hidroklorür
Dorzolamid hidroklorür+Timolol maleat
Dosetaksel
Drospirenon+Etinil estradiol
Duloksetin hidroklorür
Emtrisitabin+Tenofovir disoproksil fumarat
Enoksaparin Na
Entecavir monohidrat
Epirubicin hidroklorür
Epoetin alfa
Eritromisin
Erlotinib hidroklorür
Esmolol hidroklorür
Esomeprazol
Esomeprazol magnezyum
Esomeprazol magnezyum dihidrat
Esomeprazol sodyum
Essitalopram oksalat
Estradiol
Estradiol hemihidrat+Noretisteron asetat
Etanercept
Etodolak
Etofenamat
Etofenamat+Benzil nikotinat
Everolimus
Feniramin hidrojen maleat
Fenspirid hidroklorür
Ferrik hidroksit sükroz kompleksi
Ferro glikol sülfat+Siyanokobalamin
Filgrastim
Fludarabin fosfat
Flukonazol
Flumenazil
Fluorouracil
Flurbiprofen
Flutikazon propiyonat
Follitropin alfa
Fosinopril sodyum
FSH
FSH+LH
Furosemid
Fusidik asit
Fusidik asit+Betametazon valerat
Gabapentin
Gadopentat dimeglumin
Gemsitabin hidroklorür
Ginkgo biloba
Glatiramer asetat
Gliklazid
Glikopironyum bromür
Glimepirid
Gliseril Trinitrat
Granisetron hidroklorür
Hamamelis virginana
Heparin sodyum
Hidrokortizon sodyum süksinat
Hidroksietil nişasta+NaCl
Hidroksietil nişasta+Sodyum Klorür+Sodyum asetat trihidrat+Potasyum klorür+Magnezyum klorür hekzahidrat
Hidrosiklorokin sülfat
IFN-β-1a
İbalgin
İbandronat sodyum
İbuprofen
İbuprofen lizinat
İbuprofen+Klorfeniramin maleat
İbuprofen+Psdödoefedrin hidroklorür+Klorfeniramin maleat
İdarubisin hidroklorür
İloprost
İmatinib mesilat
İndapamid
İnsan Albumini
İnsan Hepatit B İmmunoglobulini
İnsan Protein C
İnsan Protrombin Kompleksi
İnsülin glarjin
İnsülin lispro
İpratropium bromür
İpratropum bromür+Salbutamol sülfat
İrbesartan
İrbesartan+Hidroklorotiyazid
İrinotekan hidroklorür trihidrat
İtrakonazol
İzokonazol nitrat
İzokonazol nitrat+Diflukortolon valerat
İzotretinoin
Kalsipotriol monohidrat+Betametazon dipropiyonat
Kalsitriol
Kalsiyum diasetat
Kalsiyum dobesilat monohidrat
Kalsiyum glukonat monohidrat+kalsiyum levulinat dihidrat
Kalsiyum karbonat+Kolekalsiferol
Kalsiyum klorür+Magnezyum klorür+Potasyum klorür+Sodyum klorür
Kandesartan sileksetil
Kandesartan sileksetil+Hidroklorotiyazid
Kapesitabin
Karbetosin
Karboplatin
Kaspofungin asetat
Ketiapin
Ketiapin fumarat
Ketoprofen
Ketorolak trometamin
Ketorolak trometamol
Ketotifen hidrojen fumarat
Kladribin
Klaritromisin
Klindamisin
Klobetazol 17-propiyonat
Klopidogrel
Klorheksidin diglukonat+Benzidamin hidroklorür
Klorhekzidin
Klorobutanol
Kolekalsiferol
Kolinalfoskerat hidrat
Kolistimetat sodyum
Konestat alfa
Lafutidin
Lakozamid
Laktüloz
Lamotrijin
Lansoprazol
Latanoprost
Latanoprost+Timolol
Leflunamid
Letrozol
Leuprolid asetat
Levadopa+Karbidopa+Entakapon
Levalbuterol hidroklorür
Levetirasetam
Levodropropizin
Levofloksasin
Levofloksasin hemihidrat
Levokarnitin
Levosetirizin dihidroklorür
Levosetirizin dihidroklorür+Montelukast
Lidokain
Lidokain hidroklorür
Liksisenatid
Linagliptin
Linezolid
Lisinopril+Hidroklorotiyazid
Losartan potasyum+Hidroklorotiyazid
Loteprednol etabonate+Tobramycin
Magnezyum karbonat+Magnezyum oksit
Magnezyum oksit
Magnezyum oksit+Magnezyum sülfat
Mekobalamin
Meloksikam
Memantin hidroklorür
Meropenem
Mesalazin
Metformin hidroklorür
Metilprednisolon asepoat
Metoklopramid hidroklorür
Metoprolol süksinat
Metoprolol tartarat
Metotreksat
Metronidazol+Mikonazol nitrat
Metronidazol+Mikonazol nitrat+Lidokain
Midazolam
Miglitol
Mildronat dihidrat
Milrinon
Minoksidil
Misoprostol
Modafinil
Moksifloksasin hidroklorür
Mometazon furoat
Monobazik sodyum fosfat monohidrat+Dibazik sodyum fosfat heptahidrat
Montelukast sodyum
Mupirosin
NaCl+KCl+CaCl dihidrat+MgCl trihidrat+Na asetattrihidrat+Malikasit+Polinişasta
NaCl+KCl+Sodyum glukonat
Nadifloksasin
Naftifin hidroklorür
Nalmefene
Naproksen
Naproksen sodyum
Nebivolol hidroklorür
Nimesulid
Nimesulid+Lidokain
Noradrenalin tartarat
Ofloksasin hidroklorür
Oksibutinin baz
Oksikonazol nitrat
Oksimetazolin hidroklorür
Okzaliplatin
Olanzapin
Olanzapin+Fluoksetin hidroklorür
Olmesartan medoksomil+Amlodipin besilat
Olopatadin hidroklorür
Ombitasvir+ABT-450+Ritonavir
Omeprazol Sodyum
Ondansetron
Ondansetron hidroklorür dihidrat
Oseltamivir fosfat
Otilonyum bromür
Paklitaksel
Palonosetron hidroklorür
Pamidronat disodyum
Pankreatin
Pantaprazol sodyum seskihidrat
Pantoprazol
Pantoprazol sodyum
Parasetamol
Parasetamol+Asetilsalisilik asit+Kafein
Parasetamol+Oksolamin sitrat+Klorfeniramin maleat
Parikalsitol
Paroksetin hidroklorür hemihidrat
Pasireotid
Pensiklovir
Perindopril arjinin
Perindopril tert butilamin
Perindopril tert-butilamin+İndapamid
Permetrin
Pioglitazon+Metformin hidroklorür
Piperasilin sodyum+Tazobaktam sodyum
Pirasetam
Piridoksin hidroklorür+Tiamin hidroklorür+Lidokain hidroklorür
Pitavastatin kalsiyum
Potasyum asetat
Potasyum klorür
Potasyum sitrat
Pramipeksol
Pramipeksol dihdroklorür monohidrat
Pramipeksol dihidroklorür
Pregabalin
Pregabalin+Vitamin B12
Prilokain
Progesteron
Propofol
Psödoefedrin hidroklorür
Rabeprazol sodyum
Raloksifen hidroklorür
Ramelteon
Ramipril
Ranolazin
Rasajilin mesilat
Rasekodotril
Regorafenib
Rekombinant insan epidermal büyüme faktörü
Riociguat
Risperidon
Rituksimab
Rivastigmin
Rivastigmin tartarat
Roflumilast
Roküronyum bromür
Rosuvastatin kalsiyum
Ruksolitinib
Saksagliptin hidroklorür+Metformin hidroklorür
Salbutamol
Salbutamol sülfat
S-Amlodipin besilat
Sefaleksin monohidrat
Sefaperazon sodyum+Sulbaktam sodyum
Sefdibuten dihidrat
Sefdinir
Sefdinir+Klavulanik asit
Sefditoren pivoksil
Sefepim hidroklorür
Sefiksim
Sefotaksim sodyum
Sefpodoksim proksetil
Sefprozil
Seftditoren pivoksil
Seftriakson sodyum
Sefuroksim aksetil
Sefuroksim sodyum
Seknidazol
Sertralin hidroklorür
Setirizin dihidroklorür
Sevelamer hidroklorür
Sevelamer karbonat
Siklosporin
Sildenafil sitrat
Silostazol
Simetikon
Sinakalset hidroklorür
Siprofloksasin
Siprofloksasin hidroklorür
Siprofloksasin laktat
Sitikolin sodyum
Siyanokobalamin
Sodyum aljinat+Potasyum bikarbonat
Sodyum aljinat+Sodyum bikarbonat+Kalsiyum karbonat
Sodyum Fusidat
Sodyum klorür
Sodyum kromoglikat
Sodyum oksibat
Sodyum valproat
Sodyumdihidrojen fosfat+disodyum hidrojen fosfat
Solifenasin süksinat
Somatostatin
Somatropin
Spiramisin
Spiramisin+Metronidazol
Spironolakton
Stronisyum ranelat
Sukralfat
Tadalafil
Takrolimus
Telmisartan+Hidroklorotiyazid
Temozolamid
Tenofovir disoproksil
Tenofovir disoproksil fumarat
Tenoksikam
Teofilin
Teofilin anhidr
Teriflunomide
Tetrasiklin hidroklorür
Tiamin hidroklorür+Piridoksin hidroklorür+Siyanokobalamin
Tigesiklin
Timolol
Timolol+Brimonidin tartarat
Tirofiban
Tiyamazol
Tiyokolşikosid
Tobramisin
Tobramisin+Deksametazon sodyum fosfat
Tolperison hidroklorür
Topiramat
Topotekan hidroklorür
Tosilizumab
Tramadol hidroklorür
Trametinib
Trimebutin maleat
Trimetazidin dihidroklorür
Tripotasyum sitrat
Tropikamid
Udenafil
Urdodeoksikolik asit
Valsartan
Valsartan+Hidroklorotiyazid
Vemurafenib
Vildagliptin
Vildagliptin+Metformin hidroklorür
Vismodegib
Vorikonazol
Vortioksetin hidrobromür
Zoledronik asit
Zoledronik asit monohidrat

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
15/11-16/11 4. Diyabet Tedavisi Sempozyumu ENDOKRİNO... ANKA
14/11-17/11 1. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi HEMATOLOJİ ANTA
13/11-17/11 10. Uluslararsı Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi - AHEKON 2019 AİLE... ANTA
13/11-17/11 41. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi KULAK-BUR... ANTA
14/11-17/11 Dudak Damak Yarıkları 6. Uluslararası Kongresi ORTOPEDİ... ANTA
14/11-17/11 HIV-AIDS Kongresi 2019 HALK SAĞLIĞI ANTA
16/11-21/11 55. Ulusal Nöroloji Kongresi NÖROLOJİ ANTA